Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Genel Bilgiler

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
değeri, değerleri, genç, için, insanın, kadın, kan, olmalıdır, yaş, ölçümü

Genç Bir İnsanın Kan Değeri Nasıl Olmalıdır? 21 Yaş Kadın İçin Kan Ölçümü Değerleri

Eski 09-11-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Genç Bir İnsanın Kan Değeri Nasıl Olmalıdır? 21 Yaş Kadın İçin Kan Ölçümü DeğerleriGenç Bir İnsanın Kan Değei Nasıl Olmalıdır? 21 yaş kadın için kan ölçümü değerleri ne
Genç Bir İnsanın Kan Değeri Nasıl Olmalıdır? 21 yaş kadın için kan ölçümü değerleri
Kan Tahlili ve Yorumlanması
Genel tıp uygulamaları sırasında hekimler polikliniğe başvuran pek hastadan kan tahlili isterler Tam kan sayımı hekime tanıya yaklaşmasında yardımcı olan, değerli ve nispeten ucuz bir testtir
Kan tahlilinin maksadı teşhis koymak değildir Kan tahlilinin esas görevi hekimin olası tanılar arasında eleme yapmasını sağlamaktadır Yani tanıya yardımcı olmaktır Hastayı görmeden, muayene etmeden teşhis koyulmaz
Kan tahlilinde hangi değerler incelenir?
Vücudumuzda oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri (eritrositler) ile hastalıklara karşı savunmamızı sağlayan beyaz kan hücreleri (lökositler) sayılmakta ve büyüklükleri incelenmektedir
Bildiğiniz gibi kırmızı kan hücrelerinde hemoglobin proteinleri bulunur Oksijeni taşıyan protein hemoglobindir Hemoglobin miktarı düşerse oksijen taşınamaz
Maalesef ülkemizde kullanılan laboratuvar cihazları yurt dışından satın alındığı için tahlil sonuçları genellikle yabancı terimlerle gösterilmektedir
Kırmızı Kan Hücreleri
RBC (red blood cells): Oksijen taşıyan hücrelerin miktarını verir
Düşükse anemi (kansızlık) veya kan kaybı vardır Yüksekliğe örnek: Yüksek rakımlı yerde oturmak, KOAH, böbrek hastalığı, polisitemi hastalığı
MCV (mean corpuscular volume): Oksijen taşıyan hücrelerin ortalama büyüklüğüdür MCV düşükse eritrositler daha ufaktır, yüksekse daha genişlemişlerdir Örneğin demir eksikliği anemisi'nde eritrositler küçülür dolayısıyla mcv değeri düşük çıkar B12 vitamini eksikliği anemisinde ise eritrositler büyümüştür, MCV yüksektir
Hb (Hemoglobin): Kandaki toplam hemoglobin miktarını gösterir Anemilerde hemoglobin düşer
MCH: Eritrositlerdeki hemoglobin miktarını gösterir
Hct (Hematokrit): Kandaki hemoglobin ve eritrosit miktarının bir ölçüsüdür Anemi, lösemi, kan kaybı gibi durumlarda azalırken vücudun su kaybettiği durumlarda (örneğin ishal) veya polisitemi'de artar
PLT (Platelets): Trombositlerdir Yani pıhtılaşmayı sağlayan hücereleri gösterir
Beyaz kan hücreleri
WBC (White Blood Cells-Leukocytes): Vücudun savunma ve bağışıklık hücrelerinin yani lökositlerin toplamını gösterir Enfeksiyon hastalığı veya lupus gibi kronik iltihabi hastalıklarda yükselir Ayrıca lösemi'de yükselir
Çok düşükse lökosit yapımını bozan ciddi bir hastalık vardır Örneğin bazı kanserlerde, kemik iliği hastalarında, AIDS'te lökosit miktarı (WBC) düşüktür
* PNL: (Nötrofiller) Örneğin bakteryel enfeksiyonlarda artar
* Lymphocytes: (Lenfositler) Viral enfeksiyonlarda ve bazı kronik hastalıklarda artar AIDS'te düşer
* Eosinophils: (Eozinofiller) Allerjide ve parazitik hastalıklarda yükselir
ALBUMIN
Normal Değerler : 35-55 g/dL
Açıklama : Albümin karaciğerde sentezlenen bir protein türevidir Sağlıklı yetişkin karaciğerinde günde 12-14 gram kadar albümin sentezi yapılır Sağlıklı kişilerde rutin olarak albümin bakılmasına gerek yoktur Sağlıklı bir kişide albümin düzeyinin biraz yüksek ya da düşük çıkması da klinik bir önem taşımaz Kan albümin düzeyi ölçümü özellikle ödemi olan, karaciğer hastalığı bulunan veya beslenme bozukluğu düşünülen kişilerde önem taşır
Artığı Durumlar : Albümin düzeyinin yüksek ölçülmesi genellikle vücuttan su kaybı bağlıdır Önemli değildir
Azaldığı Durumlar : Yaşlı insanlarda, karaciğer hastalığı olanlarda ve beslenme bozukluğu bulunan kişilerde albümin azalır Bazı hastalarda idrar ya da bağırsak yolu ile albümin kaybı gerçekleşmektedir Sonuçta albüminin kan düzeylerinde azalma (hipoalbüminemi) kan onkotik basıncının düşmesine bu da dokular arasında sıvı birikimine neden olarak özellikle bacaklar ve sırtta ödeme neden olur
ALKALEN FOSFATAZ - ALP
Normal Değerler : 30-1 20 U/L

Açıklama : Vücutta neredeyse bütün dokularda bulunan ama ne iş yaptıkları tam anlaşılamamış bir enzimdir Normal yetişkinde kanda ölçülen ALP ın yarısı karaciğer yarısı da kemik kökenlidir ALP özellikle safra akımının durması ya da yavaşlamasına bağlı olarak görülen karaciğer hastalıkları için iyi bir testtir

Artığı Durumlar : Çocuk ve gençlerde hızlı kemik büyümesi nedeniyle normal yetişkine göre ALP değerleri 2-4 kat daha fazla olabilmektedir Yine doğuma yakın gebelerde de plasenta tarafından sentezlendiğinden ALP değerleri yüksektir Safra yollarındaki tıkanma sonucu ALP değerleri yükselir Ayrıca kemik hastalıklarında da (özellikle Paget hastalığı) ALP değerleri yükselir Pek çok ilaç da ALP düzeylerini yükseltebilir, bu nedenle ALP yüksekliği çoğu zaman bir hastalık belirtisi olmayabilir

AMILAZ
Normal Değerler : 60-180 U/L

Açıklama : Amilaz pankreas, tükürük bezleri ve bazı tümörlerden (örn akciğer) salınmaktadır Kandaki amilazın genellikle üçte biri pankreas, üçte ikisi ise tükürük bezleri kaynaklıdır Dolaşıma giren amilaz esas olarak böbrekler aracılığıyla vücuttan atılmaktadır

Artığı Durumlar : Yüksek kan amilaz düzeyi pankreatitte meydana gelir Ayrıca karın ağrısıyla ortaya çıkan bazı acil hastalıklarda, şiddetli şeker komasında, kabakulakta, morfin enjeksiyonundan sonra da amilaz düzeyleri bir miktar yükselebilmektedir

Azaldığı Durumlar : Amilaz değerinde düşüklüğün bir klinik önemi yoktur

ASIT FOSFATAZ
Normal Değerler : 0-55 U/L

Açıklama : Esas olarak prostat, karaciğer, kemik ve bazı kan hücrelerinde bulunmaktadır Ölçümü özellikle prostat hastalıklarının tanı ve tedavisi için kullanılmaktadır Bu amaçla prostatik asit fosfataz denilen fraksiyonu ölçülür Normalde asit fosafataz kanda pek az miktarda bulunur

Artığı Durumlar : Özellikle prostat kanserlerinde kan düzeyleri belirgin olarak yükselmektedir Yine de rektal muayeneden sonra, idrar sondası takılmasıyla ve hatta kabızlık ile birlikte de yükselebileceği unutulmamalıdır

Azaldığı Durumlar : yok

BILIRUBIN
Normal Değerler :
Direkt : 01-03 mg/dL
Indirekt : 02-07 mg/dL

Açıklama : Kan dolaşımında bulunan kırmızı kan hücreleri yaklaşık 120 günlük bir süre sonunda ömürlerini tamamlar ve çoğunluğu dalakta olmak üzere parçalanırlar Açığa çıkan bilirubin karaciğere götürülür Karaciğer özel bir işlemle bilirubini suda çözünebilen bir hale getirir ve safra yoluyla bağırsağa atar Karaciğerde bu işleme maruz kalmış bilirubine direk, henüz işlem görmemiş bilirubine ise indirek bilirubin denilir

Artığı Durumlar : Bu sistemin herhangi bir noktasında meydana gelebilecek bir aksama kan bilirubin düzeyinin yükselmesine neden olur Bu aksamalar; kırmızı kan hücrelerinde aşırı yıkım, karaciğer hastalıkları ve safra yolu tıkanıklıklarıdır Sonuçta kan bilirubin seviyesi yükselecek ve koyu sarı ten rengiyle tipik sarılık ortaya çıkacaktır

Azaldığı Durumlar : yok

FOSFOR
Normal Değerler : 3 - 4,5 mg/dL

Açıklama : Fosfor insan hücresinde asit-baz dengesi, kalsiyum metabolizması gibi çok önemli reaksiyonlarda rol oynayan bir maddedir Vücuttaki fosforun %85 kadarı kemikte fosfat formunda depolanır Kan düzeyi kan kalsiyum ve kan pH değişimlerinden etkilenmektedir Kalsiyumda olduğu gibi bağırsaktan emilimi, idrarla atılımı ve hücre içine toplanması ya da hücreden bırakılması gibi düzenlemelerle kan düzeyi ayarlanmaktadırYine kalsiyum gibi parathormondan etkilenmektedir Yemeklerden sonra düzeyi değiştiğinden 12 saatlik açtıktan sonra ölçümü yapılmalıdır

Artığı Durumlar : Hipoparatiroidide fosfor artar

Azaldığı Durumlar : Hiperparatiroidi durumunda değerleri azalır

GLUKOZ (KAN SEKERI)
Normal Değerler : 75-115 mg/dL Açıklama : Şeker hastalığı tanısı için 12-14 saat açlıktan sonra kan glukozu ölçülür Yüksekse test tekrarlanır Yine yüksekse yemekten tam 2 saat sonra yeniden ölçülür Bu da yüksekse glukoz tolerans testi yapılmalıdır
Artığı Durumlar : Kanda şeker yüksekliği ise şeker hastalığını gösterir
Azaldığı Durumlar : Hipoglisemiyle seyreden hastalıklar
TİROİT HASTALIKLARININ TEŞHİSİ

* Kanda TSH ve tiroit hormonlarının (T3 ve T4) düzeylerinin ölçülmesi: Tiroidin çalışması hakkında önemli bilgiler verir Başlangıçta öykü ve muayenede çalışma bozukluğu belirlenememişse tek başına TSH'nın ölçülmesi yeterli olabilir Duyarlı bir sonuç elde edilebilmesi için TSH' ya sensitif ya da ultrasensitif yöntemle bakılması tercih edilir Üstünde önemle durulması gereken nokta: Bu tetkiklerin normal olması tiroidin çalışmasının normal olduğunu gösterir Hastada guatr, tiroit kanseri gibi diğer hastalıkların olmadığını belirlemez Bunlar için diğer tetkiklere gereksinim olabilir
* Bağışıklık sistemini kontrol eden testler: Bunlar antitiroglobulin antikor ( ATA ), anti TPO antikor ( AMA ) ve Anti TSH-R ( TRAb ) gibi isimler almaktadır Graves hastalığı, Hashimoto hastalığı ve bazı tip tiroiditlerin tanısında yardımcı olurlar
* Tiroglobulin tayini: Bu test özellikle tiroit kanseri nedeniyle ameliyat olmuş hastaların izlenmesinde önemli ip uçları vermektedir Ancak bu testin tam olarak değer kazanabilmesi için bireyde gözle görülebilir tiroit dokusunun kalmamış olması gerekmektedir
* Medüller kanserlerin tanı ve tedavisinde kanda tirokalsitonin: adı verilen bir hormonun ölçülmesi faydalı bilgiler verir
* Yine medüller kanser olan ailelerde diğer bireylerin taranması için ret genindeki mutasyonları gösterecek genetik çalışmalar yapılabilir

HEMOGLOBIN VE HEMATOKRIT
Normal Değerler :
Hemoglobin: 14-18 g/dL (erkek); 12-16 g/dL (kadın)
Hemotokrit: % 42-52 (erkek); %36-46 (kadın)

Açıklama : Hemoglobin ve hematokrit sıklıkla beraber istenen ve kanın oksijen taşıma kapasitesini ölçmek için kullanılan testlerdir Hemoglobin kırmızı kürelerde bulunan ve temel olarak oksijenin taşınmasından sorumlu maddedir Hematokrit ise kırmızı kürelerin kan içerisindeki yüzdesini gösterir Genellikle hematokrit değeri hemoglobin değerinin üç katıdır Hemoglobin ve hematokrit bebeklerde, gebe kadınlarda, bakım evlerinde yaşayan yaşlılarda, adet gören kadınlarda mutlaka kontrol edilmelidir Bu testlerin en önemli yanı aneminin tespit edilebilmesini sağlamasıdır

Artığı Durumlar : Polisitemilerde, doğuştan var olan kalp hastalıklarında, aşırı su kaybında yüksektir Orak hücre anemisi gibi kırmızı küre şekil bozukluklarında hemotokrit hatalı olarak yüksek çıkar, bunlarda hemoglobin miktarına bakılmalıdır

Azaldığı Durumlar : Anemilerde

TRANSAMINAZLAR
Normal Değerler :
Aspartat (AST, SGOT) : 0-35 U/L
Alanin (ALT, SGPT) : 0-35 U/L

Açıklama : Transaminazlar karaciğer hücrelerinde bulunan enzimlerdir Karaciğer hasarında hücre dışına sızarlar

Artığı Durumlar : Kan seviyelerinin yükselmesi, karaciğer hasarına bağlı olarak bu iki enzimin hücre dışına sızması anlamını taşımaktadır Genellikle bu enzimlerin kan seviyeleri karaciğer hasarının şiddetini yansıtırALT karaciğere daha özgül iken, AST kalp ve iskelet kası harabiyetinde de yükselmektedir Bu nedenle AST aynı zamanda myokard enfarktüsünün izlenmesinde de kullanılmaktadır Karaciğerin hastalıklarında alkole bağlı karaciğer hasarı hariç ALT, AST den daha yüksektir

Azaldığı Durumlar : ALT ve AST değerlerinin normalden düşük olması nadiren görülen bir durumdur Eğer bilinen bir karaciğer hastalığı yoksa genellikle önem taşımaz

URE
Normal Değerler : 5 - 25 mg/dL

Açıklama : Protein metabolizmasının bir ürünüdür ve böbrekler yoluyla idrarla atılır Sıklıkla kan üre azotu (BUN) olarak ölçülür Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede önemli bir ölçüttür Ancak böbrek fonksiyonları dışında vücuttaki azot yükü, günlük sıvı alımı ve idrar akım hızından da etkilendiğinden tek başına karar verdirici değildir

Artığı Durumlar : Böbrek fonksiyon bozukluğu dışında kalp yetmezliği, tuz ve su alımındaki dengesizlikler (kusma, ishal, sık idrara çıkma, terleme), bağırsaklarda kanama, stres, yanıklar, diyetle fazla protein alımı ve akut myokard enfarktüsü gibi nedenlerle de kan değerleri yükselebilmektedir

Azaldığı Durumlar : Karaciğer yetmezliği, kaşeksi (aşırı kilo kaybı), nefroz (bir böbrek hastalığı)

URIK ASIT
Normal Değerler :
Erkek : 25-80 mg/dL
Kadın : 15-60 mg/dL

Açıklama : Ürik asit, vücudun genetik yapı taşları olan DNA ve RNA nın yapısında bulunan purin adındaki maddelerin metabolizmasının son ürünüdür

Artığı Durumlar : Diyetle fazla protein alımı, vücutta üretim artışı (malin hastalıklar, doku harabiyeti, açlık) ya da böbrek fonksiyon bozukluğu gibi bir nedenle vücuttan uzaklaştırılamaması durumlarında kanda ürik asit düzeyi yükselir Yüksek düzeydeki ürik asidin kristaller halinde çeşitli dokularda biriktiği düşünülmektedir Bu dokular özellikle eklem sıvıları ve böbreklerdir Eklem sıvılarında ürik asit kristallerinin birikimiyle oluşan ağrılı hastalığa GUT hastalığı denilir Böbreklerde oluşan birikim ise böbrek yetmezliği ve idrar yollarında taş hastalığına yol açar

Azaldığı Durumlar : Diğer analiz sonuçları normal ise düşük genelde önemli değildir

Alıntı Yaparak Cevapla

Genç Bir İnsanın Kan Değeri Nasıl Olmalıdır? 21 Yaş Kadın İçin Kan Ölçümü Değerleri

Eski 09-11-2012   #2
FrmSinsi
Varsayılan

Genç Bir İnsanın Kan Değeri Nasıl Olmalıdır? 21 Yaş Kadın İçin Kan Ölçümü DeğerleriLYM# (Lenfosit Sayısı)

Lenfosit, bir lökosit (akyuvar) tipidir Kanda dolaşan lökositlerin yaklaşık olarak yarısını oluştururlar Pluripotansiyel kök hücrelerden ürerler Kanda dolaşan lenfositler, alyuvarlardan biraz büyükçe oldukları halde yine de küçük hücre grubuna girerlerAyrıca lenfosit bağ doku hücresidirBir Lenfosit'in taramalı elektron mikroskobu görüntüsü
Lenfosit Tipleri
Işık mikroskobu altındaki görüntülerine göre lenfositler, "büyük granüler lenfositler" ve "küçük lenfositler" adında iki ana gruba ayrılır Lenfosit alt kümeleri, işlevsel olarak da görünüşleriyle bağıntılıdır Hepsi olmasa da çoğu büyük granüler lenfosit, çoğunlukla doğal öldürücü hücreler olarak bilinirler Küçük lenfositler iste T lenfositleri ve B lenfositleridir
  • Doğal Öldürücü Hücreler (Natural Killer), doğal bağışıklığın bir parçası sayılırlar ve konağın Tümörlere ve virüslerle enfekte olmuş hücrelere karşı savunmasında en büyük rolü oynarlar Doğal öldürücü hücreler, tümörleri ve enfekte olmuş hücreleri, normal ve enfekte olmamış hücrelerden ayırabilmek için sınıf 1 Major Histokompatibilite Kompleksi denen yüzey proteinlerinin hücrelerdeki düzeyini algılarlar Doğal öldürücü hücreler, interferonlar denen sitokinlere yanıt olarak işlevsel konuma gelirler İşlevsel doğal öldürücü hücreler sitotoksik granüller salgılayarak hedef hücreleri öldürürler
  • T-Lenfositleri (Thymus Dependent), kanda dolaşan bütün lenfositlerin % 80'ini oluştururlar Hücresel bağışıklıktan sorumludurlarAyrıca B lenfositlerin aktivasyonunda görevleri vardırT lenfositler efektör hücre haline geldikleri zaman farklılaşarak Yardımcı ve Sitotoksik T lenfosit olarak görev yaparlar
  • B-Lenfositleri (Bursa Dependent) ise suyuk (humoral) bağışıklığından sorumludurlarAntikor üretirler

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları
Görünüm Modları


sorsorgula.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.