Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Eğitim & Öğretim > Tarih / Coğrafya

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
eserleri, hakkında, iskenderun, iskenderundaki, tarihcesi, tarihi, yerler

İskenderundaki Tarihi Eserleri,İskenderun Tarihçesi,İskenderun Tarihi Yerler Hakkında

Eski 09-10-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

İskenderundaki Tarihi Eserleri,İskenderun Tarihçesi,İskenderun Tarihi Yerler Hakkındaİskenderundaki Tarihi Eserleri,İskenderun tarihçesi,iskenderun tarihi yerler Hakkında
İskenderundaki Tarihi Eserleri,İskenderun tarihçesi,iskenderun tarihi yerler Hakkında

TARİHÇESİ

İskenderun kentinin kuruluşu çok eskilere uzanmaktadır Karaağaç mıntıkasında Tellihöyükte veya Karaağaç adını taşıyan höyükte Mc Ewan'ın bulduğu çanak çömlek parçaları , buranın antik çağ öncesi yerleşime açıldığını göstermektedirYöredeki en eski yerleşime , İÖ1500'lerde Fenikelilerce kuruldugu sanilan Myriandos kentidir Iskenderun kentinin güneydogusuna düşen ve sonradan Myriandos adıyla anılan bu liman kentinin kalıntıları toprak altındadır Issos’ ta Pers Kralı 3 Dareios’ u İÖ 333’te bozguna uğratan İskender , bugün İskenderun’un bulundu?u yerde kendi adıyla ayırt edilebilmesi için Alexandreia adıssum Alexandreia Scabiosa, 4yy’dan sonra da Alexandretta olarak anılan kent sırasıyla Roma, Arap, Bizans, Selçuklu, Memlüklü ve Haçlı egemenliğinde kaldı 1517’de 1 Selim (Yavuz) tarafından Osmanlı topraklarına katıldı ,Süveyş Kanalı'nın açıldığı 1869’a değin Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye ve Halep’in Akdeniz’e açılan önemli bir liman kenti işlevini gördü 19 yy sonlarında Halep vilayeti Merkez sancağına bağlı bir kaza merkeziydi 1914’te Toprakkale’ den ayrılan bir hatla Bağdat Demiryolu’na bağlandı 1 Dünya Savaşı sırasında İngiliz uçaklara İskenderun limanını birkaç kez bombaladı1918’den sonra Fransız işgaline giren İskenderun Fransız mandasındaki Suriye yönetimi ve Hatay Cumhuriyeti dönemlerini yaşadıktan sonra 1939’ da olu?turulan Hatay iline bağlı bir ilçe merkezi yapıldı

COĞRAFİ KONUMU

İskenderun Akdeniz Bölgesi’nin doğu kesiminde yer alır Doğu'dan ve güneyden Hatay iline Kuzeyden Osmaniye ili ve Adana illerine Kuzey batıdan Yumurtalık ve Ceyhan ilçeleriyle yine Adana iline kom?udur Batıdan kendi adını taşıyan İskenderun körfezini kucaklamaktadır Dış Doğu Torosların Kuzey yayı ile deniz arasında kalan 1834 Km karelik bir alan üzerinde kurulmuştur Erzin’ in uç noktasından Arsuz’ un uç noktasına kadar takriben 110 Km karelik bir sahil şeridine sahiptir

YER YÜZÜ ŞEKILLERI

İlçenin yüzey şekilleri dar kıyı düzlükleri ve hemen geride düzenli sıralar biçimde yükselen dağlardan oluşur Güneybatı Kuzeydoğu doğrultusunda uzanan ve ilçe sınırları içindeki en yüksek noktası Akçadağ(1795 m) olan Amanos (Nur) dağlarının 800-1000 m yükseklik kuşağında Belen ve Soğukoluk yaylalarıyer alır
Amanos Dağların'dan doğan küçük ve akışlı akarsular ilçe topraklarına parçalayarak Akdenize dökülür Genellikle do?u batı doğrultusunda akan bu akarsuların yatakları alçak kıyı kesiminde genişleyerek oldukça dar bir ova şeridi oluşturur Derin bir sel yarıntısı olan ve rüzgarla havalarda uğultularla yankılanan Yarıkkaya, İskenderun kentinin doğal simgesidir İlçe sınırları içindeki en öneli ova, Arsuz çayının ağzında yer alan Arsuz ovasıdır

ULAŞIMI

Karayolu : Londra’dan başlayıp Suriye ve Lübnan’a ulaşan E-5 karayolu hudutlarinda boydan boya uzanmaktadir Toprakkale İskenderun arası otoyol inşaatı hızla devam etmektedir Stratejik Belen geçidi buradadır

Deniz Yolu : Körfez etrafına serpiştirilmişgeniş kapasiteli liman ve iskelesiyle her türlü kullanıma müsait olup, yurt ekonomisine kan vermektedir GAP’'ın açık denizlere açılan kapısı oluşu büyük gelişmelere gebedir

Demir Yolu : Türkiye ağının merkez ilçe İskenderun daki son durağıdır Her türlü yolcu ve yük taşımaya devam etmektedir Metropoliten proje kapsamında Mersin İskenderun çift hat elektrikli tren hattı uygulaması yapılacaktır

GELİŞEN SANAYİ VE ETKİN AĞIRLIĞI

İskenderun bir liman turizm ve sanayii kenti olma niteliğini sürekli korumuş bu meyanda sanayii alanındaki gelişme ve hız ön plana geçmiştir Şu anda İskenderun'da başta Demir Çelik Fabrikalari, Gübre ve Çimentoyla birlikte resmi ve özel sektöre ait 50’ye yakin küçüklü büyüklü fabrika bulunmaktadir Bu meyanda kurulmuş küçük sanayi sitesinden ayrı olarak kurulmakta bulunan Organize Sanayi Bölgesi bünyesi içinde yer alacak 54 adet fabrika, yabancı sermaye ile birlikte kurulmakta olan doğal gaz ve petrol boru fabrikası ile yan tesislerinin özellikle serbest imalat ve sanayii kollarının ikmali halinde İskenderun Türkiye’nin en önemli sanayi bölgelerinden biri haline gelecektir

LİMANLARIN İŞLEV VE GÖREVİ

İskenderun körfezi 1950 yılından bu yana deniz ve uluslar arası transit taşımacılığa ithalat ve ihracat,petrol,gübre,demir-çelik mamullerine tüm körfezi kapsayan on beş adet liman ve iskeleye sahip bulunmaktadirStratejik konumu bulunan NATO iskelesi bu rakamin dışındadır

TURİZM

Türkiye Turizminin ilk temellerine sahip ilçemiz,yılların ihmal edilmişliği içinde layık oldu?u gelişmeyi sağlayamamıştırUzun yıllar askeri bölge içinde mütalaa edildiği için gelen turistler transit geçme durumunda kalmışlardırTurizm yatırımlarıda öncelikle bölge ilanı henüz geçen yıl gerçekleşebilmiştir Soğukoluk skandalı da ,İskenderun turizmine son darbe olmuşturDoğası itibariyle bir turizm cenneti olan Iskenderun,Devlet elinin sihirli gücüne muhtaçtır9 ay gibi uzun bir turizm sezonuna sahip oluşu,kirlenmemiş denizi,tertemiz havasi,tarihi zenginlikleri,turizm terbiyesine sahip halki,deniz,kara,hava,demiryolu ulaşım imkanlari yakın ve doğa harikasi yaylalar,iyi yetişmiş turizm personeline sahip oluşu ve sayısız gizli kalmış turizm değerleri ile Türkiye Turizminde hak ettiği yeri alacaktır

TARİHİ ESERLER

Tarihi boyunca çeşitli uygarlikların etkisine giren İskenderun,1822’deki depremin yol açtığı yıkım yüzünden tarihsel yapılar bakımından pek zengin sayilmazAntik Alexandretta kentinden günümüze önemli bir yapı kalıntısına ulaşmamıştırKent yakınlarında bir nekropol ile mozaik kalıntıları ve sonuçları bulunmuşturAbbasiler tarafından 9yy ortalarında onarılan ve Piri Reis’in harap kale adıyla andığı İskenderun Kalesi , büyük bölümüyle yıkık durumdadır Kentin 31 km güneyindeki Uluçınar’ın 8 km güneyindeki Helenistik Döneme ait bir liman kalıntıları vardır Belen bucağına bağlı Ötençay köyündeki , Helenistik Dönemden kalma bir karakol kalesi olduğu sanılan Bakra Kalesi’nin içinde bulunan kilise sağlam durumdadır İskenderun’un 10 km kuzeyindekiylmy Sarıseki Kalesi Helenistik Dönemde yapılmış ve sonraki dönemlerde onarılarak kullanılmış yol üstü karakol kaleleridir

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT

HALK OYUNLARI:Halk oyunları komşu illerle irtibatlıdırBir Gavurdağ oyunu olan üç ayak geniş bir bölgeye yayılmıştırAncak bazı oyunlar ait oldu?u yöreler belli idiBunlarda Rişko, Belen ve Avana, Demirci ise,İskenderun civarına ait bulunmaktadır
İSKENDERUN EVLERİ:Tipik İskenderun evleri,yüksek tavanlı tercihen taş yapılı,sıcaklık nedeni ile bol hava ve serinlik verici bir mimari özelliğe sahiptirŞehir içinde bu mimari özelliğe sahip taş yapılı binalar,birer birer yıkılıp yerlerine beton bloklar dikilmektedirTaş kemer kullanmı ile yapılmış geniş salonlar genellikle umuma açık yerler için inşa edilmiştırAncak bunlarında sayısı aynı sebeple çok azalmıştırTeşekkül etmekte olan İskenderun evleri artık tipik bir özellik taşımakta her yerdekine benzer katlar oluşmaktadır

NÜFUS ARTIŞININ GETIRDIGI SORUNLAR

Kaymakam günde ikibin dilekçe almakta üçyüz ila beşyüz kişiyi kabul ederek sorunlarını dinlemektedir ve zaman yetmemesi nedeniylede kentin ana sorunlarina egilmemekte,ilgi gösterememektedir
Yine bugün artan nüfus oranına paralel olarak doğan ihtiyaç yılda en az altıbin konutun yapılmasını gerektirmektedir
Artan nüfus beraberinde asayiş,sosyal ve ekonomik sorunlarida getirdigi halde ilçe statüsüne göre planlanmış mülki ve idari kadro sabit ve yetersiz kalmakta ve sorunlarin çözümü giderek zorlaşmaktadir

EĞİTİM

İskenderun eğitim,öğretimi açısından belli düzeyin üzerindedirİlk ve orta ö?retim açısından derslik adedi yeterli durumdadırOkur yazar oranı çok yüksek durumdadırAntakya Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı bir Meslek Yüksek Okulu mevcuttur1990-1991 ö?renci ve öğretim görevli sayısı İlk öğretim-1152 öğretim görevlisi,4100 öğrenci
Orta öğretim-725 öğretim görevlisi,14780 öğrenci
Meslek Yüksek Okulu-58 öğretim görevlisi,1394 öğrenci

iskenderundaki tarihi eserler, iskenderun tarihçesi, iskenderun tarihi yerleri, iskenderun tarihi ve turistik yerleri, iskenderun tarihçesi, iskenderunun tarihi yerleri, yarıkkaya iskenderun, iskenderun tarihi iskenderun tarihi eserleri, yaşadığınız bölgedeki önemli bir sanayi kuruluşunu tarihçesi, iskenderun da hangi tarihi eserler bulunmaktadı,r yaşadınız bölgedeki önemli bir sanayi kuruluşunun tarihçesi, yaşadığınız bölgedeki önemli bir sanayi kuruluşunun tarihçesi akdeniz bölgesi

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları
Görünüm Modları


sorsorgula.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.