Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Eğitim & Öğretim > Tarih / Coğrafya

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
bilim, dalları, faydalandığı, nelerdir, tanımı, tarihin

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Nelerdir Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tanımı

Eski 09-10-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Nelerdir Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları TanımıTarihin Faydalandığı Bilim Dalları Nelerdir? Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tanımı
Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Nelerdir Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tanımı Tarih biliminin başka ilimlerle ilişkisi olmaksızın gelişmesi düşünülemez Hangi bilimlerle, ne oranda alakası bulunduğu, onlardan ne gibi hususlarda faydalanacağı hakkında fikir sahibi olan Tarihçi bir problemle karşılaştığında hangi bilim dalının yardımına başvurabileceğini bilmelidir

1 FelsefeFelsefe, doğru ve bilinçli düşünmeyi, belirtiler arasındaki genel bağları kurmayı öğreten, dünya görüşlerinin kavranmasına imkan hazırlayan bir bilim dalıdır Tarihî düşünüş ve münasebetleri gösteren kolu ise "Tarih Felsefesi"dir Olayların doğru tahlili ancak o devrin felsefesinin bilinmesiyle mümkün olur

2 SosyolojiSosyoloji toplumdaki sosyal kanunları ortaya koyar Tarih ise geçmişteki olayları bu kanunları göz önünde bulundurarak inceler Tarih araştırmalarında doğru sonuçlara varılabilmesi için sosyoloji kanunlarının bilinmesine ihtiyaç vardır

3 İktisatBirçok tarihi olayın temelinde iktisadi faktörler vardır Bu olayların kanunları iktisat bilimi tarafından ortaya konur Tarih ise onun tasviri ile meşgul olur Fakat bütün tarihi olayların iktisadi sebeplerden kaynaklandığı görüşüne de saplanmak hatalı bir yoldur

4 AntropolojiAntropoloji "insanin tabiî tarihidir" şeklinde tarif edilen bu bilim dalı "fizik antropolojisi" ve "kültür antropolojisi" şekline ikiye ayrılır Fizik antropolojisi, insan ırkının oluşumunu araştırırken; kültür antropolojisi ise, kültürlerin, yazının icadından önceki devirlerden başlayarak bugüne kadarki gelişimini inceler

5 ArkeolojiKültür antropolojisinin bir kolu olarak gelişmiş bir bilim dalıdır Özellikle belgelerin bulunmadığı devirler için, tarihin en önemli yardımcılarındandır Kalıntılar, özellikle kültür ve medeniyet tarihi açısından büyük kıymet taşırlar Hatta arkeolojik buluntular yanında yazılı kaynaklar bazen ikinci plana düşebilir

6 Etnografi ve Etnoloji

Etnografi ile etnoloji arasındaki fark, antropolojinin kalbi sayılan etnografi tek bir kabile veya topluluğun hayatının ana unsurları olan yaşayış, örf, adet ve geleneklerini konu alarak incelerken; etnoloji ise iki veya daha fazla sayıda kültür arasında mukayeseli çalışmalar yapan bir bilim dalıdır

7 Sosyal Antropoloji
Etnolojinin bir kolu olan sosyal antropoloji bilimi; 1) toplumun dini, siyasi, iktisadi ve sosyal müesseselerini, 2) müzik, dans, halk edebiyatını içine alan folklor araştırmaları, 3) etnoloji ile tarih, etnoloji ile psikoloji arasındaki ilişkileri konu alan mukayeseli çalışmalar yapar

8 Filoloji
Bir toplumun dili bilinmeden tarihinin bilinmesi de mümkün değildir Bunun içindir ki tarihi araştırmaların ilk şartı o toplumun dilinin öğrenilmesidir Bu da filoloji denilen dil bilgisi sayesinde olur Ne var ki, tarihi araştırmalarda basit bir dil bilgisi çok zaman yeterli değildir Kelimelerin sözlükteki karşılıkları dışında, çeşitli devirlerde ve kullanılış yerlerine göre ifade ettikleri anlamların da bilinmesi gerekir Aksi halde büyük hatalara düşülebilir

9 Sanat TarihiSanat tarihi kısmen arkeolojinin metodlarını kullanmakla birlikte son zamanlarda gelişme göstermiş bir bilim dalıdır ve özellikle kültür tarihi açısından ihmal edilemez

10 CoğrafyaBütün tarihi olaylar coğrafi bir mekan içinde geçer Mekanın tasviri, olayların değerlendirilmesi açısından önemlidir ki bunu da coğrafya yapar Coğrafi şartlar tarihe şekil verir ve gelişmesine yardım eder Deniz kıyıları, nehir ve göllerin çevreleri, vahahar gibi topraklar insanların yerleşmeleri için en elverişli sahalar olmuş, büyük medeniyetler burada doğmuştur Beşerî coğrafya, tarih bilimine, fizikî coğrafyadan daha çok yakındır Çünkü beşerî coğrafya kanunlar teklif etmek yerine, toprağın iskan edilişinin şartları ve sonuçları hakkında bilgi verir Beşerî coğrafyanın, tarih bilimine en çok yardımcı olduğu sahası, iktisadi ve sosyal tarihtir

11 PaleografyaBir toplumun dilini bilmek, tarihî araştırma için yeterli değildir Dille birlikte kullanılan yazının da bilinmesi gerekir Mısır tarihini araştırmak için hiyeroglif yazısını, Mezopotamya tarihini araştırmak için çivi yazısını, Orta Asya Türk tarihini araştırmak için Orhun ve Uygur yazıları ile Çin yazısını, Osmanlı, İran ve Arap tarihi için Arap yazısını, Slav milletlerinin tarihi için Kiril yazısını, Avrupa milletlerinin tarihini araştırmak için de Latin yazısını bilmek gerekmektedir Ancak çoğu kez mesele bununla da çözümlenemez Çünkü bu yazıların da birtakım çeşitleri vardır Bunların her birinin kullanılış yerleri de farklıdır Gerekli yazıların okunması öğrenilmeden hiçbir zaman ciddi bir tarihi araştırma yapılması mümkün değildir İşte, yazıların tanınması ve özellikleriyle ilgilenen bilim dalına paleografya adı verilir

12 DiplomatikToplumun dili bilinip kullandığı yazı okunsa bile, belgelerin ifade ettikleri anlam bilinmeden değerlendirilmeleri mümkün değildir Belgelerin cins ve şekil olarak değerlendirmelerini yapan bilim dalı Diplomotik'tir Belgelerin çeşitleri çıktığı ve ulaştığı yere göre, yazılma gayesine göre pek çok değişik adlar alırlar Sözgelimi, hükümdar tarafından gönderilen emirler için: "ferman, emir, hüküm" adı verilir; bir şeyin kullanılma hakkı, bir vazifenin tevcihi gibi vesilelerle verilenlere: "berat" adı verilir; sadrazam, beylerbeyi gibi üst kademe görevlilerinin emirlerine "buyruldu" adı verilir; hükümdarın diğer bir devletin tebaasına veya kendi tebaasından bir gruba bahş ettiği hakları göstermek için yazılan belgelere "ahidnâme" adı verilir; iki devlet arasında karşılıklı tekeffülü ihtiva eden belgele "muâhede" adı verilir Bu belgelerin her birinin özelliği vardır Bu özellikler bilinince bazen metnin tamamının okunmasına bile gerek kalmadan hangi grup içine gireceği tespit edilebilir

13 EpigrafiMüstakil kitabeler olsun, bir yapı üzerine monte edilmiş bulunanlar olsun, ihtiva ettikleri bilgilerin doğruluğu dolayısıyla tarihçinin vazgeçemeyeceği kaynaklardan biri de epigrafi malzemesidir Ancak bunların okunması ayrı bir ihtisas işidir Bu kitabelerin okunmasıyla uğraşan bilim dalına epigrafi adı verilir Küçük kitabelere "epigram" denilirken, büyük kitabelere "epigraf" adı verilir

14 NümizmatikNümizmatik, paraların tanınmasıyla uğrayan bir bilim dalıdır Para ise gerek siyasi, gerekse iktisadi tarihin bazı noktalarının açıklığa kavuşturulması bakımından tarihçinin faydalandığı bir kaynaktır

15 MühürlerMühürler ve armalar da bazı meselelerin aydınlatılmasında tarihçiye yardımcı olmasından dolayı tarihin yardımcı bilimlerinden biri olarak sayılmaktadır

16 Şecereler"Ensab cedveli" ve "geneoloji" şeklinde de bilinen şecereler, tarihçi için gerekli ve faydalı cetveller olmakla birlikte kendisine asil bir soy hazırlama merakında olan, böylece toplum içindeki yerini sağlamlaştıracağını umanlarca uydurma şecereler de tanzim edilmiştir Günümüzde bu merakın hala devam ettiği görülmektedir Muhteviyatını dahi bilmediği halde sahaftan bir ferman veya berat alıp aile yadigarı olarak gösterenlere rastlamaktadır Bu hususlar göz önüne alınarak, her rastlanan şecereyi doğru kabul etmek yanlıştır

17 Kronoloji (Takvimler)Bir olayın geçtiği zaman çok önemlidir Zamanı tespit edilemeyen bir olayın diğer pek çok şartları da bilinemeyeceğinden doğru olarak değerlendirilmesi mümkün değildir Zamanın tayini için çok eski devirlerden itibaren çeşitli takvimler yapılıp kullanılmıştır Bu takvimlerin birbirlerinden farklı olmaları sebebiyle aynı olaylar için değişik kaynaklarda başka başka şekillerdeki takvimlendirmeleri tek bir tarihe, bugün kullanılan miladi takvime icra edebilmek için, bunların birbirlerine geçişlerinin iyi bilmek lazımdır

18 Onomastik
Tarih bilimi için yer adlarının, sadece belli mevkileri ifade eden birer ad olmaktan öte çok büyük önemi vardır Eskiden, yeni bir köy veya kasaba kuruluşunda, oraya yeni bir ad aramaya ihtiyaç kalmaksızın, yerleşen topluluğun adı verilmiştir Anadolu bunun en güzel örnekleriyle doludur Bu adlar bize, aynı adı taşıyan boy, aşiret, cemaat gibi grupların nasıl bir yayılma gösterdiklerini anlatır İşte bu yerleşme yerleri ile uğraşan bilim dalına "toponimi"; deniz, nehir, göl gibi su adlarıyla uğraşan bilim dalına "hidronomi"; şahıs adlarıyla uğraşan bilim dalına da "antroponomi" adı verilir

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları
Görünüm Modları


sorsorgula.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.