Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Genel Kültür & Serbest Forum > Serbest Forum

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
gizli, hazinesi, ilimler, kenzul, mahfi, ulumil

Kenzul Ulumil Mahfi (Gizli İlimler Hazinesi)

Eski 07-20-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Kenzul Ulumil Mahfi (Gizli İlimler Hazinesi)UNUTULAN BİR SERVET


Bir kimse bir yere bir define,elmas veye kıymetli bir şey gömse ve sonra da o yeri unutup bulamasa, aşağıda yazılı ayet-i kerimeyi bir kağıda yazıp yağmur veye zemzem suyu ile sildikten sonra tahmin ettiği yere serpse koyduğu yer ya rüyasında gösterilir veye hatırına getirilir

????? ?????? ???????????? ??? ????????? ???????????? ????? ????????? ??????? ????????? ?????? ???????? ??? ??????????? ??????????? ????? ?????? ???????? ????????? ???? ????? ?????? ????? ???????? ????????


İnnallahe ye’murikum en tüeddül emanati ila ehliha, ve iza hakemtüm beynen nasi en tahkümü bil adli, innallahe ni- imma yaizukum bihi innallahe kane semian basira…


Bu ayet-i kerimeyi kağıda yazdıktan sonra üzerine 101 defa okumak lazımdır Birinci gece görülmezse 7 geceye kadar tekrar olunur


Bu ayet-i kerimeyi kağıda yazdıktan sonra üzerine 101 defa okumak lazımdır Birinci gece görülmezse 7 geceye kadar tekrar olunur


DEFİNENİN YERİNİ BULMAK


Bir avuç hardal alınır üzerine 100 kere aşağıda yazılı ayet-i kerime okunur

????????? ????????? ????????? ??? ??????????? ?????? ???? ?????????? ??? ??? ???????? ??????????? ????? ???????? ??? ???????? ?????? ??????????? ????? ??????? ??? ????????? ???????? ????? ?????? ????? ??????? ?????? ??? ??????? ????????


Ve indehu mefatihül gaybi la ya’lemuha illa huu, ve ya’lemu ma fil berri vel bahri ve ma teskutu min verekatin illa ya’lemuha vela habbetin fi zulumatil ardi ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin


Her ayetin sonundaki (mübin) kelimesi 102 defa tekrar edilir Okuma tamamlandıktan sonra hardallar define umulan yere serpilir Ertesi sabah hardallar nerede toplanmış ise orası kazılır…


Temiz dabağlanmış beyaz bir kuzu derisi üzerine aşağıda yazılı ayet-i kerimeleri yazıp kırmızı bir yün kumaşa sardıktan sonra bir Salı günü mor ibikli bir horozun boynuna takıp define bulunan bir mahale bırakılır Horoz derhal definenin olduğu yere gidip ayakları ile kazmağa başlar Horozu oradan çekip ertesi günü ve daha ertesi günü aynı ameliyye tekrarlanır Horoz aynı yeri gösteriyorsa orası kazılır

???? ?????????? ????????????? ??????????? ???????? ????????? ????? ?????? ?????????? ??????? ??????? ?????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ??? ?????? ???? ?????? ????????? ??????????? ???????? ????? ?????????? ???? ???????????? ???????? ???????? ???? ????????? ???????? ????? ????????????? ????? ?????? ????? ?????????????? ??? ??????????? ???????? ??????? ????????? ???????? ??? ?????? ????????? ???????? ??? ????


Lehu mekalidüz semavati vel ardi yebsutur rızka li men yeşaü ve yakdiru innehu bikülli şey’in alim Şerealeküm minellezine ma vessa bihi nühenvellezi evhayne ileyke ve ma vassaynabihi ibrahime ve musa ve isa en ekümüddine vela tetefekkeru fihi kebure alel müşrikine mateduhum ileyhi ALLAHU yectebi ileyhi men yeşa-ü ve yehdi ileyhi men yünibü…


DEFİNE İSTİHARESİ


Bu maksatla 40 gece yatsı namazından sonra rıza en lillah iki rekat namaz kılınır, her rekatta 3 defa sure-i kadir, 3 defa da sure-i ihlas okunur Namazdan sonra 1000 defa:

?? ??? ?????? ?? ?? ??? ?????


Ya zekiyyed tahiru min külli afetin bi kudsihi…


İsmi şerifi zikredilir Buna devam eden kimseye mutlaka bu müddet zarfında bir definenin yeri gösterilir Okunan esmanın sevabını peygamber efendimiz hazretlerinin ravza-i şerifine ehl-i beytine ve bu ismi şerifi bize talim eden şeyh şehabeddini maktul hazretlerinin ruh-u şeriflerine hediye edilir


DEFİNENİN YERİNİ BULMAK


Bir avuç hardal alınır üzerine 100 kere aşağıda yazılı ayet-i kerime okunur

????????? ????????? ????????? ??? ??????????? ?????? ???? ?????????? ??? ??? ???????? ??????????? ????? ???????? ??? ???????? ?????? ??????????? ????? ??????? ??? ????????? ???????? ????? ?????? ????? ??????? ?????? ??? ??????? ????????


Ve indehu mefatihül gaybi la ya’lemuha illa huu, ve ya’lemu ma fil berri vel bahri ve ma teskutu min verekatin illa ya’lemuha vela habbetin fi zulumatil ardi ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin


Her ayetin sonundaki (mübin) kelimesi 102 defa tekrar edilir Okuma tamamlandıktan sonra hardallar define umulan yere serpilir Ertesi sabah hardallar nerede toplanmış ise orası kazılır…


DEFİNE HAKKINDA


Yeri belli olmayan bir definenin yerini tesbit etmek için aşağıda yazılı ayet-i kerimeleri temiz bir kağıda yazıp baliğ olmadık bakire bir kızın elbisesinden bir parçaya sarıp çatal ibikli bir horozun kanadına iplikle bağlayarak bir Pazar günü güneş tam zevalde iken definenin melhuz olduğu bir yere bırakılırsa horoz definenin üzerine gidip ayakları ile kazmaya ve gagası ile definenin üzerini eşmeye başlar Bu ameliyye defineden başka sihir ve benzeri şeyleri de bulup çıkarmakta kullanılır

????????? ?????????? ????? ????????????? ?????? ???? ???????? ?????????? ????? ???????? ????????? ???? ????????????? ????????? ????????? ???????? ????????? ????? ?????? ????????????? ???????? ????? ??????? ????? ??? ?????????? ???????? ????? ???????????? ?????? ???????????? ????? ?????? ?????????????? ?????????? ????????? ???? ??????? ???? ???????????


Ve innehü letenzilü rabbil alemine Nezele bihir ruhul eminü Ala kalbike litekune minel münzerine Bi lisani arabiyyin mübinin Ve innehu le fi zübaril evveline Eve lem yekun ayeten en yalemehu ulemau beni israile Velev nezzelnahü ala ba’zil a’cemine fe kara hu aleyhim ma kanu bihi mü’minine


Bir yerde define olup olmadığını, varsa yerini görebilmek için bir altın levha üzerine aşağıda yazılı ayet-i kerimeyi yazıp üzerine de 66 kere okuduktan sonra hiç dünya kelamı söylemeden ve altın levhayı da baş yastığının altına koyduktan sonra yatar ve bilerek soluna dönmezse ruyasında gömünün nerede olduğu kendisine gösterilir
Define araştırmak,rüyasında kendisine gömülü bir hazinenin yerinin gösterilmesini ve gösterilen yerdeki defineyi çıkarabilmenin esrarının bildirilmesini isteyen kimse aşağıda yazılı ayet-i kerimeleri güneşin boğa burcuna girdiği zamanda temiz bir geyik derisi üzerine yazıp üzerinde taşır ve her gün namazlardan sonra 92 kere ayetleri 9 kere de esma ül hünsayı okumaya müdavemet edrse çok kısa zamanda kendisinde büyük inkişaflar başlar ve eline gayipten kendisini insanlardan müstağni kılacak nimetler ve ihsanların kapıları açılır


Define umulan yerlerde bu ayet-i kerimeler bir avuç buğday üzerine 102 kere okunup serpilirse buğdaylar sabaha kadar definenin üzerinde toplanırlar


Bu ayet-i kerimeler porselen bir tabağa yazılıp suyla silindikten sonra baliğ olmadık bir çocuğa biraz içirilir ve birazı ile de yüzü yıkatıldıktan sonra bir davet yapılarak çocuk vasıtası ile definenin yerinin tayini için gelen hadimlerden sorulursa müsbet ve doğru cevap alınırBu ameliyye kamerin toprak burcunda ve mesut bir menzilde bulunduğu zaman yapıldığı takdirde daha çabuk ve daha müsbet netice alınır


Gaibi uzaktan kaçtığı yere geri döndürmek için bu ayet-i kerimeleri temiz bir kağıda yazıp gaibin dönmesi matlup bir yere asılırsa kaçak olduğu yerden ileri gidemez ve hemen geri dönme çabasına kapılır


Çalınmış malların bulundukları yerleri tesbit etmek için de bu ayet-i kerimelerden istifade edilebilir Şöyle ki 3 veya 7 gece bu ayet-i kerimeleri 102 kere okuyup dünya kelemı söylemeden istihareye yatan kimseye rüyasında gaib hakkında bilgi verilir

?????? ?????? ??????????? ?????????? ????? ?????? ???????????? ??? ????????? ???????????? ????? ????????? ??????? ????????? ?????? ???????? ??? ??????????? ??????????? ????? ?????? ???????? ????????? ???? ????? ?????? ????? ???????? ?????????????????? ??? ??????????? ???? ???????? ????? ??? ???????????? ??????? ???????? ??????? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ??????????? ???? ??????? ???????? ?????? ?????? ????????????? ????????????? ??????? ?????????? ???? ????????????? ???????? ?????????? ??????? ????????????? ??????????? ??? ???????????? ??????? ???????? ????? ???????? ??????? ?????????? ???????? ????????? ??????? ???? ????????? ???????????? ??????????????? ?????????? ???????? ???? ???????? ??????????? ?????????? ???????? ???????? ??????? ?????????? ?????? ????? ????????? ???????????? ?????? ????????? ??????? ?????? ????????? ??????????? ???????? ?? ????? ?? ????? ?? ????? ??????? ????? ?? ???? ?????????? ?????? ?? ???? ?? ????


Okunacak ayetler


Bismillahirrahmanhirrahim


İnnallahe ye’murukum en tüeddül emanati ila ehliha ve iza hakemtüm yaiziküm bihi innallahe kane semian basira


Yuridune en yahrücu minen nari ve mahum biharicine minha ve lehum azabün mukim


Velev eradül huruce le eaddü lehu uddeten ve lakin kerihallahün biasehün fesebbetahüm ve kilekudu meal kaidin


Ve emmel cidarü fekane li gulameyni yetimeyni til medineti ve kane tahtehü kenzün lehüma ve kane ebu hüma salihan fe erade rabbüke en yebluga eşüddehüma ve yestahrica kenzehüma rahmeten min rabbüke


Ve cealna beynehüm ve beynel kurelleti ba’rekna fiha kuren zahireten ve kadderna fihas seyr siru fiha leyaliye ve eyyamen aminin


Ya rahim ya rahim ya rahim irhamni bi izzetike ya gayasel müşteğisin,esteğisu ya vehhab ya Rezzak

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları
Görünüm Modları


sorsorgula.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.