Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Eğitim & Öğretim > Tarih / Coğrafya

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
, 1920, 1921, 911, inönü, mart, ocak, olaylar, savaşı, tarihde, önemli

Tarihde Önemli Olaylar (1920 – 1922)1.İnönü Savaşı (9-11 Ocak 1921)2.İnönü Savaşı (23 Mart 1921)

Eski 10-18-2010   #1
Şengül
Varsayılan

Tarihde Önemli Olaylar (1920 – 1922)1.İnönü Savaşı (9-11 Ocak 1921)2.İnönü Savaşı (23 Mart 1921)Tarihde Önemli Olaylar (1920 – 1922)


1İnönü Savaşı (9-11 Ocak 1921)

İsmet İnönü komutasındaki birliklerin Bilecik-Eskişehir istikametinde Yunan kuvvetleriyle girdikleri çatışmaların adı Yunanlılar geri çekilmek zorunda kaldılar

Çerkez Ethem Vakası (24 Ocak 1921)


Kurtuluş Savaşı esnasında yöresel dağınık birliklerin başında çeşitli kişiler vardı Bunların en ünlüsü ve etkilisi de Çerkes Ethem’di Kendisi “Umum Kuvayı Seyyare ve Kütahya Havalisi Komutanı” sıfatı kullanıyordu Ancak zamanla direnişi merkezileştirmek ve kızışan savaşta düzenli orduya geçmek zarureti doğduğunda Çerkez Ethem buna direndi Elindeki kuvvetlerle TBMM emrindeki düzenli orduyla çatışmaya girdi Ancak Çerkez Ethem kuvvetleri daha fazla dayanamayarak, Simav yönü Demirci kasabasına doğru çekildiler Teslim olunması istendiğinde Çerkez Ethem elindeki birliklerle birlikte Yunanlılara teslim oldular


1920 – 1922


Mustafa Suphi’nin katli (28-29 Ocak 1921)

TKP önde gelenleri başta Mustafa Suphi olmak üzere Türkiye’ye Kurtuluş Savaşına destek için geldiler Ne var ki, 28-29 Ocak gecesi Karadeniz’de bindikleri motor Teşkilat-ı Mahsusacı ***** Kaptan tarafından basılacak, Suphi ve arkadaşları Karadeniz’de boğularak öldürüleceklerdir Emri kimin verdiği bugün dahi tartışma konusudur


İstiklal Marşı (1 Mart 1921)


Kurtuluş Savaşı esnasında başlayan milli marş arayışı önce bir güfte yarışmasıyla neticelendi Mehmed Akif Ersoy’un güftesi büyük bir heyecanla kabul edildi Daha sonra açılan beste yarışmasını Ali Rıfat Bey’in (Çağatay) bestesi kazandı ve 1930′a kadar gündemde kaldı 1930′dan bugüne kadar kullandığımız beste ise Osman Zeki Bey’e (Üngör) aittir

Koçgiri Ayaklanması (6 Mart 1921-17 Haziran 1921)


Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde, adını ayaklanan Koçgiri aşiretinden alan, 3,5 ay süren ayrılıkçı ayaklanma Türk ordusu tarafından bastırılmıştır

Talat Paşa Öldürüldü (15 Mart 1921)


İttihat Terakki’nin önde gelen liderlerinden Talat Paşa bir Ermeni komitacı tarafından öldürüldü

2İnönü Savaşı (23 Mart 1921)


İkinci dalga Yunan saldırısına karşı yapılan direnme savaşı Göğüs göğüse, süngü süngüye çarpışılmıştır Atatürk bu savaşla ilgili İsmet İnönü’ye çektiği telgrafta; “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz” demiştir

Ankara Anlaşması (20 Ekim 1921)


İlk defa Misak-ı Milli itilaf devletlerinden biri olan Fransa’ya kabul ettirilmiş oldu

Sevr Anlaşması (10 Ağustos 1921)


Osmanlı Devleti’ninFransa’nın Sevres kentinde imzaladığı ve işgal koşullarını kalıcı kılan ve topraklarının paylaşımına izin veren teslimiyet anlaşması Bu anlaşma ile işgal devletleri Osmanlı topraklarını paylaşıyor, Doğu Anadolu’da bağımsız bir Kürdistan ile bağımsız bir Ermenistan kurulması öngörülüyordu Ancak anlaşma hukuken ve fiilen uygulanamadı ve Ankara Hükümeti bu anlaşmayı imzalayanları “Vatan Haini” ilan etti

Kemal Film (1922)


İlk özel Türk film şirketi olan Kemal Film kuruldu

İstiklal Mahkemeleri (31 Ocak 1922)


Cumhuriyetin kuruluş aşamasında adından en çok söz ettiren kurumlar arasında gelmektedir Aslında kuruluşu cumhuriyetin ilanından önceye denk gelse de, cumhuriyetin “olağanüstü” kurumları arasında sayılmaktadırÜlkenin muhtelif yerlerinde olağanüstü yetkilerle donatılan bu mahkemelerde birçok asker kaçağı, casus, suikastçi, isyancı ve rejim muhalifi yargılanmış ve aralarında idamlar da olmak üzere muhtelif ağır cezalara çarptırılmışlardır Bu mahkemelerdeki savcı ve üyelerinin çoğunun adının “Ali” olmasından dolayı “Dört Aliler Mahkemesi” olarak da anılmıştır (Ali Çetinkaya, Kılıç Ali, Necip Ali Küçüka, Rize Milletvekili Ali) İstiklal mahkemeleri bugün dahi tartışılan ve en bilinen devrimci Cumhuriyet kurumları arasındadır

Cemal Paşa öldürüldü (22 Temmuz 1922)


İttihat Terakki önderlerinden Cemal Paşa bir Ermeni komitacı tarafından öldürüldü

Başkomutanlık Meydan Savaşı (26-30 Ağustos 1922)


Bizzat Mustafa Kemal’in komutanlığında yapılan, “Dumlupınar Meydan Savaşı” olarak da bilinen savaş Türk kuvvetleri general Trikopis’in emrindeki Yunan kuvvetlerini perişan etmişti

İzmir’in kurtuluşu (9 Eylül 1922)


Dumlupınar’dan sonra Ege’ye doğru hızla ilerleyen Türk Kuvvetleri İzmir’e girdiler Böylelikle İzmir Yunan işgalinden kurtarılmış oluyordu

Mudanya Müterakesi (11 Ekim 1922)


Türk-Yunan savaşını sona erdiren ve Mudanya’da imzalanan anlaşma Bu anlaşma aynı zamanda fiilen Kurtuluş Savaşı’nın sonu anlamına da geliyordu

Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922 )


Milli irade tümüyle TBMM’nin eline geçmiş, padişah Vahidettin İngilizler’in elinde kukla bir padişaha dönüşmüştü Bunun sonucunda artık son bağın da kesilip atılması gerekiyordu Bu nedenle TBMM aldığı bir kararla Saltanatın kaldırıldığını bildirdi

Vahidettin İstanbul’dan ayrıldı (17 Kasım 1922)


Son Osmanlı padişahı Vahidettin, Malaya isimli İngiliz zırhlısına binerek İstanbul’dan ayrılıp, Malta’ya gitti

Tarihte Meydana Gelen Diğer Önemli Olaylar

15 Haziran 1920 Doğu’da XV Kolordu komutanlığının, doğu cephesi komutanlığı adını alması ve komutanlığına Kazım Karabekir’in atanması
14 Temmuz 1920 Doğu cephesinde Ermenilerin Dehne Boğazı’nı ele geçirmeleri
10 Ağustos 1920 İstanbul Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Sevr Anlaşması’nın imzalanması
2 – 3 Aralık 1920 Ermenilerle Gümrü Anlaşmasının imzalanması
10 Ocak 1921 – Yunanlılarla yapılan Birinci İnönü Savaşı başladı
20 Ocak 1921 – Yeni Türk Devleti’nin ilk Anayasası kabul edildi
21 Şubat 12 Mart 1921 – Londra Konferansı
1 Mart 1921 – Afganistan ile dostluk atlaşması yapıldı
12 Mart 1921 – Mehmet Akif’in yazdığı İstiklâl Marşı, TBMM’si tarafından millî marş olarak kabul edildi
16 Mart 1921 – TBMM’si ile Rusya arasında “Moskova Antlaşması” imzalandı
23 Mart 1921 – İkinci İnönü muharebesi başladı
1 Nisan 1921 – Yunanlılara karşı İkinci İnönü Zaferi kazanıldı
10 Mayıs 1921 – Mustafa Kemal Paşa’nın önerisiyle, TBMM’sinde “Anadolu ve Rumeli Mûdafaa-i Hukuk Grubu” kuruldu; Mustafa Kemal, bu grubun başkanlığına seçildi
10 – 24 Temmuz 1921– Kütahya – Eskişehir antlaşması
5 Ağustos 1921 – TBMM’si tarafından-geniş yetkilere dayalı üç aylık süre ile Mustafa Kemal Paşa’ya Başkomutanlık yetkisi verildi
7 – 8 Ağustos 1921 – Tekalef–i Milliye emirleri
23 Ağustos 1921 – Bu tarihte 22 gün ve 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı başladı Başkomutan, orduya yayınladığı bir emirde: “Müdafaa hattı yoktur; müdafaa sathı vardır O satıh bütün vatandır Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz” diyordu
13 Eylül 1921 – Sakarya Meydan Savaşı kazanıldı
19 Eylül 1921 – Mustafa Kemal Paşa’ya TBMM tarafından “Mareşallik ve Gazi” unvanı verildi
13 Ekim 1921 – Sovyetler Birliği ile Kars antlaşması imzalandı ve doğu sınırlarımız bugünkü şeklini aldı
20 Ekim 1921 – Fransa Hükümeti’nin Ankara Hükümeti’ni tanıması ve Fransa, Türkiye arasında Ankara Antlaşması’nın imzalanması
20 Temmuz 1922 – TBMM’nin kararıyla Mustafa Kemal Paşanın Başkomutanlık görevi süresiz olarak uzatıldı
26 Ağustos 1922 – Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz’u, Kocatepe’den saat 0530′da topçu ateşiyle başlattı
30 Ağustos 1922 – Mustafa Kemal Paşa, Dumlupınar’da Yunan ordusunu kesin yenilgiye uğrattı Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı kazandı
9 Eylül 1922 – Türk ordusu İzmir’e girdi Türk Bayrağı Kadife Kale’ye çekildi
10 Eylül 1922 – Başkomutan Gazi Mustafa Kemal İzmir’e geldi Aynı gün Türk Ordusu, Bursa’yı düşmandan geri aldı
3 Ekim 1922 – Mudanya Konferansı toplandı Bu tarihte Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, İngiltere delegesi General Harrington, Fransız delegesi General Charpy ile İtalyan delegesi General Monbelli bir araya geldiler
11 Ekim 1922 – Mudanya Ateşkesi imzalandı

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları
Görünüm Modları


sorsorgula.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.