Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Genel Kültür & Serbest Forum > FrmSinsi Ansiklopedisi

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
alanları, kaynaklarının, kullanım, oluşumu or sıcak, suların, sıcak

Sıcak Suların Oluşumu/Sıcak Su Kaynaklarının Kullanım Alanları

Eski 10-11-2010   #1
Şengül
Varsayılan

Sıcak Suların Oluşumu/Sıcak Su Kaynaklarının Kullanım AlanlarıSıcak Suların Oluşumu

Depremler ve volkanların yaygın olarak bulunduğu alanlar aynı zamanda sıcak su kaynaklarınında yaygın olarak oluştuğu alanlardır
Yağışlarla yeryüzüne inen suların bir bölümünün yer altınasızmasıyla yeraltı suları oluşurYeraltında kaynayıp buharhaşan sıcak sular fay hatlarını takip ederek yeryüzüne ulaşır ve sıcak su kaynakları oluşur


Sıcak su kaynakları temiz ve güvenilir enerji olan jeotermal enerjiyi oluşturmaktadır Jeotermal enerji İzlanda,ABD,Yeni zerlandada elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır Türkiyede ise Denizli-sarayköyde jeotermal santral bulunmaktadır
Bazı Kaynak Suları Neden Sıcaktır?

Türkiye’de Sıcak Su Kaynaklarının Dağılışı


Türkiye kaplıca ve ılıca bakımından zengin bir ülkedir Bursa, İnegöl, Yalova, Bolu, Haymana, Kızılcahamam, Sarıkaya, Erzurum, Sivas Balıklı Çermik, Afyon, Kütahya, Denizli çevresindeki kaplıca ve ılıcalar en ünlüleridir

Kısaca Sıcak Suların Kullanım Alanları


1- Elektrik enerjisi üretimi
2- Konutların ısıtılması
3- Tuz eldesi
4- Yüzme havuzu ve turistik kullanım
5- Hayvan barınaklarının ısıtılması
6- Mantar yetiştiriciliği
7- Balık yetiştiriciliği
8- Kereste kurutulması
9- Buz eldesi
10- Organik maddelerin kurutulması
11- Kaplıcalarda

Sıcak Su Kaynaklarının Kullanım Alanları


İlk çağlardan yakın geçmişe kadar sadece sağlık amacıyla kullanılan jeotermal enerjiden günümüzde ya doğrudan kullanım, ya da başka enerji türlerine dönüştürülerek yararlanılmaktadır 20 yüzyılın başına kadar sağlık ve yiyecekleri pişirme amacıyla yaralanılan jeotermal kaynakların kullanım alanları, gelişen teknolojiye bağlı olarak günümüzde çok yaygınlaşmış ve çeşitlenmiştir


Düşük ve orta sıcaklıklı sahalardan üretilen jeotermal akışkan, bugünkü teknolojik ve ekonomik koşullar altında başta ısıtmacılık olmak üzere (Sera, Konut, Tarımsal kullanımlar), endüstride (Yiyecek Kurutulması, Kerestecilik, Kağıt ve Dokuma Sanayi, Dericilik ve Soğutma tesislerinde) ve kimyasal madde üretiminde (Borik Asit, Amonyum Bikarbonat, Ağır Su ve Akışkandaki CO2 den Kuru buz elde edilmesinde) kullanılmaktadır Bunun yanında orta sıcaklıklı sahalardaki akışkandan da elektrik üretimi için teknolojiler geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur Yüksek sıcaklıklı sahalardan elde edilen akışkandan ise elektrik üretiminin yanı sıra entegre olarak diğer alanlarda da yararlanılmaktadır

Isıtma :


Düşük sıcaklıklı jeotermal akışkanlar doğrudan ısıtmacılıkta kullanılmaktadır Ayrıca, ısı pompaları (heat pumps) yardımıyla özellikle soğuk ülkelerde suların sıcaklığı 5 °C ‘ye düşünceye kadar akışkandan yararlanılabilmektedir Jeotermal ısıtma kavramı kapsamında aşağıdaki değişik uygulamalar ilk akla gelenlerdir:


- 40 °C ‘den fazla sıcaklıktaki jeotermal akışkanlardan binaları ve kentleri merkezi sistemle ısıtmada ve de sıcak kullanma suyu olarak (İzlanda, Fransa, Japonya, Yeni Zelanda, Türkiye, BDT, Macaristan, Kanada, Çin, Meksika, Arjantin, Kuzey Avrupa Ülkeleri) yararlanma


- Seraların ısıtılması ile turfanda sebzecilik, meyvecilik, çiçekçilik yapılmakta ve dünyadaki jeotermal doğrudan kullanım değerinin önemli bir bölümü sera ısıtma amaçlı kullanılmaktadır Macaristan, İtalya, Türkiye, ABD, Japonya, Meksika, Doğu Avrupa Ülkeleri, Yeni Zelanda ve İzlanda’da 30 °C’ den fazla sıcaklıktaki akışkan kullanılarak seraların ısıtılması
- Tropikal bitki (Japonya) ve balık (Japonya’da timsah yetiştiriciliği dahil) yetiştirilmesi (Filipinler, Çin, İzlanda)


- Tavuk ve hayvan çiftliklerinin ısıtılması ( Japonya, ABD, Yeni Zelanda, Macaristan, BDT )
İzlanda ve Yeni Sibirya Adası’nda Uygulanan Cadde ısıtmasına bir örnek
- Toprak, cadde, havaalanı pistlerinin (Sibirya, İzlanda) vb Isıtılması
- Yüzme havuzu, termal tedavi ve diğer turistik tesislerdeki (İtalya, Japonya, ABD, İzlanda, Türkiye, Çin, Endonezya, Yeni Zelanda, Arjantin, Doğu Avrupa Ülkeleri, BDT) kullanım

Endüstriyel Uygulamalar :Jeotermal akışkanın endüstriyel uygulamaları çerçevesinde;
- Yiyeceklerin kurutulmasında (balık, yosun vb) ve sterilize edilmesinde, konservecilikte (Japonya, ABD, İzlanda, Filipinler, Yeni Zelanda, Tayland),
- Kerestecilikte ve ağaç kaplama sanayiinde (Yeni Zelanda, Meksika, BDT),
- Kağıt (Yeni Zelanda, İzlanda, Japonya, Çin, BDT), dokuma ve boyamacılıkta (Yeni Zelanda, İzlanda, Çin ve BDT),
- Derilerin kurutulması ve işlenmesinde (Japonya vb),
- Bira ve benzeri endüstrilerde mayalama ve damıtma (Japonya),
- Soğutma tesislerinde (İtalya, Meksika) ve
- Beton blok kurutulmasında (Meksika) yaygın kullanım söz konusudur
Ayrıca bunlara;
- Soğutularak içme suyu olarak kullanım (Macaristan, BDT, Tunus, Cezayir ve Türkiye-Kütahya) ve
- Yıkama amaçlı olarak çamaşırhanelerde kullanım da (Japonya) ilave edilebilir

Kimyasal Madde Üretimi :


-Jeotermal akışkan; borik asit, amonyum bikarbonat, ağır su (döteryum oksit:D2O), amonyum sülfat, potasyum klorür vb kimyasal maddelerin elde edilmesinde (İtalya, ABD, Japonya,Filipinler,Meksika) ve
-Jeotermal akışkandaki CO2 ‘den kuru buz elde edilmesinde kullanılmaktadır
( ABD, Türkiye )

Üretim Yöntemleri ve Teknolojileri


Jeotermal enerji olayında, üretim teknolojileri, yer ısısının yüzeysel akışkanlar ve sondajlar aracılığı ile yüzeye çıkartılması olayından sonraki tüm işlemlerdir Başka bir anlatımla bu enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi ( dolaylı kullanım ) veya ısı enerjisi şeklinde doğrudan kullanımı ya da endüstri, sağlık ve turizm alanlarında yararlanılması amaçlı çok değişik teknolojiler söz konusudur Üstelik bu yöntem ve teknolojilere her gün yenileri eklenmektedir
Elektrik enerjisi üretimi :
Gerekli araştırmaları yapılmış olan bir jeotermal sahada açılan kuyulardan üretilen akışkan, seperatörlerde buhar ve su olarak ayrıştırıldıktan sonra buhar, türbinlere gönderilerek jeneratör aracılığı ile elektrik üretilir
Jeotermal sistemler; buhar hakim ve su hakim sistemler olarak ikiye ayrılırlar Santral kurulmasında, sahanın durumu da göz önüne alınarak, en ekonomik ve verimli teknolojiyi seçmek gereklidir


Jeotermal Enerji ile Elektrik Üretimi
Isı enerjisi üretimi;


Jeotermal akışkanın kimyasal özelliğine bağlı olarak ısıtma sistemleri önemli farklılıklar göstermektedirler Jeotermal akışkan, kimyasal özelliğine göre, problem yaratmayacaksa, ısıtılacak alanda radyatör ve uygun borular sistemi aracılığı ile dolaştırılarak doğrudan kullanılabilir Ancak kullanılacak akışkan çok fazla çözelti içeriyorsa ve kimyasal açıdan problem yaratacak ise ( kabuklaşma, korozyon, vb problemler ) akışkanın ısısı, ısı eşanjörleri aracılığı ile düşük kimyasal konsantrasyonlu suya (örneğin şehir şebekelerinde kullanılan su ) aktarılmakta ve bu, sorun yaratmayacak ısıtılmış su ile ısıtma sağlanmaktadır Bu eşanjör sistemi ise kuyu başı ve kuyu içi eşanjörleri şeklinde, sahanın özelliğine göre değişik türde olabilmektedirler Isıtma sistemlerinin verimliliği, sürekliliği veya başarısı teknolojisine uygun olarak kullanılmasına bağlıdır


Yılın oniki ayında da ısıtma yapılan bu kent temiz havasını jeotermal enerjiye borçlu
Doğrudan kullanılamayacak kadar kimyasal madde içeren ve eşanjörler yolu ile ısı enerjileri kullanılabilir temizlikteki şebeke suyuna aktarılmış olan jeotermal suların çevreyi kirletmemesi için ortamdan uzaklaştırılmaları gerekmektedir Bu işlem değişik uygulamalar yolu ile gerçekleştirilebilir Şöyle ki:


Isısı alınmış termal su, yeraltındaki termal rezervuarı ve yeraltı sularını etkilemeyecek bir biçimde ( soğutma veya kirletme ) tekrar yeraltına geri gönderilir ( reenjeksiyon )
Denize yakın bölgelerde termal akışkanların kimyaları deniz suyu ile benzerlik gösterirler (örneğin İzmir-Çeşme) Bu tür bölgelerde enerjisi alınmış termal sular genelde denize bırakılırlar


Çevresel Değerlendirme

Bilindiği gibi fosil yakıtlar yakılma olayından sonra ardında bir miktar katı ve gaz şeklinde artıklar bırakmaktadırlar Bunlar herhangi bir şekilde değerlendirilemediği için atılmak zorundadırlar ve çevre kirliliğine neden olmaktadırlar Yakıtlar olarak ele alındığında bölgelere göre değişiklik göstermekle beraber en önemli kirleticilerden biri olan CO2 çıkışı jeotermal akışkanlarda en düşük düzeydedir Günümüzde, jeotermal ve diğer çevre dostu alternatif enerjilerin kullanımı sonucunda, fosil yakıtlarının tüketimlerinin neden olduğu, sera etkisi ve asit yağmuru gibi çevre kirlilikleri giderek azalmaktadır Ancak arzu edilen düzeye gelebilmek için, çok daha fazla temiz enerjiye ihtiyaç vardırJeotermal enerjiye dayalı modern jeotermal santrallerde CO2, NOx, SOx emisyonu çok daha düşük olup, özellikle merkezi ısıtma sistemlerinde bu değer sıfırdır
Yeni kuşak modern jeotermal santrallerinde (Binary Cycle Sistem), yoğunlaşmayan gazları buharın içinden alıp, kullanılmış jeotermal akışkan ile birlikte yeraltına geri veren reenjeksiyon sistemleri vardır Bu jeotermal santraller ile jeotermal ısıtma sistemleri tarafından dışarı hiç bir şey atılmaz Bu özellikler jeotermal enerjinin kullanımı için oldukça olumlu bir etkendir__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları
Görünüm Modları


sorsorgula.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.