Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri Haritaları

Eski 10-29-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri HaritalarıDünyanın büyük çölleri

Dünyanın En Büyük Çölleri

Büyük Sahra Çölü (Kuzey Afrika) 8600000 km²

Libya Çölü (Kuzey Afrika) 1683000 km²

Simpson Çölü (Avustralya) 1450000 km²

Gobi Çölü (Çin-Moğolistan) 1300000 km²

Kalahari Çölü (Güney Afrika) 518000 km²

Nibye Çölü (Sudan) 310000 km²

Karakum Çölü (Türkmenistan) 270000 km²

Çöl Alm Wüste (f), Fr Déserf (m), İng Desert Bitki örtüsünün hiç bulunmadığı veya çok seyrek olduğu geniş arazi Çöl terimi, daha çok kurak yerler için kullanılan bir terimdir Çöller, kumlu ve susuz araziler halindedir Yeryüzünde, bulunduğu yerlerde geniş alanları kaplamaktadırlar

Çöller, bulundukları yerlerin özelliklerine göre muhtelif isimler alırlar Bunlar; kumlu çöller, soğuk çöller, tuzlu çöller, taşlı ve kayalık çöllerdir

Çöllerde, devamlı olarak kuraklık ve soğuklar olduğundan, bitki örtüsüne çok az raslanmakta (kaktüs, bodur ağaçlar, kayalıklar arasında yetişen bitkiler gibi) ve bu sebeple buralarda çok az sayıda insanlar yaşamaktadır

Çöl bitkileri, yağmur yağdığı zaman çok hızlı büyür Hatta yağmur sularını bünyelerinde depo ederek, kurak dönemlerde bundan istifade ederler Böylece hayatiyetlerini uzun müddet devam ettirebilirler Bazı çöl bitkileri de su bulmak için köklerini toprağın derinliklerine salarlar Yaprakları çok küçük olup, diken halindedir Suyun depo edildiği gövde kısımları geniş bir yapıya sahip olduklarından kuraklığa uymuşlardır

Çöllerde, daha çok iri gövdeli hayvanlar yaşamaktadır Bunlar vücutlarında su depo ederek uzun zaman susuz kalmaya tahammül ederler Mesela deve ve devekuşu gibi Bunun yanında çöllerde küçük çöl hayvanları da bulunmaktadır Bunlar geceleri dışarı çıkar, gündüzleri inlerde serin yerlerde barınırlar Bunlara misal olarak sürüngenler (kertenkele gibi), kemirgenler, tilki, muhtelif kuşlar vs gösterilebilir

Yeryüzünde geniş alanlar kaplayan çöller olarak; Arktik ve Antarktika (soğuk çöller), Arabistan, Orta Asya, Avustralya, Afrika (kurak-kumlu çöller)daki çölleri gösterebiliriz Dünyanın en kurak çölü bir Güney Amerika ülkesi olan Şili’deki çöldür Çöllerde km2ye 000078 ila 03 kişi düşmektedir Yani 4 ila 128 km2ye bir kişi isabet etmektedir

Çöllerde yağış çok azdır Hatta bazı çöllerde 7-8 senede ancak bir defa yağış olmaktadır Yıllık yağış miktarı, çölün durumuna göre 05 mm ile 25 mm arasında değişmektedir Bazı çöllerde ise yıllık yağış miktarı 250 milimetreye kadar çıkabilmektedir Bu tip çöller daha çok bozkır görünümündedir

Güneş ışınları, hava sıcaklığı ve atmosferdeki nem ile alakasından dolayı, bir iklim etkisi sayılan buharlaşma, bütün çöllerde çok önemlidir Dünyadaki bütün çöllerde toplam yıllık buharlaşma oranı, yıllık yağmurdan fazladır Bu ise, sürekli bir su kaynağı olmadığı müddetçe su kütlelerinin meydana gelmesine mani olur

Çöllerde gece ile gündüz arasında çok fazla sıcaklık farkı bulunmaktadır Yani gündüzleri çok sıcak (40°C ile 50°C)geceleri ise çok soğuk (-20 ila -25°C) olmaktadır Çöller, şiddetli yağışlar ile rüzgarların aşındırma ve kumulları bir yerden başka bir yere taşımasıyla meydana gelirler Çöllerde çok seyrek yağan yağmurlar, sağanak halinde yağdıklarından, kumulları düz yerlere taşırlar ve buralarda bulunan tepeciklerin etrafına yığarak adatepe diye adlandırılan adacıklar meydana getirirler

Çöllerde yaşayan insanlar eskiden daha çok göçebe halindeydiler Göçebeler, geçimlerini hayvancılıkla temin etmekte, vahalar ile otlaklar arasında yüzlerce kilometre yol katederek hayvanlarını otlatmaktaydılar


Alıntı Yaparak Cevapla

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri Haritaları

Eski 10-29-2012   #2
FrmSinsi
Varsayılan

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri HaritalarıKebir Çölü uydu fotoğrafı

Kebir Çölü (Farsça: دشت كوير), Kavir-e Namak veya Büyük Tuz Çölü diye de bilinmektedir, İran platosu'nun ortasında yer alan çok geniş bir çöldür Yaklaşık 800 kilometre uzunluğunda ve 320 kilometre genişliğinde olup yaklaşık olarak 77,600 km²'lik bir yüzölçümüne sahiptir Bu bölge kuzeybatıda Elburz Dağları'ndan başlayıp güneybatıda Lut Çölü'nde ("Boşluk Çölü") biter ve parça parça Horasan, Semnan, Tahran, İsfahan ve Yezd bölgelerinde yeralır

Alıntı Yaparak Cevapla

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri Haritaları

Eski 10-29-2012   #3
FrmSinsi
Varsayılan

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri HaritalarıSahra Çölü'nin uydu görüntüsü

Sahra Çölü ya da Büyük Sahra dünyanın en büyük çölüdür Afrika'nın dörtte bi*rinden daha fazlasını kaplar ve kıtanın Atlas Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e kadar bütün ku*zey kesimi boyunca yayılır Bu büyük çölün kuzeyinde Akdeniz ve Atlas Dağları, güne*yinde kurak Sahel bölgesi yer alır Sahra Çölü güneye doğru yayılarak ekvatora 1500 km kadar yaklaşır Yüzölçümü 8600000 km2'dir
Batı Sahra, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Moritanya, Mali, Nijer, Çad ve Su*dan'ın bazı bölümleri Sahra Çölü'nün içinde kalır Çölün yüzeyinin büyük bölümünü, ge*niş sırtlarla birbirinden ayrılan alçak çukur*luklar oluşturur Yağmurun sıklığı ve miktarı mevsimden mevsime değişir Sahra Çölü'nün orta kesimlerinde evleri yıkan şiddetli yağ*murlar bile görülmüştür Bunun yanında yıl*larca yağmur almayan bölgeler de vardır Gündüz sıcaklığı oldukça yüksektir; 60°C'ye ulaşır Geceler serindir ve özellikle yüksek kesimlerde don ve buzlanma görülür Gökyü*zü çoğunlukla bulutsuzdur; havadaki nem oranı çok düşüktür
Sahra Çölü bütünüyle kumdan oluşan bir düzlük değildir Kum çölleri arazinin ancak yüzde 20'sini kaplar Oldukça yüksek dağlar, geniş, çıplak yaylalar vardır Güneş ve don kayaları aşındırır, rüzgâr da aşınmış parçaları sürükler İncecik kum taneleri büyük toz bulutları halinde uzaklara taşınır Kum çölle*rinin arasında "kumul" adı verilen kum tepe*leri bulunur (bak Kumul) Bazı kumullar 230 metre yüksekliğe kadar ulaşır Çölün büyük bölümünü kaplayan düzlüklerde bütün yü*zey, sürüklenen kumların aşındırarak yuvar*latıp parlattığı çakıl ve taş yığınlarıyla kaplıdır
Sahra Çölü'nde su kaynaklarının az oluşu bitkilerin yetişmesini engellediği gibi, insanla*rın ve çölde yaşayabilecek hayvanların sayısı*nı da kısıtlar Bitkiler su kaybına karşı kendi*lerini az sayıdaki yaprakları (bazılarında yap*rak yerine diken vardır), kalın kabukları ve çok derine inen kökleriyle korurlar Sahra Çölü'nde yaşayan hayvanlar da uzun süre bir şey içmeden yaşayabilen, hızlı ve uzaklara gidebilen ceylan, antilop, çakal ve tilki gibi hayvanlardır En önemli ağaç, meyvesi insan*larca yenen, kırılmış çekirdekleri de develeri beslemekte kullanılan hurma ağacıdır Ayrıca buğdaygiller ile akasya ve ılgın türleri de bulunur
Sahra Çölü bölgesinde yaşayanların sayısı 2 milyona yaklaşır Bu sayının hemen hemen yarısını göçebeler oluşturur Göçebeler deve, keçi ve koyun besler; hayvanlarını sayısı çok az olan otlaklara götürebilmek için sürek*li yer değiştirirler Başlıca yiyecekleri süt ve hurmadır Yerleşik kavimlerse tepelik kırlar-daki ırmaklar boyunca ya da suyun bulundu*ğu vahalarda yaşarlar Kuyular*dan yeraltı suyu çıkarılır Hurma ağaçlarının meyveleri yenir; gövdelerinden kereste yapılır; yaprakları da sepet yapımında kullanılır Palmiyelerin göl*gesinde meyve ağaçlan ve sebze yetiştirilir Öbür tarım ürünleri arpa, buğday ve tütün*dür Demir, manganez ve bakır bulunur Çıkartılan petrol ve doğal gaz borularla Ak*deniz kıyısına iletilir
Çok sayıda havayolu Sahra Çölü'nün üze*rinden geçer Çöl boyunca doğu-batı yönünde düzenli otobüs servisleri vardır Deve kervan*ları çöl yerlilerine, tuz ve hurma ile değişmek üzere, dışarıdan getirilen kumaş ve sanayi ürünlerini taşırlar
Sahel, Sahra Çölü'nü Batı Afrika'nın tro*pik çayırlarından ayıran bir kuşak oluşturur Burası geniş bir fundalık ve otlak bölgesidir; sığır, koyun ve deve sürülerini otlatan göçebelerce kullanılır Sahel'de yağmur, bazı ta*hılların yetiştiği güneye doğru gidildikçe ar*tar Ama Sahel halkı kuraklık yüzünden açlıkla karşı karşıyadır Hayvanların otlatıl*ması bitki örtüsünü büyük ölçüde yok etmek*te, çöl de kuzeyden güneye doğru yayılmak*tadır

Alıntı Yaparak Cevapla

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri Haritaları

Eski 10-29-2012   #4
FrmSinsi
Varsayılan

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri HaritalarıKalahari Çölü (İng : Kalahari Desert), Afrika'nın Güneyinde, 22° ile 28° Güney enlemleri, 19° ile 24° Doğu boylamları arasında yer alan yarı çöl plato alanı Bölgenin yüzölçümü 900000 km²'ye kadar varır Kalahari ismi genelde Botsvana'nın batı kısmına denilmekte olup çöl Botsvana'nın büyük bir kısmı ile Namibya ve Güney Afrika'nın bazı kesimlerini kaplar

Bölge geniş otlaklıklar, çalı ve ağaçlıklar ihtiva etmesine rağmen, yağış az olduğundan dolayı çöl denilmiştir Bölgenin çok az bir kısmı bütün mevsimlerde çöl özelliği gösterir Yıllık yağışlar kuzeydoğuda 600 mm'den Güneybatıda 130 mm'ye kadar değişiklik gösterir Çok az yağış almasının sebebi, doğu doğrultusunda uzanan dağ sıralarının Hint Okyanusundan esen nemli rüzgarların etkisini azaltmasıdır Bu dağların ortalama yüksekliği 900 ila 1200 m arasında değişir Vadilerde antilop sürüsü, fil dahil birçok tropik bölge hayvanı bulunur ve serbestçe dolaşırlar Toprak genelde kızıl renkli yumuşak kumlu olup, eski nehirlerin getirdiği alüvyonlar bulunur Bu alüvyonlar sıcakta sertleşerek yağan yağmurlardan göletler meydana getirirler

Sebzeler yağış durumuna göre yüksek ormanlardan alçak bölgelere doğru değişir Çok miktarda sebze yetiştiği gibi, bunlardan kavun, karpuz ve patates bol miktarda ekilir Bölgede bulunan otlaklardaki otların çok olması, bunların çok iyi bir hayvan yemi olmasını sağlamaktadırBölgenin kıyılarına Bantu kabileleri yerleşmiş olmasına rağmen, buranın asıl sakinleri çölde yarı göçebe olarak yaşayan Boşimanlar (Bushmen) denilen, 2000 civarındaki sarı derili ormancılardır Avcılık ve inşaatçılık gibi mesleklerle geçinirler Bölgenin güneybatısı Kalahari Gemsboh Milli Parkı olup, 20720 km² yer kaplamaktadır Bu bölgedeki milli parkta nesli tükenmekte olan hayvanların bakımı ve korunması ülke tarafından kurulmuş olan milli park görevlileri tarafından sağlanmaktadırAlıntı Yaparak Cevapla

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri Haritaları

Eski 10-29-2012   #5
FrmSinsi
Varsayılan

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri HaritalarıTaklamakan Çölü

Taklamakan Çölü, (veya Takla Makan, Çince: 塔克拉玛干沙漠; Pinyin: Tǎkèlāmǎgān-Shāmò, Taklimakan Shamo, Uygurca: Täklimakan Toghraqliri), Rub' ul-Hali'den sonra dünyanın ikinci büyük aynı zamanda Çin'deki en büyük Kum çölüdür Anaasya'dan kuzeybatı Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden Tarım Havzasıın batı bölgesinden 218 numaralı Anayola kadar uzanır Bu anayolun doğusunda Tarım Havzasının en derin yeri olan Lop Nur Çölü bulunur Önceleri Taklamakan Çölü ve Lop Nur Çölü Tarım Nehri, Konçe Derya (Konqi He) und Çerçen Derya (Qarqan He) nehirleri ile ayrılırdı, fakat Tikenlik'in güneyi son on yıldan beri kurudu

Yüzölçümü

Genişliği batıdan doğuya 1000 kilometre, kuzeyden de güneye 400 kilometre olan Taklamakan Çölü, 324 bin kilometrekarelik alanı kapsamaktadır

Xinjiang Sosyal Bilimler Akademisi'nden araştırmacı Qian Boquen, takli kelimesinin Türkçe'deki kavak anlamına gelen tohlak veya tohrak kelimelerinden, ma hecesinin büyüklüğü ifade ettiği, kan hecesinin de eski Farsça'daki ülke, kent veya köy demek olan kand sözcüğünden geldiğini, bu nedenle Taklamakan'ın kavak ülkesi demek olduğu görüşünü dile getirmektedir

İklimi

Ortalama yıllık yağış 30 mm altında olan bölgeler Çöl sayılır aynı zamanda Kurak'tır Bu çok kurak olan iklim, iki nedenden oluşur Birincisi Taklamakan yüksek sıradağların yağmur gölgesindedir İkincisi Taklamakan Karasal iklim kuşağında oluşudur Denizlerden gelen Hava akımları daha Anaasya'ya ulaşmadan nemini kaybeder, böylece yüksek sıcaklığa yol açar

Bitki örtüsüTaklamakan Bitki örtüsü

Yüksek sıradağların eteklerinde bir çok vaha'larda zengin bitki örtüsü vardır Kunlun Shan ve Tanrı Dağları'ndan eriyip gelen kar suları Tarım Nehri'ni ve diğer ırmak ve dereleri besler, Tarım nehri boyunca Kavak (Populus diversifolia, Populus euphratica), Söğüt (Salix × sepulcralis), Yalancı iğde (Hippophae rhamnoides) ve çok sık çalılık kendir ve kenevir gibi bitki örtüsü vardır Tarım vadisinde ince bir Kavak ormanları yetişir Ilgıngiller ailesinden olan Tamarix ramosissima bitkisi, tuzlu ve alkali topraklarda yetişir, ve derin köklüdür Bu bitki pullu(kepekli) olan yapraklarından tuzu dışarı atar

Coğrafi yapısı

Taklamakan Çölü Sincan Eyaletinin aşağı yukarı üçte ikisini kaplar Alanı ortalama 300000 km² olup büyük bir kısmı 100 metre kumul'la kaplıdır, bazı beyanlarda hatta 300 metre yüksekliğindedir[1]

Başlıca vaha şehirleri, yağış alan dağlardan gelen sulardan beslenen, güneyde Kaşgar, Miran (Çince: 米兰遗址, Mǐlán yízhǐ - bir antik vaha şehri) , ve Hotan (Khotan), kuzeyinde Kuçar İlçesi ve Turfan, doğudaki Loulan ve Dunhuang'dır[2]

Taklamakan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nın bir parçası deprem tehditi altındadır

Çöl'de Tuz gölleri vardır Bir kaç metre derinlikte büyük tabansuyu tabakası bulunur, tahminen etrafındaki Sıradağlardan eriyen kar sularından birikmiştir

Taklamakan Çölü'ndeki petrol kaynakları dünyanın en zengin petrol rezervleri arasında yer almaktadır

Alıntı Yaparak Cevapla

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri Haritaları

Eski 10-29-2012   #6
FrmSinsi
Varsayılan

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri HaritalarıNamib Çölünde Kurumuş Bir Akasya

Namib Çölü, Namibya'da yeralan büyük bir çöldür

"Namib" kelimesi, Nama dili'nde "çok büyük" anlamına gelir Namib Çölü, 50000 km²'lik bir alana yayılır Çölün, Atlas Okyanusu boyunca uzanan 1600 km'lik kısmı Namibya sahilini oluşturur Batıdan doğuya olan genişliği 50-160 km arasında değişir Namib Çölü'nün bir bölümü kuzeybatı Angola'ya kadar ulaşır

Alıntı Yaparak Cevapla

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri Haritaları

Eski 10-29-2012   #7
FrmSinsi
Varsayılan

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri Haritaları

Gobi Çölü, Orta Asya'da, Moğolistan Cumhuriyetinin güneyi ve Çin'e bağlı Sin-Kiang ve Kansu eyaletlerinin yakınlarındaki bölgeleri de içine alan geniş çöl Etrafını kayalık sıradağlar çevirmiştir Güneyde Altun Dağ, Bei ve Yin Dağları, batıda Tanrı Dağları, kuzeyde Altay ve Hangay Dağları yer alır Çölün uzunluğu 1600 km olup, genişliği 480-965 km arasında değişir

Gobi Çölünde karasal ve kuru bir iklim hüküm sürer Kışları soğuk, yazları ise sıcaktır Sıcaklık -40 ile 45 °C arasında değişir Yağışların büyük bölümü yazın olur Batıda yıllık yağış ortalaması 69 mm iken, kuzeydoğuda 200 milimetreye çıkar

Bazı yerleri kum, bazı yerleri çakıllarla kaplı olan Gobi Çölünde, bitki örtüsü dikenli çalı ve küçük otlardan ibaretir Akarsu hemen hemen hiç yoktur Yalnız orta büyüklükte tuzlu göllere rastlanır Yaygın yeraltı suları bazı kesimlerde büyükbaş hayvan yetiştirilmesine imkân sağlar

Çölü boydan boya geçen bir demiryolu hattı mevcuttur

Alıntı Yaparak Cevapla

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri Haritaları

Eski 10-29-2012   #8
FrmSinsi
Varsayılan

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri HaritalarıAtakama (İng : Atacama Desert), Şili'nin kuzeyinde bulunan dünyanın en kurak çölüdür Batısında Büyük Okyanus bulunur Kuzeyde Peru, doğuda ise Bolivya ve Arjantin sınırlarını oluşturur

Atakama; And Dağları'nın yağmur gölgesinde kalır ve doğu rüzgarları kuru olup çok az yağış getirir

Yakınındaki Büyük Okyanus sahillerinde oluşan bir soğuk su akıntısı olan Humboldt Akıntısı nedeniyle de burada çok az yağmur bulutu oluşur Bu durum, bölgeyi kuzeyi ve güneyinden farklı kılarak daha az yağmur almasına sebebiyet verir Soğuk Büyük Okyanus suyu ayrıca bu çölün serin olmasına, özelliklede sahile yakın kesimlerinde sıklıkla sis oluşmasına neden olur El Niño'nun etkisiyle 6-10 yıl gibi aralıklarla kuvvetli yağış aldığı dönemlerin ardından çölde kısa bir süre için canlanmalar olur

Atakama Çölü yaklaşık 15 milyon yaşındadır
Tarihçe

Atakama Çölü su bakımından fakir bir bölge olsa da, tarihin erken zamanlarından beri burada yerleşimler olmuştur Atacameño, Aymara, Chinchorro, Diaguita gibi kavimler buralarda yaşamışlardır Dünyadaki en eski mumya kültürü Chinchorrolara aittir Bunların 7000 yıldan daha eski bebek mumyaları mevcuttur

Daha sonraları bölge, İnka Krallığının egemenliğine girmiştir 1526 yılında Diego de Almagro çöldeki Copiapó şehri yakınlarına gelen ilk ispanyoldur İnkaların yıkılmasından sonra bölge İspanyol egemenliğine geçmiştir Güney Amerika devletlerinin bağımsızlık çabalarının sonucunda, Atakama'da Bolivya'ya bırakılmıştır ve bölge bir süre bu ülkenin sınırları içinde kalmıştır

1832 yılında Copiapó yakınlarında gümüş bulununca, Şili onyıllar boyunca Dünya'nın en büyük gümüş üreticisi olmuştur

Çöldeki geniş nitrat rezervlerinin ele geçirilmesi için, İngilizler'in teşviği ile Şili Peru ve Bolivya ile 1879-1884 yılları arasında bir savaşa girişmiştir Bu savaşın neticesinde Şili, topraklarını kuzeyde oldukça genişletir O günden sonra Atacama Bölgesi Şili'nin kuzey eyaleti olmuştur Bundan sonra denize ulaşımı engellenen Bolivya ile Şili, bugün bile halen bu konuda gerginlik yaşamaktadır

Bilimsel çalışmalar

Ekstrem derecedeki iklimi yüzünden, birçok rasathane bu bölgenin dağlarında kurulmuşturAntofagasta şehrinin 120 km güneyinde Avrupa rasathanesi Very Large Telescope 'u (Çok büyük teleskop) yerleştirmiştir Bu bölgedeki diğer teleskoplar Large Millimeter Array ve Atacama Pathfinder Experiment'dir

İlginç olan bir uygulama da Atrapanieblas isimli ağ sayesinde çöl sisinin neminden su elde edilmesidir

Ayrıca Şili'nin birçok pilot projesi burada yürütülür

Ekonomi

Buradaki bakır, gümüş ve altın rezervleri Şili ekonomisinin omurgasını oluşturur

Alıntı Yaparak Cevapla

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri Haritaları

Eski 10-29-2012   #9
FrmSinsi
Varsayılan

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri HaritalarıNübye Çölü, Sudan'ın kuzeydoğu kesiminde yer alan bir çöldür

Kızıldeniz ile Nil Nehri arasında 250000 km²'lik bir alana yayılan Nübye Çölü, kayalık ve engebelidir (en yüksek noktası, doğu kesimindeki Cebel Oda'da 2529 m'yi bulur) ; ama yer yer kumullara da rastlanır Yılda 125 mm'yi bulmayan yağışlardan sonra ortaya çıkan mevsimlik akarsular, Nil'e ulaşamadan kurur Çölün geleneksel sakinleri Nübyeliler'dir

Dünyanın bilinen en eski arkeoastronomik megaliti Nübye Çölü'nün güney Mısır'da kalan kısmındaki Nabta Playa adlı bölgede dikili bulunmaktadır

Alıntı Yaparak Cevapla

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri Haritaları

Eski 10-29-2012   #10
FrmSinsi
Varsayılan

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri Haritaları
Ordos bölgesi

Ordos Çölü (Wade-Giles yazımında Mao-Wu-Su Sha-Mo), Çin'de, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin güney bölümünde çöl Huang Nehrinin (Sarı Nehir) büyük kuzey kıvrımı içindeki bölgeyi kaplar Shaanxi yönetim bölgesi ve Çin Seddi boyunca uzanan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'yle çevrilidir

Yapısal açıdan, Kuzey Shaanxi'yi kaplayan büyük, yüksek havzanın kuzey bölümüdür Aşınım nedeniyle neredeyse bir peneplen haline gelen yüzeyi geniş lös çökelleriyle kaplıdır Havzada Karbonifer Dönem (yaklaşık 345-280 milyon yıl önce) ve Jura Döneminden (yaklaşık 190-136 milyon yıl önce) kalma çok kalın tortul katmanlar bulunur Bunlar arasında zengin kömür ve petrol yatakları da vardır

İklim ve yaşam

Kuzeybatıda Huang Nehrine bakan Arhiso Dağları havzanın batıdaki en yüksek yeridir Güneydoğuda ise Gaiyu Sıradağları Wei Nehrinin su toplama alanının kuzey sınırını oluşturur Platonun genel yüksekliği 1,100 m kadardır, sıradağlar 2,000 m'nin üstüne pek çıkmaz Kuzeybatıdan esen sert kış rüzgarlarıyla hareket eden kumlar bazen Kuzey Shaanxi'ye kadar uzanır Bölgenin iklimi çok kuraktır; Dusitu dışında büyük nehir yoktur ve yıllık yağış miktarı 250 mm'nin altındadır Görece nemli olan doğu ve güney kesimlerde seyrek bir bitki örtüsüne rastlanır Çok seyrek olan nüfus koyun, keçi ve at yetiştiren göçebelerden oluşur ve hemen hemen tümü Moğoldur

Ordos kültürü

1970'lerde ve 1980'lerde, Lanzhou Çölü Enstitüsü'ne bağlı araştırmacılar Sjara-osso Vadisindeki Xiaoqiaoban'da, 30-60 bin yıl öncesinde n kalma 20'den fazla insan fosili buldular Yörede yaşamış insanlara Ordos insanı, yarattıkları aletlerle sanat ürünlerine de Ordos kültürü adı verildi

Alıntı Yaparak Cevapla

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri Haritaları

Eski 10-29-2012   #11
FrmSinsi
Varsayılan

Dünyadaki Çöller-Dünya Çölleri HaritalarıChihuahuan Çölü, ABD'nin Teksas eyâletinde bulunan, Teksas Şehri El Paso'yu tamamen saran, dağlık bir çöldür ABD-Meksika sınırı ortalarında uzanır ve Meksika Platosu'nun orta ve kuzey kısımlarını kapsar ABD'nin New Mexico, Teksas ve Arizona eyaletlerinde, Meksika'nın ise Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas ve Nuevo León eyaletlerinde bulunur 362,600 km2 alanı kaplayan çölün en yüksek noktası 1,675 m, en alçak noktası ise 600 m'dir Çölde toplamda iki milyonu aşan insanı barındıran yerleşim yerleri bulunmaktadır

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları
Görünüm Modları


sorsorgula.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.