Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Toplum ve Yaşam > Kişisel Gelişim

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
edin, empati, güçlü, test, yeteneğiniz

Empati Yeteneğiniz Ne Kadar Güçlü ?Test Edin

Eski 12-23-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Empati Yeteneğiniz Ne Kadar Güçlü ?Test EdinEmpati duygunuz ne kadar güçlü?

İnsanlar ve toplumlar arası iletişimdeki gözde kavram artık ‘empati’ Empatide karşımızdakini anlamak ve kendimizi onun yerine koymak esas alınıyor Duygular aklın ve mantığın kalıbına girdiğinde daha kalıcı iletişim ve diyalog kurma imkanı bulunuyor
Soğuk savaş dönemi sona erdiğinde ülkeler ve toplumlar arasındaki gerginlik ile çatışmaların yerini karşılıklı anlayış ve kalıcı barışa bırakacağı tahminleri epey yaygınlaşmıştı Ancak son 15 yılda gerilimler şiddet ve yoksulluk azalmak bir yana arttı Ekonominin büyüme çarkı dönerken yoksulları zayıfları eğitimsizleri ve yaşlıları ilgi alanımızın dışına attı Devletin ekonomik ve sosyal sorumlulukları azaltılırken serbest piyasa bu boşluğu dolduramadı
Toplumlardaki bu kayıtsızlık ve çatışma ortamı aile ve iş hayatını da olumsuz etkiledi Son 15 yılda insanların eğitim ve gelir düzeyleri bir miktar yükseldi ama işyerlerindeki gerginlikler ve aile içindeki şiddette dişe dokunur bir azalma görülmedi Teknolojinin ilerlemesi bireylere mutluluk değil işsizlik yalnızlık ve sevgisizlik getirdi

Sorun empati eksikliğinde
Sosyal psikologlar bu durumun duyarsızlıktan ve karşımızdakilere yönelen iyi duyguların da yalnız “sempati”ile sınırlı kalmasından kaynaklandığını vurguluyor
Sempati eski Yunanca’da biriyle birlikte acı çekmek anlamına geliyor Sempati duyduğumuzda karşımızdaki kişi ile birlikte acı çekiyoruz veya seviniyoruz Sempati kalıcı değil Karşımızdakine ancak kısa süreli bir rahatlama sağlıyor Bu duygu aklın süzgecinden geçmediği için kalıcı bir iletişim kurulmasını sağlayamıyor
İnsanlar ve toplumlar arası iletişimdeki gözde kavram ise artık “empati” Empatide karşımızdakini anlamak ve kendimizi onun yerine koymak esas alınıyor Duygular aklın ve mantığın kalıbına girdiğinde daha kalıcı iletişim ve diyalog kurma imkanı bulunuyor Psikolog Üstün Dökmen iki duygu arasındaki farkı şöyle anlatıyor:
“Sempatide yandaş olmak esastır Empati kurduğumuzda ise karşımızdaki kişiyle aynı duyguları ve görüşleri paylaşmamız gerekmez Sadece onun duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışırız
Anlayış çabaları ve empati eksik kaldığında insanlar diğerlerinin kişiliklerine başkalarının inançlarına saygı duyamıyor Saygısızlık ekenler ise son karikatür krizinin gösterdiği gibi yalnız yeni düşmanlık kin ve nefret duyguları biçiyor
Sempati duyduğumuzda karşımızdaki kişi ile birlikte seviniyor veya üzülüyoruz Ancak bu güzel duygu giderek sertleşen ve acımasızlaşan bir dünyada yetersiz kalıyor Bu yetersizliğin açığını “empati” ile kapatmak mümkün
TEST İÇİN HAZIR MISINIZ?
1- Bir kişi kendisini başkalarının yerine koyabiliyor ve onların sıkıntılarını anlamaya azaltmaya çalışıyorsa hangi duygunun etkisi altındadır?
a- Sempati
b- Empati
c- Anlayış
2- Çevrenizde yanlış gördüğünüz davranışları olan kişileri adam etmek ve doğru yola getirmek için uğraşır mısınız?
a- Evet
b - Bazen
c- Hayır
3- Empati için en çok hangisi gereklidir?
a- Saygı
b- Merhamet
c- Hoşgörü
4- İşyerinizi arayan kızgın bir kişi şirketin ürünü konusundaki şikayetlerini bağırarak ve hırçın bir dille anlatıyor Ne yaparsınız?
a- Şikayetini dinler ve şikayetin çözümü için araştırma yapacağımı söylerim
b- Bağırmaya hakkı olmadığını söyler telefonu yüzüne kapatırım
c- Telefonu ilgili servise bağlarım
5- Empati duygusu hangi cinsiyette daha güçlüdür?
a- Erkekler
b- Kadınlar
c- Her ikisinde de aynıdır
6- Empati hangi tür zekayı güçlendirir?
a- Sosyal zeka
b- Entelektül zeka
c- Duygusal zeka
7- Empati için en çok hangisi gereklidir?
a- Gözlemlemek
b- Konuşmak
c- Dinlemek

8- Empati ve duygusal zeka kariyer hayatının hangi aşamasında daha etkili olur?
a- Terfi etmede
b- İş güvencesinde
c-Bir işe girişte

9- Empatinin güçlendirilmesi ile şiddetin azaltılmasında en etkili sosyal birim hangisidir?
a- İşyeri
b- Aile
c- Okul
10- Empatik yaklaşım iş hayatında en çok hangi yararı sağlar?
a- Trendlerin izlenmesine imkan verir
b- Ürün farklılaştırması için ipucu sağlar
c- Tüketiciye odaklanmayı kolaylaştırır
11- Hangisi empati eksikliğinin bir sonucudur?
a- Ön yargılar
b- Duyarsızlık
c- Sosyal olaylara ilgisizlik
12- Devletin ekonomiden çekildiği serbest piyasanın da sosyal sorumluluklarını üstlenmediği küreselleşme döneminde sıkıntıda olanlara empatik destek hangi kuruluşlar aracılığı ile verilebilir?
a-Hayır kuruluşları
b-Sivil toplum kuruluşları
c-Kooperatifler
PUAN CEVAP VE YORUMLAR
1) a = 3 b = 5 c = 2 Empati kalıcı bir duygu olduğu için sosyal sorunların çözümünde karşılıklı anlayış ve sempatiye göre daha etkili olur
2) a = 0 b = 2 c = 5 Başkalarının inanç görüş ve düşüncelerini zorla değiştirmeye hakkınız yok Onların kişiliğini dikkate almadan psikolojik baskı ve şiddet uygulamak çoğunlukla geri teper Ayrıca sizin görüş ve düşüncelerinizin en doğrusu olduğunu kim garanti ediyor ki?
3) a = 5 b=3 c = 2 Merhamet geçici bir duygudur Hoşgörü kavramında ise sizin kendinizi karşınızdakinden daha üstün gördüğünüz varsayımı egemendir Oysa saygı sizin karşınızdakini kendinizi ile eşit görmenizi sağlar Eşitler arasındaki diyalog daha etkilidir ve kalıcı bir empatik ilişkinin kurulmasınına imkan verir
4) a = 5 b = 1 c = 3 Telefonun kapatılması öfke duygularını artırır ve sorunu iyice içinden çıkılmaz bir duruma getirir İlgili servise bağlamak ise işi uzatabilir En iyisi şikayeti not etmek ve sonucu müşteriye daha sonra bildirmektir
5) a = 1 b = 5 c = 2 Araştırmalara göre kadınlarda empati duyguları daha güçlüdür Çünkü kadınlar duygulara ve duyguların paylaşılmasına erkeklerden daha fazla önem verir Bu nedenle sıkıntıda olan erkekler dertlerini çevresindeki bir kadına anlatmayı tercih eder

6) a = 3 b = 1 c = 5 Empati bir duygu yoğunluğunu tanımladığı için duygusal zekanın en önemli unsurlarından biridir Empatinin sosyal zekanın oluşumunda da önemli rolü vardır

7) a = 1 b = 3 c = 5 Karşımızdaki insanın dertlerini ve sorunlarını ancak dinleyerek anlayabiliriz Anlayış ise empatinin kapısını açar Gözlemleme pasif bir eylemdir Dinlemeden konuşmak yalnız konuşanı rahatlatır

6) a = 5 b = 3 c = 1 Araştırmalar ve iş deneyimleri bir işe girişte bildiğimiz zeka katsayısının etkili olduğunu ama girilen işte yükselmenin daha çok duygusal zekaya ve empatiye bağlı olduğunu gösteriyor

9) a = 1 b = 5 c = 3 Duygusal eğitimde en büyük görev aileye ve aile içinde de anneye düşer Çocuk okula başladığında duygusal anlamdaki kişilik çizgileri belirgin hale gelmiştir zaten Aile içi şiddetin orta vadede azaltılması da ancak annelerin eğitilmesi ile mümkün olur

10) a =1 b = 3 c = 5 Kendini tüketici yerine koyan ve onların sorunlarını anlamaya gayret eden bir yönetici hedef kitlesinin tercih ve istemlerini daha kolay kavrayabilir Bu yaklaşım da tüketiciye odaklanma ilkesinin hayata geçirilmesini sağlar

11) a= 5 b = 1 c = 3 Başkalarının dertlerini anlamak için çaba gösteremeyen kişi onların hatalarının kaynağındaki nedenler üsüne de kafa yormaz Sonraki aşamada kişilere ve toplumsal kesimlere gerçekle ilgisi olmayan etiketler yapıştırılır Önyargıların yaygın olduğu ortamın kaçınılmaz sonuçlarından biri de şiddettir

12) a = 3 b = 5 c = 1 Hayır kuruluşlarının verdiği destek sürekli olamaz Kooperatiflerin örgütlenmesi ise zaman alır Sıkıntıda olanların yanı başındaki sivil toplum kuruluşlarının desteği ise insanları sorunların çözümü konusunda cesaretlendirir İhtiyacı olanlara balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek daha doğru ve daha empatik bir yaklaşımdır
DEĞERLENDİRME
13-19 Puan: Kent hayatı ve küreselleşme sizi iyice değiştirmiş ve bozmuş Tüm empatik duygularınızı kaybetmişsiniz Başkalarını anlamak için hiç bir çaba göstermiyor neredeyse herkesten nefret ediyorsunuz Anlayamadığınız insanlar ve gruplar hakkındaki ön yargılarınız sizi şiddete eğilimli yapıyor
20-29 Puan: Serbest piyasa sisteminin “Gemisini kurtaran kaptan” ilkesi sizi iyice etkisi altına almış “Dayanışma” kelimesini sözlüğünüzden silmişsiniz sanki Yine de “Bugün bana yarın sana” sözünü aklınızda tutun ve başkalarına daha empatik duygularla yaklaşmaya gayret edin Bir gün siz sıkıntıya düştüğünüzde etrafınızda hiç kimse olmayabilir çünkü
30-39 Puan: Başkalarına ancak kendi vicdanınızı rahatlatmak için ve kendi menfaatinizi düşündüğünüzde empati gösteriyorsunuz Empatinizin bu “egoist” kökeni başkaları tarafından seziliyor ve çevrenize verdiğiniz desteğin değerini düşürüyor İyiliğinize “karşılık bekleme” alışkanlığı bir noktadan sonra duygusal zekanızın güçlenmesini de önlüyor
40-49 Puan: Yüreğiniz hep başkaları için çarpıyor ve ihtiyacı olanlara empati göstermek için adeta çırpınıyorsunuz Aileniz işyeriniz ve ülkeniz için elinizden geleni yapıyorsunuz Ancak tam bir empati için sorunları paylaşmaktaki başarınızı çözüm üretiminde de göstermeniz lazım Çünkü empati ancak sıkıntılar ve dertler azaldığında gerçek anlamını bulur
50-60 Puan: İnsanları seviyor ve fakir-zengin ayırımı yapmadan herkese aynı saygıyı gösteriyorsunuz Çözüm üretiminde de iyisiniz Empati duygularınızın çok güçlü olması sosyal zeka katsayınızı da yükseklere çıkarıyor Bu tutum ve davranışlarınızın ödülü ise çevrenizden gördüğünüz saygı oluyor Ancak başkalarına destek olayım derken kendi kişisel gelişiminizi de ihmal etmekten kaçının
Kaynak:Faruk Türkoğlu

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.