İlişkisel Veri Tabanı Uygulamaları

Eski 05-07-2009   #1
yesimciwciw
icon111

İlişkisel Veri Tabanı Uygulamalarıİlişkisel veri tabanı uygulamaları, elektronik ticaret uygulamaları, arama motoru optimizasyonu
Son dönemde, web tabanlı veri tabanı uygulamaları geliştirmek ve arama motoru optimizasyonu yapmak bana keyif veriyor Ama iyi bir proje fikrimi değiştirebilir
Zargan Terim Bankası ingilizce-türkçe sözlük ve türkçe-ingilizce sözlük en sevdiğim projelerden birisi Günlük 150 bine yakın arama, yarım milyon kayıt içinde full-text-search olarak aranıyor ve gayet hızlı çalışıyor MS'in kendi full text search'ü biraz yavaştı, kendim yazmak zorunda kaldım ama hızlandı meret
Şu an bir de OKI firması için bir B2B ve B2C uygulaması geliştiriyorum

Arama motoru optimizasyonları
Bora Gümrük Müşavirliği ile de yeni anlaştık Gümrük sektöründe faaliyet gösteren bu firma için istedikleri anahtar kelimeler arandığında sitelerinin arama motorlarında üst sıralar çıkmasını sağlamaya çalışacağım
Bu işi yeni aldım Marka yönetimi, patent, iso9000 ve barkod anahtar kelimeleri için arama motoru optimizasyonu
Bir arama motoru optimizasyonu daha : Real estates in dalaman
Esen Mikronize Madencilik: Kalsit ve dolomit madenleri üreten bir şirket
Başka bir arama motoru optimizasyonu : çeviri hizmeti veren Aim Danışmanlık şirketi


Free-lance çalışmaya başlamadan önceki deneyimlerim
Aklıma geliş sırasıyla:
İdeefixe projesinin başlangıcında,
Minerva Yazılım'da Plantum'un ithalat ve ihracat ile ilgili bir bölümünde,
Set Italcementi Group için, yine Plantum'a ek bir modül (galiba depo yönetimi idi)
Tekser İnşaat firmasında bilgi işlem müdür yardımcılığı yapmıştım O arada da, personel maaşlarının elektronik ortamda bankaya aktarılabilmesi için bir yazılım geliştirip, lojistik takibi için bir proje hazırlamıştım
[CinNet]'te iken Neko E-ticaret, Boyut Yayın Grubu, Okuyanus Yayınevi, Gümrük Mevzuat, İnterhizmet, Borusan Lojistik için otomatik raporlama sistemi projelerinin bir bölümünde ya da tamamında yer aldım Bütün projeler şu an aklıma gelmiyo, not almamışım

Veri tabanı

Jump to: navigation, search
Veri tabanı düzenli bilgiler topluluğudur Kelimenin anlamı bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerle sınırlı olmamakla birlikte, daha çok bu anlamda kullanılmaktadır Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir, güncellenebilir , taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir Bir başka tanımı da, bir bilgisayarda sistematik şekilde saklanmış, programlarca istebilecek veri yığınıdır (TDK sözlüğüne göre "veri tabanı" olarak ayrı ayrı yazılır)
Bir veri tabanını oluşturmak, saklamak, çoğaltmak, güncellemek ve yönetmek için kullanılan programlara Veri Tabanı Yönetme Sistemi (DBMS) adı verilir DBMS özelliklerinin ve yapısının nasıl olmasını gerektiğini inceleyen alan Bilgi Bilimi (Information Science)'dır
Veri Tabanında asıl önemli kavram, kayıt yığını ya da bilgi parçalarının tanımlanmasıdır Bu tanıma Şema adı verilir Şema veri tabanında kullanılacak bilgi tanımlarının nasıl modelleneceğini gösterir Buna Veri Modeli (Data Model) denir En yaygın olanı, İlişkisel Model'dir (relational model) Layman'ın değimiyle bu modelde veriler tablolarda saklanır Tablolarda bulunan satırlar (row) kayıtların kendisini, sütunlar (column) ise bu kayıtları oluşturan bilgi parçalarının ne türden oldukarını belirtir Başka modeller (Sistem Modeli ya da Ağ Modeli gibi) daha belirgin ilişkiler kurarlar
Veri tabanı yazılımı ise verileri sistematik bir biçimde depolayan yazılımlara verilen isimdir Birçok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veri tabanın bu bilgiyi verimli ve hızlı bir şekilde yönetip değiştirebilmesidir Veri tabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır Bilgiye gerekli olduğu zaman ulaşabilmek esastır İçeriği olmayan bir kütüphane ve bütün kitapların aynı kapağa sahip olduğunu düşündüğünüzde kütüphane kullanıcılarının ne kadar çok işi olacağını tahmin edersiniz Bir veritabanı bir kütüphanenin mükemmel bir içerik sistemi olduğu gibi , aynı zamanda kütüphanenin kendisidir Bağıntısal Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Relational Database Management Systems - RDBMS) büyük miktarlardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının sağlandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildiği ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır Bilge (Oracle) veri tabanı da bir bağıntısal veri tabanı yönetim sistemidir
Veri Tabanı Yöneticiliği
Günümüzde veri tabanı sistemleri, bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına, çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin alt yapısını oluşturmaktadır Veri tabanı fiziksel olarak bilgileri tutarken mantıksal bir sisteme de sahiptir Veri tabanı sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu, dizaynı, sorgulaması, güvenliği ve denetiminin karmaşık bir hal alması veri tabanı yöneticiliği kavramının oluşmasına neden olmuşturBir veri tabanı yöneticisi mantıksal data modelleme, fiziksel veri tabanı tasarımı çıkarma, fiziksel olarak veri tabanı oluşturma, Transact-SQL kullanarak sorgu yazma, Microsoft SQL Server kurulumu ve ayarları, güvenlik yönetimi ve ayarları, veri tabanı yönetimi ve bakımı, veri tabanı denetleme ve küçültme işlerini üstlenir
İlişkisel Veri Tabanı Sistemleri
MySQL
MySQL Veri Tabanı Yönetim Sistemi
MySQL, çok-kanallı (multi-threaded), çok kullanılıcılı (multi-user), hızlı ve sağlam (robust) bir veri tabanı yönetim sistemidir UNIX, OS/2 ve Windows platformları için ücretsiz dağıtılmakla birlikte ticari lisans kullanmak isteyenler için de ücretli bir lisans seçeneği de mevcuttur Kaynak kodu açık olan MySQL'in pekçok platform için çalıştırılabilir ikilik kod halindeki indirilebilir sürümleri de mevcut Ayrıca ODBC sürücüleri de bulunduğu için birçok geliştirme platformunda rahatlıkla kullanılabilir
Geliştiricileri, 500'den fazlası 7 Milyon kayıt içeren 10000 tablodan oluşan kendi veritabanlarını (100 gigabyte civarında veri) MySQL'de tuttuklarını söylüyorlar
MySQL, tuttuğu tablolarla çok kullanıcılı bir sistemlerde sözkonusu olan erişim hakları sorununu çok güzel çözüyor MySQL' in 40 sürümü ile birlikte transaction desteği, 41 sürümüyle birlikte de alt sorgu desteği de mevcuttur
Ayrıca referential integrity sağlama işinin programcıya bırakılması tercih edilmiş Ancak bu bir dezavantaj olarak görülmeyebilir Çünkü pek çok veritabanı programcısı VTYS'lerdeki referential integrity'nin esnek olmayan, zorlayıcı bir özellik olduğunu düşünmektedir
"PostgreSQL" sayfasını değiştirmektesiniz
Henüz varolmayan bir sayfaya konulmuş bir bağlantıya tıkladınız Bu sayfayı yaratmak için aşağıdaki metin kutusunu kullanınız Bilgi için yardım sayfasına bakınız Buraya yanlışlıkla geldiyseniz, programınızın Geri tuşuna tıklayınız
Oturum açmadığınızdan rumuzunuz yerine IP adresiniz makalenin değişiklik kayıtlarına kaydedilecektir
Oracle
Oracle, Microsoft'un ardından dünyanın ikinci büyük yazılım firmasıdır Veritabanı, Uygulama Geliştirme Araçları, Uygulama Sunucusu ve de İş Uygulamaları alanlarında yazılım çözümleri bulunmaktadır

Bir kurum veya kuruluş ile ilgili olan bu madde bir taslaktır Maddenin içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz


Bilgisayar ile ilgili bu madde bir taslaktır Maddenin içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz

Sybase
Sybase 1984'de ABD'de kurulmuş bir teknoloji firmasıdır 200+ ürünüyle tüm BT ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunar
Teknoloji ile ilgili bu madde taslaktır İçeriği genişleterek Vikipedi'ye yardım edebilirsiniz

BerkeleyDB" sayfasını değiştirmektesiniz
Henüz varolmayan bir sayfaya konulmuş bir bağlantıya tıkladınız Bu sayfayı yaratmak için aşağıdaki metin kutusunu kullanınız Bilgi için yardım sayfasına bakınız Buraya yanlışlıkla geldiyseniz, programınızın Geri tuşuna tıklayınız
Oturum açmadığınızdan rumuzunuz yerine IP adresiniz makalenin değişiklik kayıtlarına kaydedilecektir
Firebird
Firebird, Borland'ın Interbase 60 veri tabanını açık kaynak kodlu hale getirmesinden sonra bu kaynak kodlardan yola çıkılarak geliştirilmiş olan, açık kaynak kodlu bir ilişkisel bir veri tabanı yönetim sistemidir
Saklı Yordam (Stored Procedure) desteği Tetikleyici (trigger) desteğinin yanında sadece interbase ve Firebird'e özgü olan alert özelliği sayesinde tablolardaki herhangi bir değişiklik meydana geldiği anda bu değişikliği kendi yazılımınızdan takip etme imkanı sunar

Bilgisayar ile ilgili bu madde bir taslaktır Maddenin içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz


İşlenecek Konular
Temel SQL iki günlük bir kurs olup, tüm uygulama geliştiricilere dinamik Web uygulamalarında büyük önem taşıyan altyapıyı sağlıyor: Veritabanı ve SQL bilgisi Bu uygulamalı kursla, öğrenciler ilişkisel veritabanlarının dili olan SQL (Structured Query Language) hakkında kullanılabilir bilgiler ediniyor Kurs, bu bilgiyi veritabanı tasarımının temelleri, Web uygulamanız için doğru veritabanını seçme ve Web’de kullanışlı arayüz tasarlama bilgileriyle artırıyor

Müfredat
Ders 1: Temel SQL’e Giriş
• Kursun ön gereksinimlerinin anlaşılması
• Kurs biçimini kullanmak
• Kurs özetini incelemek
Ders 2: İlişkisel Veritabanlarına Giriş
• İlişkisel veritabanı tasarımında kullanılan terimlerin tanımı
• Veri kopyalamanın neden kötü olduğunun ve yönetiminin zor olduğunun anlaşılması
• Bir ilişkisel veritabanının tanımı
• Veri mimarilerinin farkları
• İlişkisel teknolojinin temel kavramlarının tanımı
• Mantıksal ve fiziksel veri modelleme
• Varlık/İlişki diyagramlarının anlaşılması
• Normalizasyonun temellerinin tanımı
Ders 3: Verileri Seçmek
• SQL göstericisine genel bakış
• Temel SELECT deyimini kullanmak
• Bir sütun joker karakteri kullanma
• Sahip ve tablo öneklerinin kullanımı
• Metin ve sayı tabanlı veri tiplerinin belirlenmesi
• WHERE cümleciğiyle satırları filtrelemek
• Karşılaştırma operatörlerinin kullanımı: =, <, >, ve <>
Ders 4: JOIN Deyimleri Yaratmak
• Birleşim tiplerinin tanımı
• Bir iç birleşim kullanarak, çok sayıda tablodan kayıtsetleri yaratmak
• Birleşimleri gerçekleştirirken birincil ve yabancı anahtarları kullanmak
• ANSI-92 JOIN sözdizimini kullanarak tabloları birleştirmek
• Tek deyimle üç ya da daha fazla tabloyu birleştirmek
• Birleşimde filtre kullanımı
Ders 5: INSERT, UPDATE ve DELETE ile Veritabanı İçeriğini Değiştirmek
• INSERT deyimiyle tablolara veri eklemek
• UPDATE deyimine giriş
• Filtre kullanımı
• DELETE deyimini kullanmak
• DELETE’e alternatif olarak, kayıtları silindi olarak işaretlemek
Ders 6: SELECT Deyimlerini Geliştirmek
• Verileri sıralamak
• SELECT’te ifadeler
• Tabloların ve sütunların takma adlarla isimlendirilmesi
• Hesaplanmış sütunların seçimi (ifadeler)
• Sorgularda karakter dizeleri (sorguda dize çıktısının sabit kodlanması)
• Değerlerin kümelenmesi
• Satır sayılarını almak
• Bir sütunda minimum: min()
• Bir sütunda maksimum: max()
• Bir sütunun ortalaması: avg()
• Bir sütunun toplamı: sum()
• Verileri gruplamak
• GROUP BY cümleciğiyle sorgu sonuçlarını gruplamak
• Kümeleme ve gruplar (count, min, max,avg,sum)
• HAVING cümleciğinin kullanımı
• GROUP BY’da konumsal yazımın kullanımı
Ders 7: Bir RDBMS’e bağlanmak
• Veritabanları için İstemci/Sunucu modelini anlamak
• Veritabanı kullanıcılarının temel kavramı ve izinler
• Veritabanı sürücüleri nasıl çalışır tartışması (sorgular ve sonuç kümeleri)
• Bir ODBC veri kaynağı yaratma
• Performansın karşılaştırması (Access ve MSDE)
• Sorgu boyacıları
Ders 8: Depolanmış Yordamlara Giriş
• Depolanmış yordamların tanımı
• Depolanmış yordamların faydaları
• Depolanmış yordamlara yordamsal mantığın dahil edilmesi
• SQL Server ve Oracle için depolanmış yordam örnekleri
Ders 9: Depolanmış Yordamlara Giriş
• Web ortamının kısıtlamalarını anlamak
• Verileri kısıtlamak için stratejileri tartışmak
• Sonraki-n arayüzleri
• Döndürülen n satıra sınırlamak
• Dinamik aramalar yapmak
• Arama kriteri kullanarak seçilebilirliği artırmak

RAM (random-access memory) Rastgele erişimli bellek İşlemci tarafından okunup yazılabilen, üzerinde bilgilerin geçici olarak tutulduğu bellek

Rapid Application Development (RAD) Hızlı uygulama geliştirme Daha hızlı ve daha kaliteli uygulama geliştirilmesini sağlayan ürünleri anlatan kavram

Raster Bir ekranın, görüntüyü oluşturma özelliğine sahip olan bölgesi

Raster Graphics Belirli bir alanda oluşturulmuş sayısal görüntü Raster, ekranın görüntü alanının x ve y koordinatlarının oluşturduğu ızgara tipi yapıdır Bir raster görüntü dosyası, tek renkli veya renkli noktaları göstermek için bu koordinatları kullanır

Raster Image Processor (RIP) Vektör ifadeleri şeklinde tanımlanmış görüntüyü oluşturan donanım veya donanım/yazılım kombinasyonu Örneğin lazer yazıcılar, vektör formunda gelen görüntüyü basılı hale getirmek için RIP’leri kullanırlar

RDBMS (Relational DataBase Management System) İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi İlişkisel bir veritabanının oluşturulmasına, güncellenmesine ve yönetilmesine izin veren bir program RDBMS, kullanıcının girdiği veya bir uygulamadan gelen SQL (Structured Query Language) komutlarını alır, veritabanını oluşturur, günceller veya ona erişim sağlar

Real Time Gerçek zaman Kullanıcının yeterince hızlı bulduğu bilgisayarın cevap verme seviyesi Gerçek zamanda çalışan işlemler ve bilgisayarlar için kullanılır Gerçek zaman, makineye bağımlı bir zamanı değil insan için geçerli olan zamanı gösterir

Real Time Operating System (RTOS) Gerçek zamanlı işletim sistemi Belirli bir zaman sınırı içinde belirli özellikleri garanti eden işletim sistemi

Real-Time Clock (RTC) Gerçek zamanlı saat Bilgisayarın anakartındaki bir mikroyonganın parçası olarak kullanılan, pille beslenen saat Bu işlemciyi, mikroişlemci ve diğer işlemcilerden ayırd etmek için CMOS da denirBu yonga üzerindeki küçük bir bellek, sistemle ilgili bazı değerleri saklar

Record Kayıt Veri işlemede, bir program tarafından işlenmek üzere bir araya getirilmiş veri parçaları topluluğu Bir dosyada bir çok kayıt yer alır

Redundancy Yedek Bir ağda, cihazların, servislerin veya bağlantıların çift olma durumu Bunlardan biri devre dışı kaldığında yedeği aynı işi yapmaya devam eder

Redundant System Yedekli sistem İki sabit disk, iki işlemci veya iki güç kaynağı gibi önemli sistemlerin çoğundan iki veya daha fazlasını içeren, bilgisayar, router, anahtar veya diğer sistemler

Relational Database İlişkisel veritabanı Veritabanı tablolarının yeniden düzenlenmesini gerektirmeksizin, erişilebilen ve çeşitli şekillerde kullanılabilen verilerin oluşturduğu, belirli bir şekilde tanımlanmış tablo dizisi olarak düzenlenen veri topluluğu İlişkisel veritabanı, önceden belirlenmiş kategorilere uyan verilerden oluşturulur

Reliable Güvenilir Bir bağlantıdan sürekli alınması beklenen hız Bu hız yüksekse hattın güvenilir olduğundan bahsedilebilir Bir yönlendirme ölçüsü olarak kullanılır

Remote Access Server Uzaktan erişim sunucusu Uzaktan erişim, uzak bir noktadan bir bilgisayara veya bir ağa erişimdir Büyük kurumlarda, şubelerde çalışan veya seyyar çalışan insanların merkezdeki ağa bağlanma ihtiyaçları olur Ev kullanıcıları da Internet’e, uzaktan erişim yoluyla bağlanırlar Uzaktan erişim sunucusu da, kurumun ağına uzaktan erişmek isteyenleri yöneten bir yazılım ve bunu çalıştıran bilgisayardır

Remote Bridge Uzak köprüsü WAN linkleri yoluyla farklı yerlerdeki ağ bölümlerini fiziksel olarak birbirine bağlayan köprü

Repeater Tekrarlayıcı Trafiği bir ağ bölümünden diğerine rastgele ileten ağ cihazı

Replication Kopyalama Bir şeyin kopyasını çıkarma işlemi Internet’te, tümüyle kopyalanarak ayna site denen başka bir siteye yerleştirilmiş Web sitesi Lotus Notes gibi groupware ürünleri kullanılarak kopyalama, bir sunucudan diğerine periyodik olarak yapılır

Resolution Çözünürlük Bir monitörün içerdiği piksel sayısı Bir görüntünün keskinliği, ekranın çözünürlüğüne bağlıdır

Response Time Cevap süresi Bir bilgisayarda bir sorgunun veya talebin bitmesi ile cevabın alınmaya başladığı an arasında geçen süre

Return On Investment (ROI) Yatırımın geri dönüşü Bir yatırımda kullanılan paranın, kar veya maliyet tasarrufu şeklinde dönüşü

RF (Radio frequency) Telsiz frekansı Telsiz iletişimine uygun frekansları gösterir Kablolu TV ve yayın ağları RF teknolojisini kullanırlar

RISC (Reduced Instruction Set Computer) Daha az sayıda bilgisayar komut tipini işlemek üzere tasarlanmış işlemci Yüksek hızlarda çalışırlar

Ring Halka Mantıksal devre topolojisinde iki veya daha fazla istasyonun birbirine bağlanması Bilgi aktif istasyonlar arasında gider gelir

Ring Group Halka grubu Tek köprülü bir Token Ring ağının parçası olan bir veya daha fazla router üzerindeki Token Ring arabirimleri topluluğu

Ring Topology Halka topolojisi Tek bir kapalı çevrim oluşturmak için, tek yönlü iletim bağlantıları tarafından birbirine bağlanmış bir dizi tekrarlayıcıyı içeren ağ topolojisi

RMON (Remote Monitoring) Uzaktan izleme Bir ağ yöneticisinin, bir grup dağıtık LAN’ı birbirine ve merkeze bağlayan T-1/E-1 ve T-2/E-2 bağlantılarını izlemesini, analiz etmesini ve arızalarını tespit edip gidermesini sağlayan standart bilgileri verir

ROM (Read Only Memory) Sadece okunabilen bellek Geçici olmayan bellek İşlemci tarafından okunabilir, ancak üzerine yazılamaz

Root Directory Temel dizin Hiyerarşik veya ağaç yapısında düzenlenmiş bir bilgisayar dosya sisteminde, bütün diğer dizinleri içeren ana dizin

Route Yol Ağ üzerinde yol

Route Map Yol haritası Yönlendirme alanları arasında yeniden dağıtılan yolları kontrol etme yöntemi

Router Birden fazla ağı birbirine bağlayan cihaz; ağlar arasında paketleri akıllı bir şekilde yönlendirir

Routing Hedef bilgisayara doğru bir yol bulma işlemi

Routing Domain Yönlendirme alanı Uç sistemler ve ara sistemler grubu, aynı yönetim kuralları altında çalışır

Routing Metric Yönlendirme ölçüsü Bir yolun diğerinden daha iyi olduğunu belirleyen yönlendirme algoritması tarafından kullanılan yöntem

Routing Protocol Yönlendirme protokolu Belirli bir yönlendirme algoritmasının kurulumu ile yönlendirmeyi tamamlayan protokol

Routing Table Yönlendirme tablosu Belirli ağ hedeflerine giden yolların bulunduğu, router veya başka ağ cihazlarında saklanan tablo

RS-232 Popüler fiziksel katman arabirimi

PowerDesigner 100 ile Veri Modelleme

İyi çalışan uygulamaların temelinde iyi tasarlanmış veritabanları bulunmaktadır Bu kursta veri modellemek ve veritabanı tasarımı yapmak için PowerDesigner 100’ın nasıl kullanılacağı öğretilecektir Var olan veri analizlerinden yola çıkarak PowerDesigner kullanarak kavramsal veri modelinin, veri kütüphanelerinin yaratılması; kavramsaldan fiziksel modele geçişlerin yapılışı ve gerekli veritabanı script’lerinin oluşturulması anlatılacak konulardan sadece birkaçıdır PowerDesigner var olan veritabanınızdan "reverse engineering" yapılarak, fiziksel, kavramsal ve nesne yönelimli modellerin nasıl yaratıldığı ve fiziksel veri modellerinin ilgili veritabanları ile nasıl senkronize edildiği anlatılmaktadır Kurumsal modellerin saklanması ve paylaşılmasını sağlayan Enterprise repository anlatılmaktadır
Hedefler
Bu kurs bitiminde PowerDesigner’ı aşağıdaki işleri yapmak için kullanabileceksiniz:
• Kavramsal veri modelinin yaratılması ve değiştirilmesi
• Fiziksel veri modelinin yaratılması ve değiştirilmesi
• Veritabanı yaratmak için gerekli scipt’lerin yaratılması
• Trigger, procedure ve view’ların yazılması
• Var olan veritabanından ‘reverse engineering’ ile fiziksel, kavramsal ve nesne yönelimli modellerin oluşturulması
• Modellerin karşılaştırılması ve birleştirilmesi
• Metaworks ile büyük modellerin yönetilmesi
• Modeller üzerinde raporlar alınması
Katılımcı Bilgisi
İlişkisel veritabanının tasarımından, geliştirilmesinden ve bakımından sorumlu Veri Analistleri, veri modelleme yapanlar, Veritabanı Yöneticileri ve Sistem Analistler için öngörülmektedir
Konu Başlıkları
• PowerDesigner ile veri modelleme
• Kavramsal veri modelin yaratılması ve değiştirilmesi
• İş kurallarının tanımlanması
• Veri item’larının ve entity’lerin yaratılması
• İlişkilerin tanımlanması
• Cardinality
• Dependency
• CDM nesnelerin PDM nesnelerine dönüştürülmesi
• Roller
• Existence
• Domain’lerin, inheritance’ın tanımlanması ve kullanımı
• Fiziksel veri modelin yaratılması ve değiştirilmesi
• View’ların indekslerin yaratılması
• Veritabanı scipt’lerinin oluşturulması
• Trigger, procedure, view kullanımı ve iş kurallarıyla verinin korunması
• Reverse engineering
• Fiziksel modelleme senkronizasyonu
• Package ve diyagramlarla çalışmak
• Iteratif modelleme teknikleri
• Metaworks repository si ile çalışılması
• Raporlar yaratılması
Gerekli Bilgiler
Katılımcıların, Microsoft Windows™ veya başka bir grafik ortamda çalışmış olmaları ve ilişkisel veritabanı kavramları konusunda bilgili olmaları öngörülmektedir

__________________

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.