Elementler Ve Bileşikler'in Erime Ve Kaynama Sıcaklığı

Eski 09-09-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Elementler Ve Bileşikler'in Erime Ve Kaynama SıcaklığıElementler ve Bileşikler'in Erime ve Kaynama Sıcaklığı
Elementler ve Bileşikler'in Erime ve Kaynama Sıcaklığı
ELEMENTLER
Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir
Elementlerin özellikleri
Saf ve homojen maddelerdir
En küçük yapı taşları atomdur
Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçalara ayrıştırılamaz
Belirli erime ve kaynama noktaları vardır
Sabit öz kütleleri vardır
Homojendir
Elementler sembollerle gösterilir
Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur

Elementlerin Sınıflandırılması

Metaller
Tabiatta atomik halde bulunur
Genellikle yüzeyi parlak görünüşlüdür
Levha ve tel haline getirilebilir
Isı ve elektrik akımını iletir
Oda sıcaklığında hepsi katıdır (cıva hariç)

Ametaller
Yüzeyleri parlak görünüşlü değil, mattır
Genellikle erime noktası düşüktür
Katı olan ametaller tel ve levha hâline getirilemez Kırılgandır
Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur (Klor gaz, brom sıvı, iyot katıdır)
Elektrik akımını iletmez (Karbonun bir allotropu olan grafit hariç)

Soy gazlar
He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn elementleri soy gazdır
Soy gazlar son yörüngesinde maksimum sayıda elektron bulundurur Bu sayı helyum için 2, diğer beş soy gaz için 8 dir
Soy gazlar nötr atomlar olarak kalmayı tercih ederler Elektron almaz, vermez ve ortaklaşmazlar
lementler

Altın
Simgesi : Au
Atom Numarası :79
Kütle Numarası :196,97
Yoğunluk :19,32g/cm3
Erime Sıcaklığı :1064 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı :2856 C (derece)
İşlenmeye en uygun, yumuşak bir metaldir
Elektrik ve ısı iletkenliği yüksektir
Kızılötesi ışığı yansıttığından uzay araçlarında kaplama olarak kullanılır
Ekonomik olarak değerlidir

Alüminyum
Simgesi : Al
Atom Numarası :13
Kütle Numarası :26,982
Yoğunluk :2,702g/cm3
Erime Sıcaklığı :660 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı :2519 C (derece)
Dayanıklı, kolay işlenebilen ve hafif bir element olması nedeniyle elektrik hatlarında ve endüstrinin diğer alanlarında yararlanılır
Alaşımları, uçak ve roket parçaları yapımında kullanılır

Argon
Simgesi : Ar
Atom Numarası :18
Kütle Numarası : 39,848
Yoğunluk : 1,784 g/cm3
Erime Sıcaklığı : -189,3 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı :-185,8 C (derece)
Renksize ve kokusuz bir gazdır Atmosferdeki oranı yaklaşık % 1'dir
Bir soygaz olduğu için öteki elementlerle bileşik oluşturmaz
Bu özelliğinden dolayı elektrik ampullerinde kullanılır

Azot
Simgesi : N
Atom Numarası : 7
Kütle Numarası :14,007
Yoğunluk : 1,2506 g/cm3
Erime Sıcaklığı : -210,1 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : -195,79 C (derece)
Dünya atmosferinin % 78'ini oluşturur Canlılar için gerekli temel elementlerden biridir
Bazı azot bileşikleri, tarımda gübre olarak kullanılır Sıvı azot soğutma amacıyla kullanılır

Bakır
Simgesi : Cu
Atom Numarası :29
Kütle Numarası :63,546
Yoğunluk :8,96g/cm3
Erime Sıcaklığı :1084 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı :2927 C (derece)
Kırmızımsı renkte, parlak, elektrik ve ısı iletkenliği yüksek bir metaldir
Elektrik endüstrisinde çok yaygın olarak kullanılır
Pirinç ve bronz gibi alaşımları eşya ve alet üretiminde kullanılır

Cıva
Simgesi:Hg
Atom Numarası :80
Kütle Numarası :200,59
Yoğunluk :13,456g/cm3
Erime Sıcaklığı :-38 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : 356 C (derece)
Oda sıcaklığında sıvı halde bulunur
Gümüş görünümlü , ağır bir metaldir
Termometre, barometre gibi laboratuar araçlarında ve flüoresan lambalarda kullanılır

Demir
Simgesi:Fe
Atom Numarası :26
Kütle Numarası :55,845
Yoğunluk :7,86g/cm3
Erime Sıcaklığı :1538 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı :2861 C (derece)
Evrende yaygın olarak bulunan metallerden biridir
Saf demir ya da çeşitli bileşikleri, endüstrinin hemen her alanında kullanılır
Canlılar için yaşamsal önemi vardır

Fosfor
Simgesi : P
Atom Numarası :15
Kütle Numarası :30,974
Yoğunluk :1,82 g/cm3
Erime Sıcaklığı :44,2 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı :277 C (derece)
Doğada serbest olarak bulunmaz Fosforik aitler, tarımda gübre olarak yaygın biçimde kullanılır
Fosfor, canlılarda özellikle sinir ve kemik dokuları açısından önemlidir

Gümüş
Simgesi : Ag
Atom Numarası :47
Kütle Numarası : 107,87
Yoğunluk :10,5 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 961,78 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : 2162 C (derece)
Saf gümüş, ısı ve elektrik iletimi en yüksek olan metaldir
Genellikle çeşitli süs eşyaları, ve mücevher yapımında kullanılır
En önemli kullanım alanlarından biri, fotoğrafçılıktır

Helyum
Simgesi : He
Atom Numarası : 2
Kütle Numarası : 4,0026
Yoğunluk : 0,179 g/cm3
Erime Sıcaklığı : -272,2 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : - 268,93 C (derece)
Tüm elementler arasında, kaynama noktası en düşük olan elementtir
Yanıcı olan hidrojene göre çok daha güvenli bir gaz olduğundan balonlarda kullanılır

Hidrojen
Simgesi : H
Atom Numarası : 1
Kütle Numarası : 1,0079
Yoğunluk : 0,09 g/cm3
Erime Sıcaklığı : -259,14 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : -252,87 C (derece)
Evrendeki maddenin % 90'dan fazlasını oluşturur
Suyun, canlıların ve petrol gibi birçok organik bileşenin yapısında bulunur
Çeşitli kimyasal bileşiklerin oluşturulmasında kullanılır

Kalsiyum
Simgesi : Ca
Atom Numarası : 20
Kütle Numarası : 40,078
Yoğunluk : 1,55 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 842 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : 1484 C (derece)
Doğada hiçbir zaman serbest olarak bulunmaz
Kireçtaşı, en yaygın olarak oluşturduğu bileşiktir
Kalsiyum bileşikleri olan çimento, alçı ve kireç yapı malzemesi olarak kullanılır

Karbon
Simgesi : C
Atom Numarası : 6
Kütle Numarası : 12,011
Yoğunluk : 2,62 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 3527 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : 4027 C (derece)
Bileşikleri, doğada çok yaygın olarak bulunur Yaşam için önemlidir
Yeryüzündeki kireçtaşı kayaçların ve kömür, petrol, doğalgaz gibi kaynakların yapısında bulunur

Klor
Simgesi : Cl
Atom Numarası : 17
Kütle Numarası : 35,453
Yoğunluk : 3,214 g/cm3
Erime Sıcaklığı : -101,5 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : 34,04 C (derece)
Doğada en çok sodyum klorür (sofra tuzu) halinde bulunur Birçok elementle bileşik oluşturabilir
İçme ve şebeke sularını güvenilir hale getirmede ve endüstrinin çeşitli alanlarında kullanılır

Krom
Simgesi : Cr
Atom Numarası : 24
Kütle Numarası : 51,996
Yoğunluk : 7,19 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 1907 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : 2671 C (derece)
Gri renkli, çok sert bir metaldir
Genellikle çeliği sertleştirmede, paslanmaz çelik yapmada kullanılır
Kromun tüm bileşikleri renklidir ve bazıları renk maddesi olarak kullanılır

Kurşun
Simgesi : Pb
Atom Numarası : 82
Kütle Numarası : 207,2
Yoğunluk : 11,34 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 327,46 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : 1749 C (derece)
Mavi-beyaz renkli, çok yumuşak, çürümeye karşı çok dayanıklı bir metaldir
Radyoaktif maddeleri depolamak için ve radyoaktif ışınıma karşı kalkan olarak kullanılır

Kükürt
Simgesi : S
Atom Numarası : 16
Kütle Numarası : 32,065
Yoğunluk : 2,07 g/cm3
Erime Sıcaklığı :115,21 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı :444,72 C (derece)
Genellikle yanardağların ve sıcak su kaynaklarının yakınlarında bulunur
Barut ve sülfürik asit yapımında, kuru meyvelerde mikrop öldürücü olarak kullanılır
Canlılar için önemli bir elementtir

Magnezyum
Simgesi : Mg
Atom Numarası : 12
Kütle Numarası : 24,305
Yoğunluk : 1,738 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 650 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : 1090 C (derece)
Çok parlak, beyaz bir alev çıkararak yanması nedeniyle, tek kullanımlık fotoğraf makinesi flaşlarında kullanılır
Hafif bir element olduğu için, hava taşıtlarının yapı malzemelerinden biridir

Manganez
Simgesi : Mn
Atom Numarası :25
Kütle Numarası :54,938
Yoğunluk : 7,43 g/cm3
Erime Sıcaklığı :1246 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : 2061 C (derece)
Özellikle okyanus tabanlarında çok miktarda bulunduğu sanılıyor
Çeşitli bileşikler oluşturmada kullanılır
Çeliğin sertliğini ve dayanıklılığını artırır
Mıknatıs özelliği taşıyan bileşikler oluşturabilir

Nikel
Simgesi : Ni
Atom Numarası :28
Kütle Numarası : 58,693
Yoğunluk : 8,902 g/cm3
Erime Sıcaklığı :1455 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı :2913 C (derece)
Gümüşümsü beyaz, sert, elektrik ve ısı iletimi düşük bir elementtir
Paslanmaz çelik üretiminde, metal paralarda, öteki metalleri dış etkilere karşı korumak için kaplamada kullanılır

Oksijen
Simgesi : O
Atom Numarası : 8
Kütle Numarası : 15,999
Yoğunluk : 1,43 g/cm3
Erime Sıcaklığı :-218,3 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : -182,9 C (derece)
Dünya atmosferinin %21'ini, yerkabuğu kütlesinin %49'unu oluşturur
İnsan vücudunun kütlece yaklaşık üçte ikisi oksijendir
Kolaylıkla tepkimeye girdiği için çoğu elementle bileşik oluşturur

Sezyum
Simgesi : Cs
Atom Numarası : 55
Kütle Numarası : 132,91
Yoğunluk : 1,873 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 28,44 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : 671 C (derece)
Oda sıcaklığında sıvı olarak bulunur Suyla çok etkin biçimde tepkimeye girer
Fotoelektrik hücrelerde ve atom saatlerinde kullanılır

Silisyum
Simgesi : Si
Atom Numarası : 14
Kütle Numarası : 28,086
Yoğunluk : 2,33 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 1414 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : 2900 C (derece)
Yerkabuğu kütlesinin % 26'sını oluşturur Doğada çeşitli bileşikler halinde bulunur
Silisyum bileşiği olan kum ve kil, yapı malzemesi olarak kullanılır

Sodyum
Simgesi : Na
Atom Numarası : 11
Kütle Numarası : 22,990
Yoğunluk : 0,971 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 97,72 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : 883 C (derece)
Doğada en çok sodyum klorür (sofra tuzu) halinde bulunur
Kağıt, cam, sabun, tekstil, petrol ürünleri ve metal endüstrisinde yaygın olarak kullanılır

Titanyum
Simgesi : Ti
Atom Numarası : 22
Kütle Numarası : 47,867
Yoğunluk :4,54 g/cm3
Erime Sıcaklığı :1668 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : 3287 C (derece)
Düşük yoğunluklu, hafif dayanıklı ve kolay işlenebilir bir metaldir
Alaşımları, hava taşıtlarında ve füzelerde kullanılır
Çelik kadar sağlam olduğu halde, ondan yaklaşık % 45 daha hafiftir

Tungsten
Simgesi : W
Atom Numarası : 74
Kütle Numarası : 183,84
Yoğunluk : 19,3 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 3422 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : 5555 C (derece)
Tüm metaller arasında en yüksek erime sıcaklığına sahiptir
Tugsten ve alaşımları yüksek sıcaklığa dayanıklı olduklarından, elektrik ampullerinde ve televizyon tüplerinde kullanılır

Uranyum
Simgesi : U
Atom Numarası : 92
Kütle Numarası : 238,03
Yoğunluk :18,95 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 1132 C (derece)
Kaynama Sıcaklığı : 3927 C (derece)
Ağır, radyoaktif bir metaldir
Dünyanın çekirdeğindeki ısının kaynağını büyük oranda bu element oluşturur
Nükleer yakıt olarak büyük önem taşır
Atom bombası yapımında kullanılır

BİLEŞİKLER
Birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle oluşan yeni, saf maddeye bileşik denir
Bileşiklerin en küçük yapı taşları moleküldür
Bileşiklerin özellikleri
Saf ve homojen maddelerdir
Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilir
Erime ve kaynama noktaları, öz kütleleri sabittir
Bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranlarında birleşir
Bileşikler formüllerle gösterilir
Bileşiğin kimyasal özellikleri kendisini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerinden farklıdır

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Elementler Ve Bileşikler'in Erime Ve Kaynama Sıcaklığı

Eski 01-12-2018   #2
çağrı

Cevap : Elementler Ve Bileşikler'in Erime Ve Kaynama Sıcaklığıişimi çok kolaylaştırdınız
teşekkürler

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.