Cevap : Tıp Sözlüğü

Eski 03-03-2011   #61
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : Tıp SözlüğüSabulous: Kumlu


Saccharin (sakarin): Tat verme amacıyla kullanılan toz sentetik madde


Safra: Karaciger tarafından salgılanan, yeşilimsi kahverengi bir sıvıdırSafra, kısmen yağ sindirimine yarayan bir salgı, kısmende eskimiş alyuvarların (eritrositlerin) tahrip olmaları sonucu oluşmuş bir atılma ürünüdür

Safra Kesesi:
Karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karacigerin alt kısmında bulunan torba şeklinde bir organ-dırKesenin görevi, safrayı depolayıp, yoğunlaştırmak, ve gerekli aralıklarla oniki parmak barsağına (duodenuma) safra salgılamaktır


Sak: Kese, torba


Sakküler: Keseye benzer, torba gibi


Sakkum: Kuyruk sokumu


Sakralizasyon: Beşinci bel omuru ile kuyruk sokumu kemiğinin birleşik olmasına verilen isimYapısal bir farklılıktır


Sakroiliak Eklem: Sakrumla kalça kemiğinin, sağda ve solda yapmış olduğu eklem


Sadizm: Başkalarına acı vermekten cinsel haz duyma


Sadist: Başkasına işkence etmekten zevk alan kişi


Sagittal: Vücudu sol, sağ şeklinde ortadan ayıran düzlem


Salisilik Asit: Ateş düşürücü etkisi olan ve aspirin yapımında kullanılan bir madde


Salmonella: Bir bakteri türü


Salpinks: Tuba uterina, rahimle yumurtalıklar arasındaki geçişi sağlayan, sağlı sollu iki tarafta bulunan tüplerTüplerin tıkalı olması kısırlığa neden olur


Salpenjit: Tuba uterinaların iltihabı


Sedasyon: Hastanın sakinleştirilmesi


Simpleks: Tek maddeden oluşmuş, basit, sade


Sinüzit: Sinüs adı verilen yüzdeki kemik boşlukların iç yüzünü kaplayan mukoza iltihabına ve boşlukta cerahat toplanmasına sinüzit adı verilir


Siroz: Bir organda sertleşme ve nedbeleşme ile karakterize fibröz doku oluşumuna verilen isimdir Ancak bu terim hemen her zaman karaciğerin görevini yapamamasıyla ilgili, kronik karaciğer iltihabı için kullanılır


Sitoloji: Hücre bilimi


Skolyoz (Skoliosis): Omurganın sağ veya sola doğru eğrilikleri ile karakterize şekil bozukluğu


Sternum: Göğüs ön duvarının ortasında yerlan her iki yanına kaburgaların (costa = cot) tutunduğuyassı uzun kemik; göğüs kemiği


Subkarinal: Karinanın altında (Karina: Trakea’nın ikiye ayrıldığı yere verilen isim)


Subplevral: Akciğer zarının altında


Süt Bezezi: Meme dokusu içerisindeki süt üreten bezler
__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Tıp Sözlüğü

Eski 03-03-2011   #62
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : Tıp SözlüğüTabacism (tabasizm): Kronik tütün zehirlenmesi


Tabes Dorsalis: Sfilizin ilerlemiş döneminde sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak dengesizlik, yürüme güçlüğü görme bozuklukları ile seyreden tabloya verilen isimdir


Talamus: Orta beyindeki bir cekirdek grubuna verilen addır


Talasemi: Kalıtsal bir kan hastalığıdır Akdeniz kıyılarında yaşayanlarda daha sık görülür


Takipne: Çok hızlı solunum


Taşikardi: Kalbin dakikadaki vuru sayısının artması


Tartar: Diş taşı


Telenjektazi: Deride veya mukozalarda kırmızı lekeler şeklinde görülen kılcal, arteriol ve venüllerin genişlemesinden oluşan lezyonlar


Telekardiofon: Kalp seslerini hastadan uzakta dinleten alet


Telepati: Beş duyu işe karışmaksızın düşüncelerin, bu duyuların üstünde bir yolla aktarılması


Temporal Bölge: Şakak bölgesi


Tendinit: Tendon iltihabı


Tendon: Kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar


Tenesmus: Rektum veya mesanenin iltihaplı durumlarında görülen, ağrılı işeme veya defekasyon duygusu


Tenya: Barsak paraziti, şerit, yassı solucan


Testosteron: Erkek seks hormonuna verilen addır


Tremor: İrade dışı titremelere verilen addır Örneğin, Hipertiroidi (Tiroid bezinin fazla çalışması) adı verilen rahatsızlıkta ellerde görülen ince amplitüdlü titremelere tremor adı verildiği gibi, Parkinson da görülen kaba ve büyük amplitüdlü titremelere de tremor denir

Tromboz: Kan damarlarının pıhtı veya ateron (kolesterol) plakları oluşarak tıkanmasıdır__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Tıp Sözlüğü

Eski 03-03-2011   #63
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : Tıp SözlüğüU -

Ula: Diş eti


Ulalgia: Dişetinde duyulan ağrı


Ulcus: Bkzülser


Ulna: Önkolun iki kemiğinden içte (serçe parmağı tarafında) bulunanıdır

Ultrasound: İnsan kulağının duyamıyacağı kadar yüksek frekanslı ses dalgaları Ultra-ses

Ultrasonografi: Ultra-ses kullanılarak elde edilen görüntüler Bir çok hastalığın ön teşhisinde kullanılan, ancak daha çok karın organları gibi ses dalgalarının kolayca geçebileceği konumdaki organların tetkikinde etkili bir inceleme yöntemidirŞua = radyasyon söz konusu değildir


Ultraviole: Dalga boyu 2000-4000 arası olan mor ötesi ışınlar


Uterus: Rahim, döl yatağı


Uterus Bicornis: Uterusun iki boynuzlu olması anlamında bir terimdir Uterusun üst kısmının çökük olması nedeniyle her iki uç kısımlarının beligin hal alması sonucu ortaya çıkan görünümdür


Uvula: Küçük dil


- Ü -


Ülser: Deri ya da mukoza üzerinde gelişerek altındaki dokularıda etkileyen açık yara

Ülseratif Kolit:
Kalın barsakla rektumun, kronik iltihabı ve ülserasyonudur


Üremi: Kandaki üre oranının normalin üzerinde olması halidir


Üretra: Böbreklerle idrar torbasını birleştiren, idrarın torbaya ulaşımını sağlayan tüptür Her iki tarafta birbirinden bağlantısız olarak bulunur


Üretra: İdrarın dışarıya atılmasını sağlayan ve ıdrar torbasından sonraki idrar yoluna verilen isim


Üretrit: Üretranın iltihabıdır


Üroloji: Kadın ve erkeklerdeki idrar yolları ve üreme sistemleri ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalıdır Bevliye


Ürtiker: Hassasiyet sonucu ortaya çıkan deri döküntüleri ve kaşıntı ile belirgin bir durumdur


Ürin: İdrar


Ürogenital: Genital ve idrar yolları sistemi ile ilgili


Ürografi: Damardan kontrast madde verilerek böbrekler, mesane = idrar torbası ve idrar yollarının belirli zaman aralıkları ile filmlerinin çekilmesidir Üriner sistem hakkında teşhis amaçlı yapılan işlemdir


ÜSYE: Üst solunum yolları infeksiyonlarının kısaltılmış şeklidir__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Tıp Sözlüğü

Eski 03-03-2011   #64
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : Tıp SözlüğüVacuol (vakuol): Küçük boşluk


Vademecum: Küçük el kitabı


Vagotomi: Vagus sinirinin etkisini ortadan kaldırmak amacıyla dallarından birisinin kesilmesidir


Vagus: Nervus Vagus onuncu kafa siniridir, kafatasından çıktıktan sonra mide, barsak sisteminin bir kısmına, kalp ve akcigerlere dallar verir Bu sistemlerin fonksiyonlarında önemli rol oynayan bir sinirdir


Vajen (vagina): Kadın cinsel organı


Vajinit: Vajina iltihabı


Vaksın (vaccine): Aşı, Bkzaşı çeşitleri; attenüe, otojen, BCG, polivalen, sabin, salk


Value: Değer


Varis: Kirli kan taşıyan damarların, fonksiyonel bozuklukları sonucu ya da kan akımının önündeki bir engel nedeniyle genişliyerek kıvrımlı bir hal almasıdırYüzeyel olduğu gibi derin venlerde de varis gelişebilir


Varikosel: Erkeklerde spermatik kordon venlerinin genişlemesi sonucu torbalar içersinde varis oluşumu


Vaskülit: Damar iltihabı


Vazodilatasyon: Damar genişlemesi


Vazodilatör: Damar genişletici etkiye sahip ilaç, madde


Vazokonstrüksiyon: Damarları büzülmesi, kasılması


Vazokonstrüktör: Damarları büzen etkiye sahip ilaç, madde


Vazospazm: Damar kasılması, büzülmesi


Vejetaryen: Bitkisel gıdalarla beslenen, etyemez


Ven: Kirli kanı kalbe taşıyan damarlar


Vertigo: Genel anlamda baş dönmesi, hareket duygusu demektir Ancak tansiyon düşmesi ile ilgili baş dönmeleri bu kapsamda değildir Vertigodan kastedilen labirentit, iç kulak iltihabı, Meniere hastalığı gibi durumlarda olan baş dönmesi hissi Vertigo diye adlandırılır


Vitiligo: Bir cilt hastalığı olup, vücudun çeşitli bölgelerinde, yer yer renk (pigment) kaybı ile karakterize, normal bölgelerden keskin sınırlarla ayrılan beyaz lekeler__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Tıp Sözlüğü

Eski 03-03-2011   #65
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : Tıp SözlüğüYabancı Cisimler: Vücudun belirli bir yerinde, normalde bulunmayan her hangi bir madde yabancı cisimdir Bunlara özellikle çocuklarda, barsaklar, kulak ve burunda rastlanır Yutulan yabancı cisimler, yemek borusunda takılabilir, ya da tehlikeli olabilirBu nedenle bazen ameliyatla çıkartılmaları gerekebilir


Yağ Embolisi: Büyük kemik kırıklarında görülebilen bir komplikasyondur Kemik iliğindeki yağın bir kısmı açığa çıkar ve yağ damlaları kan dolaşımına karışıp damar tıkanmasına neden olur


Yağlı Dejenerasyon: En çok kalp, karaciğer ve böbreklerde görülür Bu organlarda, hücreler normal çalışma yeteneklerini kaybederler ve içlerinde yağ tanecikleri birikir


Yalancı Gebelik: Tüm gebelik belirtilerinin olmasına rağmen, uterus boştur Bu duruma yalancı gebelik denir Daha çok psikolojik nedenlidir


Yersinia: Gram (-) bir bakteri


Yegane – Biricik, Tek


Yeis – Karamsarlık, Üzüntü


Yeknesak – Tekdüze, Monoton__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Tıp Sözlüğü

Eski 03-03-2011   #66
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : Tıp SözlüğüZar: Anatomide makroskopik ya da mikroskopik boyutlu, az ya da çok farklılaşmış ya da karmaşık yapıda, geniş ve yassı katman biçimli oluşumların genel adıdır


Zature (Pnömoni): Akciğer dokusunun iltihabı Çeşitli etkenlere bağlı olarak gelişmekle birlikte, genellikle birincil ya da ikincil mikroorganizmaların yol açtığı akut ya da subakut hastalık tablolarını belirten bir terimdir


Zayıflık: Kişinin vücut ağırlığının yaşına, cinsiyetine ve boyuna göre hesaplanmış normal değerlerden daha düşük olması


Zehir (toxin): Hücrelere ve yaşayan dokulara kimyasal ya da biyokimyasal nitelikte zararlar veren her türlü madde Zehrin en tipik özelliği bu zararlı etkisini en küçük dozlarda bile göstermesidir


Zehirlenme: Bir zehrin vücutta emilmesiyle ortaya çıkan belirtileri anlatan genel terim Görece küçük miktarlarda kimyasal ya da biyokimyasal etki gösteren zehir, süresi ve ağırlığı değişebilen bir hastalık haline ya da ölüme yol açar


Zeka: Yeni sorunları karşılayarak uygun çözümler bulmak amacıyla, zihnin tüm ögelerini amaca uygun kullanabilme yeteneği ya da gücü


Zeka Geriliği: Zihinsel gelişmenin yavaşlığı Doğuştan gelen ya da bebeklik çağında ortaya çıkan zihinsel yetersizliğe bağlı olarak ruhsal gelişimi duraklayan kişilerde görülür


Zeka Yaşı: Psikolojide, zeka testleriyle saptanan ve takvim yaşından farklı olarak belirli bir yaş grubuna özgü becerilerle zihinsel yetkinliği ifade eden ölçü


Zelotypia (zelotifi): Aşırı gayret, aşırı şevk


Zigoma: Gözlerin alt ve yan kısımlarında, elmacık kemiklerine karşılık düşen yüz bölgesi

Zigot: Döllenme sırasında spermatozoitin yumurtayla birleşmesi sonucu oluşan hücre

Zinc: Çinko


Zona: Etkeni su çiçeğine de yol açan virüs hastalığı Herpes zoster virüsü


Zoofili: Hayvanlara karşı aşırı düşkünlükle belirlenen hafif bir duygulanım bozukluğu Genellikle aşırı duygusal, destek konusunda saplantılı ve normal yoldan bu desteği sağlayamamış kişilerde görülür__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

anjiyohemofili

Eski 06-11-2011   #67
Şengül Şirin
Varsayılan

anjiyohemofiliANJİYOHEMOFİLİ

Anjiyohemofili,bakVon Willebrand hastalığı

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

akalazya

Eski 11-24-2011   #68
Şengül Şirin
Varsayılan

akalazyaAKALAZYA

Akalazya,bir kasın,gerektiği anda yeterince gevşememesiBu terim,özellikle sindirim sistemindeki dairesel büzücü kasların,besinlerin geçişini engelleyecek biçimde kasılı kalmasını tanımlamak için kullanılır

Kaynak:AnaBritannica cilt 1 frmsinsinet için derlenmiştir

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

şeker yükleme testi

Eski 01-23-2012   #69
Şengül Şirin
Varsayılan

şeker yükleme testiŞEKER YÜKLEME TESTİ

Glikoz tolerans testi

Kaynak:AnaBritannica cilt 29 frmsinsinetiçin derlenmiştir

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

antikoagülan

Eski 03-29-2012   #70
Şengül Şirin
Varsayılan

antikoagülanANTİKOAGÜLAN

Bakpıhtılaşma önleyici


Kaynak;AnaBritannica cilt 29 forumsinsinet için derlenmiştir

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

antimikotik

Eski 03-30-2012   #71
Şengül Şirin
Varsayılan

antimikotikANTİMİKOTİK

bakMantar ilacı

Kaynak;AnaBritannica cilt 29 frmsinsinet için derlenmiştir

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

antimikrobik

Eski 03-30-2012   #72
Şengül Şirin
Varsayılan

antimikrobikANTİMİKROBİK

bakmikrop öldürücü

Kaynak:AnaBritannica cilt 29 frmsinsinetiçin derlenmiştir

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

kolesistit

Eski 05-22-2013   #73
Şengül Şirin
Varsayılan

kolesistitKOLESİSTİT

Kolesistit baksafrakesesi iltihabı

Kaynak:AnaBritannica cilt 19 sayfa 190 frmsinsinet için derlenmiştir

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.