Büyü ve Çeşitleri

Eski 01-17-2007   #1
[KAPLAN]

Büyü ve ÇeşitleriBüyü ve Büyücülük Nedir?


Büyü sözünü sık sık duyarız Pek çok kimse büyüden söz eder Ama çoğumuz bunun ne olduğunu bilmeyiz Onun için önce büyünün ne olduğunu anlamamız gerekiyor

Büyü, kötü usullere başvurarak bir insanın iradesini elinden almak demektir Çeşitli yollarla, usulleri kötüye kullanarak bir insanı yönetim altına almaya, ona istenilenleri yaptırmaya genel olarak büyü denilir Büyü ile insanı istemediği şeylere zorlamak, ona istemediği hareketleri yaptırmak kabil değildir

Büyücülük, her şeyden önce, dine ve inanca kesin şekilde karşıt olan, batıl inançlara dayalı bir büyüsel işlem toplamıdır Reçeteler, formüllere dayanan, bunlara değişik anlamlar yükleyen bir uygulamadır

1584’te Anvers’te yayınlanan Gespar Peucer’in Falcılar (Les Devins) adlı kitapta büyücülük şu şekilde tanımlanır

Alıntı Yaparak Cevapla

Eski 01-18-2007   #2
[KAPLAN]
Varsayılan


Büyü Çeşitleri


Ak Büyü
Büyüsel işlemlerin tümü etnik, ahlaksal bir değerlendirmeye tabi tutulduklarından ayrımlar oluşuyor İlk ayrım Ak ya da olumlu, iyiye yönelik, şifacı büyüdür

Ak Büyü ile uğraşan kişi temiz ruhlu, iyi niyetli, hatta dindar biri olarak tanınır Ak ile Kara Büyü ayrımını antik uygarlıklarda Asur ve Babil’de buluyoruz MÖ 1800 yılında Kral Hammurabi Kara Büyüyü yasaklamış, uymayanları ölümle cezalandırmıştır

Ak Büyünün amacı şifadır, destektir Yorumlara göre örneğin, aşk büyüsü de bu kategoriye girer ama aslında bu bir çeşit zorlamadır Ak Büyü ile Kara Büyü arasındaki farklılıklar sadece niyet, amaç ve formüllerle belli olmuyor; kullanılan malzemelerde farklıdır Ak Büyüde ateş, altın, ayçiçeği, cıva, elma, elmas, fasulye, fildişi, gümüş, horoz, inci, incir, kurşun, kuşkonmaz, portakal, sarımsak, su, süt, sirke, tavuk, tuz, yumurta, zeytinyağı kullanıldığı gibi, Kara Büyüde ceset parçaları, idrar, kan, karga, kedi (kara), kurbağa, kurt kanı, timsah dişleri, toprak (mezarlıktan), tüy (kara tüy) yarasa (gözleri ve kanı) kullanılmaktadır

Kara Büyü
Ak Büyünün ve ak büyücünün karşıtı olan Kara Büyü, onu uygulayan ise Kara Büyücüdür Amacı kötülüktür, zarar vermektir ve cinayete, ölüme kadar gidebilir Ak Büyücünün tersine Kara Büyücü özverici değil, kibirli ve fırsatçıdır, maddiyata bağlıdır

Allah’tan nefret eder, doğanın kurallarına karşı gelir ve kendisini yüceltebilmek, güçlerini arttırabilmek için her şeyi yapabilir ve yapar

Kara Büyü ya şeytanla bağlantılıdır ya da ölü ruhlarla (nekromansi), her ne kadar Hz Musa’dan başlamak üzere bütün dinler bunu bir sapkınlık sayıp yasakladılarsa da, antik çağlardan beri ölülerin ruhlarını çağırıp sayesinde geleceği öğrenmeye çalışmak, yani, ölü falını uygulamak oldukça yaygın bir dönemdi Özellikle Orta Çağ büyücülüğü bununla sık sık beslenmiştir Orta Çağ tanrı bilimcilerinden Rabano Mauro şöyle yazmıştır; Ölü falına bakanlar, kötü duaları ile ölüleri diriltenler, geleceği öngörüp sorulara cevap vermelerini temin eden kişilerdir Ölüleri çağırabilmek için ceset kanı gerekiyor, çünkü bu işlemlere yardımcı olan cinler kandan hoşlanırlar

Kırmızı Büyü
Kırmızı Büyü olumsuz amaç ve niyetleri, uygulamaları ile Kara Büyünün bir çeşidi yandaşıdır Belki de en gerçek ve bu yüzden en tehlikeli büyüdür Şeytan’ın, kötü ruhların büyüsüdür ve işlemlerinde ayinlerinde kaz kullanır, kurban keser

Büyüsel işlemler çoğunlukla olumlu (Ak Büyü) veya olumsuz (Kara Büyü, Kırmızı Büyü) bir enerji akışına dayalı olduğu söyleniyor Bir enerji bedensel bir organa, psiko-somatik (ruhsal-bedensel) bir işleve yöneltilebilir Tarihte birçok el yazması büyü kitabı hazırlanmıştır En ünlülerden biri 15 Yüzyıla ait olduğu sanılan, önceki yüzyılda gizem ustası Mc Gregor Mathers tarafından ilk kez İngilizce ye çevrilen sihirbaz Ma Abra-Melin’in Kutsal Sihir Kitabıdır (The Book of the Sacred Magic of Abra-Melin the Mage) Kitaba göre maddi dünya kötü ruhlar tarafından yaratılmıştır, ancak sihirbaz, koruyucu meleğinin yardımıyla ve büyüsel uygulamalara başvurarak, kötü güçlere karşı koyabilir hatta kötü ruhları yönetebilir

Kırmızı Büyünün çeşitleri arasında önemlisi, merkezi Haiti olan, oradaki yerliler ve melezler tarafından uygulanan Vudu (Voodoo) dur Kökenleri, Afrika’nın totemlere dayalı inançlarına bağlıdır Vudu Büyücülüğünde düzenlenen ayinlerde dansların, müziğini kendinden geçmelerin, kurban edilen hayvanların (kaz, horoz, kara keçi) nedeni ve amacı adları Loas olan bazı ilkel güçleri (ölü ruhları) harekete geçirmektir Trans haline geçen vudu rahibeleri, birer medyum gibi hareket ederek bu güçlere teslim olurlar Vudu’ya benzer bir uygulamaya Brezilya yerlilerinin Macumba (Makumba) törenlerinde rastlarız

Macumba, temelde cinsel büyücülüğe bağlıdır, erotizmi boldur Vudu ayinleri daha çok mezarlarda yer alırken, Macumba için mekan olarak açık alanlar ya da ormanlar tercih edilir

Vudu’nun çok konuşulan fakat kanıtlanmayan ve fantastik olarak görünen bir tarafı ise, Zombiler’dir, ya da yaşayan ölüler (Zombi: mezardan çıkma) Kara büyüsel işlemlerle, hipnoz ve telkin yolu ile diriltildiği söylenen bu hareket halinde cesetlerin ruhsuz olduğu söylenir Bir Zombi’nin kumanda edilmesi, yönlendirilmesi onu o hale sokan Kara Büyücünün işidir

Alıntı Yaparak Cevapla

Eski 01-18-2007   #3
[KAPLAN]
Varsayılan


Büyü Günah mıdır?


Bazı kimseler büyünün günah olmadığını, hatta bazen bunun iyilik sayılabileceğini iddia ederler Ama gerçek böyle değildir Herkesin bir kaderi vardır Tanrı herkesin kaderini çizmiş ve ona irade gücü vermiştir Bir insan doğar ve kaderine göre bir ömür sürer Bu arada iyiyle, kötüyü ayırmak için vicdanından yararlanır ve doğru yolda yürüyebilmesini de iradesi sağlar Bir insana büyü yapıldığı zaman onun doğru yolda gitmesini sağlayan iradesi elinden alınmaktadır Yani kendisi savunmasız bırakılmaktadır Bu da Tanrıya karşı gelmek demektir Din kitaplarının hepsinde de büyünün çok ağır bir suç olduğu yazılıdır Hatta Tanrının gerektiğinde her türlü suçu bağışlayacağı belirtilmekte fakat büyü yapanı asla bağışlamayacağı belirtilmektedir


Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi büyü yapmak, ve yaptırmak günahtır! Bir insanın kaderini değiştirmek, iradesini elinden almak, kendisine acı çektirmek gerçekten çok büyük bir suç ve günahtır

Büyünün İyisi Var mıdır?

Bazı kimseler kısmet açmak için veya buna benzer nedenlerle büyü yapmanın sevap olduğunu iddia ederler Mesela evde kalmış bir kıza büyü sayesinde koca bulmanın iyilik olduğunu söylerler Bu da yanlış bir düşüncedir Tanrı, herkesin kaderini ayrı çizmiştir O isterse evde kalmış kuluna uygun bir eş de verebilir Böyle bir durumda o genç kızın hayırlı bir eş için dua etmesi daha doğrudur ve aynı zamanda sevaptır Ama Tanrının işine karışarak, alın yazısıyla oynamak yine onun dualarından, kitaplarından, sıfatlarından yararlanarak, büyü yapmak büyük hatadır

Alıntı Yaparak Cevapla

Eski 01-18-2007   #4
[KAPLAN]
Varsayılan


Büyü Örnekleri

Sabun ve Saç
Sabun ve saçla yapılan bu büyü öldürücüdür Büyü yapılmak istenen kimsenin saçından birkaç tel alınır Hiç kullanılmamış bir kalıp sabuna sarılır Sabuna kır bir iğne batırılır ve belirli bir dua okunur Sonra bu sabun kör bir kuyuya atılır Sabun orda eridikçe büyü yapılan kişi de evinde erimeye başlar ve yatağa düşer

Kaşık Büyüsü
İki sevgiliyi, eşi ya da kardeşi ayırmak için yapılan bir büyüdür İki tahta kaşığa, ayırmak istenilen kişilerin isimleri yazılır ve kaşıklar arka arkaya getirilir Yeni ölmüş birinin mezarı açılarak kefeninden bir parça yırtılır ve kaşıklara sarılır Belirli bir dua okunur ve kaşıklar başka bir mezara gömülür Ayrılması istenen kişiler o andan itibaren birbirleri için adeta ölü gibidirler Yaşadıkları sürece bir daha yüz yüze gelemezler

Domuz Yağı
Eşleri ayırmak için çok kullanılan şeylerden biri de domuz yağıdır Büyüyü yapacak olan kimse bir parça domuz yağını alır, koynuna sokar Sonra bir kiliseye giderek rahipten kendisini okumasını ister Rahip bu isteği kabul ederek o kimseyi okursa maksat gerçekleşir O insan okunurken koynunda gizli domuz yağı da okunmuş olur Bu okunmuş domuz yağını çiftin yattığı yatağa koyarsa, o zaman karı koca birbirini domuz gibi görmeye başlar, birbirinden nefret ederler Büyüyü yapan kişi, eğer yatağa koyamıyorsa, sokak kapısına sürer, bu da tartışma ve kavgalara yol açar

Ölü Toprağı
Ayırmak için yapılan büyülerde ölü toprağı kullanılır Ölü toprağı bir mezardan alınarak ayırmak istenilen kişilerin yatağına serpilir Çift o andan itibaren birbirinden ayrılır Ölü toprağı serpilirken belirli dualar ve sözler söylemek gerekir


Kısmet Açmak İçin Yapılan Büyüler

Pamuk Çekirdeği
Üç pamuk çekirdeğinin üstüne birer defa tuncina duası okunur Sonra kızla evlenmesi istenen erkeğin ismi söylenir ve çekirdekler adamın kapısının eşiğine gömülür Kısa süre sonra erkeğin kızla evlendiği söylenir

Kurşun
Bir levha kurşunun üzerine istenen kimsenin ve annesinin adları yazılır Sonra tuncina duasının baş kısmı yazılarak ateşe atılır Kurşunu atarken de 'Bu kurşun nasıl erirse…benim için öyle erisin bana gelsin!' denir Kurşun eridiğinde o kişinin dayanamayarak geldiği söylenir

Saygı İçin
Sevdirmek için bu büyüden de yararlanılır Böylece kendisini sevmeyen, beğenmeyen birini bile kolaylıkla bağlar Bu büyü yapıldığı zaman büyülenen kimse deli gibi aşık olur Büyü yapanı görmediği zamanlar kederinden ölecek hale gelir Pek çok çeşit muhabbet büyüsü vardır Büyülenen bir yiyeceği istenen kimseye yedirmek veya okunmuş çiçeği koklatmak yeterlidir

At Nalı
Eski bir at nalının üzerine sevmesi istenilen kişinin adı ve Ayetülkürsü suresi yazılır Küllü bir ateşin dibine nal yerleştirilir, yalnız bu ateş hiç sönmeyecektir Ancak ateş yandığı sürece o kişinin aşkı devam edecektir

Biber
Bir top kırmızı biberin çekirdekleri çıkarılarak kırkbir tanesi ayrılır diğerleri atılır Her çekirdeğe bir Yasin suresi okunur ve bu çekirdekler tekrar biberin içine doldurulur Biber ateşe atılırken de 'Bu biber nasıl yanarsa …benim için öyle yansın bana gelsin' denilir Yedi gün süreyle bunu tekrarlamak gerekir

Bakır
Bir bakır levha üzerine Tanrının sıfatları yazılır ve yüksek bir yere asılır Her gün seher vaktinde kalkılıp bu bakıra bakılarak istenen kimsenin helal sevgisi için dua edilir Böylece o kimse gelir ve bakır orda durduğu sürece bir daha ayrılmaz

Yarasa
Yarasa kesilerek kanı sevilen kimsenin eşyasına yahut üstüne sürülür Veya bu kandan bir iki damlası istenen kişinin içeceği bir şeye karıştırılır Yarasanın ölüsü de o kimsenin kapısının eşiğine gömülür Büyülen kimse aşık olur ve bir daha ayrılmaz

Tırnak
Bir kadının kestiği tırnak, bir kapta yakılıp kömür haline getirilir ve ince ince dövülerek toz haline getirilir Bu toz, sevmesi istenen kimsenin yiyeceğine veya içeceğine karıştırılır O kimse bunu yedikten sonra bağlanır ve bir daha ayrılmaz

Nohut
Kırkbir tane nohudun her birinin üstüne bir İhlas duası okunur Sonra nohutlar bir kaba konularak ağır ağır pişirilirken sevmesi istenen kimsenin adı tekrarlanır Nohutlar iyice pişince o kişinin içine büyük bir aşk ateşi düşer Her şeyi terk ederek koşa koşa geldiği söylenir

Sevilenin Eşyası
Sevilen kişinin giydiği eşyasını alarak da büyü yapılabilir Özellikle tene giyilen şeylerden çok yararlanılır Böyle bir eşyanın bir parçası yırtılarak üstüne Tuncina duası yazılır Sonra parça ateşe atılır O kimse başkasına bağlı olsa da ona yüz çevirir ve büyüyü yapan kişiye gelir

Kuru Üzüm
Yirmibir tane kuru üzümün üstüne bir Yasin okunur Sonra bunlar bir kapta ağır ağır kavrulur Üzümler kavrulurken bir kara dut, bir beyaz dut çubuğu ile bunlar karıştırılır Bir yandan da "Falanın oğlu ya da kızı… aşkımdan ak dut gibi sararsın, kara dut gibi kararsın Yemesin içmesin, gözüne uyku girmesin, beni görmedikçe rahat etmesin!" diye tekrarlanır Üzümler kavrulduktan sonra iki gün içinde büyü yapılan çıkagelir

Saç
Sevilen kimsenin yedi tel saçına Ya Vedut okunur ve saçlar ateşe atılarak yakılır O kimse aşktan delirecek gibi olur ve yapan kişiye gelir

Sicim
Bir sicime kırkbir düğüm atılır Bu istenen kişinin geleceği sırada kapının önüne bir paspasın altına yerleştirilir O kimse oraya bastığı an bağlanmış olur Bir daha da ayrılmayı düşünmez Yalnız her düğümü atarken o kimsenin adını söylemelidir

Bakla
Kırkbir tane baklanın üstlerine bir adet Esma çekilir Ondan sonra baklaların her gece bir tanesi ateşe atılarak, "…benim aşkımdan yanıp tutuşsun ve hemen gelsin" denilir Kırkbir gece içinde istenen kişinin geldiği söylenir Bazen daha birkaç bakla yakıldığı halde gelebilir, o durumda diğer baklaları yakmaya devam etmek gerekir Aksi halde büyü yarım kalacağı için gelen kimse de birden soğuyarak geri dönebilir

Gül
Bir gülün üstüne bir adet Esma ve Tuncina suresi okunur ve bu, beğenilen kimseye verilir Kendisi bu çiçeği koklar ve bir daha ayrılmamak üzere aşık olur Ancak böyle bir çiçeği büyü yapılacak kişinin eline vermek, başkalarıyla yollamamak gerekir

Şeker
Bir şeker veya tatlı üzerine kırkbir adet Bismillahirrahmanirrahim okunur ve sevilen kimseye yedirilir O kimse o andan itibaren neşe, huzur ve sevgi duyar Aslında diğer büyülerle karıştırmamak gerekir Bu iş iyi niyetle yapılırsa bir zararı yoktur Çünkü tatlı yiyen kimsede sadece huzur ve mutluluk olur Bunun etkisi de uzun süreli değildir

Alıntı Yaparak Cevapla

Eski 01-18-2007   #5
[KAPLAN]
Varsayılan


Büyü ÇözmekTek sevap olanı yapılmış bir büyüyü bozmaktır Böylece büyülü, yani aslında acı çekmekte olan kimse bu durumdan kurtulur Ancak büyüyü çözmenin de kolay olduğunu sanmamak gerekir Bu herkesin yapabileceği bir iş değildir Çünkü büyü yapan Tanrıya ortak koşmakta, yani ortak olarak başka bir gücü göstermektedir Bu da bağışlanmaz bir günahtır Büyü yapan şeytanla işbirliği etmektedir Şeytanın yardımıyla istediklerini elde etmektedir Bu arada ilginç bir şeyi de açıklayalım: Tanrı, din kitaplarında kendi iradesi dışında hiçbir şey yapılamayacağını kesinlikle belirtmektedir Hatta büyünün bile kendi istediği zaman tutacağı açıklanmaktadır Yani her şey Tanrının isteğiyle olur Bir büyüyü çözebilmek için de rasgele çarelere başvurmak tehlikelidir Yine, herkes büyü çözemez Çünkü buna gücü yetmez

Büyü bozabilecek kimsenin belirli özellikleri, yetenekleri olmalıdır Dini iyi bilen, ruhu çok gelişmiş, din bilgini diye adlandırabileceğimiz biri ancak büyüyü bozabilir Böylece o kötü etkiyi ortadan kaldırır ve kendisi de zarar görmez
Böylesine yetenekli olmayan birisi büyüyü çözmeye kalkarsa büyük zarar görebilir Çok ağır bir güç aldığı için hastalanabilir, bir felaketle karşılaşabilir Ama bu arada herkesçe bilinen büyü ve nazarı def eden basit usullerde vardır Bunlar da hafif büyüleri ve kem gözü gidermek için yeterlidir Ama şiddetli büyülerde bu basit usullerden sonuç alınamaz

Alıntı Yaparak Cevapla

Eski 09-22-2007   #6
Dj_SeHZaDe
Varsayılan


Karışık bişey bu olaylar fazla kafayı takmamak lazım
Paylaşım için teşekkürler

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Büyü ve Çeşitleri

Eski 04-02-2008   #7
xxmxx
Varsayılan

Cevap : Büyü ve Çeşitleribirazdaha açıklarmısınrica etsem
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Büyü ve Çeşitleri

Eski 04-02-2008   #8
sudenaz
Varsayılan

Cevap : Büyü ve Çeşitleritşkler paylaşım için
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Büyü ve Çeşitleri

Eski 04-02-2008   #9
sameg
Varsayılan

Cevap : Büyü ve Çeşitleridaha nası açılklasın yuhh artıqq
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.