Berhetiye Ve En Kapsamlı Hali..

Eski 07-20-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Berhetiye Ve En Kapsamlı Hali..


Berhetiyye ruhsal ilimlerin temelidirTabi gerçekte kelime anlamı olarak bu değilsede mana aleminde bir ilimdir


BERHETİYYETİN BERHETİYYETİN TETLİLİN TETLİLİN DURANİN DURANİN diye giden üstü kapalı şifre bazlı kelimelerden oluşan bu dua belirli gün ve saatlerde okunduğu taktirde çok faydalı olduğundan bahsedilmekle birlikte oldukça tehlikelidir; çünkü bu dua ile 10000 görevli size hizmet etmekte ve aynı zamanda ruhani varlıklarla da görüşülmektedir Tehlikesi ve bedeli de aynı zamanda kötü olan bir mevzudur ki yıllar öncesinden büyük bedelleri olmuştur


Sırları:

Alimler, Berhetiye duası hakkında, gizli sırlarla dolu hazine, kırmızı yakut, diye yad etmişlerdir Nice alimler ve arifler de bu hazineden faydalanmışlardır Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere şeytanlar,cinler, ifritler baş kaldıramazlar Ruhani ilimlerin temeli bu mübarek isimlerdir


Berhetiyye, Süleyman Aleyhisselam’ın tahtının dört bir yanında yazılı idiEn son kelimesi olan “Şemhahir” ism-i celili ise mührüne işlenmişti Berhetiyye’nin manevi gücü ile Süleyman Aleyhisselam, kurtları, kuşları, cinleri hükmü altına almıştı


Esmâü'l-Berhetiyh Adedleri ve Adâbına göre okunulduğu zaman ruhaniyetleri celbeder Lâkin gereksiz ve boş yere özellikle gösteriş amaçlı, şişe devirme, eşyaları hareket ettirme, bir yerden bir yere tayy-i mekân yapma gibi amaçlarla kullanılırsa manevi cezâsı vardır Bu tür Esmâlar ancak ihtiyaç halinde bir hastayı veya bir zorda olan kişiye sadece Allah rızası yardım amaçlı adedine, menzil ve saatlerine göre okunulmalıdır


Esmâ-i Berhetiyh; 28 Esmâ'dan oluştuğu çoğu kimseler tarafından bilinmekte olup, 28 harf ve menzille sabitlik kazanır Toplam adedi "18587" olup genelde Üçlü Vefk'i yapılarak kullanılmaktadır


Bereket ve tesiri çok yüze olan bu mübarek ism-i celillere şeytanlar,cinler ve ifritler başkaldıramazlar


Gerekli şartlara uygun olarak bu ilmden istifade edenler her çeşit ruhani varlıkları teshiri altına alırlarOnlara karşı sözleri geçerli olur


Baştada dediğim gibi "Berhetiyye" Ruhani İlimlerin başıdır

Berhetiyye Allahu Tealanın mübarek isimleridirTıpkı 99 ism-i şerifi gibidirAncak Berhetiyye nin ruhsal varlıklara tesiri çok yüksektirVe dünya üzerinde bu isimler kadar güçlü başka bir yöntem veya metod bulunmamaktadır


Bu dua tesirli fakat ağır bir duadır


Uygulamaya geçmeden ve bu tür çalışmalara girmeden önce bir İslâm alimine veya profesörüne danışınız Zirâ bu tür uygulamalar oldukça tehlikeli olmakla beraber anlamını bilmediğiniz bir çalışma ve uygulama üzerinize cin musallatı getirmekle beraber dinden çıkmanıza da sebep olabilir

duası:

Bismillahirrahmanirrahim

Azimetün min Allahü ve'r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim'es-selâm

İlâ mülikil cinni ve'ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain

Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü'r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu

daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye

(Amaç zikredilir)


Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn

Kerîrin Kerîrin

Tetlîhin Tetlîhin

Turânin Turânin

Mezcelin Mezcelin

Bezcelin Bezcelin

Terkâbin Terkâbin

Berheşin Berheşin

Galmeşin Galmeşin

Hutûrin Hutûrin

Kalnehûdin Kalnehûdin

Berşânin Barşânin

Kezhirin Kezhirin

Nemuşelhîn Nemuşelhîn

Berhayûlen Berhayûlen

Beşkeylahin Beşkeylahîn

Kâzmezîn Kâzmezîn

Engalelitin Engalelitîn

Kabâratin Kabâratin

Gayâhen Gâyahen

Keydehûlen Keydehûlen

Şemhâhirin Şemhâhirin

Şemhahirin Şemhahirin

Şemhahîrin Şemhahîrin

Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin

Beşârişin Beşârişin

Tunîşin Tunîşin

Şemhabarûhin Şemhabarûhin


Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin

Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim


Sübhane men leyse kemislihi şey'ün ve Hüve's-Semiû'l-Basîr Ve Bi Hakkı (Adedi Kadar Tespit Edilmiş Esmaül Hüsnâ Okunulur)


Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetâatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale li's-semavati vel ardi i'tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillâhi'r-rabbil alemîn

Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminâ ve atânâ ve hüm la yesmaune

Ecib Yâ Cebrâil Aleyhisselam ve Yâ İsrâfil Aleyhisselam ve Yâ Mikâil Aleyhisselam ve Yâ Azrâil Aleyhisselam ve ente Yâ Emlakil müvekkiline Bi Hazel Vefk (Esmadan Çıkarılan Ulvi Hadimlerin İsimi)


Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale'r-Resuli min muradikatil azameti ilâ levhil Mahfuz

İlla mâ ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hâdimi hazel yevmül müvekkiline Bi Yevmil(Okuma Günü)

El Meliki (Günün Ulvi Hizmetlileri)

Ve hâdimihi meleki (Günün Sufli Hizmetlileri)

Ve hüddami hazel vefk (Sufli ve Şerri Hizmetlilerin İsimleri)

Bi hakkı (İstek)

Mâ fiha min sırri vel Esrari ve nur'ül Envâri


Heyyen Heyyen

El-vâhen El-vâhen

E'l-acele El-acele

Es-sâate Es-sâate


SAYILARI:
Berhetihîn ->>>662

Kerîrin ->>>430

Tetlîhin ->>> 845

Turânin ->>> 266

Mezcelin ->>> 80

Bezcelin ->>>42

Terkâbin ->>>702

Berheşin ->>>507

Galmeşin ->>>1370

Hutûrin ->>>825

Kalnehûdin ->>>195

Berşânin ->>>553

Kezhirin ->>>935

Nemuşelhîn ->>>1026

Berhayûlen ->>>254

Beşkeylahin ->>>962

Kâzmezîn ->>>154

Engalelitin ->>>1130

Kabâratin ->>>703

Gayâhen ->>>1017

Keydehûlen ->>>76

Şemhâhirin ->>>1146

Şemhahirin ->>>1165

Şemhahîrin ->>>561

Bikehtahûnihin ->>>112

Beşârişin ->>>803

Tunîşin ->>>365

Şemhabarûhin ->>>1750

Berhetiye duası nedir nerden gelmiştir diyecek olursak;


Berhetiye duası yukardada belirttiğimiz gibi 7 kelimeden (bölümden) oluşmaktadır genel olarak


1Kelime : Berhetiyyin

-49 defa beyaz bir tabağa Yazılsa Suyu Doğumda zorluk çeken Kadına içirseler Tezcek Doğurur

-Bu isimi Rızık Darlığı çeken Kişi HEr gün 100 defa okusa 40 güne kalmaz rızık kapıları Açılır

-Bu isimi sağ avuca 7 defa yazıp Yalasa 7 gün boyunca , Hafızası kuvvetli olur

2Kelime : Keririn


-Bu ismi Hergün 100 defa okumaya devam etse Bir müddet sonra Cinnileri Ayanen Görür Ve kendisine Bir Hüddam (yani hademe hizmetli cin ) Verilir

-21 Defa yazılıp Bir malın üstüne konulsa O mal Çalınmaktan muhafaza olunur

-Bu isim bir tabağa yazılsa Hiç dokunmadan 17 defa suyu ile Gözler Ovalansa 3 gün boyunca, Allah Gözlerine şifa verir

-Berhetiyyin 2 defa, Keririn 2 defa, Yenilecek bir şey üzerine yazılsa Karısına veya kocasına yedirse Kalbindeki Muhabbet Daim olur (kötü niyetle kullananların cezalandırıldığı bilinmektedir)

3Kelime : Tetlihin


-Bu ismi Yeni ve temiz Ve güzel bir Levhaya 13 defa yazıp Bereket olmayan Sürekli dövüş kavga olan Bir eve assalar Artık bereket hasıl olur

-Her gün bu ismi 70 defa okuyan Zengin olmadan ölmez

4 Kelime : Turanin
-Bir kağıda 4 defa yazılsa Sonra Haşr suresinin Son 4 ayeti yazılsa sonra 3 tane (He) harfi 7 tanede (hemze) harfi YAzılsa Taşısa O kişiye Ne in nede cin nede zalim Bir zarar Veremez

-**Bu ismi hergün 1000 defa okusa Her 100 de Sunu söylese 3 Güne kalmaz Bu ismin Hüddamı o kişinin Düşmanını Öldürür (Lakin Hak etmeyen bir kişiye yapılırsa Kendine Zarar verirsin Hüddam seni Öldürür)

Dua Budur

(Tevekkeluu Yaa Hüddam Hazel İsmişşeriif En tentekimuu Min (1Fülan ibni 2fülane) Ve tuhfezuu Aklehuu Ve türessilü Aleyhi Cemii il emraz Bi hakkı Hazihil ismi aleyküm Ve taa atihi ledeyküm Barekellahü fiiküm ve aleyküm

1 yazan yere düşmanın adı 2 yazanyerede Anasının adını söyleniyor…Çok tehlikelidir hak etmeyen kişiye yapılırsa zararını yapan kişi görür


-Bir kağıda 2 defa berhetiyyin, 2 defa Keririn ,2 defa Tetlihin, 2 defa Turanin yazılıp Taşınsa Sihiri bozulur Büyü bozulur, Ve sihir tesir etmez o kişiye

-Yine bu şekil ile Bir tabağa yazılsa Sonra Suyu ile Yüzünü yıkasan ve karşındakine hacetini söylesen HAcetini Giderir

-Turanin Ve keririn isimlerini Halvette iken güzel bir buhurla zikredersen Bütün Süfli ve ulvi ruhlar İtaat ederler (halvet , tekkelerde dergahlarda kendilerini hapsettikleri küçük karanlık bir oda oraya düşünmek amacıyla girilir ve günlerce kalınır ,tefekkür)

5Kelime : Mezcelin

-Hergün 50 defa okumaya devam eden kişi Tevbe etmeden ölmez,Efendimizin Kabrine varmadan ölmez

-7 defa bir tabağa yazılsa Sonra Sonra esma i Tahatil Denilen isimlerde yazılsa Sonra hayızdan temizlenmiş kadın 7 gün boyunca 7 defa sabahları İçse 7 gün cima etseler kadın hamile kalır

6Kelime : Bezcelin
-Kırmızı bir kağıda Perşembe günü Güneş doğmadan evvel Yazsalar Hiç kimse ile konuşmadan hacetini söyleyip Deryaya Bıraksalar Haceti Kabul olur,

7Kelime : Terkabin

-Cuma günü Bir kağıda Şu ayetle beraber yazsalar (Küllema Dahele Aleyha zekeriyyel mihrabe Vecede İndeha rızka~Sonuna kadar) Ve Rezzak isminin Rakam vefkini de yazıp Dükkana assalar Rızkı ve müşterisi Çok olurAşağıdaki şemayla harfler arapça olacak

155 1 7 255


255 155 1 7


7 255 155 1


1 7 255 155
Fotoğraf örnek bir havvas yazılışıdırÖrnek olması açısındanHepsi yazılmış çizilmiş şeyler gizli saklı bişey yokBurdaki kelimeleri cinler anlayabilirVe havvas ilminde yukardaki önermeler geçerlidirBu konuların sonu gelmezGüzel bir kitap alınıp okunursa en temelinden öğrenlimesi daha doğru olacaktır


(DİKKAT)


Uygulamaya Geçmeden Önce:


Tesirli Bir Tahassun Duası:

Berhetiyye Duasının uygulamasına geçmeden önce meydana gelebilecek cin musallatlarından korunmak için iki kısımdan oluşan bu duayı okumalısınız Bu tahassun duası cinlerden, kötülüklerden, kaza ve belalardan korunmak hatta ve hatta yapacağınız cin davetlerinden önce okumanız gereken çok tesirli, koruyucu bir duadır

Birinci Kısım:

Bismillahirrahmanirrahim


Tahassantu bizil mülki vel melekut ve aksemtü zil izzeti vel ceberut ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut Dehaltu fi hifzillahi Dehaltü fi emanillahi Dehaltü fi hirzillahi Bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü Bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü Bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azimbi adedi ilmillahil azim ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

ikinci kısım:

Bismillahirrahmanirrahim


Allahümme inni es-elüke yâ menihtecebe bi-şuâi nûrihîan nevâzıri halkıhî, yâ men teserbelebil celâli vel aameti, veştehere bittecebbüri, fî kudsihî yâ men teâlâ bil celâli vel kibriyâi fî teferrüdi mecdihî yâ memingâdet lehül ümûrü bi ezimmetihâ tav-an liemrihî yâ men kametissemavati vel erdûne mücibati li davetihi ya men zeyyenessemai binnücumittaliati ve cealeha hadiyeten li halkıhi ya men enarel kamerel münire fi sevadilleylil muzlimi bi lütfihi ya men enareşşemsel münirete ve cealeha meâşen li halgihi ve cealehâ müferrikaten beynelleyli vennehâri bi azametihi ya menistevcebeşşükre bi neşri sehâibe niamihi es-elüke bi meâkıdil ızzi min arşike ve müntehârrahmeti min kitâbike ve bi külli ismi hüve leke semi'tü enzeltehû fî kitâbik*

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Berhetiye Ve En Kapsamlı Hali..

Eski 03-22-2015   #2
Kayıtsız
Varsayılan

Cevap : Berhetiye Ve En Kapsamlı Hali..Kitap alinmasini tavsiye etmissiniz
Peki hangi kitabi tavsiye edersiniz? Piyasada yalan yanlış kitapta çok
Birde duaların falan arabca yazilisini verebilirmisiniz? Harfler farkli olursa etkinin olmayabilecegini duymuştum
Teşekkürler

Mailim: hueseyin_bab@hotmail<img src="images...lineimg" />com

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.