Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Genel Kültür & Serbest Forum > Bunları Biliyor Musunuz ?

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
bizden, gerçekler, gizlenen

Cevap : Bizden Gizlenen Gerçekler

Eski 12-16-2010   #16
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : Bizden Gizlenen Gerçeklerİlk Dışkı Yedirme Hadisesi

İnsanlara dışkı yedirme hadisesine ilk defa CHP iktidarı döneminde rastlanıldığını
1947 yılında Demokratik Parti’li bir kooperatif başkanının hükümet tarafından vazifeden alınmasına karşı çıkan İsparta’nın Senirkent bucağı halkıyla, Jandarma kuvvetleri arasında çıkan çatışmalarda jandarmaların köylüleri dayaktan geçirerek, dışkı yedirme idrar yaptırdıkları şapkayı başına geçirme ve yere yatırıp üstüne binerek dolaşma gibi işkenceler uyguladıklarını (347)


Ulu Çınarın Serencamı

Şanlı Osmanlı Devleti’nin 1299 yılında kurulup 1922 yılında tarihe intikal ederek benzersiz bir şekilde 623 yıl gibi uzun bir süre varlığını sürdürdüğünü…
Bu Kerim Devlet’in, kuruluşundan 230 yıl sonra Viyana kapılarına dayanarak, bir mille ve devletin; başka ırk, başka dil, başka din ve başka kültür dünyasına, bu kadar kısa zaman içinde böylesine hakim olup tesir edişine tarihte başka hiç rastlanılmadığını
Fakat aynı tarihin, bu bu koca Osmanlı Devleti’nin 46 yıl gibi çok kısa bir süre içinde mahvoluşundaki süratine de şahit olmadığını…(348)


27 Mayıs Darbesinde Amerikan Parmağı

27 Mayıs hareketinin gerçekleştirilerek Adnan Menderes ve Fatin Rüşdü Zorlu’nun işbaşından uzaklaştırılmasını herkesten fazla Amerikalıların istediklerini…
NATO’ya girerek Türkiye’de Amerika Birleşik Devletlerine üs açan Menderes hükümetinin, bunun karşılığı olarak Amerika’nın teknik imkanlarından faydalanarak ülkemizi kalkındırmayı düşündüklerini, fakat Amerikalıların mükellefiyetlerini yerine getirmeyip savsaklayarak Türkiye’den azla idare etmesini istediklerini
Bunun ilk örneği olarak, Türkiye için zirai alanda büyük bir atılıma sebep olacak olan traktör alımı meselesini Amerikanın kabul ettiğini, fakat bunları verirken, yapılan anlaşmada, bu traktörlerin pamuk ekimine tahsis edilen tarlalarda kullanılamayacağı yolunda bir hüküm koymak istediğini…
Oysa, o yıllarda Türkiye’nin ihracatında en büyük iki kaleminden birini pamuğun teşkil ettiğini…
Dünya pamuk piyasasının bir numaralı üreticisi olan ABD’nin, pazardaki payının yüzde 1-2 nisbetinde bile düşmesine tahammül edemediğini Menderes ve Zorlu’nun, ABD’nin bu sinsi politikasının farkına vararak ilişkilerde daha dikkatli bir tavır aldıklarını ve dolayısı ile menfaati zedelenen Amerikalıların DP iktidarını gözden çıkardıklarını (349)


İlim Aşkının Yaptırdıkları

İlim aşkıyla yanıp tutuşan büyük alim Cahız’ın (V255/ 866), kitap almaya para
yetiştiremediği için kitapçı dükkanlarını geceleri kiralayıp sabaha kadar gözünü kırpmadan kitap okuduğunu (350)


Müslümanlar ve Kağıtçılık

Müslüman Arapların İ’la-yı Kelimetullah adına çıktıkları Orta Asya seferleri sırasında, 134/751 yılında Semerkand yakınlarında meydana gelen bir savaşta çok sayıda Çinli’yi esir aldıklarını ve daha sonra bunlardan kağıtçılık sanatını öğrendiklerini
Böylece Müslümanların 178/794 yılında Bağdat şehrinde dünyanın ikinci büyük kağıt imalathanesini kurduklarını ve daha sonra da kağıt imalatının 900 senesinde Kahire’ye, 1100′de Merakeş’e ve 1144te de Endülüs’e ulaştığını…
Buradan da Avrupa Hristiyan alemine geçerek ilk olarak 1268 yılında İtalya’da kağıt imalathanelerin kurulup üretime geçtiğini (351)


Evren Paşa ve Osmanlıca

12 Eylül ihtilalinin baş mimarı ve 7 Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in, bir mevzu münasebetiyle Osmanlıca’nın mükemmelliğinden :
“Ben Osmanlıca yazıyı rahat okurum ve bütün notlarımı eski yazıyla tutarım Bunun Atatürkçülüğe aykırı bir tarafı yok Bir kere ortalıkta kaldığı zaman herkes okuyamıyor İkincisi bir çeşit steno olmuş oluyor diye bahsettiğini…(352)


Fatih İle Napolyon Arasındaki Fark

Adı dünya tarihindeki büyük kumandanlar arasında anılan Napolyon Bonapart’a, Saint Helena adasında hapis bulunduğu sırada “Kimler büyük adamdır?” diye sormaları üzerine Bonapart’ın Fatih Sultan Mehmed’den bahsederek:
“Büyüklükte ben onun çırağı bile olamam ‘Niçin?’ derseniz, bana pek acı gelen bir gerçeği açıklamam icap eder ki o da şudur
Ben kılıçla fethettiğim yerleri, hayatta iken geri vermiş bir bedbahtım O ise, fethettiği yerleri nesilden nesile intikal ettirmenin sırrına ermiş bir bahtiyardır” diyerek bir hakikati ortaya koyduğunu…(353) Biliyor muydunuz?


Uluğ Bey ve Rasathanesi

Büyük İslam astronomu ve devlet adamı Uluğ Bey’ in 11394/1449), Semerkant’da kurmuş olduğu rasathanesinde,yeryüzünün güneş etrafındaki tam devrini yani bir yılı, 365 yeryüzünün güneş gün 6 saat, 9 dakika, 6 saniye olarak hesapladığını…
Aradan asırlar geçip 20 yüzyılın en modern cihazları ile yapılan hesaplarla, Uluğ Bey’in hesapları arasında sadece 58 saniye farkın bulunduğunu… (354)


Vah Türkistan

Rusların Türkistan’ı işgal etmesinden önce, ülkede korkunç bir cehalet ve bağnazlığın hüküm sürdüğünü…
Rus saldırganlara karşı ülkesini savunmak için silahlarına sarılanlara karşı :
“Elinizdeki silahlar domuzyağı ile yağlanmıştır İsam’da domuza da domuz yağına da dokunmak haramdır” diye, milletin silahlarını ellerinden atmalarına sebep olacak akıl almaz fetvalar yayınlandığını…(355)


Fatin Rüştü Zorlu’nun Fanatizmi

29 Ağustos 1955′de başlayan Kıbrıs Konferansı öncesin de, Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nin Londra’ya gönderdiği raporda, Dışişleri Bakanı Fatin Rüşdü Zorlu hakkında:
1910′da doğdu İnsafsız ve alaycı fakat yetenekliTürk menfaatlerini korumada fanatizm derecesinde dikkatli Batıcılık kisvesi altında muhtemelen bir yabancı düşmanı ve inatçı bir müzakereci… ” diye yazıldığını…
“Türk menfaatlerinin korunmasında fanatizm derecesinde dikkatli…” denilen bu Menderes hükümetinin Dışişleri Bakanı’nı ise bizim, darağacında sallandırarak mükafatlandırdığımızı(!) (356)


Kasırgadan Seher Yeline

İtalyan şairi Tasse ‘nin, Türkleri tanıdıktan sonra, onlar hakkındaki görüşlerini hayranlık içinde:
Deviren, kırıp-döken, silip-süpüren yaman bir kasırgayı seher gibi yumuşatmak mümkün müdür? Korkunç dalgalarını kabarta kabarta yürüyen bir denizi birden sakinleştirmek kabil midir?Yıldırımı güle çevirmek imkanı var mıdır? İnsanlar bu sorulara ‘hayır, hayır’ demekte tereddüt etmez değil mi? Halbuki ben, kasırganın seher yeline,Coşkun denizin sevimli bir göle, yıldırımın güle inkılap ettiğini gördüm Türkten bahsediyorum Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bır yıldırıma benzeyen Türk, dost yanında ve silahsız kalmış bir düşmanın karşısında bir seher yelidir,bir güldür” diyerek ifade ettiğini (357)


İslamiyeti Islah Projesi !

1928 da İstanbul İlahiyat Fakültesi’ne mensup bir heyet tarafından ‘İslamiyeti İslah” adı altında bir proje hazırlandığını
Bu projenin bazı maddeleri arasında: “İbadetin lisan Türkçe olmalı mabetlerde sıralar elbiselikler tesis edilmeli ve temiz ayakkabı ile girilmeli Mabedlere musiki aletleri konulmalı ” vs gibi hezeyanlar bulunduğunu
Heyette oldukları halde bu hıyanet projesine Babanzade Ahmet Naim ile Ferit Kam’ın imza koymadığını (358)


Coşkun Kırca’nın Fatin Rüşdü Zorlu’ya Ettikleri

27 Mayıs devriminden sonra dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüşdü Zorlunun Yassıadada 6 7Eylül hadiselerinin tertipçilerinden olmakla suçlanıp yargılandığını…
Yüce Divan’da kendi isteği ile kamu tanıklığı yapan o zamanın NATO ikinci katibi Coşkun Kırca’nın , Zorlu ‘yu suçlamak için gerçekleri çarpıttığını ve Zorlu’nun bu davadan altı yıl hapse mahkum olduğunu…
Coşkun Kırca’nın bunu yapmaktaki gayesininin, davanın sanıkları arasında bulunan kayınpederi Fuat Köprülü’yü kurtarmak olduğunu ve bu uğurda her çareye başvurmayı meşru gördüğünü (359)


Abdülhamid Han’da Yerli Sanayi Düşüncesi

Osmanlı Sultanı II Abdülhamid Han’ın sade olmakla birlikte giyiminin kendine has bir zarafeti olduğunu, hatta yeni elbise giyenlere karşı: “Benimki sizinki kadar şık değil ama, halis Türk malı Hereke kumaşıdır ” diye övündüğünü…
Kendisine bir yabancı firma tarafından yeni çıkartılan otomobillerden biri hediye edileceği zaman, “Ben bozulduğu zaman yedek parçası memleketimize imal edilmeyen makinayı kullanmak istemem” diyerek almayı reddettiğini ve böylece sanayi politikası bakımından hala bugün bile geçerli olabilecek bir görüşü dile getirdiğini…
Fakat hadiselere atgözlüğü ile bakan bazı tarihçilerin Abdülhamid Han’ın bu korumacı metodunu hiç hesaba katmadan , onun, vehimlendiği için arabayı kabul etmediği safsatasını yaydıklarını (360)


Padişahlı MasaI Yasağı

Yeni Cumhuriyet düzeniyle birlikte, eskiye ait değer hükümlerinin ve bunları temsil eden şahısların hafızalardan silinmesi için olağanüstü gayretler sarfedildiğini…
Prof Pertev Naili Boratav ın o dönemin panoramasını çizerken konu ile alakalı olarak:
“Bir Maarif şurası’nda, hatırlarım, çocuk kitapları meselesi üzerinde tartışılırken, ‘Masallarda padişahtan söz edilmesi, çocukların cumhuriyet düzenine olan bağlarını gevşetebilir padişahsız, şehzadesiz masallar yazılmalı çocuklar için biçiminde düşünceler ortaya atılmıştı” diyerek binlerce yıllık ananevi halk kültürünün ürünleri olan anonim masallarımızın ortadan kaldırılmak istenildiğini… (361)


Ismarlama Milletvekili

1931 yılında 2 Ordu Müfettişi Fahreddin Altay’a, Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Sekreteri Recep Peker’den bir telgraf gelip, telgrafta kendisinden bir “köylü meb’us” bulmasını istediğini Gönderilen telgrafta, ısmarlanan meb’usun özellikleri ile alakalı olarak :
“Paşa hazretlerine,
Konya’dan bir çiftçi meb’us yapmak kararındayız Reisi cumhur hazretleri arzu edilen evsafta bir namzet bulunması işinin bizzat zat-ı devletlerine havalesini irade buyurdular Namzette arzu edilen evsafın esaslarını aşağıda yazıyorum:
Namzet mütegallibe olmamalı, kimsenin adamı bulunmamalı, az çok arazi ve çift çubuk sahibi olmalıdır Civar veya tensib buyurulacak köylerden bizzat görülüp seçilmesi hususunda zat-ı devletlerinin zahmet ihtiyar buyurmalarını rica ederim Eskiden askerlik yapanlar tercih edilebilir Esaslar şunlardır
1- Namzet meb’us seçildikten sonra da çiftçi kalacak, hayatını terketmeyecek, mesleğine daima sadık kalacaktır
Meb’usluğunda, tatil zamanında yine mesleğine merbut kalacak, tatilinde köyünde aynı hayat tarzını yaşayacaktır
2- Behemehal milliyetperver olacak, beynelmilel her cereyana aleyhtar bulunacak, gerek meclisteki hal, vaziyet söz ve faaliyetinde ve gerek meslekdaşları ile temaslarında daima bu nokta-i nazarı takip edecek
3- Cumhuriyet Halk Fıkrası’na ve onun bütün prensiplerine, akidelerine, hareketlerine tam sadakat sahibi olacak ve meb’usluğu müddetince bu vaziyetini muhafaza edecek,mutaassıp olmayacak
4- Meclis’teki hayatında hal ve vaziyeti ve kıyafeti esas memleketindeki gibi olacak, meclis içtimalarına ve her yere kasketi, poturu ile gelecek, gündelik hayat tarzını değiştirmeyecek, yalnız merasim günlerinde herkes gibi frak-jaketredingot giyecek
5- Yeni harflerle az çok okur-yazar olacak, bu hususta eksikliği varsa meclisteki hizmeti esnasında çalışıp tamamlayacak
6- Konuşkan, zeki ve akl-ı selim sahibi olacak, çok yaşlı ve mütegallibe olmayacak
7- Mücadele-i Milliye’de bir lekesi olmamalı, muhitinde nazar-ı dikkati calip bir kusur ve sevimsizliği bulunmamalı
Milli Mücadele’de hizmet etmeleri ve intibahatta ve diğer vesilelerle fırkamıza hizmet etmiş olması arzu olunur Hiç olmazsa muarız bulunmamış olmalı, fırkaya kaydı yoksa derhal yaptırılmalıdır” diye yazıldığını…
Fahreddin Altay’ın bu siparişi alır almaz Konya’nın merkez ilçelerinde günler süren aramalar sonucunda aranan vasfa uygun biri olarak Mustafa Lütfi Bey’i bulduğunu ve bu ısmarlama zatın mecliste sekiz yıl milletvekilliği yaptığını (362)


Osmanlı ‘ya Karşı Batının Çirkin Yüzü ve Pis Oyunları

Batılıların emperyalist gayeli entrikalarına karşı 33 yıl fasılasız mücadele veren büyük siyaset dahisi Abdülhamid Han’a, gayelerine vasıl olamayan bu batılılar tarafından akla hayale gelmedik iftiralar atıldığını…
Albert Vandal’ın “Le Sultan Rouğe” (Kızıl Sultan) sloganının, maşası haline gelen Jöntürkler tarafından benimsendiğini
Yine Osmanlı düşmanı İngiliz Başbakanı Glodstone’ un Sultan Abdülhamid için uydurduğu “The Great Crimminal” (Büyük Cani) yakıştırmasının Jöntürkler tarafından pek beğenilerek devrim tarihçiliği terminolojisine kazandırıldığını…
Beş parasız yurt dışına kaçan bu Jöntürkler’in Sultan Abdülhamid ‘e karşı Avrupa’nın (hatta ABD’nin) toplam 29 büyük kentinde 160 gazete yayınladıklarını
Aynı zaman zarfında bütün Osmanlı Devleti sınırları içinde 125 gazete çıkarıldığı hesaba katılırsa batılı emperyalist güçlerin Osmanlı’yı parçalamak için böylesine büyük maddi finansman ortaya döktüklerini… (363)


İnönü Devri Basın İstibdadı

Gazeteci yazar Ziyad Ebuzziya’nın 1940-47 yılları arasın da çıkarmış olduğu Tasvir efkar” Tasvir ” gazetelerinin ve devrin tek parti idaresi tarafın onaltı defa kapatıldığını…
Bunların çoğunda sadece görülen lüzum üzerine” veya”kapatılmıştır” sözleriyle yetinilip kapatma sebebi bildirilme tenezzülü ve cesareti göstermeyip, ekseriyetle de bu kararların telefonla bildirildiğini
Yine Ziyad Ebuzziya’nın Tasvir-i Efkar gazetesi, devrin milli şefi İnönü’nün eşi Mevhibe İnönü’nün Ankara’ da bir okuldan çıkarken çekilen resminin gazetenin üçüncü sayfasına konulmasının hakaret sayılarak on gün kapatıldığını…
Yine bu yıllarda, zamanın Matbuat Umum Müdürü Selim Sarper in, Bir gazetenin şeref yerinin sağ üst köşe mi? Sol üst köşe mi?” olduğunu tartışarak, İnönü’nün resmini ve hakkında çıkacak haberlerin buraya konulmasını, aksi takdirde gazetelerin kapatılacağını ihtar ettiğini (364)


İstiklal Marşımıza Hücumlar

“Dindar bir adam yazmıştır” diye değiştirilmeye ve hor görülmeye başlanan “İstiklal Marşı”mıza karşı ilk hücumların İsmet İnönu hükümeti zamanında ve Cumhuriyet Halk Partisı nin yayın organı gazeteler tarafından organize edildiğini İlahi takdire bakın ki, bu milli marşımızın kırkiki yıl da yirmibir defa değiştirilmek istenilmesine rağmen o günden bu güne hiç bir faninin ve eli
dilinin bunu başaramadığını (365) Biliyormuydunuz?

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Bizden Gizlenen Gerçekler

Eski 12-16-2010   #17
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : Bizden Gizlenen GerçeklerCumhuriyet Aydınının İnanç Tablosu

Zekeriya Sertel’in l927′de çıkardıgı Resimli Ay mecmuasının düzenlediği “inanç” konulu ankete cevap veren yazar Reşat Nuri Güntekin’in:
Dünyaya gözlerimizi kapar kapamaz başka bir dünyaya doğacağımızı, bütün düşündüğümüz, istediğimiz, sevdiğimiz şeyleri orada bulacağımızı ümit etmek çok güzel şey
Fakat ben bu saadeti çoktan kaybettim” diye ümitsiz bir cevap verdiğini
Selim Sırrı Tarcan’ın, “Mahşer’e, Cennet ve Cehennem’e inanacak kadar safdil olmadığını söylediğini…
Abdullah Cevdet’in ahiret inancını tamamen reddederek bu inancın “ecdaddan intikal etmiş hasletler” olduğunu beyan ettiğini
Ve ilahiyat pröfesörü ve müstakbel CHP başkanlarından Şemseddin Günaltay’ın ise “İnanç” ile alakalı olarak “dünya, yalnız dünya” felsefesiyle görüyorsunuz, hep dünya işleriyle meşgulüm” cevabını verdiğini…(366)


Milli Koruma Kanunu

Cumhuriyet sonrası ekonomiyi savaş şartlarına göre düzenlemek için çıkartılan “Milli Koruma Kanunu” ile memleketimizde tam bir sefalet döneminin başladığını…
Bu “Milli Koruma kanunu”na göre 40 dönümden az arazisi olan küçük çiftçilerin bütün öküzlerine devletçe el konulduğunu
Tarım ürünlerinin büyük bir bölümüne devletçe el konulduğundan , Trakya bölgemizin köylerinde açlıktan ölenlerin olduğunu
Toprak Mahsuleri Ofisi’nin yeni kurulmasından dolayı depolanamayan buğdayların tren yolu kenarlarında çürümeye terk edildiğini
Başbakan Şükrü Saraçoğlu’nun: “Zengin ve paralı adamlar için bir mesele mevcut değildir” diyerek bu durumu itiraf ettiğini
Vurguncu ve stokçular zümresinin türeyip, Saraçoğlu’nun ardından Başbakan olan Refik Saydamın bile evinde çuvallarla stoklanmış malların bulunduğnu… (367)


Osmanlı’nın Dayısı

Osmanlı Devleti’nin Cezayir Beylerbeyi Dayı Hasan Paşa ile ABD Cumhurbaşkanı George Washington arasında 1795′te yapılan bir anlaşmaya göre, Dayı Hasan Paşa’nın Amerikan gemilerini vergiye, daha doğrusu haraca bağladığını…
ABD’nin yabancı dille(Türkçe) yapmış olduğu bu ilk ve tek anlaşmaya göre Amerikalıların 12 bin Cezayir sikkesi veya 642 bin ABD altını vergi(haraç)
vermeyi kabul etmek zorunda kaldıklarını (368)


Fatih’in Topları

Büyük dahi Sultan Mehmed’in, İstanbul’un fethi için balistik hesaplarını bizzat kendisinin yaptığı, yaklaşık 17 ton bakır kullanılarak dökülen ve 1,5 ton ağırlığındaki mermileri 1000 metre uzağa atabilen “şahi” adını verdiği muazzam toplar döktürdüğünü…
50 çift manda ve 700 askerle iki ayda Edirne’den İstanbul yakınlarına getirilebilen bu, o zamana kadar misli görülmemiş topların ilk deneme atışları yapılmadan önce yakında bulunan kimselerin dillerini yutmamaları ve gebe kadınların çocuklarını düşürmemeleri için şehrin her tarafına münadiler salınarak topların atılacağı zamanın ilan ettirildiğini… (369


Osmanlı Düşmanlığının Böylesi

Cumhuriyet’in ilanından sonra 3 Mart 1924 tarihinde 431 sayılı kanun ile Hilafet’in kaldırılıp Osmanlı hanedanına mensup kimselerin yurt dışına sürgü gönderilmesine karar verildiğini
Bu konunun mecliste görüşülmesi sırasında bazılarının hiç olmazsa kadınların memleketten çıkartılmamasına dair bir teklif ileri sürmesi üzerine, mecliste bulunan bazı meb’usların masaların üzerine çıkıp tepinerek “Olamaz!” diye haykırdıklarını…
Topçu İhsan namındaki ecdad düşmanı bir kendini bilmez birinin de :
“Osmanlı hanedanının hepsi sürülmelidir Ne erkeği kalsın ne kadını… Hatta ölülerinin kemiklerini bile mezarlarından çıkarıp atmak lazım gelir” deme utanmazlığını göstererek, Horasan’dan kopup gelerek Söğüt’e yerleşip oradan da koca bir cihan devleti çıkaran Osmanı Hanedanı için böylesine haysiyet kırıcı teklifler ortaya atabildiklerini…(370)


Ütopya ve Türkler

Hristiyan Avrupa’nın akıldışı yönetimi karşısında arayış içine giren batılı filozofların “Yaşayanlara kusursuz bir düzen içinde var olma imkanı sağladığını kabul edilen ideal ülke ütopya” arayışı içine girdiklerini…
Bu filozoflardan biri olan Tommaso Campanella’ nın, 1602′de bu gaye ile La Citta del sole (Güneş Ülkesi) eserini yazdığını ve bu eserinin hayata uygulanabilirliğini ispat sadedinde :
“Güneş ülkeyi yer yüzünde bulmak mümkün mü? Fikir hürriyetine, vicdan hürriyetine, lisan hürriyetine ilişmeyen Türklerin mevcudiyeti hiç olmazsa yarın böyle bir ülkenin olacağını zannettiriyor bana
Madem ki; düşünceyi zindana koymayan, hakikat sevgisini zincire vurmayan bir millet, o cesur ve adil Türkler var, üzerinde yalnız hakikatin, adaletin ve hürriyetin hüküm sürdüğü bir Güneş Ülke niçin vücut bulmasın!…” dediğini…(371)
Avrupa ve Biz

Cumhuriyet’in 10 yılı münasebeti ile düzenlenen bir mitingde konuşan hatibin bir ara coşarak:”On yılda Avrupa’yı on asır geride bıraktık! ” diye haykırması üzerine, şair Yahya Kemal Beyatlı’nın esefle dizine vurarak:
“Yahu, şu Avrupa ile bir türlü beraber olamadık Ya geriye kalıyoruz, ya geçiyoruz…” dediğini…(372)


Kıyamete Kadar Çan Sesi Dinlemek

Ahmet Vefik Paşa’ nın, Rumelihisarı’ nın üst tarafında kurulan “Robert Kolej” adlı misyoner yuvasının arsasını Amerikalı protestan misyonerlere sattığını…
Bu zatın, öldüğünde vasiyet ettiği gibi Eyyüb Sultan ‘a gömülmek istediğini, fakat zamanın padişahı Abdülhamid Han’ın buna kat’iyen müsaade etmeyerek:
“Protestanlara arsa satan adam, kıyamete dek onların çan sesini dinlesin” diyerek Eyyüb Sultan’a değil, sattığı arsanın hemen önündeki Rumeli mezarlığına gömülmesini emrettiğini (373) Biliyor muydunuz?


CHP’nin Seçim Zorbalıkları

l946′daki çok partili seçimlerde iktidarı bırakmak istemeyen CHP’nin seçimlere müdahale ettiğini…
Demokrat Parti’nin, seçimi kazanıp 23 milletvekili çıkardığı tam olarak besbelli olduğu halde, İstanbul’un neticesinin derhal ilan edilmediğini…
Vali Lütfi Kırdar’ın dönemin meşhur bir gazetecisini makamına çağırıp :
“Size güvenim olduğu için memlekete ait bir davayı danışmak istiyorum Evet, İstanbul’da DP seçimi kesin bir şekilde kazandı Fakat buradan Kazım Karabekir , Hamdullah Suphi Tanrıöver, Cemil Cahit Toydemir, Refet Bele ve Hüseyin Cahit Yalçın’ın çıkarılması ve DP’ye ancak 18 kişilik bir yer bırakılması hakkında sıkı bir emir aldım Dürüst bir memur ve memleketçi sıfatıyla nasıl hareket edeyim? Bu emri yerine getirmezsem İstanbul seçimlerini kökünden bozmak için bahane aranması ve yeni partinin bu 18 kişilik mühim kuvveti elinden kaçırması ihtimali vardır Bana ne tavsiye edersiniz?” diye sorduğunu…
Ve hakikaten de 24 Temmuz’da İstanbul DP’den seçimi kazananlar listesinin 18 kişi olarak ilan edildiğini… (374)


Orta Çağ Avrupasında Kitap
Orta Çağ’da İslam dünyasında 10 milyon mevcutlu dev kütüphaneler bulunduğunu İslam dünyasının 10 yüzyılda, hem derlemelerin zenginliği, hem de kütüphanecilik yöntemleri bakımından Avrupa kütüphaneciliğinden 200-300 yıl ileride olduğunu…
Aynı Orta Çağ Avrupası kütüphanelerinde kitapların raflara zincirlerle bağlandığını ve okuyucu kitap okumak istediği zaman bu kitabın rahleye zincirlerle bağlanarak verildiğini…
Daha da ileri gidilerek kitapların demir parmaklıklar arasından okutulduğunu (375)


Manidar Bir İtiraf

Sultan Abdülhamidin II Meşrutiyet’in ilanından onbeş gün sonra Meclisi Mebusan azalarına bir ziyafet verdiğini…
Bu mühim hadiseyi, o akşamki ziyafette bulunmuş olan İttihatçıların meşhur kalemşörü ,Abdülhamid düşmanı Hüseyin Cahit(Yalçın)’ın “Meşrutiyet Hatıraları”nda:
“Abdülhamid ile görüşen Avrupalılar onun pek çekici ve bağlayıcı bir nezaketi ve şahsiyeti olduğunu öteden beri yazarlardı Bunu dalkavukluğa ve menfaatperestliğe hamlederek inanmazdık Fakat bu gece Abdülhamid’deki büyük cazibeyi ben de yakından gördüm Ziyafet sonunda hemen bütün mebusların kalbini kazanmıştı” diye itiraf ettiğini (376)


CHP’ nin İhtilal Metotları

27 Mayıs 1960 darbesinden önceki dönemde CHP ve iktidardaki DP arasında “ilan edilmemiş bir savaş”ın olduğunu ve DP yönetimine karşı muhalefetini sertleştiren İnönü’ nün iktidara darbe tehditlerinde bulunduğunu…
İsmet İnönü’nün o zamanki demeçleri arasında:
Seçim güvenliği üzerinde ısrar edeceğiz Vermezsen gideceksin hem de çok fena gideceksin (17 Ekim 1958),
“Biz ihtilal ve inkılap rejiminden geldik” (18 Ekim 1958),
“Sabık Başbakan olmaktan korkan zatın korktuğu en kısa zamanda başına gelecektir ” (17 Ocak 1960)gibi yakışıksız ifadelerin bulunduğunu
Mayıs 1960′a yaklaştıkça demeçlerin daha da sertleşerek:
“Biz ihtilal metodlarını izleriz”,
“Biz ihtilalden yetişmiş insanlarız”, “Eğer insan hakları yürütülmez, vatandaş hakları zorlanırsa, baskı rejimi kurulursa, ihtilal mutlaka olur” ,
“şartlar tamam olduğu zaman, milletler için ihtilal meşru haktır “,
Eğer ihtilal ,Vatandaş için başka çıkar yol yoktur’ kanaati zihinlere yerleşirse, meşru bir hak olarak kullanılacaktır Bundan kaçınmak mümkün değildir” şekline dönüştüğünü…
27 Mayıs darbesinin liderlerinden Orhan Erkanlı’nın da, yıllar sonra hatıralarında bu sözlerin kendilerini nasıl etkilediğini:
‘İsmet Paşa’nın Meclis’te ‘Şartlar tamam olduğu zaman ihtilal meşru olur’ dediği günün gecesi, İstanbul’da bulunan arkadaşlarla toplanarak bu sözün manasını değerlendirdiğimizi hatırlarım Bizim için en önemli problemlerden biri, İsmet Paşa faktörü idi O gece anlaşıldı ki, paşa bizimle olmasa dahi, ihtilalin karşısında vaziyet almayacaktır Bu sonuç bize güç ve hız verdi
Paşanın bizim örgütümüzle direkt bir irtibatı hiçbir zaman olmamıştır Eminim ki haberi olsaydı bizi resmi makamlara bildirirdi Fakat bizim için bu sözler birer yeşil ışıktı Paşanın da durumu bizim gibi görmesi, maneviyatımızı yükseltiyordu” diyerek itiraf ettiğini… (377)


Rumeli Hisarının Planı

Planları başta Fatih Sultan Mehmed olmak üzere Mimar Muslihiddin tarafından çizilen ve inşaatında Koca Sultan ın , bile taştaşıdığı Rumeli Hisarı’nın, altı bin işçinin geceli gündüzlü vecd ve iman havasının lezzeti ve heyecanı içinde çalışması sayesinde yüzotuziki gün gibi akıl almaz bir zamanda bitirildiğini…
Hisarın planına kuş bakışı nazar edildiği zaman, Arapça ‘Muhammed” yazısı okunacak şekilde olduğunu
Bu muazzam abidenin “Mim” harflerinin olduğu yerde kulelerin , “Ha ” ve “Dal” harflerinin olduğu yerde ise istihkamların yer aldığını… (378) Biliyor muydunuz?


Hassa Tacirleri

Zaman şeridini biraz geriye çevirip baktığımızda , İstanbul sokaklarında başı bereli, ince tel gözlüklü Yahudilerin “eskiciii ” diye bağırarak para kazanmaya çalıştıklarını ve Karaköy’de çöp bidonuna atılmış balık kafalarını toplayıp, eve götürerek karınlarını doyurduklarını İnşaat işlerini Ermeni kalfaciyanların, tuğlacıyanların yapıp , demircilerin ve kömürcülerin Rumlardan olduğunu…
Aynı dönemde Osmanlı tüccarlarının Hassa Tacirleri” ünvanıyla Çin , Yemen , Moskova, Avusturya arasında padişah fermanının gölgesinde gümrüksüz ve ülkesine girdiği devletin koruması altında ticaret yaptıklarını…
Milletlerarası ticaret yapıp “Hassa Taciri” ünvanını almanın ancak ehl-i namus, dürüst Müslümanlara has olduğunu…
Bunların, yurt içinde derbentler tarafından güvenlikleri sağlanıp, Yurt dışında da padişah fermanıyla emniyet içinde dolaştıklarını ve mallarına zarar geldiğinde devlet tarafından tazmin edildiğini (379)


İnönü Ansiklopedisi ve Bir İtiraf

İsmet İnönü’nün Milli Şef ve Değişmez Genel Başkan” ünvanıyla anıldığı dönemde, Milli Eğitim Bakanlığı’nca 1943 yılının Cumhuriyet Bayramı’ndan itibaren “lnönü Ansiklopedisi ” adıyla neşrine başlanıp, daha sonra “Türk Ansiklopedis i” adını alan bu eserin ancak kırk yılda tamamlanabildiğini…
Bu ansiklopedideki ‘Sultan Vahdeddin” maddesinde:
Zeki ve bütün tarihi belgelerden anlaşılacağı üzere son derece namuslu” diye yazılarak, resmi görüşün rağmına hakikatin ifade edilebildiğini…
Ancak bu gerçeğin, bir devlet ansiklopedisinde bu şekilde itiraf edilmesinin bazı kimseleri oldukça tedirgin ettiğini…
CHP Kocaeli milletvekili İsmail Arar’ın TBMM başkanlığına bir takrir (önerge) vererek ansiklopedideki bu maddenin kim tarafından yazıldığını Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklamasını istediğini (380)


Hüsnü Hatta Verilen Değer

Osmanlılarda ilim ve sanat erbabına verilen ehemmiyetin bir göstergesi olarak hüsn-ü hat (güzel yazı) erbabına pek ziyade hürmet edildiğini
Çoğu Osmanlı kibarlarının, konaklarına her gün bir hattatı davet ederek Kur’an-ı Kerim, Buhari veya şifa-i şerif gibi kitaplardan hiç olmazsa bir-iki satır olsun mutlaka yazdırarak teberrük edildiğini (mübarek sayıldığını)…
Ve birçok Osmanlı zengininin, hüsn-ü hatla kazanılan parayı, asıl helal para gözüyle bakarak hiç ihtiyaçları olmadığı halde kitap yazıp para kazandıklarını ve vefat ettiklerinde techiz ve tekfin masraflarının bu paradan karşılanmasını vasiyet etiklerini (381)


Çarşafa ve Peçeye Dair

Cumhuriyet devrinin meşhur edebiyatçılarından Yakup Kadri Karaosmaoğlunun, 1913 yılında yazıp, on yıl sonra neşretiği Kadınlık ve Kadınlarımız” adlı eserine de aldığı
“Çarşafa ve Peçeye Dair” isimli yazısında bunlar hakkındaki fikirlerini :
“Bu çirkin asrın ve bu çirkin muhitin yegane süsü, yegane güzelliği sizin çarşafınız, sizin peçenizdir Yalnız bunlardır ki, gözlere hala bakmak tahammülünü, bakmak arzusunu veriyor Niçin ondan müşteki (şikayetçi) gibisiniz? O mazrufa bu zarftan daha muvafık ne olabilir?
Sizi böyle gördükçe bir kadının nasıl böyle giyinebileceğini düşünüyorum ve çarşafsız, peçesiz bir kadın tahayyül edemiyorum ” diye başlayan çok güzel bir yazı ile ifade ettiğini…
Yine Yakup Kadri’nin bu yazıyı neşrinden bir müddet sonra “Hakimiyet-i Milliye” gazetesine başyazar olduğunu
Daha sonra “Ulus” adını alarak Halk Partisi’nin yayın organı haline gelen bu gazetede yazılarına devam eden Yakup Kadri’nin, ‘Kıyafet Devrimi” yapıldıktan sonra yüzseksen derece çark ederek ülkesi ve ülkesinin değerleri ile göbek bağını koparıp çarşaf ve peçenin Türk cemiyeti üzerinde bir kara leke olduğuna dair” yazılar yazabildiğini…(382)


Yakup Kadri’nin Vasiyeti

Hayatı hep zikzaklar içinde geçmiş olan Cumhuriyet devrinin meşhur yazarlarından Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun öldüğü zaman okunan vasiyetnamesinde:
“Karımdan ve dostlarımdan son dileğim, ölümümden sonra ne resmi ne de dini merasim isterim Hastaneye kaldırılacak cesedimin doğrudan doğruya mezarlığa nakli…” diye yazdığını (383)


Hürmetin Böylesi

“Muhammed” isminde çok sevdiği bir hizmetçisi bulunan ‘Putkıran” lakaplı Hindistan fatihi Gazneli Mahmud ‘un, bu hizmetçisini devamlı ismiyle hitap ederek çağırdığını
Gazneli Mahmud’un, bu hizmetçisini günün birinde kendi ismiyle değil de, babasının ismiyle çağırması üzerine kalbi kırılan hizmetçisinin böyle davranmasının sebebini sorması üzerine Peygamberimiz,in(sav) delicesine aşığı olan Gazneli Mahmud’un:
“Evladım, hergün sana ‘Muhammed’ isminle hitap ediyordum Zira abdestli bulunuyordum Şu anda ise abdestim yok, ‘Muhammed’ ismini abdestsiz söylemekten haya ediyorum Onun için seni babanın ismiyle çağırdım ” diye cevap verdiğini… (384) Biliyor muydunuz?


YAHUDİ ŞUURU

Çamlıca Kız Lisesi Müdür Muavini Sabahat Egemen Hanım’ın yine bir lise hocası olan arkadaşının başından geçen su hadise ,değişik ülkelerde yıllarca azınlık psikolojisi içinde yaşayan Yahudi cemaatinin millet olma şuurunu nasıl kazandıklarını göstermesi açısından oldukça önemlidir: Çocuklardan not tutmaları için bir defter getirmelerini istedimSınıfın tek Musevi talebesi hariç iki gün içinde hepsi isteğimi yerine getirdiHer ders Yahudi kızına defter getirmesi gerektiğini tekrarladımsa da, hali vakti yerinde olduğu halde kız deftersiz gelmekte devam ediyordu Nihayet aradan bir hafta geçtikten sonra, dediğimi yapmadığı takdirde kendisini sınıfa almayacağımı söyleyince ağlamaya başladı Ailesinin çok geniş imkanı olduğunu bildiğim için bu direnmenin sebebini öğrenmem lazımdı Kızdan aldığım cevap bir Siyonist prensibin genç bir Yahudi kızında ifade bulmasından ibarettiKız ağlamaya devam ederek ”NE YAPAYIM ÖĞRETMENİM ,YAKO ON GÜNDÜR DÜKKANINI AÇMADI, HERHALDE HASTA OLMALI” dedi Yako’dan başkasından alış veriş etmeyi prensibine ihanet addedecek ırki bir taassupla Yahudiliğine gösterdiği bu sadakatin kaçta kaçı Türk gençlerinde bulunmaktadır? Çamlıca sakinlerinin el birliği ile zengin ettikleri parçacı Mişo’nun kumaş tüccarı olduğunu duyduktan sonra, Yahudi kızının Yako’su da herhalde günün birinde kırtasiye toptancısı olmuş veya olacaktır

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Bizden Gizlenen Gerçekler

Eski 12-16-2010   #18
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : Bizden Gizlenen GerçeklerKaynaklar
1-Kafkas, Mehmed; Geçmişi Bilmek, cilt 1, Nil Yay, İzmir/l993, s231
2-Apuhan, Recep Şükrü; Ruhumda Darp İzi Var,Timaş, İst/1990
3-Apuhan, Recep Şükrü;Batı’nın Darağacında İsyan, Timaş, İst/1989 s50
4-Apuhan, Recep Şükrü; Ruhumda Darp İzi Var, Timaş İst?1990, s 41
5-Yakın Tarihimiz, 6 Eylül 1962, cilt 3, sayı: 28 s 42 Vatan Gazetecilik AŞ İst/1962
6-Refik, ibrahim; ‘Akıncı Millet” Sızıntı, sayı: 143, Aralık/1991 s 479
7-Köseoğlu, Nevzat; Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler, Ötüken Yay İst / 1990, 260
8-Gerger,Mehmet Emin; Tanzimat’tan AET ‘ye Türkiye, İnkılab Yay İst / 1989, s 42
9-Gürkan, Ahmet;İsmet Paşa’nın Beytülmali,Ayyıldız matAŞ Ankara/ 1970, 5 22
10-Altınoluk Dergisi, Şubat/1994, sayı: 96, s 7
11-Bursalı, Mustafa Necati; “Hilye-i Saadet”,Köprü dergisi Temmuz/l990 sayı:40,s 6
s 136
12-Kısakürek, N Fazıl; Cinnet Mustatili, Büyük Doğu Yay, İst?1983, s281
13-Apuhan,Recep Şükrü; Batının Darağacında İsyan, Timaş, İst?1989, s100
14-Niyazi, Mehmed;Medeniyet Ülkesini Arıyor, Tuğra Neşriyat, İst/91, s 51
15-Baykara, Prof DrTuncer;Osmanlılarda Medeniyet Kavramı Akademi Kitab evi,İzmir/1992,s 71 16-Kabacalı, Alpay; Arap Çöllerinde Türkler, Cem Yay, İst/1990 s 42
17-Altan, Mehmed; Süperler ve Türkiye, İst?1986,sh 87
18/a-Göze, Ergun; Soruşturma, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yay, İst/l987
18/b-Öztuna,Yılmaz; Tarih Sohbetleri, Ötüken Yay, İst?1988, s 47
19-Harrıson, Paul; üçüncü Dünyanın Batılılaştırılması, Pınar Yay, İstanbul/ 1990, s 167
20-Refik, ibrahim; Efsane Soluklar, Töv Yay,İzmir/1992, s49
21-Gerger, Mehmet Emin; Tanzimattan AE T ‘ye Türkiye, İnkılap Yay İst/1989, s 94
22-Badıllı, Abdülkadir; Beaiüzzaman Saiadi Nursi, cilt 1, Timaş Yay, İst /1990 s 519
23- Devenpord, John; Kuran ve Mesajı, Kültür-Basın Yay Birliği, İst?88 s 77
24- Özel,Mustafa; ‘Laay Montagunun Hatıralarında Osmanlı Toplumunda Ticaret ve Azınlıklar”,
Zaman Gazetesi, 31 Temmuz 1989
25-Refik, ibrahim; Efsane Soluklar TÖ V Yay, İzmir/1992 s51
26-Sevinç, Necdet; Osmanlılarda Sosyo-ekonomik YapıKutsan Yay İst / 1978 s 150
27-Banarlı, Nihat Sami; Devlet ve Devlet Terbiyesi, Kubbealtı Ne~riyat İst/ 1985, sh 71
28-Mısıroğlu, Kadir’ Geçmiş Günü Anarken, cilt l Sebil Yay İst?93 sh 132
29-Sur Dergisi, Aralık/1992, sayı:201, s37
30-Danişmend, İ Hakkı; Eski Türk Seciye ve Ahlakı, İstanbul Kitabevi, İst? 1983, s 127
31-Kotan, Necati; Tarih Fıkraları, M EB Yay, İst/1988, s 80
32-Niyazi, Mehmed;”Tarihe Saygı”, Zaman gazetesi, 14 Temmuz 1992
33-Özfatura, Necati; “Osmanlı”, Yeşilay dergisi, Ekim/1992, s21
34-Bozgeyik, Burhan; Meşhurların Son Anları, Türdav, İst/1993, sh 322
35-Düzdağ, Ertuğrul; M Akif Ersoy Hakkınaa Araştırmalar, MAM Yay İstanbul/1987 , s 326
36-Masor, Dr İlhami; Bir Ömür Boyunca, Boğaziçi Yay, İst?1974, s 14
37-Ünver, Dr A Süheyl; Kırkambar, Türk Ev Kadınları Kültür Derneği Yay Ankara/1973, s 46
38-Bayat,Prof Dr Ali Haydar Keçecizade Mehmet Fuat Paşa,Türk Dünyası ArşVakfı Yay,İst,s60 39-Aralov, S İ; Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Anıları, Birey-ToplumYayİst/1985, s 233
40-Ayaşlı,Münevverİşittiklerim,Gördüklerim,Bildikler im,Boğaziçi Yay,İst?1990,s 13
41-Akbulut, Drİlhan; “Mehterhane ve Musikisi’, İlgi dergisi,sayı: 65 İst?1991, s 23
42-Avcı, Nabi; Enformatik Cehalet, Rehber Yay, İst/1990, s 141
43-Yayın Dünyasına Anahtar dergisi, İst/1990, s 11
44-İnsan ve Kainat dergisi, Kasım/1993, sayı; 99, s 63
45-Kabacalı, Alpay; Arap Çöllerinde Türkler,Cem Yay, İst?1990, s 58
46-Ayverdi, Samiha; Küplüce’deki Köºk, Hülbe Yay, Ankara/1989,s28
47-Sevinç, Necdet; Osmanlılarda Sosyo-ekonomik YapıKutsanYay, ist?1978, s 164
48-Öztuna, Yılmaz; Tarih Sohbetleri, Ötüken Yay, İst/1988, s 350
49-Ayverdi, Samiha; Ne idik Ne Olduk, Hülbe Yay, İst?1985, s 118
50-Kara, Mustafa; Tekkeler ve Zaviyeler, Dergah Yay,İst/1990, s31
51-Refik, İbrahim; Efsane Soluklar, TÖ V Yay, İzmir/1992, s 36
52-Bakiler,Yavuz Bülent; üsküp’ten Kosovaya, Polat Ofset matbaası, Ankara/ 1991, s44
53-Ünüvar,Safiye; Saray Hatıralarım, Cağaloğlu Yay, İst/1964, 521
54-Sur Dergisi, Nisan/1991, sayı: 181,s 9
55-İsmail, Hekimoğlu; Derdimi Seviyorum, cilt 2, Timaş, İst/1988, s 269
56-Bahadıroğlu,Yavuz; Yavuz Sultan Selim, Yeni Asya Yay, İst/1989, s 65
57-Apuhan, Recep Şükrü; Batının Darağacında İsyan, Timaş, İst/1989, s 135
58-Göze, Ergun; Soruşturma, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yay İst/1987, s 231
59-Mısıroğlu, Kadir; Osmanoğulları’nın Dramı, Sebil Yay ist?1990, s 109
60-Bardakçı, İlhan;Tarihten Bugüne, Hülbe Yay, İst?1983 s 284
61-Mısıroğlu, Kadir Osmanoğulları’nın Dramı, Sebil Yay, İst?1990 s 80
62-Kabaklı, Ahmet; Temellerin Duruşması, Türk Edebiyatı Vakfı Yay ist? 1993 sh 135-136
63-Erdem, Rahmi; Davam, Timaş, İst?1993, s 138
64-Sızıntı dergisi, Ocak/1989, Sayı: 96, s 481
65-Refik, ibrahim; Efsane Soluklar, T Ö V Yay, izmir/1992, s 10
66-Ayverdi, Samiha; Bağ Bozumu, Hülbe Yay, ist?1987 s 43
67-Köseoğlu, Nevzat; Türk Medeniyet Üzerine Düşünceler, Ötüken Yay İst? 1990, s 261
68-Rokach, Livia; İsrail’in Kutsal Terörü, Belge Yay, İst/1984 s100-101
69-Refik,İbrahim; Efsane Soluklar, T Ö V Yay, İzmir/1992 s 57
70-Kısakürek, N Fazıl; Ulu Hakan, Büyük Doğu Yay, İst?1988 s 244
71-Senih, Safvet; Hadisler Işığında Hadiseler, Feza Yay, İst?1988 s 63
72-Grenard, Fernand; Asya’nın Yükselişi ve Düşüşü, Milli Eğitim Bakanlığı Yay, İst/1970, s33
73-Bakiler Yavuz Bülent; Türkistan Türkistan Türk Edebiyatı Vakfı Yay İst / 1986, s274
74-Devenport, John; Kuran ve Mesajı, Kültür Basın Birliği, İst?1988, s 99
75-Apuhan, Recep Şükrü; Batının Darağacında İsyan, Timaş, İst?1989 s 53
76-Apuhan, Recep Şükrü; Batının Darağacında İsyan, Timaş, İst?1989 s 133
77-Ayverdi, Samiha; Ne İdik Ne Olduk, Hülbe Yay, İst?1985, s 44
78-Harnson, Paul; Üçüncü Dünyanın Batılılaştırılması, Pınar Yay İstanbul/ 1990, s 23
79 Öztuna, Yılmaz; Tarih Sohbetleri, Ötüken Yay, İst?1988, s 147
80-Şahin, Ahmed; İslam’ı Böyle Yaşadılar, Cihan Yay, İst/1991, s 11
81-Sumnu, İbrahim Erdinç; Sömürgecilik, Zafer Yay, İst/1991, s 36
82-Bakiler, Y Bülent; Türkistan Türkistan, Türk Edebiyatı Vakfı Yay,İst?88
83-Bardakçı, İlhan, Tarihten Bugüne, Hülbe Yay, İst?1983, s 73
84-Banarlı Nihat Sami; Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri, Kubealtı Neşriyat İst / 1984, s 159
85 Osmanlı Ansiklopedisi, cilt 2, Ağaç Yay, İst?1993, s124
86-Bardakçı, İhlan; Tarihten Bugüne, Hülbe Yay, İst?1983, s 40
87-Yakın Tarihimiz, 13 Eylül 1962, s 91, cilt 3, sayı: 29, Vatan Gazetecilik AŞ?İst
88-Canan, Prof Dr İ; İslam’da Zaman Tanzimi, Cihan Yay, ist?1988, s 74
89/a-Göze, Ergün; Soruşturma, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay ist? 1987s 197
89/b-Lale dergisi, Aralık/1988, sayı: 6, s13
90-Kısakürek, Necip Fazıl; 1001 Çerçeve, Toker Yay İst?1968
91-Apuhan, R Şükrü: Batı’nın Darağacında İsyan, Timaş, İst?1 989, s 44
92-Ayverdi, Samiha; Bağ Bozumu, Hülbe Yay, İst?1987, s 210
93-Vakkasoğlu, Vehbi; Devrimlerin Deviremediği, Yeni Asya Yay, İstanbul/ 1993, s96
94-İsmail, Hekimoğlu; Derdimi Seviyorum, cilt 2, Timaş, İst?1988, s 16
95-Tevfikoğlu, Dr Muhtar Ali Emiri Efendi, Kültür Bakanlığı Yay Ankara/ 1989, s 51 ,
96-Berk, Bekir; Doğu Olayları; Yeni Asya Yay, İst?1991, s137
97-Düzdağ, Ertuğrul; M Akif Hakkında Araştırmalar M Ü İlahiyat Fak Yay, İst?1987, s 228,
230 ve Nalbantoğlu, Muhiddin; İstiklal Marşımızın Tarihi, Cem Yay,İst/1964, s 58-140
98-Murat, İlhan; “Tarihten Bugüne”, 14 Ekim 1990, Zaman gazetesi
99-Ayverdi, Samiha; Bağ Bozumu, Hülbe Yay, İst?1987, s 71
100-Mazaheri, Ali; Orta Çağ’da Müslümanların yaşayışları, Varlık Yay, İstanbul/1972,
101-Köseoğlu, Nevzat; Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler, Ötüken Yay, Ist?l99O , s 265
lO2-Işık, İhsan; Bediüzzaman ve Nurculuk, Ünlem Yay, İst?199O, s 15O
103-Mısıroğlu, Kadir Osmanoğulları’nın Dramı, Sebil Yay, İst/1990, s105
104-Mısıroğlu, Kadir’ Osmanoğulları’nın Dramı, Sebil Yay, İst?1990, s 106
105-Bardakçı, İlhan; İmparatorluğa Veda, Hülbe Yay, İst/1985, s 57
106-Bardakçı, İlhan; İmparatorluğa Veda, Hülbe Yay, İst/1985, s 182
107-Bardakçı, İlhan; İmparatorluğa Veda, Hülbe Yay, İst/1985, s 572
108-Kafkas, Mehmet; Geçmişi Bilmek, cilt 1, Nil Yay, İzmir/1993, sh 81
109-Mısıroğlu, Kadir; Osmanoğulları’nın Dramı, Sebil Yay, İst/1990, s 97
110-Refik,İbrahim; “Osmanlı’nın yetimleri”, Sızıntı dergisi, Ekim/1993, Sayı:177,s 401
111-Aşiroğlu, Orhan Gazi; Son Halife Abdülmecid, Burak Yay, İst?1992, s 137-145
112-Ayverdi, Samiha; Hatıralarla Başbaşa, Kubbealtı Neşriyat, İst?1977, s64
113-lşık, İhsan;Bediüzzaman ve Nurculuk, Ünlem Yay, İst?1990, s 63
114-Rokach, Livia; İsrail’in Kutsal Terörü, Belge Yay, İst?1984, s61
115-Özfatura, Necati; “Osmanlı”, Yeşilay dergisi, Ekim/1992,s21
116-Uğur, Prof Dr Ahmet; İbn-i Kemal, Kültür Bak Yay İzmir/1987, s 14
117/a-Niyazi, Mehmed; Medeniyet Ülkesini Arıyor, Tuğra Neşr, İst?91, s 51
117 /b-Doğan,Cemal;”Batının İslam’la Kavgasında Önemli Tesbitler Sızıntı dergisi,sayı:153,s418 118-Niyazi, Mehmed; Medeniyet Ülkesini Arıyor, Tuğra Neşr, İst?1991, s 58
119-Niyazi, Mehmed; Medeniyet Ülkesini Arıyor, Tuğra Neşr, İst?1991, s 60
120-Niyazi, Mehmed; Medeniyet ülkesini Arıyor, Tuğra Neşr, İst?91, s 147
121 Tarih Hazinesi, Sayı:l, Kasım/1950, s 21
122-Moralı, Nail; Mütarekede İzmir, Tekin Yay, İst?1976, s 112
123 İlgi dergisi sayı:24Eylül/1976
124-Okyar, Fethi; Üç Devirde Bir Adam, Tercüman Yay İst /1980, s103
125-Sur dergisi, Kasım/92, sayı:200, s 47
126- Sur dergisi, Kasım/92, Sayı:200, s 53
127-Ceyhun,Demirtaş;Ah şu Biz Kara Bıyıklı Türkler,E Yay,İst?1992 ve Meydan Gazetesi,8
Temmuz 1992
128-Durant, Will; Medeniyetin Temelleri, Boğaziçi Yay İst?1978, s 42
129-Sur dergisi, Aralık/92,Sayı:201, s 36
130-Kula, Onur Bilge; Alman Kültüründe Türk İmgesi, Gündoğan Yay Ankara/1993, s 86
131-Sur dergisi, Kasım/92, s 56
132-Sur dergisi, Kasım/92, s 56
133-Sur dergisi, Kasım/92, s 53
134-Şahiner, Necmeddin; Son şahitler, cilt 2, Yeni Asya Yay,İstanbul/1980 s, 113
135-Ünver, Prof Dr Süheyl;”Türkiyede Cüzam ve Cüzamlılar”, Tarih Hazinesi
Dergisi,Aralık/1950, s147
136-Aşiroğlu Orhan Gazi; Son Halife Abdülmecid Han Burak Yay, İst / 1992,s,9
137-Fergan, Eşref Edip; Mehmet Akif, Hayatı,Eserleri ve 70 Muharririn Yazıları, cilt 2,
Burhaneddin Matbaası, İst?1939, s 216
138-Zaman gazetesi, 11 Nisan 1989
139-Bardakcı,İlhan; İmparatorluğa Veda, Hülbe Yay, İst?1985, s 344
140-Refik, İbrahim; Efsane Soluklar, T Ö V Yay, İzmir/1992, s 39
141-Banarlı, Nihat Sami; Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri, Kubbealtı Neşriyat ,İst?1984,s 148
142-Banarlı,Nihat Sami;şiir ve Edebiyat Sohbetleri,cilt 1, Kubbealtı Neşriyat İst?1982, s 219
143-Refik, İbrahim; Efsane Soluklar, TÖV Yay,İzmir/1992, s 3
144-Refik, İbrahim; Efsane Soluklar, TÖVYayİzmir/1992,s3
145-Refik,İbrahim; Efsane Soluklar, TÖV Yay, İzmir/1992, s 126
146-Yıllarboyu Tarih Dergisi, Kasım/1981, s 36
147-Refik, İbrahim;Efsane Soluklar, TÖ V Yay, İzmir/1992, s 2
148-Refik, İbrahim; Efsane Soluklar, TÖVYay, İzmir/1992, s133
149-Refik, İbrahim; Efsane Soluklar, TÖV Yay İzmir/1992, s82
150-Apuhan, Recep Şükrü; İhanetin Türküsü, Timaş, İst?1986
151-Refik, İbrahim; Efsane Soluklar, T ÖV Yay, İzmir/1992, s50
152-Refik, İbrahim; Efsane Soluklar, TÖV Yay, İzmir/1992,s159
153-Apuhan, Recep Şükrü; İhanetin Türküsü, Timaş, İst?1986
154-Apuhan, Recep,Şükrü; İhanetin Türküsü, Timaş, İst?1986
155-Erdem, Rahmi; Davam, Timaş, İst?93, s 138
156-Banarlı, Nihat Sami; şiir ve Edebiyat Sohbetleri, cilt 2, Kubbealtı Neşriyat İst?1982, s 149
157-Kısakürek, Necip Fazıl; 1001 Çerçeve, Toker Yay, İst?1968
158-Kısakürek, Necip Fazıl;1001 Çerçeve, Toker Yay, İst?1968
159-Kısakürek, Necip Fazıl; 1001 Çerçeve, Toker Yay,İst?1968
160-Kısakürek, Necip Fazıl; 1001 Çerçeve, Toker Yay, İst?1968
161-Canan, Prof Drİbrahim; İslam’da Zaman Tanzimi, Cihan Yay, İst?1988, s 163
162-JJ Servan-Schreiber; Dünya Meydan Okuyor, Yılmaz Yay,İst,/1991, s 183
163-Danişmend, İ Hami; İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, cl, Türkiye Yay, İst?1971, s 369
164-Bardakcı, İlhan; İmparatorluğa Veda, Hülbe Yay,İst?1985, s89
165-Bardakcı, İlhan;İmparatorluğa Veda, Hülbe Yay,İst?1985, s70
166-Sur Dergisi, Haziran/1986, s10
167-Refik,İbrahim; “Zaman şuuru”, Sızıntı Dergisi, Mayıs/1990, s 153
168-Aşiroğlu, Orhan Gazi; Basına Baskın, Burak Yay, İst?Tarihsiz, s 228
169-Yılanlıoğlu, İsmail Hakkı; Manevi Değerlerimiz ve yapılan Tahribat, Adak Yay, İst?1977, s 41 170-Baydar, Mustafa; Hamdullah Suphi ve Anıları,İst?1968, s 174
171-Refik, İbrahim;”Zaman Şuuru”, Sızıntı, Mayıs/1990, s 153 ve Şamil İslam Ansiklopedisi,
İst/1991 cilt:3, s 64
172-Vakkasoğlu, Vehbi; Öğretmenin Not Defteri, cilt 5, Cihan Yay, İstanbul/ 1992, s 106
173-Abdülhak, Şinasi Hisar Geçmiş Zaman Fıkraları, Ötüken Yay,İstanbul/ 1979, s 180
174-Mevlana Güldestesi, Konya Belediyesi Yay, Konya/1993 s 147
175-Badıllı, Abdülkadir; Bediüzaman Said-i Nursi, cild 1, İstanbul/1993, Timaş Yay, s 163
176-Mevlana Güldestesi, Konya Belediye5i Vay, Konya/1993, 5 146
177 Refik, İbrahim; “Zaman şuuru”, Sızıntı, Mayıs/1990, s 153
178-Refik, İbrahim; Efsane Soluklar, T Ö V Yay,,İzmir/1992, s 45
179-Zaman, 19 Eylül 1992, s 8
180-Bakiler, Yavuz Bülent; Üsküp’ten Kosova’ya, Polat Ofset matbaası, Ankara/ 1991, s 38
181-Aşiroğlu, Orhan Gazi; Basına Baskın, Burak Yay, İst?Tarihsiz, s 224
182-Türk Kültür ve Medeniyeti,C 1, Atatürk Ünv Türk Kültür Arş Ens Yay, Ankara/1956, s 202 183-İsmail, Hekimoğlu; Derdimi Seviyorum,cilt 4, Timaş,İst?1993, s 256
184-Nezir, M; Çağdaş Müslüman Önderler, Seçkin Yay, İst?Tarihsiz, s49
185-Mevlana Güldestesi, Konya Belediyesi Yay, Konya/1993, s 145
186-Refik, İbrahim; “Zaman şuuru”, Sızıntı Dergisi, Mayıs/1990, s 153
187-Aşiroğlu, Orhan Gazi; Basına Baskın, Burak Yay, İst?1990, s 128
188-Seydi Bey, Ali; Teşrifat ve Teşkilatımız, Tercüman 1001 Temel Eser,Tarihsiz s 21 0
189-Seydi Bey Ali; Teşrifat ve Teşkilatımız, Tercüman 1001 Temel Eser Tarihsiz, s 188
190-Seydi Bey, Ali; Teşrifat ve Teşkilatımız, Tercüman 1001 Temel Eser Tarihsiz, s 138
191-Badıllı, Abdülkadır; Bediüzzaman Said-i Nursi, cilt 2, Timaş Yay İstanbul/ 1990,s 689
192-Seydi Bey, Ali;, Teşrifat ve Teşkilatımız, Tercüman 1001 Temel Eser Tarihsiz, s 74
193-Seydi Bey,Ali; Teşrifat ve Teşkilatımız Tercüman 1001 Temel Eser Tarihsiz, s 58
194-Türk Kültür ve Medeniyeti, cilt 1,Atatürk Ünv Türk Kültür Arº Ensyay, Ankara/1956, s 286

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Bizden Gizlenen Gerçekler

Eski 12-16-2010   #19
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : Bizden Gizlenen Gerçekler195-Kuntay, Mithat Cemal; Mehmet Akif, İst?1939, s 295
196-Akgündüz, Doç Dr Ahmet; “450 yıllık Çevre Nizamnamesi”, Sızıntı Şubat/90, s 39
197-Şahin,Ahmet; Meğer Biz Ne İmişiz? Cihan Yay, İst?1993, sh 36
198-Örik, N Sırrı; Abdülhamid’in Haremi, Arba Yay, İst?1989, sh 34
199-Karakalem dergisi, Haz-Tem/1992, sh 4
200-Bardakçı, İlhan; İmparatorluğa Veda, Hülbe Yay, İst?1985 s 135
201-Zafer dergisi,Nisan/1993, s 12
202-Güngör, Necati; Bir Taşralının İstanbul Nostaljisi, Yılmaz Yay, İstanbul/1992, s 9
203-Zafer dergisi, Mart/1993, s 5
204-M A Ubucini, Türkiye 1850, cilt 2, Tercüman 1001 Temel Eser,İst/ Tarihsiz, s 468
205-Gerard de Nerval; Muhteşem istanbul, Boğaziçi Yay, İst?1974, s 82
206-Badıllı, Abdülkadir;Bediüzzaman Said-i Nursi, cilt 1,Timaş Yay, İst?1990, s 133
207-Bilgisever, Evrim; Savaş ve Hile, lşık Yay, Tarihsiz, s 38
208-R Garaudy,Feyz dergisi, Mart/1993, s 6
209-R Garaudy; Feyz dergisi, Mart/1993, s 7
210-Taneri, Aydın;Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı, Bilge Yay, Konya/ 1977,s50
211-Erdem, Rahmi; Davam,Timaş, İst?1993, s 193
212-Erdem, Rahmi; Davam, Timaş, İst?1993, s 316
213-Danişmend, İHamdi; Kronolojik Osmanlı Tarihi, cilt 4, fiye Yay, İst/ 1971 s 79
214-Erdem, Rahmi; Davam,Timaş, İst?93, s 316
215-Köprü, Nisan/85, s 9
216-M A Ubucini; Türkiye 1980, C2,Tercüman 1001 Eser, Tarihsiz, s 779
217-Hiçyılmaz, Ergün; Star, 11 Nisan 93, sayı 78, s 4
218-Hicri 15 Asırda islam, “Oryantalizmin Temelleri” Türkiye Yazarlar Biıliği yay , Ankara
219-Kutlu, Şemseddin; “Haluk’un Defterinden, Mr Haluk’a”, Yıllarboyu Tarih, Ağustos/1978,
sayı: 5 ve Banarlı, Nihat Sami; Kültür Köprüsü, Kubbealtı Neşriyat, İst?1985, s 208
220-Ertuğrul, Halit; Kendini Arayan Adam, Yeni Asya Yay, İst?1991, s 105
221-Erdem, Rahmi;Davam, Timaş, İst?1993, s 146
222-Sızıntı dergisi, Ocak/1987, sayı: 96, s 481
223-Hürriyet,148 1993
224-Tansel, Dr Selahaddin; Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, cilt 4, İstanbul/ 1973, s1950
225/a-Mısıroğlu, Kadir; Osmanoğulları’nın Dramı, Sebil Yay, İst/1990, s 60
225/b-Bahadıroğlu,Yavuz;Osmanlı Padişahları Ansiklopedisi,cilt 3,Yeni Asya Yay,İst/1986, s678
226-Kandemir, Feridun; İkinci Adam, Yakın Tarihimiz Yay, İst?1968, s 4
227/a- Atay, Falih Rıfkı; Çankaya, İst?1980, s430
227/b- Güneº gazetesi pazar eki, 2 Eylül 1990
228-Erdem,Rahmi; Davam, Timaş, İst?1993, s 186
229-M A Ubucini; Türkiye 1850, cild 2,Tercüman 1001 Temel Eser, Tarihsiz, s 455,
230-Bozgeyik, Burhan; Meşhurların Son Anları, Türdav, İst?1993, s 355
331 Yalçın, Mehmet; “CHP’nin Günah Defteri” , Aktüel dergisi, 8-14 Ağustos 91, sayı 5, s 25
232-Çekmegil, Said; Tilki Tuzağı, Timaş, İst?91, s 12
233-Kandemir, Feridun; İkinci Adam Masalı, Yakın Tarihimiz Yay, İstanbul/ 1968, s 7
234-Sevinç, Necdet; Osmanlılarda Sosyo-Ekonomik Yapı, Kutsan Yay, İst?1978,s 115
235-Vakkasoğlu, Vehbi; İz Bırakanlar, Cihan Yay, İstanbul/1987, s 11
236-Bozgeyik, Burhan; Meşhurların Son Anları, Türdav, İst?1993, s 205
237-Bozgeyik, Burhan; Meşhurların Son Anları, Türdav, İst?1993, s 310
238-Erdem, Rahmi; Davam, Timaş, İst?1993, s 40
239-Mısıroğlu, Aynur; Kuvay-ı Milliyenin Kadın Kahramanları, Sebil Yay İst? Tarihsiz, s44
240-Yakın Tarihimiz; 5 Nisan 1962, cilt 1, sayı: 6, Vatan Gazetecilik A Ş İstanbul, s 194
241-Bozdağ, İsmet; Basın İstibdadı, Emre Yay, İst?1992, s 139
242-Erdem,Rahmi; Davam, Timaş, İst?93, sh 185
243-A Rıza Bey; Bir Zamanlar İstanbul, Tercüman 1001Temel Eser, s 51
244-Refik, İbrahim; Efsane Soluklar, Töv Yay, İzmir/1992, s 65
244-Mısıroğlu, Kadir’ Geçmiş Günü Anarken, cilt 1, Sebil Yay, İst/1993, s 26
245-Mısıroğlu, KadirGeçmiş Günü Anarken, cilt 1, Sebil Yay; İstanbul/1993, s 133
246-Danişmend, İsmail Hami;Eski Türk Seciye ve Ahlakı, İstanbul Kitabevi, İst?1982, s 182
247-Kafkas, Mehmet; Milli Mücadele’de Öncüler, cilt 1 Nil Yay, İzmir/1991, s8
248-Kafkas, Mehmet; Milli Mücadele’de Öncüler, cilt 1, Nil Yay, İzmir/1991s206
249-Sur dergisi, Temmuz /1993, s 19
250-Sur dergisi, Temmuz /1993, s 54
251-Sur dergisi, Temmuz/1993, s 17
252- Sur dergisi, Temmuz/1993, s 17
253- Sur dergisi,Temmuz/1993, s 5
254- Hiçyılmaz, Ergün; Başverenler, Başkaldıranlar, Altın Kitaplar Yay, İstanbul/1993, s 198
255-Sızıntı dergisi, Eylül/1992, sayı: 164, s 349
256-Türkiye Takvimi, 29 Aralık 1986
257-Bozgeyik, Burhan; İslam Birliği Üzerine Oynanan Oyunlar Timaş, İst / 1993, s19
258-Il Abdülhamid ve Dönemi (Sempozyum Bildirileri), Seha Neşriyat, İst / 1992, s 81
259-Mazaheri, Ali; Ortaçağda Müslümanlar, Varlık Yay, İst?1977, s 185
260-Sızıntı dergisi,Ekim/1992, sayı: 165, s 412
261-Selçuk, İlhan; yüzbaşı Selahaddin’in romanı, İst?1975, s 159
262-Türkiye gazetesi takvimi, 24 Temmuz 1993; (Y Öztuna’dan)
263-Türkiye gazetesi takvimi,23 Temmuz 1993
264-Tempo dergisi, 9 Aralık 1992, Sayı: 49
265-Hayat Tarih mecmuası, sayı 10, Kasım 1965
266-Badıllı, Abdülkadir; Bediüzzaman Said-i Nursi, cilt 1, Timaş, İstanbul/ 1990, s 59
267-Sızıntı dergisi, Mart/1993, sayı 170, s 69
268-Kula, Onur Bilge; Alman KültüründeTürk İmgesi, Gündoğan Yay, Ankara/1993, s 51
269-Sızıntı dergisi, Mayıs/1992, sayı 160
270-Sızıntı dergisi, Ekim/1992, sayı 165, s 412
272-Tuğlacı, Pars; Çağdaş Türkiye, İst?1989, cilt 2,s 1103
273-Kafkas, Mehmet; Geçmişi Bilmek, cilt 1, Nil Yay, İzmir/1993, s 85
274-Bardakçı, İlhan; Tarihten Bugüne, İst?1983, s 208
275-Zaman gazetesi, 25 Nisan 1992
276-Zaman gazetesi, 20 Ekim 1989
277- Kafkas, Mehmet; Geçmişi Bilmek, cilt 1, Nil Yay, İzmir/1993, s 234
278-Sur dergisi, Haziran/1986, s 12
279-Vakkasoğlu, Vehbi; Mukaddes Kurşunlar, Cihan Yay, İst?1984, s 57
280-Refik, İbrahim; Efsane Soluklar, TÖ V Yay, İzmir/1992, s 63
281 Sungur, Çetin; “Özi Katliamı”, Sızıntı dergisi, Ekim/1988, sayı 116, s 331
282-Yücebaş, Hilmi; Bilinmeyen yönleriyle Yahya Kemal, İst?1979, s 121
283-Aktüel dergisi, Eylül/1992, sayı 64
284-Kula, Onur Bilge; Alman Kültüründe Türk imgesi, Gündoğan Yay, Ankara/1993
285-Kula, Onur Bilge; Alman Kültüründe Türk imgesi, Gündoğan Yay, Anka ra/1993, s 165
286-Şen, Faruk; “Avrupa Türkleri”, Sky Life dergisi, Ağustos/l993, s22
287-Kula, Onur Bilge; Alman Kültüründe Türk İmgesi, Gündoğan Yay, Ankara/1993, s 46
288-Öke, Prof Dr Mim Kemal; Türkiye gazetesi, 25 Ekim 1989
289-Bülten, Araştırma ve Kültür Vakfı, Ocak/Şubat 1992 ve Hürriyet gazetesi, 13 Ocak 1992
290-Osmanlı Ansiklopedisi, cilt 5, Ağaç Yay, İst?1993, s 131
291-Doğan,Mehmed;Kur’an ve Tarih Önünde Türk’ün Muhasebesi,Ocak Yay,Ankara/1992, s276 292-El Mevdudi, Ebu’l Ala; Selçuklular Tarihi, s 257
293-Bozgeyik, Burhan; Kemalist Eğitim ve Din Düşmanlığı, İttihat Yay, İst? 1993, s 13
294-Hayat Tarih mecmuası, Ocak/1969, sayı: 12
295-Nokta dergisi, Kasım/1989
296-Ünver, Prof Dr Süheyl, Fatih Devri Hamlelerine Umumi Nazar, İstanbul Fetih Cemiyeti
Neşriyatı, İst?1953, s 17
297-Ayverdi, Samiha; Hey Gidi Günler Hey, Hülbe Yay, İst?1988, s164
298-Kula, Onur Bilge; Alman Kültüründe Türk İmgesi, Gündoğan Yay, Ankara/1993, s 164
299-Sızıntı dergisi, Eylül/1993, sayı 176, s 347
300-Demirel, Hüseyin; Deccaliyet ve Kemalizm,İttihat Yay, İst?1993, s 187
301/a-Demirel, Hüseyin; Deccaliyet ve Kemalizm, İttihat Yay,İst/1993, s 186
301/b-Kaplan, Mustafa; Kemalizm ve İslamiyet, İttihat Yay, İst?1993, s135
302/a-Osmanlı Ansiklopedisi, Cilt 5, Ağaç Yay, İst?1993, s53
302/b-Gülersoy, Çelik; Lale ve istanbul, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yay , İst?1980
303-Doğan,Mehmed;Kur’an veTarih Önünde Türk’ün MuhasebesiOcakYay,Ankara/1992, s 150
304-Ubucini, M A ; Türkiye 1850, cilt 1,Tercüman 1001, s 82
305-Bozgeyik, Burhan; Kemalist Eğitim ve Din Düşmanlığı, İttihat Yay,İst?1993, s 13
306-Badıllı, Abdülkadir; Bediüzaman Said-i Nursi, cild 3, İstanbul/1993, Timaş, s1706
307-Hiçyılmaz, Ergun; “Troçki’nin Türkiye Günleri”Star Dergisi, 8 Kasım 1993, sayı: 56,s26
308-Özcan, Mustafa;”Mihenk”, Zaman Gazetesi, 1 Temmuz 1990
309-Ünver,ProfDrSüheyl,Fatih Devri Hamlelerine Umumi Nazar,İstFetih Cemiyeti Neşrİst?1953,s6
310-Osmanlı Ansiklopedisi, cilt 5, Ağaç Yay, İst?1993, s20
311-Ayverdi, Samiha; Boğaziçi’ndeTarih, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayİst?1968, s 383
312-Badıllı, Abdülkadir’ Bediüzzaman Said i Nursi, Cilt: 1 Timaş Yay, İst?1990, s 358
313-Kara, Mustafa; Tekke ve Zaviyeler, Dergah Yay İst?1990, , s 253
314-HayatTarih Mecmuası, sayı: 11, Aralık/1971, s 35
315-Düzdağ, Ertuğrul; Mehmet Akif HakkındaAraştırmalar, Marmara Ünv M Akif Araştırmaları
Merkezi Yay, İst?1987, s 338
316-Kara, Mustafa; Tekkeler ve Zaviyeler, Dergah Yay, İstanbul/1990 s 24
317-Altınoluk,dergisi Temmuz/1992, s 11
318-Mevlana Güldestesi (718 Yıldönümü Bildirileri); Konya Belediyesi Yay Konya/1993,s1
319-Sur dergisi, Aralık/1990, sayı: 177, s 36
320-Ayverdi, Samiha;Küplüce’deki Köşk, Hülbe Yay, İst?1989, s 189
321-Kara, Mustafa, Tekkeler ve Zaviyeler, Dergah Yay, İst?1990, s 15
322-Öğüt, Şubat/1991, sayı: 68, s 26
323-Badıllı, Abdülkadir; Bediüzzaman Said-i Nursi, cilt 3, Timaş, İstanbul/ 1990, s 1712
324/a-Öztuna, Yılmaz; TürkiyeTarihi, cilt 8, ötüken Yay, İst?1983, s 54
324/b-Ayverdi, Samiha; Boğaziçinde Tarih, İstanbul Fetih Cemiyeti Yay, İst?1968, s 230
325-Sur Dergisi, Kasım/1990, sayı: 176, s 18
326-Mevlana Güldestesi, (718Yıldönümü Bildirileri) Konya Belediyesi Yay Konya/ 1993, s 25
327-Düzdağ,MErtuğrul;Mehmet Akif Hakkında Araştırmalar,Marmara ÜnvMAkif Araştırmaları
Merkezi Yay, İst?1987,s 315
328-Şahin, M Abdülfettah; Buhranlar Anaforunda insan, T ÖV Yay, İzmir/ 1988 s 86
329-Badıllı, Abdülkadir; Bediüzzaman Said-i Nursi, cilt 2, Timaş İstanbul/ 1990, s 1244
330-Sur dergisi, Ocak/1992, s 42
331-Refik, İbrahim; Efsane Soluklar, TÖV Yay, İzmir/1992, s 70
332-Vakkasoğlu, Vehbi; Öğretmenin Not Deiteri, cilt 5, Cihan Yay, İstanbul/ 1992, s 72
333-Sur dergisi, Nisan/1991, sayı 181, s 23
334-Refik, İbrahim; Efsane Soluklar, T Ö V Yay,İzmir/1992, s 102
335-Sızıntı dergisi, Eylül/1992 sayı 164, s 350
336-Algül, Hüseyin; İslam Tarihi, Gonca Yay, İst?1988 cilt 4, s 158
337-Gıocomo E Carretto; Akdeniz’de Türkler, T TKurumu Yay, Ankara/ 1992, s 145
338-Sur dergisi, Kasım/1990, sayı 176, s 19
339 Sevinç, Necdet; Osmanlı’nın yükselişi ve Çöküşü, Burak Yay, İst s 114
340-Düzdağ, M Ertuğrul; M Akif Hakkında Araştırmalar, Marmara Ünv M Akif Araştırmaları
Merkezi Yay, İst?1987, s 347
342-İsmail, Hekimoğlu; Bir millet Uyanıyor, Timaş Yay, İst?1989, s10
343-Senih, Safvet; Hadislerin lşığında Hadiseler, Zaman Gazetesi Yay, İst?1988, s 10
344-Refik, İbrahim, “Osmanlı’nın yetimleri”, Sızıntı Dergisi, Ekim/1993, sayı 177 , s401
345-Nurbaki, Haluk; Sönmeyen Güneş, Zafer Yay, İst/1986, s6
346-Aydın, M;”Din ve Toplum İlişkileri” Milli Eğitim ve Kültür dergisi, sayı 29, Ankara/1984, s
31 (Le Monde, 1 Ferier 1984′den naklen)
347-Yalçın, Mehmet; “CHP’nin Günah Dosyası”, Aktüel dergisi, 8-14 Ağustos 1991, sayı 5, s 28
348-Bardakçı, İlhan; İmparatorluğa Veda, Hülbe Yay, İst?1985, s 10
349-Aşiroğlu, Orhan Gazi; Tarih Tüneli, Zaman Gazetesi, 26 Temmuz 1989 ve “İngiliz Gizli
Belgelerinde Menderes-Amerika Kavgası”, Milliyet, 15 Şubat 1989, s 11
350-Canan, Prof Dr İbrahim; İslam’da Zaman Tanzimi, Cihan Yay, İst? 1988, s 163
351-Canan,DoçDr İbrahim;Peygamberimizin Okuma yazma Seferberliği,Cihan Yay,İst?1984,s41
352-Oran Baskın; Kenan Evren’in yazılmamış Anıları, Bilgi Yay, Ankara/1989, s 82
353-Yücebaş, Hilmi; Fatih Sultan Mehmed, Memleket Yay, İst?1981, s 31
354-Bakiler, Yavuz Bülent; Türkistan Türkistan, Türk Edebiyatı Vakfı Yay, İst?1986, s 259
355-Bakiler, Yavuz Bülent; Türkistan Türkistan, Türk Edebiyatı Vakfı Yay, İst? 1986, s 293
356-Aşiroğlu, Orhan Gazi; Tarih Tüneli, Zaman Gazetesi, 5 Nisan 1989
357-Kara, Mustafa; Tekkeler ve Zaviyeler, Dergah Yay, İst?1990, s 206
358-Müftüoğlu, Mustafa; Tarihi Gerçekler, cilt 2 Seha Neşr, İst?1993, s 241
359-Dikerdem, Mahmut; Orta Doğu’da Devrim yılları, Cem Yay, İstanbul/ 1990, s 136
360-ll Abdülhamid ve Dönemi (Sempozyum Bildirileri) Seha Neşriyat, İst?1992, s 208
361-Yavuz, Hilmi; Okuma Notları, Simavi Yay, İst?1993, s 138
362-Yalçın, Mehmet; “CHP’nin Günah Dosyası”, Aktüel dergisi, 8-14 Ağustos 1991 sayı 5, s 26 363-llAbdülhamid ve Dönemi (Sempozyum Bildirileri) Seha Neşriyat, İst?1992
364-Öztuna, Yılmaz; Büyük Türkiye Tarihi, cilt 11, Ötüken Yay, İstanbul/ 1983, s 132
365-Nalbantoğlu, Muhiddin; istiklal Marşımızın Tarihi, Cem Yay, İstanbul/ 1964, s 56
366-Köprü dergisi, Ekim/1986, s 103
367-Yalçın, Mehmet; “CHP’nin Günah Dosyası” Aktüel dergisi, 8-14 Ağustos 1991, sayı 5, s27
368- Zaman gazetesi, 9 Eylül 1993, s 16
369-Yılmaz, Muammer; Fatih’in Şahsiyetinden Çizgiler Kayseri/1993, şahsi basım, s 14
370-Müftüoğlu, Mustafa; Tarihi Gerçekler cilt 2, Seha Neşriyat, İst?93 s 234 ve Kaplan,
Mustafa;Kemalizm ve islamiyet, İttihat Yay, İst?93, s 93
371-Mısıroğlu, Aynur Kuva-ı Milliye’nin Kadın Kahramanları, Sebil Yay, İst / tarihsiz, s 14
372-Yücebaş, Hilmi; Bütün Cepheleriyle yahya Kemal, İst?1979, s 141
373-Müftüoğlu, Mustafa; Tarihi Gerçekler, cilt 2, Seha Neşr, İst?1993, s 41
374-Yalçın, Mehmet; “CHP’nin Günah Dosyası”, Aktüel dergisi, 8-14 Ağustos 1991, sayı 5, s 28 375-Yazıksız, Necip Asım; Kitap, İletişim Yay, İst?93, s 10
376-Müftüoğlu, Mustafa; Tarihi Gerçekler, cilt 2, Seha Neşriyat,İst?93, s 55
377-Yalçın,Mehmet”CHP’nin Günah Dosyası”,Aktüel dergisi,5-14 Ağustos 1991,sayı 5,sh 29
378-Yılmaz, Muammer; Fatih’in Şahsiyetinden Çizgiler, şahsi basım, Kayseri/1993, s 10
379-Başbakanlık Mühimme Defterleri,cilt 5,no:1315,973/15655486-484 veGerçek dergisi, Nisan/1974,sayı 6
380-Müftüoğlu, Mustafa; Tarihi Gerçekler, cilt 2, Seha Neşr,İst?1993, s 255
381-Yazıksık, Necip Asım; Kitap, İletişim Yay, İst?1993, s 56-94
382-Vakkasoğlu, Vehbi; Devrimlerin Deviremediği, Yeni Asya Yay, İstanbul/ 1993, s 32
383-Bozgeyik, Burhan; Meşhurların Son Anları, Türdav, İst?93, s 362
384-Refik, İbrahim; Efsane Soluklar, Tö V Yay, İzmir/1992, s16

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.