Kira Sözleşmesi

Eski 03-20-2015   #1
Şengül Şirin
Varsayılan

Kira SözleşmesiKİRA SÖZLEŞMESİ

Kira sözleşmesi,bir malın,kullanmak ya da ürünlerinden yararlanmak üzere bedel karşılığında başkasına bırakılmasını sağlayan sözleşme.Kira sözleşmesine ilişkin hükümler Borçlar Kanunu ile 1955 tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun'da düzenlenmiştir.

Kira sözleşmesinin kiracıya sağladığı hak nispi bir hak olduğundan ,kiralanan satılması durumunda kural olarak yeni malike karşı ileri sürülemez.Bu olanak ancak yeni malikin sözleşmenin devamına razı olması.kiracının durumunu güçlendirici bazı önlemleri önceden almış olması ya da konunun kiracı hakkını koruyucu nitelikteki yasal hükümlerin alanı içine girmesi durumunda söz konusu olur.

Kira sözleşmesinde kiralayanın malik olması zorunlu değildir.İntifa ve oturma ( sükna) gibi sınırlı ayni hak sahipleri de hakların kapsam ve sınırı içinde ilgili malı başkasına kiralayabilir.Bu durum yalnızca Borçlar Kanunu'da öngörülmüştür.Gayrimenkul Kiraları kural olarak başkasına kiralayamaz,yararlanma hakkını ya da sözleşmesini devredemez.

Kiralayan ya da kiracı birden fazla olabilir.İştirak halinde,mülkiyette bütün paydaşların oybirliğiyle ,müşterek mülkiyette ise mülkiyetin yarısından fazlasına sahip olan ve sayı olarak da çoğunluğu oluşturan paydaşların alacağı kararla mülk kiralanabilir.Kiracıların birden fazla olması durumunda bunların kiralayana karşı sorumluluk derece ve oranları sözleşmeyle saptanır.

Yasalarda kira bedeli konusunda sınırlayıcı bir özel hüküm yoktur.Sözleşme süresi içinde kira bedeli konusunda çıkacak uyuşmazlıklarda mahkemeye gidilir.

Kira sözleşmesi belirli ya da belirsiz bir süre için yapılabilir.Bu konuda yasal bir sınırlama yoktur.Sözleşmenin yenilenmesi için belirli bir usul öngörülmemiştir.Genelde yenileme açık bir biçimde ve yazılı olarak yazılır.Açık yenileme ilk kira sözleşmesine konan bir koşulla da sağlanabilir.Taraflar sözleşmenin yenilenmesini istemiyorlarsa süre bitmeden önce bunu öbür tarafa bildirirler.Böyle bir özel ihbar kaydı bulunmayan durumlarda,kiracı sözleşme sonunda kiralananı hemen boşaltıp durumu bildirerek ,kiralayan ise kiracı aleyhine sözleşmenin bitiminden başlayarak en geç bir ay içinde tahliye davası açarak yinelenmeyi açıkça önleyebilir.Borçlar Kanunu'nda iki taraf için de söz konusu olan bu olanak,Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun'da yalnızca için öngörülmüştür.

Kiralayan teslim sırasında ve sözleşme süresi boyunca kiralanan,elverişli durumda bulundurmakla ve üçüncü kişilerin çeşitli ihlallerine karşı kiracıya güvence sağlamakla yükümlüdür.Kiracının yükümlülükleri arasında kira parasını zamanında ve eksiksiz ödeme,kiralanan şeyi tam bir özenle kullanma,komşuluk gereklerine uyma,kiralayanı belirli konularda bilgilendirme ve onarıma izin verme sayılabilir.

Belirli süreli sözleşmeler üstü kapalı yenileme olmadıkça sözleşmedeki sürenin bitmesiyle,belirsiz süreli sözleşmeler ise sözleşmeyi bozma bildirimiyle sona erer.Ayrıca sözleşmenin bir tarafa yüklediği borçların ihtara karşın yerine getirilmemesi,öteki tarafa sözleşmeyi bozma olanağı verir.Kiracının iflası yada ölümü ya da kiranın devamına olanaksız duruma getiren önemli nedenlerin ortaya çıkması gibi durumlarda sözleşme sürenin bitiminde önce bozulabilir.

Kiralayan ancak belirli nedenlerin varlığı durumunda kiralananın boşaltılmasını isteyebilir.Bu nedenler,kiralayanın kendisinin,eşinin ya da çocuklarının konut ya da işyeri gereksinimi duyması ,taşınmazın yeniden yapımının ya da kapsamlı onarımdan geçmesinin söz konusu olması,kiracının ya da eşinin kent ya da belediye sınırları içinde oturabileceği meskeninin bulunması,kiracının yazılı boşaltma taahhüdünü yerine getirmemesi ,birkira yılı içinde kira bedelini zamanında ödememe nedeniyle iki kez ihtarda bulunulmuş olması ve kiralayandan izinsiz olarak kiralananın başkasına kiraya verilmesi ,devredilmesi ya da işgal ettirilmesidir.

Kaynak;AnaBritannica cilt 19 sayfa 100 frmsinsi.net için yazılmıştır.

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Yorum yazmak için üye olmanıza gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


sorsorgula.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.