Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 12-23-2007   #31
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?
23 ARALIK - DECEMBER 23
Mustafa Fehmi Kubilay
Menemen’de 23 Aralık 1930’da yedek subay öğretmen Kubilay
şeriat isteyenler tarafından öldürüldü
1936 - Atatürk'ün, Başbakan İsmet İnönü ile beraber Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyareti ve Fevzi Çakmakla görüşmesi
1930 - Menemen'de, Kubilây adlı yedek subay öğretmenin, bir kısım gericiler tarafından şehit edilmesi
Gazinin Orduya Taziyetnamesi (28 Aralık 1930)

Menemen'de gericilerin ayaklanması: Menemen'de, subay Asteğmen Kubilây'ın fanatik dinciler ve gericiler tarafından öldürülmesinden sonra Askeri Mahkeme yirmi sekiz sanık içinidam cezası veriyor
İzmir'in Menemen ilçesinde Giritli Derviş Mehmedi adlı Nakşibendi tarikatına bağlı birinin önderliğinde bir kalabalık, Belediye Meydanı'nda toplanıp, zikrederek şeriatı ilan ettiklerini duyurdu Olaya bir müfreze ile müdahale etmeye çalışan yedek subay Kubilay, boğazı kesilerek öldürüldü
Arkadan yetişen askerler Derviş Mehmet'i vurdu, kaçanlar yakalanarak soruşturma başlatıldı Ayaklanma girişimi bastırıldı
* * *
Menemen’de 23 Aralık 1930’da Cumhuriyet karşıtı olayda yedek subaylığını yapmakta olan öğretmen Kubilay şeriat isteyenler tarafından öldürüldü
Adı Mustafa Fehmi Kubilay Baba adı Hüseyin, ana adı Zeynep Giritli bir ailenin çocuğu 1906 doğumlu Kubilay bir öğretmen Cumhuriyet öğretmeni 1930 yılında İzmir'in Menemen İlçesi'nde askerlik görevini yapıyor O sırada 24 yaşında
Bu genç insan, Menemen’de 23 Aralık 1930’da şeriat isteyenler tarafından öldürüldü Genç Cumhuriyet rejiminin 1925 yılındaki Şeyh Sait isyanından sonra tanık olduğu ikinci önemli irtica olayı, "Menemen Olayı - Kubilay Olayı" olarak tarihe geçti Menemen olayının izleri toplumsal bellekten hiç silinmedi Kubilay "devrim şehidi" olarak simgeleşti
1930 - Atatürk'ün, Edirne'de özel girişime ait Çeltik İşletmesi'ni, pirinç tarlalarını gezişi ve köylülerle görüşmesi
Türkiye ile Yunanistan arasında, nüfus mübadelesi gerçekleştirildi
1921 - Atatürk'ün, Fransız Mareşali Lyautey'e Millî Mücadele'de Türk davasına hizmet ettiğinden dolayı teşekkür mektubu: "Her iki tarafın karşılıklı olarak sarf ettiği gayretlerin Ankara Antlaşması'nı'nın imzasıyla meyvelerini vermiş olduğunu görmekle bahtiyarız"

1920 - Kuvay-ı Seyyare komutanı, Çerkez Ethem'e "nasihat vermek" üzere bir mebus heyetinin Ankara'dan Kütahya'yı harekatı Mustafa Kemal Çerkez Ethem'e telgraf çekerek anlaşmazlığın çözülmesini istediğini ve bir grup mebusun bunu çözmek için yola çıktığını bildirdi
1919 - Atatürk'ün, Hacıbektaş Türbesi'ni ziyareti, akşamüzeri Hacıbektaş'tan Mucur'a hareketi ve geceyi Mucur'da geçirmesi
1918 - İslahiye, Çebelibereket (Osmani) Bahçe, Hassa, Mamure'nin işgali
1917 - Atatürk'ün, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetindeki heyetle beraber Berlin'e gelişi (Heyet, burada 10 gün kalmıştır)
1916 - Atatürk'ün, Sekerat'tan hareketle, yol boyunca Gökdere dağı-Çille dağı savunma hattını inceleyerek İsa Ağa mezrasına gelişi, geceyi burada geçirişi
I Dünya Savaşı: Magdaba Muharebesi, birleşik kuvvetler Sina yarımadasında bir Türk garnizonunu ele geçirdiler
1915 - The British Cabinet orders the evacuation of Helles

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 12-24-2007   #32
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?24 ARALIK - DECEMBER 2424 Aralık 1930
Edirne Öğretmen Okulu öğretmen ve öğrencileriyle
1936 - Atatürk'ün, akşamüzeri Gazi Orman Çiftliği eski Müdürü Kastamonu Milletvekili Tahsin Coşkan'ın, çiftlik içindeki evine gidişi, daha sonra İsmet İnönü'nün köşküne uğrayarak akşam Çankaya'ya dönüşü
1934 - Atatürk'ün, öğleden sonra Kılıç Ali'nin evine gidişi, daha sonra Gazi Orman Çiftliği'ne kadar bir gezinti yaparak Çankaya'ya dönüşü
1931 - Türkiye’nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp İstanbul’da kuruldu

Atatürk'ün, öğleye doğru Marmara Köşkü'ne gelişi, bir süre dinlendikten sonra İsmet Paşa'nın Köşkü'ne uğrayarak saat 1400'de Çankaya'ya dö<B style="mso-bidi-font-weight: normal">nüşü<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Arial">

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 12-25-2007   #33
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?25 ARALIK - DECEMBER 2525 Aralık 1930
Edirne’de ihtiyar bir kadını dinlerken


25 Aralık 1921
Atatürk Nihai zafere giden askeri birliklerle geçit töreninde


Atatürk inspects military battalions on their way to the final victorious battle (25 December 1921)
1937 - Atatürk'ün, Gaziantep'in kurtuluşunun 16 yıldönümü nedeniyle gece Ankara Halkevi'nde düzenlenen toplantıyışereflendirmesi ve Gazianteplilere telgrafı: "Eğer bir gün millet, vatan ve Cumhuriyet'in yüksek menfaatleri gerektirirse, o çevre kahramanlarının geçmişte olduğundan daha yüksek kahramanlıklar göstermeye hazır bulunduklarına da şüphem olmadığı bilinmelidir!"
1936 - Atatürk'ün, Gaziantep'in 15 kurtuluş yıldönümü nedeniyle Gazianteplilere telgrafı: "Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilir! En eski çağlardan beri tarihî Türk yurtlarında, Türklüğün yüksek varlığını kahramanlıkla tespit etmiş olanlarla, şahsen beraber olduğumu ifade etmekten duyduğum zevk ve mutluluk yücedir"
1935 - TBMM'de Tunceli Vilayeti'nin İdaresi Hakkında Kanun kabul edildi "Tunceli Kanunu" olarak bilinen kanuna göre eskiden Elazığ'a bağlı bir ilçe olan Dersim, il yapıldı ve adı Tunceli olarak değiştirildi
1937 - Atatürk'ün, Gaziantep'in kurtuluşunun 16 yıldönümü nedeniyle gece Ankara Halkevi'nde düzenlenen toplantıyı şereflendirmesi ve Gazianteplilere telgrafı: "Eğer bir gün millet, vatan ve Cumhuriyet'in yüksek menfaatleri gerektirirse, o çevre kahramanlarının geçmişte olduğundan daha yüksek kahramanlıklar göstermeye hazır bulunduklarına da şüphem olmadığı bilinmelidir!"
1936 - Şark Demiryolları hükümet tarafından satın alındı
1932 - Atatürk'ün, saat 1500'de Başbakanlığa gelerek kabine toplantısı'na başkanlık yapışı

1931 - Atat<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ürk'ün, akş<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Arial">am Yeni Sinema'ya giderek film izlemesi

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 12-26-2007   #34
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?
26 ARALIK - DECEMBER 261938 - CHP 1 Olağanüstü Kurultay
Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayı toplandı Kurultay İsmet İnönü'yü değişmez genel başkan seçti
Atatürk'ün vefatı üzerine toplanan olağanüstü kurultayda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, "değişmez genel başkanlığa" seçildi Kurultay ayrıca, Atatürk'ü "Ebedi Şef" ilan ederken, İnönü'ye de "Milli Şef" unvanını verdi Partinin Genel Başkan Yardımcılığına Başbakan Celal Bayar, Genel Sekreterliğine İçişleri Bakanı Refik Saydam getirildi
1934 - Menemen'de yapılan Kubilay anıtı törenle açıldı
1932 - Atatürk'ün, gece Ankara Orduevi'ndeki müsamereyi şereflendirmesi
Samsun-Sivas demir yolu hattı açıldı
1931 - Atatürk'ün, saat 1000'da Kılıç Ali Bey'in evine gidişi, saat 1400'de Çankaya'ya dönüşü
1925 - Uluslararası saat ve takvim'in kullanımı TBMM'de kabul edildi
Milletlerarası saat ve milletlerarası takvim hakkındaki kanunların kabulü
Saat, takvim ve zaman ölçüleri konusunda uluslar arası standartları getiren kanunlar kabul edildi
Hicri takvim yerine miladi takvim alınmıştır:
Miladi takvim, Türkiye'de 1927 yılında kullanıma giren Gregoryen takvimine verilen isim

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, önce Hicri takvim, sonra da 1 Mart'ı yılbaşı kabul eden Mali (Rumi-Jülyen) takvim kullanılmıştı (Tanzimata kadar Hicri takvim kullanılırken, Tanzimatta yılbaşı Mart ayına alınarak Rumi takvime geçildi)
Cumhuriyet'in ilanından sonra, Mali 26 Kânunıevvel 1341'de (26 Aralık 1925) kabul edilen "Takvimde Tarih Mebdeinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve "Günün Yirmidört Saate Taksimi Hakkında Kanun" adlı iki ayrı yasayla 1 Ocak 1926'dan başlayarak Gregoryen takvimi benimsendi Yılbaşını 1 Ocak olarak alan bu takvimin yanı sıra günü 12 saat gündüz ve 12 saat gece dilimlerine ayıran saat sistemi yerine 24 saatlik gün kabul edildi
1925 - International calendar and international system of time are adopted
Atatürk introduced reforms which were of vital importance to the newly independent Turkish Republic
On December 26, 1925 the Western (Gregorian-Julian) solar calendar was adopted (this calendar replaced the lunar calendar used during the Ottoman Empire)

1923 - "Zafer ve Barış Şerefine" kimi suçlar dışında "Aff-ı Umumi Kanunu" TBMM'nde kabul edildi
1922 - Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın 19121922 tarihli mektubuna cevabı: "Aynıözlem derecesiyle seni ne kadar göreceğim geldiğini bilmem tahmin edebilir misin? Parlak bir başarı sonucuyla şerefli dönüşünüzü düşünerek avunmaktayım Orada kazandığın saygın yeri ve cihana gösterdiğin kudret, zekâ ve liyakati mutlu bir şekilde seyrediyorum" [Kocatürk]
1921 - Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumlarında, ordunun kuvvetlenmesi, muhtaç olduğu araç ve gereçlerin tamamlanması hakkında soru ve gensorular sebebiyle açıklamaları: "Amacımız mutlaka, karşımızda bulunan Yunan ordusunu mağlup edecek derecede kuvvetli ve donanmış ordu meydana getirmektir" [Kocatürk]
Atatürk'ün, Refik (Saydam) Bey'in yerine Sıhhiye Vekilliği'ne seçilen Rıza Nur'a, Sinop'a telgrafı: "Hastalığınızdan pek müteessirim Vekiller Heyeti'nde göreceğiniz vazifeyi önemli ve bugünkü vaziyetimizde hizmet ve yardımınızı gerekli gördüğümden, Ankara'da mümkün olan her türlü tedavi ve istirahatinize, kabinece yardım edilmek üzere, hareketinizin makine başında bildirilmesi"

1920 - İstanbul'da İngilizlerin denetimi altındaki Büyük postane altında Ankara ve Anadolu ile bağlantıyı sağlamak üzere gizli telgraf merkezi kurulması<B style="mso-bidi-font-weight: normal">

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 12-27-2007   #35
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?27 ARALIK - DECEMBER 27
Atatü
rk'ün Ankara'ya Gelişinin Yıl Dönümü


27 Aralık 1919
Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin Ankara'ya ilk gelişi
1937 - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 18 yıldönümünün, Ulus Meydanı'nda yapılan büyük bir törenle kutlanışı
1936 - İstiklal Marşı'nın güftesini yazan şair Mehmet Akif Ersoy İstanbul'da öldü
1935 - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 16 yıldönümünün kutlanması ve Ankara Halkevi'nde bir müsamere düzenlenmesi (Ulus Kızılay 28121935)[Kocatürk]
1934 - Atatürk'ün, Çankaya'da Sovyet Büyükelçisi Karahan'ı, daha sonra Ankara Valisi Nevzat Tandoğan başkanlığındaki -Ankara'ya gelişinin 15 yıldönümünü kutlayan- Ankara Heyeti'ni kabulü
Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 15 yıldönümü nedeniyle Ankara Halkevi'nde düzenlenen töreni şereflendirmesi
1932 - Atatürk'ün, Heyet-i Temsiliye ile Ankara'ya geldiği günün ilk defa olarak törenle kutlanması
Atatürk'ün, saat 1400'de -Ankara'ya gelişinin 13 yıldönümünü kutlayan Ankaralıları izlemek üzere- Kılıç Ali Bey'in evine gidişi
Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 13 yıldönümü nedeniyle Ankaralılara söyledikleri: "Ankara'ya geldiğimden sonraki mücadele hayatımızda hürriyet ve bağımsızlık âşığı kahraman Ankaralıların gösterdikleri vefa ve yardımları her vakit minnetle anarım!"
Çankaya'da, akşam Atatürk'ün sofrasında, dört Ankara Efesi'nin davetli olarak bulunması
1930 - Dolmabahçe Sarayı'nda, Atatürk'ün başkanlığında İsmet (İnönü), Fevzi (Çakmak), Kâzım (Özalp), Fahrettin (Altay) Paşalar ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın katılmasıyla Menemen olayı ile ilgili bir toplantı yapılması
1928 - İstanbul Belediyesi, eski harflerle yazılı tabelalarını değiştirmeyen dükkan sahiplerini cezalandırdı
İstanbul'da bazı esnaf ve işyeri sahipleri, eski harflerle yazılı olan tabelalarını değiştirmedikleri için belediye tarafından cezalandırıldı
1923 - Dersim mebusu Lütfi Fikri Bey İstiklâl Mahkemesi tarafından 5 yıl kürek cezasına mahkum edildi
1921 - Tarsus'un kurtuluşu Tarsus da Türk birlikleri tarafından teslim alındı
1920 - Çerkez Ethem Ayaklanması başladı
Kütahya'da Çerkeş Ethem'le görüşen milletvekili heyetinin Atatürk'e gönderdiği telgrafın, Vekiller Heyeti'nde görüşülmesi, Kuvve-i Seyyare'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti'nin emrinde olduğu kararının alınması ve Atatürk'ün, telgrafla bu kararı bildirerek Kütahya'daki heyeti Ankara'ya çağırması
Atatürk'ün, Batı ve Güney Cepheleri Komutanlarına Çerkeş Ethem'e karşı hazırlıklı bulunmaları hakkında yazısı: "Kütahya'daki heyetin cevabı, Kuvve-i Seyyare işinin artık barış yoluyla ve siyasetle çözümünün olanak dışı olduğunu kanıtlamış ve sorunun kuvvet zoruyla çözümlenmesi gerektiği anlaşılmıştır!"[Kocatürk]
1919 - Samsun'da ateşlediği kurtuluş mücadelesinin ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Paşa, Heyeti Temsiliye üyeleriyle Sivas'tan Ankara'ya geldi
Mustafa Kemal bir genelge yayınlayarak Ankara'nın bir merkez olduğunu belirtti
Atat
ürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk örgütüne, "Ankara'ya geldiğini ve Heyet-i Temsiliye Merkezi'nin Ankara olduğunu" bildiren telgrafı

Mustafa Kemal'in, Heyeti Temsiliye (Temsilciler Kurulu Karargâhı) ile birlikte Ankara'ya gelmesi Atatürk'ün, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle beraber sabah Beynam köyünden otomobille hareket ederek öğleden sonra Ankara'ya gelişi ve büyük törenle karşılanması (Atatürk, şehre girdikten sonra vali odasında bir müddet istirahat ederek çay içmiş, daha sonra 20 Kolordu'yu ziyaret etmiş, buradan da kendisine ve arkadaşlarına ayrılan Ziraat Mektebi'ne gelmiştir) [Kocatürk]
Sivas'tan yola çıkan Heyet-i Temsiliye Ankara'ya girerken, seymenler, dervişler, esnaf, okullardaki öğrenciler ve kalabalık bir halk topluluğu tarafından karşılandı
Ankara (il merkezi ve Türkiye'nin başkenti):
Millî Mücadelede Kurtuluş Savaşının yönetim merkezidir Atatürk Ankara'ya ilk kez 27 Aralık 1919'da gelmiştir 23 Nisan 1920'de Ulus'taki meclis binasında 120 üye ile açılan ilk meclisimize seçilen Ankara Milletvekilleri M Kemal Atatürk, Ali Fuad Cebesoy, Hacı Atıf, Hacı Mustafa, Ömer Mümtaz, Hilmi, Rüstem, Şakir ve Şemseddin Beylerdir 13 Ekim 1923'de Türkiye'nin başkenti olmuştur 29101923'de Cumhuriyet Ankara'da ilân edilmiştir Cıımhuriyet'in ilk Ankara Valisi Murad Bey, ilk Belediye Başkanı Ali Haydar Bey'dir

İngiltere'nin kontrol subayı Rawlinson yeniden Erzurum'a gelerek Kazım Karabekir'le bir görüşme yaptı
1919 - ATATÜRK'ÜN ANKARA'DAKİ İLK KARARGAHLARI
Sivas Kongresi’nden sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 27 Aralık 1919 Cumartesi günü Ankara'ya ulaşmışlardı Atatürk Hükümet Konağı’nda bir süre dinlendikten sonra Kolordu'yu ziyaret etmiş, daha sonra Heyet-i Temsiliye için ayrılan, Keçiören’deki "Ziraat Mektebi"ne yerleşmişti Atatürk Ankara'daki ilk karargahları şu binalardır:
Eski Ziraat Okulu :
Keçiören’de Çubuk Çayı’na bakan iki katlı taş bir yapıydı Heyet-i Temsiliye'nin çalışmalarını Ankara'da sürdüreceği haberi ile, Ankara Vali Vekili Defterdar Yahya Galip Bey, en uygun çalışma yeri olarak burayı seçmişti Birinci TBMM'nin hazırlıklarının yapıldığı, pek çok tarihi kararların verildiği bu karargah, Atatürk'ün İstasyondaki karargaha daha sonra da Çankaya Köşkü'ne taşınmasıyla, Kurtuluş Savaşı yıllarında bir süre Genel Kurmay Başkanlığı Karargahı olarak kullanılmıştı Bugün, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü burada çalışmakta, Atatürk Odası, eşyaları ile birlikte korunmaktadır
Ankara Garındaki Atatürk Karargahı :
İlk karargah binası olarak kullanılan Ziraat Okulu, şehrin merkezine uzak olduğu için, birinci TBMM’nin açılışından kısa bir süre önce, Atatürk, karargahını Ankara Garı’ndaki eski istasyon binasının üst katkına taşımış, çalışmalarını burada sürdürmüştür Bina bugün, Atatürk Konutu adı ile müze olarak düzenlenmiştir
Çankaya'da Eski Köşk :
Çankaya'daki Bulgurzade Tevfik Efendi'nin iki katlı bağ evi, Ankaralılar tarafından satın alınarak Ordu Köşkü adıyla Milli Savunma Bakanlığı’na devredilmiş, Atatürk Karargahı yetersiz olduğu için Atatürk bu köşke taşınmıştı Atatürk 1932’de Yeni Köşk yapılıncaya kadar bu köşkte oturmuştu Eski Köşk, bugün Atatürk Müzesi olarak düzenlenmiştir
1919 - Mustafa Kemal arrives in Ankara with the Excutive Committee Ankara becomes his headquarters
1918 - Pozantı'nın Fransızlar tarafından işgali
1913 - Atatürk'ün, Sofya'dan Madam Corinne'e Fransızca mektubu: "İstanbul hadiseleri üzerine bana verdiğin malûmat beni çok ilgilendirdi, görüyorum ki her şeyden haberin var Buradaki hayatım tekdüze akışını takip ediyor Bugüne kadar onu hiçbir olay neşelendirmedi" [Kocatürk]
1907 - Paris'te II Jön Türk Kongresi yapıldı Sonuç bildirisinde, Sultan Abdülhamit yönetimi eleştirildi


Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 12-28-2007   #36
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?28 ARALIK - DECEMBER 28Menemen’de 23 Aralık 1930’da yedek subay öğretmen Kubilay
şeriat isteyenler tarafından öldürüldü

23 Aralık 1930 Salı günü meydana gelen olay üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk,
28 Aralık’ta orduya başsağlığı mesajı yayınladı
1935 - Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille şehirde bir gezinti yapması, Manisa Milletvekili Hikmet Bayur'un evine uğraması, akşam Çankaya'ya dönüşü
1931 - Atatürk'ün, sabah Sarıkışla'ya giderek 8 Tümen'in arazi tatbikatını izlemesi
1930 - Atatürk'ün, Kubilây'ın Menemen'de şehit düşmesi nedeniyle orduya başsağlığı mektubu:
"Büyük ordunun kahraman genç subayı ve Cumhuriyet'in ülkücü öğretmen topluluğunun kıymetli üyesi Kubilây'ın temiz kanı ile Cumhuriyet, hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır!"

Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa da aynı tarihte yayımladığı bir tamim ile Atatürk'ün mesajını orduya tebliğ etti
* * *
23 Aralık 1930 Salı günü meydana gelen olay üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 28 Aralık’ta orduya başsağlığı mesajı yayınladı
Atatürk'ün orduya mesajı

Gazinin Orduya Taziyetnamesi
Menemen’de ahiren vukua gelen irtica teşebbüsü esnasında Zabit Vekili Kubilay Beyin vazife ifa ederken duçar olduğu akıbetten Cumhuriyet ordusunu taziyet ederim Kubilay Beyin şehadetinde mürtecilerin gösterdiği vahşet karşısında Menemen’deki ahaliden bazılarının alkışla tavripkâr bulunmaları, bütün cumhuriyetçi ve vatanperverler için utanılacak bir hâdisedir Vatanı müdafaa için yetiştirilen; dahilî her politika ve ihtilâfın haricinde ve fevkinde muhterem bir vaziyette bulunan Türk zabitinin mürteciler karşısındaki yüksek vazifesi vatandaşlar tarafından yalnız hürmetle karşılandığına şüphe yoktur
Menemen’de ahaliden bazılarının hataları bütün milleti müteellim etmiştir İstilânın acılığını tatmış bir muhitte genç ve kahraman Zabit Vekilinin uğradığı tecavüzü milletin bizzat cumhuriyete karşı bir suikast telâkki ettiği ve mütecasirlerle, müşevvikleri, ona göre takip edeceği muhakkaktır Hepimizin dikkatimiz bu meseledeki vazifelerimizin icabatını hassasiyetle ve hakkile yerine getirmeğe matuftur
Büyük ordunun kahraman genç zabiti ve Cumhuriyetin mefkûreci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kanı ile cumhuriyet hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır Reisicumhur
Gazi Mustafa Kemal
1929 - Atatürk'ün, Çankaya'da Irak Elçisi Rauf Bey'in güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması
Mustafa Kemal'in emri üzerine Batı Cephesi'ne bağlı birlikler Kuva-yı Seyyare'ye karşı harekete başladı
1925 - Atatürk'ün, Yüksek Askeri Şûra'nın açılışı nedeniyle konuşması: "Şûra'nın açılışı nedeniyle konuşması: "Şûra'yı oluşturan muhterem üyelerin bilhassa muharebe meydanlarında kazanılmış yüksek tecrübe ve bilgilerinin, istenilen çalışma ve vazifelerin vatanın ihtiyacına en iyi cevap verecek neticelerle taçlanacağını temin edeceğine şüphem yoktur!"

1920 - Mustafa Kemal'in izniyle Rusya'dan gelmekte olan Mustafa Suphi ve arkadaşları Kars'ta törenlerle karşılandı
1919 - Mustafa Kemal Ankara'daki faaliyetlerine başladı Ziraat Mektebi'nde yaptığı toplantıda şehrin ileri gelenlerine amaçlarını ve Milli Hareket'in programını anlattı
Atatürk'ün, Ziraat Mektebi salonunda Ankara halkına, memleketin içinde bulunduğu durumu anlatan uzun konuşması: "Efendiler! Millîörgütümüzün bugün izlediği amaç, vatanın parçalanmaktan ve milletin esaretten kurtarılmasına yöneliktir!" [Kocatürk]

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 12-29-2007   #37
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?
29 ARALIK - DECEMBER 29


Aralık 1918 - Mayıs 1919

“Atatürk İnkılabı Müzesi” Şişli, İstanbul
Mustafa Kemal, Şişli'deki bu evde, Milli Mücadeleyi başlatmak amacıyla
Samsun'a hareket ettiği gün olan 16 Mayıs 1919 tarihine kadar oturdu
1936 - Atatürk'ün, Çankaya'da Romanya Elçisi Alexandre Telemaque'ın güven mektubunu kabulü
1930 - Atatürk'ün, İstanbul Çarşıkapı'daki Ayakkabıcılar Cemiyeti Merkezi'ni ziyareti, üyelerle görüşmesi, yerli kunduraların sunulduğu sergiyi gezişi ve Cemiyet'in hatıra defterine yazdıkları: "Kunduracılar sergisinde gördüğüm her türlü ayakkabılar, sanatkârlarımızın çok ilerlemiş bulunduklarını ispat eden eserlerdir Vatandaşlara yerli ayakkabılara rağbet göstermelerini tavsiye ederim"
1922 - Atatürk'ün, yazdığı marşı kendisine gönderen Leopoldine König adlı Viyanalı müzik öğretmeninin 9 Aralık 1922 tarihli mektubuna cevabı: "Hassas ve ince bir ruhun ifadesi olan mektubunuzu ve milletimizin kazandığı zaferi şakıyan marşınızı aldım Çok teşekkür ederim Adalet, geç olsa bile, mutlaka bir gün belirecektir Bu, Allanın değişmez bir kanunudur"[Kocatürk]
1921 - Atatürk'ün, Cemal Paşa'nın Ankara hükümetinin anlayışıyla uyuşmayan bazı tavsiyeleri nedeniyle Moskova Elçisi Ali Fuat Paşa'ya mektubu: "Ben, milleti ittihat ve Terakki bayrağı altına davet edemem Ankara'ya öğüt vermek değil, Ankara'nın tamamen görüşü ve talimatı dairesinde hareket etmekle yararlı olabileceğini ve bu sebeple fikrini düzeltinceye kadar kendisiyle münasebeti sürdürmekte mazur bulunduğumu bildirmenizi rica ederim"[Kocatürk]
İsmet Paşa'nın komutası altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya'da Milli Kuvvetlere karşı saldırıya geçti

<B>Çerkez Ethem ve Kardeşlerinin İlk Kez Göze Çarpmaya Başlayan Kimi Davranışları ve Tutumları

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 12-31-2007   #38
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?30 ARALIK - DECEMBER 30
1936 - Atatürk'ün, trenle Ankara'dan İstanbul'a hareketi
1934 - Atatürk'ün, Çankaya'da Irak Dışişleri Bakanı General Nuri'yi kabulü
1931 - Atatürk'ün, öğleden sonra Marmara Köşkü'ne, daha sonra Halkevi'ne gelişi, saat 2030'da Çankaya'ya dönüşü
1921 - Atatürk'ün, Ukrayna Fevkalâde Temsilcisi General Frunze şerefine Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği ziyafette konuşması
1920 - Çerkez Ethem Gediz taraflarına çekilip, Yunanlılarla ateşkes yaparken hükümete bağlı kuvvetler Kütahya'ya girdi
Demirci Mehmet Efe, Ankara hükümetinden güvence alarak maiyeti ile birlikte teslim oldu

Atatürk'ün, Çerkeş Ethem meselesi ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda konuşması: "Herhalde memleketin her tarafında hükümet kurulmalıdır Ve yine gayemizin elde edilişi ve memleketin müdafaası için muntazam ordu meydana gelmelidir Bu esaslara aykırı olan, muzır olan her türlü görüşler imha edilmelidir"
Atatürk'ün, Albay İsmet ve Albay Refet Beylere telgrafı: "Ethem Beyle kardeşlerine kesin şekilde, kuvvet başından ayrılarak hükümete sığınmaları için son bir teklif yapılması"[Kocatürk]

1919 - Mustafa Kemal Misak-ı Milli metni üzerinde çalışmaya başladı
Atatürk'ün, Epoka gazetesi İstanbul muhabirinin yazılı sorularına cevapları: "Milletin arzuları Sivas Kongresi'nin resmî bildirgesinde açıkça gösterilmiştir Örgüt, milletin bu arzusu yerine gelinceye kadar vazifesini yapmada, hatta genişlemede devam edecektir"
Atatürk'ün Sivas Valisi Reşit Paşa'ya telgrafı: "Asayişin tam korunması ve her fırsattan yararlanarak Kuva-yi Milliye'nin büyüklük ve kuvvetinin dost ve düşmana gösterilmesi önemle tavsiye olunur"
Kâzım Karabekir'in, Atatürk'e
İngiliz Yarbayı Rawinson'la yaptığı görüşmeyi ve yarbayın Mustafa Kemal'le görüşme arzusunu bildiren telgrafı [Kocatürk] 1918 - Atatürk'ün, Söz gazetesinde, Teceddüt Fırkası'na girdiği söylentilerini yalanlaması: "Ben askerî sıfat ve makamımla nispet ve alâkamı muhafaza etmekteyim Gerçek olmayan haberin tekzibini rica ederim"
1915 (Aralık sonu) - Atatürk'ün, İstanbul'da Hariciye Nazırı Halil (Menteşe) Bey'i ziyareti ve söyledikleri: "Ben Türk ordusunun yabancısı bir adam değilim Ben, ordu ile küçük subaylıktan beri derinden temasa gelmiş bir askerim Ben, olayların şevki ile ordunun içinde subay, nihayet komutan olarak iş görmüş ve zannıma göre muvaffak olmuş bir komutanım Türk ordusunu, onun faziletini, kıymetini ve bu ordu ile neler yapılabileceğini benim kadar anlayan az olmuştur" [Kocatürk]

1911 - Atatürk'ün Derne'ye gelişi ve Deme Doğu Kolu Komutanlığımı üzerine alışı
1898 - Gülhane Askeri Tıp Akademisi, ''Gülhane Şeririyat Hastanesi'' adıyla, bir törenle hizmete açıldı

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 01-01-2008   #39
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?31 ARALIK - DECEMBER 3131 Aralık 1929
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Hariciye Köşkü'nde yılbaşı balosunda

1936 - Atatürk'ün, Ankara'dan İstanbul'a gelişi ve Dolmabahçe Sarayı'na geçişi
Atatürk'ün, gece Park Otel'e gidişi, geç saatlerde Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü
1935 - Atatürk'ün, gece Başbakan İsmet İnönü'nün köşküne gidişi, daha sonra Ankara Palas ve Sergievi'ndeki yeni yıl balolarınışereflendirmesi, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü
1934 - Atatürk'ün, gece Kızılay Balosu'nu, daha sonra Ankara Palas'ta düzenlenen baloyu şereflendirmesi
1932 - Atatürk'ün, yeni yıl nedeniyle Türk-Yunan dostluğu üzerine Atina Ajansı'na demeci: "Türkiye ve Yunan anlaşması ve dostluğu, milletler arasında çalışma beraberliğinin ve yeni siyaset anlayışının gerçekleşmişçok güzel bir örneği ve insanlığın, doğu Akdeniz ve Balkanlarda ilerleme ve yükselmesinin bir ifadesidir" (Aynı gün Yunan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı da Anadolu Ajansı'na demeç vermişlerdir)

Atatürk'ün, gece Kızılay'ın Ankara Palas'ta düzenlediği Yılbaşı Balosu'nu şereflendirmesi ve saat 2400'ten sonra Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından -yeni yıl armağanı olarak- kendisine 3 kitap takdimi nedeniyle söyledikleri: "Bu anda duyduğum mutluluk büyüktür Kendisinden ve diğer vekillerimizden her an böyle armağanlar beklerim Vekil Bey'in naçiz dedikleri bu armağan gerçekte çok değerlidir!"[Kocatürk]<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 01-01-2008   #40
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?1 OCAK - JANUARY 1
Mustafa Kemal, Harp Akademisini Kurmay Yüzbaşı olarak bitirdiği günlerde
(Ocak 1905)
1938 - Atatürk'ün, yeni yıl nedeniyle kendisine gönderilen kutlama telgraflarına Anadolu Ajansı aracılığıyla açık teşekkürü
Atatürk'ün, gece saat 2345'de -o günlerde ağır bir grip geçirmekte olan- İsmet İnönü'ye mektubu: "Benim sevgili dostum, kardeşim, aziz evlâdım! Dün akşam yeni yıl tebrikini aldım, çok duygulandım Derhal Başyaverimle, senin hakkındaki sarsılmaz kardeşlik ve arkadaşlık hislerimle tebriklerimi bildirdim Bu defa biraz uzunca süren rahatsızlığın, senden ziyade beni üzdü Zaman zaman, seni yatağında ziyareti düşündüm; rahatsız olmandan sakınarak bunu dolaylı yaptım Artık iyisin! Yakın aldığım haberler, bunu doğrulamaktadır Tekrar yeni senenin, senin, benim ve bütün Türk milletinin huzur, sükûn ve parlaklıklar ile karşılaşacağının müjdesi gibi gördüğümü, size ulaştırıyorum Derin muhabbetle, sarsılmaz kardeşlik, arkadaşlık hisleriyle gözlerinden öperim"[Kocatürk]
Şark Demiryolları, Türk idaresi tarafından işletilmeye başlandı
1936 - Miladi ilk Yılbaşı tatili yapıldı

31 Aralık günü Yılbaşı akşamıyken, 1 Ocak günü tatil günleri arasına alınıyor ve yeni yılın ilk günü olarak kutlanmaya başlanıyor

1 Ocak 1926'dan itibaren cumartesi günleri öğleden sonra başlamak üzere pazar günü tatil ilan edildi (Yılbaşı günü hâlâ tatil değildi, kutlanıyor ama tatil günleri arasına alınmıyordu) 1935'te çıkarılan yasayla o senenin yılbaşından itibaren 1 Ocak günü tatil ilan edildi
İzmir’de "Kültür Park"ın temeli atıldı
1936 - The Turkish Republic officially celebrates its first New Year Holiday according to the Gregorian-Julian calendar (the solar calendar that is in use throughout most of the world)
Turkey adopted the solar calendar on December 26, 1925
1935 - Atatürk'ün, gece İsmet İnönü'nün köşküne gidişi, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü
İstanbul Rıhtım Şirketi devletçe alındı
1934 - Ölçüler Kanunu yürürlüğe girdi
Türk İnkılabı dersleri (Yüksek Tahsilde) başladı
1931 - Menemen'de şeriat isteyenlerin yargılanması için Korgeneral Mustafa Muğlalı başkanlığında bir Divan-ı Harp kuruldu (Menemen’deyedek subay öğretmen Kubilay şeriat isteyenler tarafından öldürüldü)
1929 - Millet Mektepleri açıldı
Yeni harfleri ve bu harflerle yazıyı halka öğretmek üzere, daha önce talimatnamesi kabul edilen Millet Mektepleri açıldı
Anadolu demiryolu hattı ile Haydarpaşa Limanı millileştirildi
1925 - Atatürk'ün, Lâtife Hanımla beraber saat 1700'de trenle Ankara'dan Konya'ya hareketi
1923 - Claude Farrere'in, Atatürk'e telgrafı: "Lâkin, zât-ı devletinizin şurasını bilmelerini arzu ederim ki bütün Fransız milletinin kalbi, tıpkı benim kalbim gibi sizinle beraberdir Bütün kalbimle ve bütün sadakat ve samimiyetimle zât-ı devletinize bağlıyım Paşa Hazretleri"[Kocatürk]
1920 - Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın, Atatürk'e, bir grup milletvekilinin yazılı isteklerini bildiren telgrafı: "Şu sırada bazı milletvekillerinin Ankara'ya davet edilmeleri, Meclisin süratle açılmasına engel olacaktır Davet edilme yanlış yoruma meydan verecek, içeride ve dışarıda itimatsızlık doğuracaktır Ankara'da toplanan kişilerin hemen İstanbul'a dönmeleri için duyuru yapılması beklenilmektedir"
1919 - İngilizlerin Antep'i işgali
1919 - British occupation of Antep
1918 - Atatürk'ün, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetindeki heyetle beraber İstanbul'a dönmek üzere akşam Berlin'den trenle hareketi
1912 - 1 Ocak 1912 Tarihinde Bingazi'de bulunan müşarünileyhin Derne karşısındaki Şark Gönülfü Kumandanlığı'nı deruhte etmiştir

1909 (Ocak başı) - Atatürk'ün Bingazi'den Selânik'e dönüşü

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 01-02-2008   #41
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?
2 OCAK - JANUARY 2
1 Ocak-2 Şubat 1924
İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmir’de
1936 - Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi
Atatürk'ün, öğleye doğru Tevfik Rüştü Aras'ın evine gidişi, saat 1300'de Çankaya'ya dönüşü
1935 - Atatürk'ün, yeni yılını kutlayan vatandaşlara Anadolu Ajansı ile teşekkür ve iyi dileklerini iletmesi
1934 - Atatürk'ün, sabah Marmara Köşkü'ne gelişi ve Gazi Orman Çiftliği yöresinde avlanması
1928 - Atatürk'ün, Yahya Kemal (Beyatlı) Bey'e "Yahya Kemal Beyefendiye" ithafını taşıyan resmini armağanedişi
1924 - Hafta Tatili Hakkında Kanun, TBMM'nde kabul edildi (Cuma günü hafta tatili olarak kabul edildi)
Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte daha önceden yapılmayan hafta tatili de 2 Ocak 1924 günü yürürlüğe giren bir kanunla Cuma günleri yapılmaya başlandı 1935'de çıkarılan bir kanunla da cuma yerine, pazar gününün resmi hafta tatili günü olması sağlandı
İstanbul İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan gazeteciler beraat etti
Atatürk'ün, Lâtife Hanımla beraber Ankara'dan İzmir'e gelişi
1922 - Türkiye-Ukranya Dostluk Antlaşması Ankara'da imzalandı
Atatürk'ün, Ukrayna Fevkalâde Temsilcisi General Frunze'nin veda ziyafetinde konuşması
İzmir'de Fransız Konsolosluğu'nın önünde toplanan Yunan denizciler, konsolosluk binasını taşa tuttu
Atatürk'ün, Cemal Paşa'ya mektubu: "Paşam, Türkiye'de tahmin edemeyeceğiniz derecede bir inkılâp olmuştur Bütün manasıyla bir halk hükümeti teşekkül etmiştir Yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün devlet işlerine el koymuştur Hiçbirimiz, bu Meclis'in onayını kazanamayacak çalışmalarda bulunamayız Şüphesiz bu, takdir ve iftihara değerbir haldir Şunun veya bunun pazı kuvvetiyle ve zorbalıkla vaziyete hâkim olmasına ihtimal yoktur"[Kocatürk]
1920 - Atatürk'ün, Ankara'dan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne telgrafı: "Mukaddes birlik, karar ve imanımıza dayanarak meşru isteklerimizin temini gününe kadar son derece ısrarla çalışılması ve bu demecimizden, köylere kadar milletin de haberdar kılınması rica olunur"
1919 - İstanbul'da Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası kuruldu
Lord Curzon'un, 'Doğu Trakya'daki Türkler ile Batı Anadolu'daki Rumlar mübadele edilmelidir' yolundaki muhtırası açıklandı
1916 - Atatürk'ün, İstanbul'dan, Anafartalar Grubu Kurmay Başkanıİzzettin (Çalışlar) Bey'e, mektuplarını aldığını bildiren telgrafı
1916 - (Dardanelles) British submarine E2 recalled; end of Allied submarine campaign
1915 - Duke Nicholas of Russia appeals to Britain for assistance
Kitchener tells Churchill no troops available for Dardanelles
Kitchener telegram to Petrograd 'steps will be taken to make a demonstration against the Turks'

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 01-04-2008   #42
[KAPLAN]
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Mustafa Kemal, Harp Akademisini Kurmay Yüzbaşı olarak bitirdiği günlerde
(Ocak 1905)
1941 - Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban derilerinin Türk Hava Kurumuna bağışlanmasına ilişkin görüş açıkladı
1932 - Atatürk'ün, öğleden sonra Çankaya'da İsmet Paşa'yı kabulü, saat 1830'da Yeni Sinema'yı giderek filmizlemesi, gece saat 2300'da Kılıç Ali Bey'in evine uğrayışı
1931 - Atatürk'ün, gece Ege vapuruyla İstanbul'dan Mudanya'ya hareketi (Geceyi gemide geçirmiştir)
1930 - Atatürk'ün, Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'ne ilk üye olarak kaydedilmesi
1926 - Atatürk'ün, Türk Tayyare Cemiyeti Genel Merkezi'ni ziyareti ve ilgililerden bilgi alışını takiben çalışmalar hakkındatakdirlerini bildirmesi
1925 - Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber trenle Konya'ya gelişi
Atatürk'ün, Konya'da tuttuğu günlük notlardan: "Memleket ve milletin kurtuluşu ve mutluluğu için çalışmaktan başka bir amacım yoktur Bu, bir insan için kâfi bir sevinç ve haz temin eder Ben ve benimle beraber olanlar, hedefimizin yüceliğine, yolumuzun doğruluğuna eminiz Bunda asla şüphe ve tereddüdümüz yoktur"
1922 - Mersin'in Fransız işgalinden kurtuluşu
Fransız kadın gazeteci Berthe Georges-Gaulis'in, Adana'dan Atatürk'e mektubu: "Avrupa'daki şahsî nüfuzunuz günden güne artmaktadır Daima iddia ettiğim gibi, bu nüfuzunuz şahsınıza dayanacak olan gelecek barışın en önemli etkeni olacaktır" [Kocatürk]
Atatürk'ün, Anadolu'da yetimhaneler, numune çiftlikleri vb hayır kurumları kurma teklifinde bulunan Amerikan Yakın Şark Yardım Heyeti'ne verilecek cevabın esasları hakkında Dahiliye Vekilliği'ne yazısı: "Ancak bu hususta gerek uzak gerek pek yakın bir mazide bize gayet pahalıya mal olan elim tecrübelere dayanarak bazı göz önüne alınacak kayıtların ifadesine kesin lüzum vardır" [Kocatürk]
1921 - Türkiye, Ermenistan'la barış anlaşması yaptı
1920 - Milletvekilleri Mustafa Kemal ile görüşmeye başladı
Meclis-i Mebusan'a katılacak mebusların bazısı Ankara'ya gelmeye başladı Aralarında Dr Adnan (Adıvar), Cami Bey (Baykurt) ve A Azmi Bey gibi isimlerin bulunduğu mebuslar Misak-ı Milli'nin ilk taslağı ile Mustafa Kemal'in meclis başkanlığına getirilmesi konusunu tartıştı
Atatürk'ün, Trakya'da Yunan faaliyetleri üzerine Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya telgrafı: "Hükümetçe kesin girişimlerde bulunularak Yunanlıların Doğu Trakya'da olsun tahriklerine karşı durulmasıönemle arz olunur"
Osmanlı Mebusan Meclisi'ne katılacak olan milletvekillerinin, gruplar halinde Ankara'ya gelmeye ve Atatürk ile görüşmeye başlamaları
1919 - İngilizlerin Cerablus'u işgal etmeleri
Ardahan'da düşman işgaline mani olunmak üzere bir kongre toplanması
1917 - Ardahan Arap Camii'nde 373 Müslüman-Türk Ermeni çeteciler tarafından camiyle birlikte yakıldı
1915 - Churchill, Çanakkale'yi abluka altında bulunduran Amiral Garden'den Boğazın yalnız denizden zorlanmasını mümkün görüp görmediğini sorar
1915 - Winston Churchill requests advice from Admıral Carden regarding a naval attack at the Dardanelles
1914 - Enver Paşa'nın, Ahmet İzzet Paşa'nın yerine Harbiye Nazırı oluşu
Enver Pa
şa, Genelkurmay Başkanlığı görevini de kendi üzerine almıştır

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 01-04-2008   #43
[KAPLAN]
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

4 Ocak 1933
Türk Dil Kurumu toplantısına başkanlık ederken
1938 - Atatürk'ün, Çankaya'da akşam sofrada yazdırdıkları: "Biz bir Türk bestesini dinlediğimiz zaman, ondan geçmişin uyanma bırakması lâzım gelen hikâyesini kalbimize giren oklar gibi duymak isteriz Acı olsun, tatlı olsun biz bir beste dinlerken ve farkında olmaksızın hislerimizin incelir olduğunu duymak isteriz Bütün bunlardan başka musikiden beklediğimizin maddî, fikri ve hissî uyanıklık ve çevikliğin kuvvetlenmesi olduğuna şüphe yoktur Yeni şairlerimizden, ediplerimizden, musikî bilginlerimizden ve bilhassa ses sanatkârlarından istediğimiz ve aradığımız bunlardır"
1937 - Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille bir gezinti yapması, Vefa Bozacısı'na uğrayarak boza içmesi
1935 - Atatürk'ün, öğleye doğru Anadolu Kulübü'ne gidişi ve gün boyunca burada çalışması
1934 - Atatürk'ün, öğleden sonra Kılıç Ali Bey'in evine uğrayışı, bir süre dinlendikten sonra akşamüzeri Çankaya'ya dönüşü
1933 - Atatürk'ün, saat 1700'de Ankara Halkevi'nde Türk Dili Tetkik Cemiyeti toplantısına başkanlık yapması, cemiyetin faaliyetleri hakkında bilgi alması; daha sonra Musiki Muallim Mektebi'ni ziyareti
1932 - Atatürk'ün, gece Ankara Türkocağı'nda Faruk Nafiz (Çamlıbel)'in yazdığı "Akın" piyesini seyretmesi
1931 - Atatürk'ün, İstanbul'dan Mudanya'ya gelişi, buradan otomobille Bursa'ya geçişi, şehirde ziyaret ve incelemeleri
1925 - Atatürk'ün, Konya'da ziyaret ve tetkiklerde bulunması
Atatürk'ün, Konya'da, Adana'nın kurtuluş gününe katılacak olan TBMM Heyeti'ni kabulü
Atatürk'ün, Konya'da tuttuğu günlük notlardan: "Milleti idarede ilkemiz, milletin müşterek ve umumî görüş ve eğilimlerine uymaktır Bu görüş ve eğilimlerin gerçek ve ciddî olabilmesi, milletin maddî ve manevî ihtiyaç kaynaklarından gelmesine bağlıdır" [Kocatürk]
1923 - Atatürk'ün, gece Azerbaycan Elçiliğinde verilen ziyafeti şereflendirmesi ve arkadaşlarıyla sohbet esnasında -yakında evleneceğini ifade ederek- söyledikleri: "Ben, sadece evlenmek için evlenmek istemiyorum Vatanımızda yeni bir aile hayatı yaratmak için önce kendim örnek olmalıyım Kadın öyle umacı gibi kalır mı?"[Kocatürk]
Atatürk'ün, kendisine Adana'dan imzasız bir mektupla küçük boyda bir Kuran gönderilişi nedeniyle Hâkimiyet-i Milli*ye gazetesi aracılığıyla teşekkürü: "Bence kıymetini takdire imkân olmayan bu hediyeyi en derin ve hürmetkar din duygularımla muhafaza edeceğim"
1922 - Dörtyol'un kurtuluşu
Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda tenkitleri cevaplandırması: "Orduya ait yaptığımız işleri kontrol için Meclis'in bir encümen teşkil etmesinde bir mahzur görmem Fakat bu encümen benim başkanlığım altında olur"
Atatürk'ün, Ukrayna Fevkalâde Temsilcisi Frunze'nin Ankara'dan ayrılışı nedeniyle Lenin'e mektubu
1921 - Atatürk'ün, "Daily Express" muhabirine demeci: "Türkiye Türklerindir"
1920 - Atatürk'ün Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yazısı: "Meclis'te kuvvetli milliyetperver bir grubun oluşturulması zorunluğu vardır Bu çoğunluk grubunun Kuva-yi Milliye ile yakından anlaşması ve ancak bu suretle mecliste milleti temsil etmesi en önemli bir noktadır Aksi halde Meclis-i Mebusan yabancılar gözünde milleti temsil edemez"
Atatürk'ün, -Fransızların Adana ve Kilis'te yaptıkları zulümleri İtil İtilâf Devletleri temsilcileri katında protesto ettiklerini bildiren- Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin telgrafına cevabı: "Türk kadınına, Müslüman kadınına has olan yüksek şefkatin yayılış kaynağı olan derneğinize, Heyet-i Temsiliyemiz teşekkürlerini ve minnetlerini sunar Millet, böyle kız kardeşlerini mukaddes bütünlüğümüzün öncüsü görmekle meşru mücadelesinde azim ve imanın bir kat kuvvet bulduğunu görmekle mesuttur"
Atatürk'ün, Kilis'teki Fransız zulümleri hakkında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine telgrafı: "Vahşi kavimlere bile bu asırda uygulanmasına beşer vicdanının kabul etmeyeceği bu zalimane tedbirlerin, bütün Merkez Heyetlerince protesto olunması tavsiye olunur" [Kocatürk]
1919 - Hükümet tarafından alınan ve Meclis-i Mebusan seçimlerinin barış antlaşmasından sonraya ertelenmesini düzenleyen karar Vahdettin tarafından imzalandı
İzmir'de Hasan Tahsin tarafından çıkarılan ve sıkıyönetim tarafından kapatılan Hukuk-ı Beşer'in yerine Sulh ve Selamet gazetesi yayına başladı
1918 - Mustafa Kemal'in Almanya gezisinden dönmesi
Atat
ürk'ün, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetinde katıldığı Almanya seyahatinden
İstanbul'a dönüşü
1911 - Babıali yangını

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 01-14-2008   #44
*KeDi KeSeN*
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?Gerçekten Ellerinize Sağlık
Güzel Bir Paylaşım

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 01-15-2008   #45
[KAPLAN]
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?5 OCAK - JANUARY 5
Tarihte Bugün - Today in History
Atatürk’ün doğumunun 100 yıldönümü
Atatürk’ün doğumunun 100 yıldönümü kutlamaları,
"1981 Atatürk Yılı" adıyla başladı


1937 - Atatürk'ün, Haydarpaşa'dan trenle Konya'ya hareketi
1931 - Ziraat Kongresi İktisat Bakanı Mustafa Şeref Bey’in (Özkan) konuşmasıyla Ankara’da açıldı
Atatürk'ün, Bursa'da Türkocağı'nı, Tümen Komutanlığı'nı ziyareti, saat 1700'de Mudanya'ya hareketi
Atatürk'ün, gece saat 2300'te Ege vapuru ile Mudanya'dan Derince'ye gelişi, buradan trenle Ankara'ya hareketi
1930 - Atatürk'ün, Kalinin'in 31121929 tarihli telgrafına cevabı: "Ankara'da Türk-Sovyet protokolünün imzası, memleketlerimizin arasında müşkül zamanlarda kurulan ve iki tarafın karşılıklı anlaşmaları ve barış gayesine hizmet etmek hususundaki samimî arzuları sayesinde gelişen dostane münasebetler için pek ziyade memnuniyeti gerektiren bir olaydır"
1925 - Atatürk'ün, Konya'da Kolordu'yu, Vilâyet'i, Belediye'yi ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi'ni ziyareti
Atatürk'ün, Konya'da tuttuğu günlük notlardan: "Biz keyfî hareket etmeyiz Müstebit asla değiliz Hayatımız, bütün faaliyetimiz memleket işlerinde keyfî ve müstebit hareket edenlere karşı mücadele ile geçmiştir Bizim akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek belirgin özelliğimizdir Bütün hayatımızı dolduran olaylar, bu gerçeğin kanıtıdırlar" [Kocatürk]
1922 - Adana'nın kurtuluşu
Türk Ordusu, Fransızların terkettiği Adana ve Ceyhan'a girdi Halk bayram sevinci ile sokaklara döküldü
1921 - Çerkez Ethem ve kardeşleri, işgal kuvvetleri tarafına geçtiler
Kral Konstantin, Yunan Parlamentosu'nda ordunun Yunanistan'ın milli amaçları için mücadele ettiğini, bu nedenle halkın destek ve yardımda bulunmasını söyledi
Atatürk'ün, Dağıstan'ın bağımsızlığının, Sovyet Rusya tarafından tanınması münasebetiyle Lenin'etelgrafı
1917 - Rus ve Romen kuvvetlerinin Dobruca'yı terk etmeleri
1915 - 3 Ocak'ta Churchill, Çanakkale'yi abluka altında bulunduran Amiral Garden'den Boğazın yalnız denizden zorlanmasını mümkün görüp görmediğini sorar (sorusuna bu iş için eski savaş gemilerinin kullanılacağını ve sağlanacak sonuçların, uğranılacak kayıpları haklı göstereceğini de ekler)

5 Ocak'ta Amiral Garden'in cevabı gelir: Bir baskınla Çanakkale Boğazı'nın zorlanabileceğini sanmadığını fakat esaslı bir plana dayanılarak sayısı fazla gemilerle bunun yapılabileceğini bildirir Bu cevap savaş komitesi üyelerini tatmin eder

1915 - Vice Admiral Garden cautıously replies to Winston Churchill after Churchill requests advice from Carden regarding a naval attack at the Dardanelles

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.