Etkili Sunuş

Eski 05-28-2009   #1
yesimciwciw

Etkili SunuşETKİLİ SUNUŞ
Yazarı : Christian E BINGAMAN
Yayınevi : Rota Yayınları
*
1BÖLÜM – SUNUŞ NEDİR , NEDEN YAPILIR?
Sunuş, bir topluluk önünde konuşma forumudur Bir organizasyon adına içeride ya da dışarıda sunuş yapılabilir Dış sunuşlar ikna etmeye yöneliktir Bunlar özel tutumlar örneğin,"Toplumun gelişmesine yardımcı olmak istiyoruz" ya da "Fiyatları yükseltmemiz lazım" ya da "Biz sizin için çalışıyoruz" veya "ürünlerimiz tamamen doğal maddeler içermektedir" gibi geliştirmeye çalışır
İçe yönelik sunuşlar genellikle enformasyon yaymak amacıyla verilir Bunlar; bolümler, yöneticilerle astları, kıdemli işçilerle genç işçiler arasında bilgi paylaştırmanın bir aracı işlevini görür İç sunuşlara örnek olarak brifingler, tanışmalar ve eğitim etkinlikleri verilebilir
Sunuş bir iletişim kanalıdır Organizasyonun büyüklüğü, karmaşıklığı ve yönetim felsefesi sunuş gerektiren olayların yapısını ve türünü belirler Sunuşlar çok çehrelidir Konuşmacı, dinleyiciler, amaç, zaman, yer ve konu bunların tümü sunuşun etkinliğine katkıda bulunur Bu yüzden, konuşmacının iletişim sürecinin karmaşıklığının ve dinamiklerinin bilincinde olması önem taşır
· TEMEL BECERİLER EDİNMEK
Ayağa kalkıp konuşmaya çağırıldığınız da midenizde kramplar oluşuyor, ağzınız kuruyor, terlemenize neden oluyor ve bacaklarınızı titretiyor mu? Eğer durum buysa, yalnız değilsiniz Çoğu insan topluluk önünde konuşmaktan kaygi duyar sunuş kaygısından yakınan pek çok öğrenci veya konuşmacıbu durumdan kurtulmanın neredeyse imkansız oldugunu düşünür veya hisseder Kaygılanmayın! Cüğnkü bu kaygıyla nasıl basedebileceginizi öğrenebilirsiniz Pek cok tecrubeli konuşmacı neyi bilmediğini, bu tip kaygının üstesinden nasıl gelindigini vebudurumda nassıl mücadele edildiğini bilir böyle konuşmacılar korkunun, güvene ve kendini kontrol etme becerisine nasıl çevirileceğini öğrenmişlerdir Bunu sizde ögrenebilirsiniz iyi bir sunuş yapabilmek icin edinmemiz gereken bazı temel becerileri gözden geçirelim:
· AMACINIZ SİZDEN ÖNCE GELSİN:
Hemen her konuda sizi, konuya olan tutkunuz kurtaracaktır Bir konuda kaygılıysanız ona ulaşırsınız şimdi dinleyicilerin konuşmak için sizi çağırdığını düşünün kendinize güvenle öne çıkarken görün , siz başlarken oda üzerine çöken sessizliği dinleyin anlatırken seyircinin sizi dikkatle dinlediğini duyumsayın toplantı bittiği zaman dinleyicilerden kimilerinin kutlamalarına ve taktir sözcüklerini duyun Inanın bana bu kendi içinde büyülayicidir ve asla unutulamayan bir coşkudur
· Aklınızı başarıya verin:kendinize neyi doğru yaptığınızı söyleyin ve kendinizi daha fazla geliştirmek için daha başka neler yapabileceginiz yönünde motive edin olmasını istemediğiniz şeyleri düşünmekten kaçının yapmak istediğinize odaklanın ‘ sinirli olmayacagım’ yerine ‘yapabilecegimin en iyisini yapacağım’ gibi ifadeler kullanın
· Pratik yapın: konuşma fırsatı her yerde vardır Örgütlere konuşma gerekseyeceginiz görevlere gönüllü olun yalnızca bir öneriyi desteklemek için bile olsa halk toplantılarında ayaga kalkıp fikirlerinizi savunun konuşma, konuşma ve yine konuşma yapmadan, nasıl bir ilerleme yapacağınızı bilemezsiniz bernard shaw güzel konuşmayı paten öğretmeye benzetmiştir defalarca budala durumuna düştükten sonra sonra ayaga kalkıp tekrar denemek işin sırrıdır
ÖZ GÜVENİ GELİŞTİRMEK
· TOPLULUK İÇİNDE KKONUŞMA KORKUSU ÜZERİNDE GERÇEKLERİ ÖĞRENİN:
Topluluk içinde korkunuzda tek olmadığınızı aklınızdan çıkarmayın bir anda gelen korkunun belli bir bölümü faydalıdır birçok profosyonel ko0nuşmacı , bir anda gelen korkuyu hiçbir zaman yitirmedikleri konusunda bana güvence vermişti Toplum içinde konuşma korkumuzun başlıca nedeni buna alışık olmayışımızdır
· ÖZEL OLARAK HAZIRLANMA: Konunuzu bilseniz bile , bu konu hakkında daha fazla bilgi edinin Bunu yapmak kendinize oplan güveninizi artıracaktır ve daha fazla soruyu cevaplamanızı sağlayacaktır Tabiki bunu yaparken ezberlemeyi kastetmiyoruzb konuşmanızı kelime kelime ezberlersek, dinleyicilerimizle karşılaştığımız zaman belki de unutacağız
Unutmasak bile ezberlediğimiz bir konuşmayı mekanik bir biçimde sunucağızçünkü yüreğimizden değil belleğimizden konuşmuş olacağızayrıca düşüncelerimizi önceden derleyiptoparlamamız, onlar hakkında olgunlaşıncaya kadar düşünmeliyiz Konuşmamızı düzene soktuktan sonra ilk önce arkadaşlarımıza ve etrafımızdakilere yinelememiz bizi acemilikten kurtaracaktır
· KENDİNİZE GÜVENİN:kendinzi konunuzun önemine inandırmalısınız konuşmanızı yaparken dikkatinizi altüst edebilecek olumsuz uyarılardan uzak tutun Örneğin dilblgisi yanlışları yaptığınızı yada ortasında bir yardeyken bile konuşmanızın sonuna geldiğinizi düşünmek, güveni başlamadan yok edebilecek bir yanılsamadır
İLETİŞİM SÜRECİ
Iletişim ,konuşan bireyin (gönderici) sahip olduğu güdü,gereksinim ,algı ve tutumların oluşturduğu ; duygu, düşünce veya bilgilerin her türlü yolla dinleyici(alıcı) bireye veya bireylere aktarılması sürecidir Eger iletişim etkili ise bir kimseden diğer kimseye iletilen düşünce ve duygular bozulmadan diğer kişi tarafından oldugu gibi anlaşılır burada anlamların yaratılması, artaklaştırılması ve paylaşılması süreci vurgulanmaktadır Konuşmacı (verici) olarak göreviniz, dinleyicilerin (alıcı) mesajı anladıklarından emin oluncaya kadar bitmez Dinleyicilerden bir mesaj aldığınız zaman, bu mesajı anladığınızı dinleyicileri ikna edecek bir biçimde ifade edinceye kadar göreviniz tamamlanmaz Verici ve alıcı eş zamanlı biçimde mesajı süzgeçten geçirir
Süzgeçten geçirme işleminin sonucu şudur; Alıcı mesajı vericinin kastettiği biçimde algılamayabilirjohn w Hunt bu durumla ilgili olarak şu sekilde bahsediyor’ sizinle iletişim kurarken ben göndericiyim sizde alıcısınız , benim size gönderdiğim şey mesaj ama sizin aldığınız o olmayabilir
Bu gibi durumlardaDinleyicinin anlayışını zenginleştirecek müdahelerde bulunmak amacıyla sunuşun planlanmış düzenini değiştirmek için, konuşmacıların iletişim dinamiklerinin bilincinde olması gerekir Örneğin, bir konuşmacı mesajı yeniden ifade edebilir, örneklere başvurabilir, diyagramlar çizebilir, dinleyicilerin duygularını yansıtabilir ve özetleme yapabilir Sözcüklerin herkes için mutlaka aynı şeyi ifade etmeyeceğini unutmayın algılama kişisel birşeydir
İLETİŞİMİN ÖĞELERİ
Kontrol etYapılan araştırmalarda başta sözlü iletişim olmak üzere, tüm iletişim yöntemlerinde, bir mesajın ilk iletişimde başarı oranının %50 óldugunu göstermektedir( nasıl iletişiyoruz)Sözlü sunuş ortamında gönderici birey ve alıcı birey veya bireyler birbirleriyle sözel yada sözel olmayan yollardan iletişimde bulunurlarsunuşun etkili olabilmesi için , iletişim öğelerinin iyi işlemesine bağlıdıretkili iletişim öğelerinin konuşma, dinleme, geri besleme (sözlü veya sözsüz) ve soru sormak gelmektedir(egitimde etkili iletişim)
Konuşma: unutmayın ki! Sesiniz; tutumunuzu, duygularınızı ve iç durumunuzu yansıtır Sesli anlatımın başlıca öğeleri ses hacmi, ses perdesi, tonlama, kalite, hız, lehçe ve stildir
Ses Hacmi: Yüksek ses, fikirleri vurgulamak amacıyla etkili biçimde kullanılabilir Buna karşılık, gereksiz yere sesi yükseltmek mesajdan çok şey götürebilir ve dinleyicileri kızdırabilir Öte yandan bazı insanlar çok yumuşak konuşur Sanki odada dinleyicilerin olduğunun farkında bile değildirler Ses hacmi ya da tonunda hiçbir değişiklik olmadığından bunların konuşma biçimleri monotondur Sonuç olarak dinleyiciler hayallere dalıp uyuklayabilir ya da sinirlenebilir
Ses Perdesi: Etkili konuşmacılar anlamı güçlendirmek ve kullandıkları sözcüklere canlılık kazandırmak amacıyla seslerini alçaltır ya da yükseltir Ses perdesinin uygun kullanımı anlamı berraklaştırır
Hız: Konuşmacının sözcükleri söyleme hızının farkında olması ve bunu kontrol etmesi gerekir Konu karmaşık olduğu zaman konuşma hızı düşürülmelidir
Kalite: Kalite, kişinin sesinin kendine özgülüğünü anlatır Ama duygusal ve fiziksel durumlarda etkide bulunur
Tonlama ve Telaffuz: Tonlama, konuşma seslerinin yapısını anlatır Telaffuz ise seslerin sözcükler içinde kaynaşmasıdır
Stil: En çekici stil sohbet biçiminde olanıdır Bu, ezbere, kendiliğinden konuşmak demek değildir Tam tersine dinleyicilerden herbirine sanki kendisine konuşuluyormuş duygusunu veren bir konuşma tarzıdır
Dinleme: Etkili iletişim hem dinlemeye hem de konuşmaya bağlıdır İki tür -pasif ve aktif- dinleme vardır Pasif dinleme dikkatli suskunluğu ve en az yanıt vermeyi kullanır Diğer kişinin fikirlerini istediği gibi ifade etmesine izin verir Konuşmacı uzunca bir sözlü etkileşim beklemez Suskunluk ya da tek bir sözcük yeterli olabilir Bazen sözsüz bir karşılık daha uygun düşer
Aktif dinleme daha zordur Dinlerken karşımızdaki kişinin dilini, hızını ve konuşmasının içeriğini izlememiz gerekir Aktif dinleme karşınızdakinin duygularını paylaşarak dinlemektir
Geri Besleme: Geri besleme kişiye başkalarını nasıl etkilediği konusunda bilgi verir İki tür geri besleme vardır
Sözlü geri besleme ses perdesi, ses tonu ve konuşma hızıyla birlikte kullanılan sözcükleri kapsar Sözlü anlatım konuşmacının başlıca mesajını dinleyicilere aktarır Sesin kontrol edilmesi ses hacmi, ses perdesi, hız, nitelik, telaffuz ve stil üzerinde yoğunlaşarak başarılır
Ses perdesi değişmesi bir sözcüğe genel anlamından daha güçlü bir anlam verir
Sözsüz geri besleme, yani beden dili; yüz ifadelerini, göz temasını, duruşu, jestleri, fiziksel mekanı ve zamanı kapsar Konuşmacının vücut hareketleri dinleyiciye gönderilen ikinci dereceden mesaja katkıda bulunur
Yüz kasları ve gözler belki de vücudun diğer kısımlarından daha fazla sözsüz mesaj iletir Örneğin, bir kaşın havaya kalkması şaşkınlık, gözlerin açılması hayret, tavana bakma derin düşüncelere dalma, yere bakma günlük hayaller kurma anlamına gelebilir Yüz ifadeleri ve göz hareketleri dinleyenlere konuşmacının onlarla iletişim kurmak isteyip istemediğini ve mesajı anlamalarına ilgi duyup duymadığını anlatır Dinleyenlerin mesajı anlamadığını düşünüyorsanız, konuyu yeniden anlatmanız ya da tekrar etmeniz veya karışıklığı düzeltmek için belki de bir örnek vermeniz gerekir
Beden Dili: Konuşmacı kürsüye ya da podyuma yaklaşırken dinleyicide ilk izlenimini oluşturur En iyi strateji emin adımlarla yürümek, notları hızlı bir şekilde düzenlemek, dinleyicilere bir göz atmak ve derin bir nefes alarak konuşmaya başlamaktır
Öne arkaya sallanmak, ağırlığı bir bacaktan ötekine vermek ve gereksiz yere podyumun gerisine doğru gitmek dinleyicinin dikkatini dağıtır Jestler el ve kollarla yapılan vücut hareketleridir Genellikle konuşmacının kendini konuya kaptırması sonucu kendiliğinden ortaya çıkar Örneğin, dinleyicilerden biri konuşmacıya bir soru yöneltirken konuşmacı kollarını göğsüne kavuşturarak durursa, dinleyiciler konuşmacının soruyu önemsemeyerek, savunmaya geçtiğini ya da başka sorular dinlemek istemediğini düşünebilir
Poz konuşmacının duruş biçimidir Dimdik durmak ya da kendini koyuvermek dinleyiciye ayrı ayrı mesajlar verir Konuşmacı fiziksel olarak rahat edebileceği şekilde, gergin olmayan bir çeviklik ve kontrol duygusu yaratarak durmalıdır Ayaklar birbirine yakın olmalı ve ağırlık iki ayağa da eşit olarak dağılmalıdır
Oturma Düzeni: Bir sunuş için oturma yerlerinin fiziksel düzenlenmesi bir mesaj verir ve dinleyicilerde bir tepki yaratır Konuşmacının niyeti hazır bulunan herkesin aktif katılımını sağlamaksa, bu durumda oturma düzeninin bu mesajı vermesi gerekir
Sunuş Programı: Dinleyicilerin zamanının en az sizinki kadar değerli olduğunu unutmayın Başlangıç ve bitiş zamanları en küçük noktasına kadar belirlenmelidir Ne olursa olsun, programa bağlı kalınmalıdır Konuşmaya geç başlarsanız ya da önceden belirtilen zamanlarda ara verilmezse, bu durum konuşma konunuzu gölgede bırakabilir
Sorular ve Cevaplar
İki tür -dolaylı ve dolaysız- soru vardır Dolayısıyla sorular özgül bir konuyu ortaya atar Bu sorular "evet", "hayır", şeklinde ya da kısa olarak cevaplanabilir Dolaysız bir soruya şu örnek verilebilir: "Önceki slaytta gösterilen satış hacmi sadece Ocak ayına mı aittir?"
Dolaylı sorular açık uçludur Cevap vermeden önce düşünmek gerekir Örneğin, şu soru "Önceki slaytta gösterilen satış rakamlarına nasıl ulaştınız?"
Sorular şu işlevleri yerine getirir:
* Nedenleri saptamak
* Tepkileri açığa çıkarmak
* Öneriler almak
* Dikkati yoğunlaştırmak
* Geri besleme elde etmek
* Zıt görüşleri ortaya atmak
* Yaratıcılığı kamçılamak
* Tartışma yaratmak
* Mutabakatı sınamak
* Performansı eleştirmek
* Yeni alanlar keşfetmek
* Anlama derecesini değerlendirmek
Özanlayış
Öz anlayışınız kendi görme biçiminizdir Bir sistem içinde kendimizi belli bir hiyerarşik düzeye koyarız Birçok sistemin öğesi olduğumuz için kendimizi gördüğümüz düzey sistemden sisteme değişebilir Son olarak hepimizin bir özel bir de genel yanı bulunmaktadır Özel ve genel davranışlarımızın dört boyutu vardır:
1) Kendimizin bildiği ve başkasının bilmesine izin vermediği davranış
2) Kendimizin bildiği ama başkalarına açık olmayan davranış(derin duygular, fikirler)
3) Kendimizin bilmediği ama başkalarının gözlediği davranışlar
4) Kendimizin bilmediği ve başkalarına da açık olmayan davranışlar
Geri besleme (sözlü veya sözsüz), kendimizin bilmediği bu davranışların farkına varmamıza yardımcı olmak için başkaları tarafından yürütülen bir girişimdir
Kendini Açığa Vurma
Açığa vurma sayesinde kendimizin bir parçasını başkalarıyla paylaşma konusunda serbestçe kararlar alırız Kendimizi daha iyi anlamamız için kendimizi başkalarıyla paylaşmamıza gerek vardır Kendini açığa vurma ancak kendinizi başkalarına gösterdiğiniz zaman ortaya çıkar Bunun riskli olacağı korkusundan kurtulun Bereket versin ki ödüller risklere ağır basar Kendinizi açığa vurma süreci boyunca olgunlaşırsınız
Kendini Analiz Etme
Kendinizi sürekli ve dürüst bir şekilde sınavdan geçirmenizi kapsar Bunu yaparken aşağıdaki soruları yanıtlamak yardımcı olabilir:
1 Temel değerlerim neler?
2 Bu değerlerin herbiri benim için ne kadar önemli?
3 İhtiyaçlarım neler?
4 Bu ihtiyaçlardan hangileri karşılanıyor?
5 Karşılanmayan ihtiyaçlarım nasıl karşılanabilir?
6 Güçlü yanlarım ne?
7 Gelişme alanlarım hangileri?
8 Bu alanları nasıl bir güce dönüştürebilirim?
Olumlu bir öz anlayışa sahip olduğunuz zaman daha etkili bir konuşmacı olacaksınız
Özet
Bu bölümde, etkili sunuşlar yapma konusunda sizi içsel olarak hazırlamaları bakımından iletişim süreci ve öz anlayışı inceledik
2BÖLÜM - SUNUŞLAR NİÇİN PLANLANMALI?
Planlama etkili bir sunuşun anahtarıdır Planlama çok yönlüdür En azından aşağıdaki noktaların belirlenmesini kapsar:
1 Sunuşun amacı
2 Konuşmacının hedefi
3 Dinleyicilerin rolü ve ihtiyaçları
4 Lojistik: Ne zaman? Nerede? Kim?
5 Donanım ve materyaller
6 Maliyetler
7 Sunuşa yaklaşım
8 Sunuşun içeriği
Konuşmacının Hedefleri
Konuşmacının iki hedef dizisi bulunur: Sunuşun hedefleri ve kendi hedefleri Bazı kişisel hedefler sunuşun etkisini arttırır Bunun örnekleri şunlardır:
* Saygı, inanç ve güven uyandırmak
* Geri beslemeden öğrenmek
* Soruları daha iyi kullanmak
* Özgüven oluşturmak
* Aktif bir dinleyici olmak
Sunuşun etkisini azaltan kişisel hedeflere de şu örnekler verilebilir:
* Bu uzmanlığa sahip tek kişi olduğunu göstermek
* Terfi etmek
* Başka birisini kötü göstermek
* Övgü almak
* Kişisel konumunu yükseltmek
Dinleyicinin Hedefleri
Bir kişiden bir sunuşa katılması istendiğinde, çoğunlukla Şu iki kendiliğinden tepkiden birisini gösterir: "Harika!" ya da "Zamanımı boşa harcamayacağım"
Dinleyicinin Rolü
1 Bölümde sunuşun iletişime yönelik bir forum olduğunu belirttik
Dinleyicinin rolü pasif değildir Dinleyici sözlü ve sözsüz olarak enformasyon gönderir
Dinleyici Nedir?
Dinleyici, özel bir amaçla bir araya getirilmiş insan grubudur Dinleyiciler arasındaki tek ortak bağ bu olabilir Bir sunuş sırasında, her zaman iki çeşit karşılıklı etkileşim görülür:
1) Dinleyicilerin arasında etkileşim
2) Dinleyicilerle konuşmacı arasındaki etkileşim
Dinleyici Analizi
Dinleyici analizi kendinize şu soruları sormaktan ibarettir:
1 Dinleyici grubu oluşturacak insanlar hakkında ne biliyorum?
2 Bu insanlar hakkında nasıl daha çok şey öğrenebilirim?
3 Bu bilgileri sunuşun etkili olma olasılığını arttırmak için nasıl kullanabilirim?
Dinleyiciyi analiz etmede yardımcı olacak bilgiler şunlardır:
1 Gelecek insan sayısı
2 Geleceklerin isimleri
3 Geleceklerin konumları
4 Temsil edilen bölümler
5 Bölüm yöneticilerinin sayısı
6 Yardımcı personel sayısı
7 Geleceklerin cinsiyeti
8 Geleceklerin yaş ortalaması ve kıdem durumu
9 Karar alma gücüne sahip insan sayısı
10 Sunuşun konusuna çok ilgi duyan insan sayısı
11 Sunuşun konusuna çok az ilgi duyan insan sayısı
Sunuş Ortamı
Kötü bir sunuş ortamı çok istekli dinleyicilerin bile hevesini kırabilir Fiziksel düzenleme, dikkat dağıtıcı dış etkiler ve dinleyicilerin kalabalığı sunuş ortamına etkide bulunur
Fiziksel Düzenleme Dinleyicilerin nasıl oturacağını, mekanın büyüklüğünü ve kullanılacak araçları önceden belirlemek, sunuş sırasında problemleri en aza indirir Bilinmeyen değişkenler ne kadar azsa özgüvenimiz o kadar artacaktır Sadece ödevinizi yapmadığınızın açıkça görüldüğü durumlar dinleyiciyi çileden çıkarabilir
Dış Etkiler Siren, trafik, koridor konuşmaları ve vantilatörün yarattığı gürültüler dinleyicinin dikkatini dağıtır Dikkat dağılması anlık bir durum ise, sesinizi ve/ya da vücut pozisyonuzu ayarlayıp konuşmaya devam edin Gürültü, devam etmeyi olanaksızlaştıracak kadar sinir bozucuysa zorunlu bazı ayarlamalarla yetinmek daha iyidir
Dinleyici Kalabalığı
Dinleyicilerin kalabalıklığı sunuşun ne kadar biçimsel olacağını belirler
Öğrenme
Bir sunuş dinleyicilere bilgi mesajı verir Yetişkinlerin öğrenimi konusunda önde gelen otoritelerden birisi olan Dr Malcolm Knowles, Yetişkin Öğrenci: İhmal Edilmiş bir tür adlı kitabında, neredeyse 20yy lın ortalarına kadar, "hem çocukların hem yetişkinlerin eğitimi için tek bir teorik yapı vardı: pedagoloji
Pedagoloji
Pedagoloji, "çocukları eğitme sanatı ve bilimi" olarak tanımlanır Bunun kökenleri romanın yıkılışına kadar gider romanın düşüşünden sonra, bu varsayımlar putperestlik olarak görüldü ve 7 yy da yasaklandı
Pedagolojinin mesajı şudur: "Bu böyledir, buna inan ve bunu hatırla"
Andragoloji
"Andragoloji", yetişkinleri eğitme teorisini tanımlamak için kullanılan bir terimdir Yetişkin eğitiminin mesajı şöyledir: "İşte sana bilgi, bunu al ve sana yararlı olacağını düşünüyorsan kullan"
Deneysel Öğrenme mi, Konferans mı?
Yetişkinler en iyi deneysel olarak yani, birşeyle bağlantı kurarak ya da bir şey yaparak öğrenirler
Deneysel öğrenimin çeşitli düzeylerini bir sunuşa aktarmanın sayısız rolü bulunmaktadır Kuşkusuz, deneysel sunuşlar geliştirirken göz önünde bulundurulması gereken iki değişken, mevcut zaman ve dinleyicilerin esneklik derecesidir
3 BÖLÜM - SUNUŞUN ÖĞELERİ
Mesajlar bir çok yoldan (sözlü sunuşlar, resimler, doğa) iletilir
Sunuş Hazırlamanın Dokuz Aşaması
1 Sunuş analizini yapma
2 Veri toplama
3 Verilerin düzenlemesini yapma
4 Sunuşun planını çıkarma
5 Metni yazma
6 Görsel yardımcıları kararlaştırma
7 Metni konuşmaya dökme
8 Sunuşu prova etme
9 Sunuşu yapma
Veri Toplama
Konuşmacı: Bilgi deponuzdaki verileri etkili biçimde hatırlamanın yolu beyin fırtınasıdır
Organizasyonun Dosyaları: Şirketin dosyaları sunuş geliştirmek için mükemmel bir bilgi kaynağı olabilir Notlar, mektuplar, politika ile ilgili yöntem ve broşürler raporlar, istatistikler gibi şeylerin tümü potansiyel bilgi kaynaklarıdır
Görüşmeler: Bilgiye ihtiyaç duyulduğunda gösterilen ilk tepki bilen birisine sormaktır Aynı ilke bir sunuş için veri toplamada da geçerlidir
Verilerin Düzenlenmesi
Sunuşun hedefleri açık ve konuşmacının hitabetleri iyi olsa bile, içerik iyi düzenlenmemişse dinleyiciler hayal kırıklığına uğrayacak ve zaman yitireceklerdir konuşmacı elindeki verileri düzenli olarak aktarırsa böyle bir sorun olmayacaktır
Kilit Düşünce
Kilit noktaları belirlemeden önce, konuşmacının kilit düşünceyle ilgili bir ifade geliştirmesi gerekir Kilit noktalar buradan çıkarılır Kilit düşünce, etrafında kilit noktaların geliştirileceği sunuşun özüdür
Kilit Noktalar
Kilit noktalar, kilit düşüncelerden çıkarılır Larry Samovar ve Jack Mills kilit noktaların seçilmesi ve ifade edilmesi için bir dizi yol göstermişlerdir:
1 Her nokta kilit düşün cenin bir ürünü olmalıdır
2 Her nokta öteki kilit noktalardan farklı olmalıdır
3 Kilit noktalar kilit düşünceyi yeterince tartışmalıdır
Ana Noktaların Sıralanması
Verileri düzenlemenin birkaç değişik yolu bulunmaktadır:
1 Kronolojik Eğer ana noktalar en iyi kronolojik sıraya göre geliştiriliyorsa bunları ortaya çıkacakları zamana göre sıralayın
2 Tarihsel Eğer ana noktalar bir dönem meydana gelen değişikliklerle birlikte arka plan bilgisi de veriyorlarsa, sıralama tarihsel olmalıdır
3 Mekansal Örneğin bir şirketin bölge ya da yöreye dayalı çalışmalarının tartışılması hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılır
4 Konuya Göre Bu düzenleme konuyu mantıksal ya da doğal bileşenlerine ayırır
5 Problem Çözümü Bu düzenleme bir problemi, problemin nedeninin analizini ve önerilen Bir çözümü ortaya koyar
Plan Çıkarma
Bir plan iki temel amaca hizmet eder Fikirleri planda hiyerarşik bir sıraya koymak için semboller kullanılır Ortaya çıkan plan şuna benzer:
I Ana nokta
A Kilit nokta
1 Destekleyici veri
2 Destekleyici veri
B Kilit nokta
II Ana nokta
Bu plandaki her bölüm yalnızca bir fikri gösterir
Metin Yazma
Uzunluğu ne olursa olsun sunuş asla ezberden yapılmamalıdır; Çünkü sunuşun dinamikleri çok karmaşıktır Ama notlara da çok fazla bağlı kalmayın Notlar sadece hafızayı canlandırır
Yazılı Metni Geliştirme
Yazılı metin sözlü sunuştan farklıdır Hem mesajı ham sunulacak görsel metaryelleri tanımlar Yazılı metin kendi kendine yeterlidir Sözlü sunuş olmadan da anlaşılabilir
Yazılı Metnin Bölümleri
Yazılı metinde, plandaki dört bölüme denk düşen dört bölüm bulunur
Giriş: Dinleyicilerin konuşmacıyla ilgili ilk izlenimlerine katkıda bulunur Bazı konuşmacılar dinleyicinin dikkatini hemen konunun üstüne yoğunlaştıracak bir cümleyle başlarlar Dinleticiye yönelmek ya da neden bir araya getirildiklerinden söz etmek dinleyiciyi anında konunun içine çekecektir
Kilit Düşünce: Kilit düşünce sunuşun hedefidir Sunuşun neyi gerçekleştireceğini söyler
Gelişme: Bu kısım hem plandaki her bir noktanın ayrıntılarının tartışılmasını, hem de kilit noktayı destekleyici veriler içerir
Sonuç ya da Kapanış: Etkili olması için sonuç bölümü dinleyicinin dikkatini iletilen mesaja yöneltmeli ve dinleyicilere bir tamamlanmışlık duygusu vermelidir
Son Taslağı Hazırlama: Askerlikle ilgili bir deyişte olduğu gibi: "Onlara ne söylemeye geldiğinizi söyleyin, söyleyeceklerinizi söyleyin ve arkasından ne söylediğinizi söyleyin" Bu bir sunuşun yapısı içinde geçerlidir
Görsel Yardımcıları Belirleme: Bazı konuşmacılar önce yaratıcı ve ilginç görsel araçları seçip, daha sonra da sunuşu bunları kapsayacak şekilde yazma yanlışına düşüyor Bu, süreci tersine çevirir Doğru sıra sunuşu yazmak, sonra hangi görsel araçların kullanılacağına karar vermektir
METNİ KONUŞMAYA DÖNÜŞTÜRME
Yazılı bir sunuşun dili ve stili, sözlü bir sunuşun dili ve stiliyle aynı olamaz Bu nedenle sözlü sunuş yapmadan önce yazılı metni konuşma stiline çevirmeniz gerekir Bir konuşma stili geliştirmek için önerilen bazı ilkeler şunlardır:
1 Şahıs zamirleri kullanın
2 Kısaltmalar kullanın
3 Günlük sözcüklere dayanın
4 Kısa ama çok fazla olmayan bağlaçlar kullanın
5 Argo, jargon ve akrostiklerden kaçının
6 Olumlu sözcükler kullanın
7 Cümleleriniz kısa olsun
Rahat ve sohbet eder gibi konuşmak yapaylığı azaltır ve tek tek her dinleyicide sadece kendisine konuşuluyormuş hissi uyandırır
4 BÖLÜM
Görsel Araçların Kullanılması - Görsel Araçlar Sunuşlara
Nasıl Katkıda Bulunur?
Görsel araçlar fikirleri güçlendirir, berraklaştırır ve açıklığa kavuşturur
Sunuşa Yardımcı Araçlar
Sunuşa yardımcı araçlar üç kategoriye ayrılır: sessiz görsel araçların kapsamına yazı tahtaları, yazı levhası, projeksiyonlar gibi görsel araçlar girer İşitsel araçlar teyp, makaralı teyp ve plakları kapsar
Prejoksiyonlar: Projeksiyonlar ya da saydam göstericiler hem küçük hem de orta büyüklükteki dinleyici grupları için elverişlidir Etkili olması için net ve okunaklı olmalıdır
Konuşmacının dia üzerindeki belirli noktaları göstermesi için bir çubuk kullanması gerekir
Slaytlar: Slaytlar, renk, fotoğraf, film ve çizim kullanmak için mükemmel araçlardır Işıkların açılıp kapanması sırasında dinleyicinin dikkati dağılacağından, konuşmacı bu anlarda akışı nasıl koruyacağını planlamalıdır
Filmler: Film, bir teoriyi, kavramı, tekniği ya da süreci pekiştirmenin iyi bir yoludur Konuşmacı sunuşun mesajını desteklemek amacıyla filmi iyi analiz etmelidir
Yazı Tahtaları: Siyah zemine beyaz, yeşil zemine sarı renkli tebeşir daha iyi gider El yazısı da okunaklı olmalıdır En büyük dezavantajı tahta silinince bilginin yok olmasıdır
Yazı Levhası: Yazı levhası bir yazı sehpasına, duvara ya da tahtaya iliştirilebilen büyük boy boş kağıtlardan meydana gelir
Yazılı Materyal: Yazılı materyaller; görsel araçlarda ya da sunuş sırasında sunulan metaryelin kopyalarını ek bilgileri, istatistiksel verileri ve hatta sunuş metnini içerebilir
Grafikler: Grafikler sessiz görsel araçların bir biçimidir Çoğu kez bir konu bazı grafik türlerini kullanarak daha iyi aydınlatılabilir
Telekonferans: Masrafların yükselmesi nedeniyle değişik coğrafi bölgelerde yaşayan insanlar arasında bağlantı kurmak için telekonferans yöntemi kullanılıyor Telekonferans, ayrı yerlerdeki bireylerin, karşılıklı etkileşim amacıyla telekominikasyon sistemlerinden yararlanmasıdır
5 BÖLÜM
KONUŞMACININ LİDERLİK ROLÜ
GRUP DAVRANIŞLARI

Grup davranışları bir gruptaki tek tek bireylerin sergilediği davranışların bir bileşkesidir Sadece bir grubun üyesi olmakla grup davranışı hakkında çok şey öğrenebilirsiniz Her grup yaşam süresi boyunca bir parça değişir ve gelişir Buna "grup dinamikleri" denilmektedir
Grup Dinamiklerinin Öğeleri
Grup dinamiklerine katkıda bulunan belli başlı altı öğe mevcuttur: misyon, normlar, yapı, roller, liderlik ve iletişim
Gruplar ister gönüllü ister gönülsüz kurulsun, bir amacı başarmak için oluşur Kendi misyonlarını kendileri belirleyebilir ya da misyon grubun dışındaki bir güç tarafından önceden belirlenebilir Her grubun özgül değer ve standartları vardır Misyonunu başarıyla yerine getirmek için grubun izlediği süreci böylesi değerler ve standartlar yönlendirir Bu süreçte lider çok önemli bir rol oynar Etkili ve verimli grup performansı iletişimle doğrudan ilintilidir
Grup Üretkenliği
Grup üretkenliğini etkileyen iki faktör bulunmaktadır Birincisi, grup içindeki her bir bireyin tutumu grubun oluşturacağı sonuçları etkiler İkincisi, grup üretkenliği bir bütün olarak grubun kollektif davranışına bağlıdır
Bireysel Davranış
1) Grup üyeliğine isteğiniz dışında seçilmiş olsanız bile aktif bir katılım gösterip göstermeyeceğinizi kararlaştıracak olan kişi sizsiniz
2) Rol özdeşmesidir Bazı bireyler ait oldukları grupta lider olmak için güçlü bir istek taşır
3) kabullenmedir Kendinizi grubun bir parçası olarak görüyor musunuz? Grup sizi bir üye olarak kabul ediyor mu?
4) sevgidir Düşünceli ve sevecen davranış, kendi kendine motive olmuş, özsaygıya sahip ve aktif katılım göstermeye aday bir kişi olmanın işaretidir Bir sunuşa katılma payınızı bu konuların her birini ne kadar iyi çözdüğünüz belirler
Kollektif Davranış
Bir grubun performansını etkileyen ikinci faktör, üyelerin grup üretkenliğinin önündeki engellerle nasıl başa çıktığıdır
Karar Alma
Sunuş bir karar alma ihtiyacını doğurabilir Grup kararları iki kategoriye -süreç ve görev- ayrılır Süreç kararları bir görevin nasıl başarılacağını kararlaştırır Görev kararları ise doğrudan grubun ortaya koyduğu ürünle bağlantılıdır Grup kararları otoriteye çoğunluğa ya da mutabakata dayalı olarak alınabilir Otoriter bir karar, özel bir birey ya da bireyler tarafından alınır
Problem Çözme
Etkili problem çözümü mantıksal bir atak planını izler
LİDERLİK
Bir lider grubun amacına ulaşılmasını kolaylaştırdığı zaman etkili olur Konuşmacı kişisel saldırılara kutuplaşmaya ve düşmanlığa engel olmalıdır
Liderlik Yaklaşımları
Esas olarak iki liderlik yaklaşımı -dolaysız ve dolaylı- bulunmaktadır Sunuşlarda her ikisi de geçerlidir Dolaysız liderlik yaklaşımında konuşmacı; dinleyici, konuyu ve sunuştan çıkan sonucu mutlak olarak kontrolü altında tutar Sadece sunuşta nelerin yer alacağını belirlemekle kalmaz, sunuşun yönünü ve vurgusunu da belirler Dolaylı liderlik dinleyicilerin daha fazla kontrol sahibi olmasına izin verir
Sorumluluk
Dinleyiciler konuşmacının belirli rolleri yerine getirmesini beklerler Konuşmacının sadece üç temel sorumluluğu -kolaylaştırma, özendirme ve kontrol etme- vardır Konuşkan dinleyicilerin tartışmaya egemen olmasını engellemeli ve konuşmacının konuşmayı hedefe yönelik tutması gerekir
Güven Oluşturma
Webster's New Collegiate Dictionary, "güven"i şöyle tanımlıyor: "Birisinin ya da birşeyin karakterine, yeteneğine, gücüne veya gerçekliğine kesin biçimde bel bağlama" Güve iki yönlü bir süreçtir Güven duyan kimseye güven duyulur
Mizah
Çoğu sonuçlar mizaha başvurmak için fırsatlar meydana getirir Sunuşlarda mizaha başvurmanın iki yol gösterici ilkesi vardır Dinleyicilerin oluşturduğu gülüşmelere katılın ve kişisel hatalarınıza gülün
DINLEYİCİLERİ SUNUŞA KATMA
Dinleyiciyi Konuşmaya Teşvik Etme
Birincisi, hedeflerinizi (sunuşla ve dinleyicilerle ilgili hedeflerinizi ) önceden analiz edin İkincisi, tüm sunuşu planlayın Üçüncüsü, konunuzu tanıtmak için yeterince zaman ayırın Giriş önemlidir! Bu, konuşmacı ve dinleyicilerin kendilerine alışmasını sağlayan bir süreçtir Dördüncüsü, soru ve cevaplar, grup tartışmaları, görsel araçlar, örnek olay incelemeleri ve rol canlandırması rolüyle mesajı hayata geçirmeleri için dinleyicilere bir şans tanıyın
Dinleyici yanıtları
Aktif ve uygun biçimde karşılıklı etkileşime girenler, bir şey söylemeyenler söz konusudur Öte yandan, konuşma üzerinde tekel kuranlar tüm konuşmaları kendileri yapmak ister Konuyu değiştirmek ya da tartışmaya yeni bir konu sokuşturmak isteyenlere yandan dolananlar deniyor
Konuşmacının Yanıtları
konuşmacılar iddialı insanlardır Katılımı özendirmekte anahtar konuşmacının tutumudur
BEKLENMEYENİ YÖNETME: Dinleyici Davranışları
Düşman Katılımcı:
Düşmanlık bir protesto ifadesidir Birey konuyu konuşmacıyı organizasyonu ya da kişisel baskıları protesto ediyor olabilir Düşmanlık konuşmacıda korku duyguları uyandırabilir Bu düşmanca durumu yönetmenin en iyi yolu nedir? Dinleyici düşmanlığını yönetmek önce, özkontrolü korumayı; sonra da düşman katılımcı üzerinde kontrol kurup sürdürmeyi gerektirir Düşmanca tavrı kontrol etmek için, kişisel düşmanlığı dağıtmaya çalışın Düşman katılımcıdan kaçmak ya da onu önemsememek sadece sunuştan birşeyler alıp götürür
Gönülsüz Katılımcı
Sunuşta olmayı istemeyen bir dinleyici genellikle sandalyeye yayılma bir şeyler karalama ya da uyuklama gibi pasif sözsüz davranışlar sergileyecektir Bazı insanlar konuşmacı kim olursa olsun ya da mesaj ne kadar değerli olursa olsun sunuşlara katılmaktan heyecan duymaya bilir

alıntıdır

__________________

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.