Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Ekonomi / İktisat / İşletme

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları

Poşet Beyanı Verilmediği Takdirde 18.067 TL.ceza Uygulanması öngeren Hüküm EK.11 Madde de Yok.2872 Sayılı Kanun Yeniden Yazılana Kadar Bu Ceza Uygulanamaz.yönetmelik çıkarsalar

Eski 1 Hafta Önce   #1
Şengül Şirin
Varsayılan

Poşet Beyanı Verilmediği Takdirde 18.067 TL.ceza Uygulanması öngeren Hüküm EK.11 Madde de Yok.2872 Sayılı Kanun Yeniden Yazılana Kadar Bu Ceza Uygulanamaz.yönetmelik çıkarsalarPOŞET BEYANI VERİLMEDİĞİ TAKDİRDE 18067 TL CEZA UYGULANMASI ÖNGÖREN HUKUM EK 11 MADDEDE YOK
2872 SAYILI KANUN YENİDEN YAZILANA KADAR DA BU CEZA UYGULANAMAZ, YÖNETMELİK ÇIKARSALAR DAHİ YARGI İPTAL EDERNot:1Bir kanunun özel maddesinde kanuna aykırı işlemlerle ilgili özel bir ceza maddesi varsa bu ceza uygulanır, yok ise genel ceza maddesi uygulanır
2Bir kanuna aykırı filler nedeniyle iki ayrı idari para cezası verilemez
3Poşet beyanı ile ilgili madde ek:11 maddedir, 12 madde genel bildirim ve denetim işlemleri ile ilgilidir
4Beyan vermemek bir 2872 sayılı kanuna aykırı bir fiil değildir, sadece BEYAN dır Bu beyan da PARASAL bir konudur


Özet:


Katılım payının beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin Bakanlıkça tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için faiz uygulanır
z) (Ek:29/11/2018-7153/5 md) Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir


Geri kazanım katılım payı


Ek Madde 11- (Ek:29/11/2018-7153/8 md)
Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir Bu listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilir Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir


Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın onbeşine kadar Bakanlığa beyan edilir ve beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenir Katılım payının beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin Bakanlıkça tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır Süresinde ödenmeyen katılım payı Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir


Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için bu maddenin birinci fıkrasından muaf tutulur Muafiyet uygulamasında depozito uygulanan miktar esas alınır Muafiyet uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.