Turizm Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Eski 10-21-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Turizm Hakkında Ansiklopedik Bilgi
Turizm hakkında ansiklopedik bilgi

turizm isim Fransızca tourisme 1 Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb amaçlarla yapılan gezi 2 Bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümü Yerli veya yabancı tüketicilerin bir ülke veya bölgeyi ziyareti sırasında duyacağı ihtiyaçları tatmin edecek hizmetlerin bütünü Dinlenmek, eğlenmek, gezmek, görmek, bilgi ve görgüsünü arttırmak maksadıyla yurt içi veya yurt dışında yapılan gezilerle turizm gelişir Turizm çeşitli maksatlara göre değişik sahaları içine alır En çok eğlence (dinlenme), spor ve dînî sahalarda turizm gelişmiştir Fransızca Hint-Avrupa dillerinden, Fransa ve Fransız uygarlığının etkilediği toplumlar tarafından kullanılan dil

Dağcılık, Dağcılık Alm Bergsteigen (n), Bergsport, Alpinismus (m), Fr Alpinism (m), İng Mountaineering, Alpinism Dağcılık, dağlarda yürüyüş ve kamp kurmanın yanı sıra tırmanma sporunu da kapsayan bir doğa sporudur

havacılık, Havacılık, insanlar tarafından üretilmiş hava taşıtlarıyla uçmak ya da uçmak için gerekli olan makinaların tasarımıyla veya bakımlarıyla uğraşmak demektir Daha genel bir anlamda, havacılık terimi, hava taşıtı ile ilgili olan tüm eylemleri, endüstrileri, kurumları kapsamaktadır

otomobil, Şehir içi ve şehir dışı karayollarında, insan naklinde kullanılan kendinden tahrikli vâsıta Otomobil, gücünü; buhar, elektrik, gaz, petrol gibi enerji kaynaklarından temin eder En çok kullanılan güç üreticisi petrol ile çalışan içten yanmalı motorlardır

bisiklet, BİSİKLET Alm Fahrrad (r), Fr bicyclette, İng bicycle Tekerlekleri, ayak çevirmesi ile dönen, pedallı iki-üç veya dört tekerlekli binek aracı Oyuncak yapmaya meraklı olan Fransız Sivrao Kontu, 1790 senesinde bir kalas parçasının iki ucuna birer tekerlek koyarak ilk bisikleti yaptı “Célérifêre” adını verdiği bu oyuncağın gelecekte milyonlarca insan tarafından kullanılacağının hiç farkında değildi Oyuncağın üzerine ata biner gibi oturuluyor ve ayaklar

keşif gibi yaygın olmayan turizm dalları da vardır

Turizm, yabancı ülkelerden gelen meraklı kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması ile birçok gelişmeleri zorlar Şehirlerde, doğal güzelliklerin bulunduğu yerlerde oteller, pansiyonlar, gazino ve lokantalar, plajlar, kamplar, eğlence yerleri, kaplıcalar, dinlenme ve tedavi yerleri, spor ve avcılık tesisleri gibi pahalı altyapı tesisleri kurulurken, ülkenin çehresi değişir ve içeriye yabancı para akışı hızlanır Bu bakımdan turizm önemli bir Hakimin, dava konusu şeyi inceleyerek onun hakkında bütün duygularıyla bilgi edinmesine “keşif” denir Fakat Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda (HUMK), sadece taşınmazların hakim tarafından yerinde görülüp incelenmesine keşif denmektedir Hakimin, taşınmazlar dışındaki çekişmeli şeyler hakkında bütün duygularıyla bilgi edinmesine, kanun, hususi (özel) hüküm sebepleri demektedir Bu durumda, taşınmaz keşfine dar, özel hüküm sebeplerine de geniş anlamda keşif denebilir

Hakim

ekonomi dalıdır Birçok ülkede hükümetler turizm işlerinin iyi yürütelerek hem EKONOMİ , İktisat olarak da bilinir, servetin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini konu alan toplumsal bilim İktisat veya ekonomi, üretim, dağıtım, ticaret, tüketim ve hizmet sektörlerini inceleyen bir bilim dalıdır Dünyada kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının sınırsız olması yüzünden, kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur İktisat, incelediği konulara ve kapsamlara göre dallara ayrılır:

propaganda hem de ekonomik gelir sağlanması için bu dalda bakanlık seviyesinde teşkilatlar kurmuşlardır Turizm işlerini yürüten teşkilatlar daha çok kişinin ilgisini çekmek üzere Propaganda bir amaca hizmet eden çok belirli bir mesaj sunumudur Mesaj doğru olsa da yönlü olabilir ve olayın tümünü dengeli bir şekilde sunmayabilir Genellikle politikada kullanılır ve hükümetler ve politik partiler tarafından desteklenir

müzeler, Müze Sanat eserlerinin saklandığı ve insanların bunları görüp faydalanmaları için özel binalarda sergilendiği yerler Müze kelimesi eski Yunancada “bilimler tapınağı” manasındaki “Mouseion” kelimesinden gelir

Dünyada ilk müze, miladdan önce üç yüz yılında İskenderiye'de birinci Ptolemaios zamanında kurulmuştur Müze adı verilen ilk bina, aslında bir üniversitedir Sanata ve bilime değer veren okulların bir araya toplanmasından meydana getirilmiştir Bu ilk müzede, sanat eserlerinden z

tarihi eserler, panayır ve şenlikler, konserler, spor gösterileri gibi konularda faaliyet gösterirler

Turizm, yerli ve yabancı gezgin ve turistlere hizmet üreten bir sanayi dalıdır “Bacasız sanayi” olarak da adlandırılır Turizm, ülke ekonomisine ödemeler dengesine net döviz geliri sağlamak kaydıyla katkıda bulunur Bir başka deyimle turizmin döviz geliri sağlaması o ülkeye giriş ve çıkışlar sonucu net döviz kazancı olmasına bağlıdır Turizm hareketleri, turistik bölgelerde iktisadî faaliyetleri ve gelir dolaşımını hızlandırır Emek yoğun bir sektör olması sebebiyle de istihdam imkanları ortaya çıkar Ancak turizm hareketleri sonucu, bölgenin sosyal ve kültür yapısının bozulması şeklinde ifade edilebilecek, milli kültürü ve sosyal bünyeyi etki altına alacak bir tehlike de her zaman mevcuttur

Turizm, ülke milli sınırlarının içine giriş ve çıkış olmak üzere ifade edilen dış turizm, o ülkenin fertlerinin aynı ülke içindeki çeşitli bölgelerde yaptığı gezileri anlatan iç turizm olmak üzere iki genel kategoriye ayrılır Ayrıca turizm olayını meydana getiren fertlerin gayelerine göre spor, sağlık, kongre ve öğrenci turizmi adında çeşitli bölümlere ayrılır

Türkiye’de turizm 24 Mayıs 1949 gün 5392 sayılı Basın, Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanunu’nun hazırlanıp kabul edilmesiyle hareketlendi İlk önce Turizm ve Danışma Büroları kuruldu Birçok turizm derneği ve seyahat acenteleri faaliyete başladı 1971 Anayasası ile turizm maksadına elverişli sahaların kamulaştırılmasıyla ilgili esaslar da getirilince, kredi imkanları sağlanması ve teşvik çalışmaları konuya daha tesirli neticeler sağladı Turizm Endüstrisini teşvik Kanunu’na göre Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından otel, pansiyon, gazino, lokanta, plaj, kamp, eğlence yerleri, spor ve avcılık tesisleri, kaplıcalar, dinlenme ve tedavi kurumları gibi yerler turistik müessese olarak tespit edilerek Turizm Müessesesi Belgesi verildi Turistik belgeyi alan müesseselere vergi ve harçlardan muafiyet, yabancı işçi çalıştırma izni, uzun vadeli kredilerle kamulaştırılmış arazilerin satın alınabilmesi gibi kolaylıklar sağlanmıştır Turizm belgesi alan müesseseler, değişik zamanlarda teftiş edilerek kanuna aykırı tatbikatlarda bulunan müesseselerin turizm belgeleri iptal edilerek kademeli müeyyideler de uygulanmaktadır Bütün bu işlemler TC Turizm Bankası aracılığı ile yürütülür Turizm müesseselerinin yapım, onarım, geliştirme ve teçhiz masraflarını ise İller Bankası takip ve tahsil etmekle yükümlüdür

Spor, belirli ölçüde fiziksel güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler Önceleri spor kavramı, boş zamanlan değerlendirmeye yönelik balıkçılık, avcılık ve atıcılık gibi açık hava etkinliklerini, belirlenmiş kurallara göre bireyler ya da takımlar arasında yapılan düzenli atletik yarışmalardan ayırmak için kullanılırdı

Turizm Bakanlığının yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmesi için merkezleri bkz Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı

Beyrut,

Brüksel, Brüksel, (Fransızca: Bruxelles, Felemenkçe: Brussel) Belçika'nın başkent idir Belçika'nın üç Federal bölgesinden biri olan Brüksel Bölgesi'nin başkentidir Birkaç yüzyıl önce bataklığın kurutulması sonucu ortaya çıkmış bir şehirdir,adı bataklığın içindeki yerleşim yeri anlamına gelir

Cidde, Cidde (Arapça:جدة) Suudi Arabistan'nın başkenti Riyad'dan sonra ikinci büyük şehri

Frankfurt, Almanya'nın Hessen eyaletinin bir şehridirWiesbaden'ın biraz doğusunda yer alırŞarap bağları ile ünlüdür ve Main Nehri'nin kıyısında yer alır

Karaçi, Image:Karachi-Terminal-00138JPG|thumb|300px|Karaçi Terminali

Londra, İngiltere'nin başkenti Büyük Britanya Adasının güneydoğusunda, Kuzey Denizine dökülen Thames Nehrinin ağzından 64 km içeride ve ırmağın iki yakasında yer alır Banliyölerle birlikte yüzölçümü 1579 km2 olup, nüfûsu da 75 milyon civârındadır

New York, New York adında birden fazla başlık bulunmaktadır ABD’nin kuzeydoğusunda yer alan, bu kıtanın en büyük nüfuslu şehri New York eyâletinin güneydoğu kesiminde, Hudson Irmağının ağzında yer alır Şehrin alanı 787 km2, nüfûsu ise yaklaşık 10 milyon civârındadır

Paris, Paris Fransa'nın başkenti ve Île-de-France bölgesinin merkezidir ve Seine nehri'nin üzerine kurulmuştur Tüm dünyada anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile tanınmış olan Paris aynı zamanda dünya tarihinde önemli bir şehir olmakla birlikte, başlıca ekonomik ve politik merkezler arasında yeralmakta ve uluslarası taşımacılığın geçiş noktalarından birini oluşturmaktadır Moda ve lüksün dünya başkentidir ve "Işık Şehir" (Ville de Lumière) diye de anılmaktadır

Roma, İtalya’nın başşehri Tiren Denizi’nden 24 km içeride yer alır Tarihi zenginlikleriyle meşhur olmasının yanı sıra, Katolik Kilisesinin idarî ve ruhanî merkezidir Yüzölçümü 1508 km2 ve belediye olarak nüfûsu da üç milyon civarındadır

Stockholm, Stockholm İsveç'in başkenti ve en büyük şehri olan Stockholm, idarı olarakta Stockholm Şehri resmi adıyla Stokholm Bölgesi'ne bağlıdır

Tahran ve İran İslam Cumhuriyeti'nin başkenti Tahran çok genç bir şehirdir 1876 yılında sadece bir köy olan Tahran, Ağa Mehmet Han Kacar tarafından başkent olarak seçildi, böylece şehirleşme başlamış oldu Yaklaşık 100 yıl önceye kadar Tahran başkent olmasına rağmen bazı diğer İran şehirlerinden daha küçüktü, öyle ki Rey şehrinin bir kasabası olarak geçiyordu Şimdi o şehir Tahran'ın bir bölgesi olarak tanınmaktadır

Viyana’da bulunan Viyana Avusturya'nın başkenti ve ülkeyi meydana getiren dokuz federal eyaletten biri Avusturya’nın kuzeydoğusunda, Tuna Nehri kıyısında yer alır Nüfûsu bir buçuk milyon (metropoliten alanınki ise iki milyon) civarındadır Yüzölçümü 415 km2, metropoliten alanınki ise 3862 km2dir Viyana’da tipik bir kara iklimi hüküm sürer Ortalama sıcaklık ocakta 0°C, temmuzda ise 20°C’dir

Taşra teşkilatları da vardır Taşra kelimesi hukuki anlamda bir ülkenin başkenti dışındaki tüm yerleşim birimlerini tanımlamak için kullanılır

Türkiye’yi turizm yönünden yabancılara tanıtmak, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye'dir

turistlerin turistik imkanlardan istifadesini kolaylaştırmak için de Turizm Kurumu ayrıca faaliyet göstermektedir Turizm Kurumu milletlerarası Otel ve Şatolar Birliğine bağlıdırTurist, bir ülkeyi ya da bölgeyi gezmek, görmek, eğlenmek, spor yapmak, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ikamet ettiği yerden en az 24 saat ayrı kalan ve gittiği yerde maddi harcamalar yapan kişilere denir Turizmin temel unsurlarından birisidirAlıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.