Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Ekonomi / İktisat / İşletme

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
bitim, inşaat, işin, işinde, sari, tarihinden, tevkifat, yapılacak, yapılmayacağı, yapılıp, yıllara, üzerinden, ödemeler

Yıllara Sari İnşaat İşinde İşin Bitim Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemeler Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı

Eski 09-28-2017   #1
Şengül Şirin
Varsayılan

Yıllara Sari İnşaat İşinde İşin Bitim Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemeler Üzerinden Tevkifat Yapılıp YapılmayacağıYıllara Sari İnşaat İşinde İşin Bitim Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemeler Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı


TARİH : 07122016 SAYI : 17192610-125[ÖZG-14/44]-277 KONU : Yıllara Sari İnşaat İşinde İşin Bitim Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemeler Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kooperatifinizin 1996 yılından bu yana konut yapı kooperatifi olarak faaliyette bulunduğu, tamamı kooperatifinize ait olan arsaya bina inşaat ruhsatının 02/09/2009 tarihinde alındığı, inşaatın emanet usulü ile taşeronlara yaptırıldığı, son olarak mantolama yaptırdığınız taşeronun zamanından önce işini bitirdiği, ancak taşerona aylık taksitler halinde borcunuzun bulunduğu, taşerona bugüne kadar yapılan avans ödemelerinden ise %3 kesinti yapıldığı, taşeronun bu işle ilişkisini keserek fatura düzenlemek istediği belirtilerek; taşeronun fatura kestikten sonra kalan borcunuzun ödenmesi sırasında vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

  • 42 maddesinin birinci fıkrasında, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kâr veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği,
  • 44 maddesinde, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği ve bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılatın, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınacağı,
  • 94 maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaları gerektiği; aynı fıkranın 3 bendinde, 42 madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden %3 gelir vergisi tevkifatı yapılacağı,
  • 96 ncı maddesinin 1 fıkrasında vergi tevkifatının 94 madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı, bu maddede geçen hesaben ödeme deyiminin, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade ettiği
hükümlerine yer verilmiştir


Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 maddesi kapsamına girmesi için, faaliyet konusu işin, inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak başkaları hesabına yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir Ayrıca, geçici ve kati kabul usulüne tabi işlerde geçici kabul tutanağının düzenlendiği tarihin, geçici ve kati kabul usulüne tabi olmayan işlerde ise işin fiilen tamamlandığı veya bırakıldığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edilmesi, bu işle ilgili kâr veya zararın bitim tarihi itibariyle tespit edilmesi ve tamamının işin bittiği yılın geliri olarak beyan edilmesi gerekmektedir


Özelge talep formunun ekinde yer alan belgelerin incelenmesinden, tamamı kooperatifinize ait olan arsa üzerine inşa edilen dokuz adet binanın mantolama işinin yapımı için taşeron … İnşaat İzolasyon-… ile 20/11/2013 tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşmeye konu olan işin ise 21/08/2014 tarihinde bitirildiği anlaşılmaktadır


Diğer yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere, emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır Aynı Kanunun 231 maddesinin 5 numaralı bendinde de; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır" hükmü yer almaktadır Buna göre, işin bitim tarihinden itibaren azami 7 günlük süre içerisinde bu işe ilişkin faturanın düzenlenmesi gerekir


Bu hüküm ve açıklamalara göre, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işi dolayısıyla avans ödemeleri de dahil olmak üzere nakden veya hesaben gerçekleştirilen hak ediş ödemeleri üzerinden %3 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir


Buna göre, taşeron tarafından üstlenilen inşaat işinin tamamlanması nedeniyle düzenlenen hak ediş faturasının kayıtlarınıza alındığı tarihte hesaben ödeme gerçekleşmiş olacağından, hak ediş faturasında yer alan toplam tutardan, tevkifata tabi tutulmuş olmaları kaydıyla iş bitiminden önce ödenmiş olan avans niteliğindeki ödemeler mahsup edildikten sonra kalan tutar üzerinden, bu tarih itibarıyla vergi kesinti yapılması gerekmektedir
Ancak, işin bitirilmesinden sonra taşerona yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmasına gerek yoktur
Bilgi edinilmesini rica ederim

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.