Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-23-2008   #16
Equinox
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:


Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir

__________________
CHP’siz Atatürkçü,MHP’siz milliyetçi,AKP’siz Müslümanım,Allah istismarcılardan korusun
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-23-2008   #17
suskun
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

· Bu memleket dünyanın beklemediği, asla umut etmediği ayrıcalıklı bir varoluşa sahne oldu Bu sahne en az 7 bin senelik bir Türk beşiğidir Beşik doğanın rüzgarıyla sallandı; beşiğin içindeki çocuk doğanın yağmurlarıyla yıkandı, o çocuk doğanın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu sonra onlara alıştı; Onların oğlu oldu Birgün o doğa çocuğu, Doğa oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu Türk budur YIldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir

__________________
'' Milli Benligini Yitirmis Uluslar
Başka Milletlerin Avıdır !!!! ''
Mustafa Kemal ATATÜRK

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-24-2008   #18
Equinox
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondurBu Bölüm teşekkürler kaplan

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-25-2008   #19
Equinox
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin
Hiç kimseyi aldatmayacaksın
Ülke için amaç ne ise;
O'nu görecek O'nu görecek
O hedefe yürüyeceksin
Herkes senin aleyhinde bulunacakdır
Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacakdır
Fakat buna karşı direneceksin
Önüne sonsuz engeller yığacaklardır
Kendini büyük değil küçük,zayıf,araçsız hiçe sayarak,
Kimseden yarıdm gelmediğine inanarak,
Bu engelleri aşacaksın
Bundan sonra da sana büyük derlerse,
Bunu söyleyene güleceksin

MUSTAFA KEMAL ATATÜRKAlıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-25-2008   #20
*KeDi KeSeN*
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:Muhterem Gençler, Hayat mücadeleden ibarettir Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır: Galip gelmek ve mağlup olmak Size Türk gençliğine tevdi ettiğimiz vicdan emaneti, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-25-2008   #21
*KeDi KeSeN*
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir (1924)
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-25-2008   #22
*KeDi KeSeN*
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:illi benliğe uzanacak her eli şiddetle kırdığımız, önüne dikilecek her perdeyi derhal devirdiğimiz gün, hakiki kurtuluşa yetişmiş olacağız (1923)

Bizde ruhbanlık yoktur Hepimiz müsaviyiz ve dinimizin ahkamını mütesaviyen öğrenmeye mecburuz Her fert diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır orası da mekteptir (1923)

Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla ilgisi olmadığını söyler Bazı kimseler modern olmayı kafir olmak sayıyorlar Asıl kafirilik onların bu inanışıdır (1923)

Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, yurda ve ulusa sevgiyi, bağımsızlık şerefini öğretir Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman, onu kurtarmak için izlenmesi uygun olan en doğru yolu belletir

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir, öğretmenden ve eğitimden yoksun bir millet daha millet adım almak yeteneğini kazanamamıştır Orta sıradan kütle denir, millet denemez Öğretmenler, hiç bir zaman hatırınızdan çıkmasın ki, cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister

Öğrenci, her ne yaşta olursa olsun onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakılmalı ve öyle muamele edilmelidir

Türk çocuğu, atalarım tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır

Millî duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin millî ve zengin olması millî duygunun gelişmesinden başlıca etkendir Türk dili, dillerin en zenginlerindendir Yeter ki bu dil bilinçle işlensin Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır

Türk demek, dil demektir Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dildir Türk milliyetindenim diyen insanlar, herşeyen öncemutlaka Türkçe konuşmalıdırlar Türkçe konuşmayan bir insan Türk harsına, camiasına mensubiyetim iddia ederse buna inanmak doğru olmaz

Sanatçı, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ilk ışığı duyan insandır

Medeniyet şahikasının merdiveni sanattır

Tiyatro, bir memleketin kültür seviyesinin aynasıdır

Yaşamak demek, çalışmak demektir

Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız

Çalışmak ve başarı aramak, her ihsan için temel ilke olmalıdır


Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-25-2008   #23
jasmine
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir Yorgunluk her insan, her mahlûk için tabii bir halettir, fakat insanda yorgunluğu yenebilecek mânevi bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür

● Öyle istiyorum ki, Türk Dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar

● Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir


● Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir

● Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır

● Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar

● Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir
Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz

● Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz


● Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım

● Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar

● Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız

● Yurtta sulh, cihanda sulh


<STRONG><FONT size=2><FONT face="Franklin Gothic Medium"><FONT color=darkorchid>● Türk milletinin istidatı ve kati kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir<SPAN style="COLOR: black">

__________________
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-25-2008   #24
jasmine
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir Yorgunluk her insan, her mahlûk için tabii bir halettir, fakat insanda yorgunluğu yenebilecek mânevi bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür

● Öyle istiyorum ki, Türk Dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar

● Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir

● Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir

● Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır

● Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar

● Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz

● Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz

● Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım

● Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar

● Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız

● Yurtta sulh, cihanda sulh

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-27-2008   #25
Equinox
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:


Bizi yanlış yola sevkeden soysuzlar bilirsiniz ki,
çok kere din perdesine bürünmüşler,
sâf ve temiz halkımızı hep din kuralları sözleriyle aldata gelmişlerdir
Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz
Görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden,
harabeden fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve kötülükten gelmiştir
1923

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-28-2008   #26
Equinox
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:


Bizim dinimiz en mâkul ve en tabiî bir dindir Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uyması lâzımdır Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur
1923

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 06-01-2008   #27
[KAPLAN]
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

"Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de iyi anne olmalarıdır"

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 06-04-2008   #28
Equinox
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:"Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz
Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir
Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi,
hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir "

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 06-04-2008   #29
Avatar
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:
Hayatta sadece bir tek şeye ihtiyacımız var Çalışkan olmak

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 06-07-2008   #30
Equinox
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:


Şimdiye kadar takibolunan tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin gerilemesinde en mühim etken olduğu kanaatindeyim
Onun için millî terbiye programından bahsederken eski devrin hurafatından ve yaradılışımızla hiç de münasebetli olmayan yabancı fikirlerden, Doğudan ve Batıdan gelen tesirlerden tamamen uzak millî seciye ve tarihimizle mütenasip bir kültür kastediyorum
Çünkü millî dâvamızın inkişafı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir
Lâlettayin bir yabancı kültürü şimdiye kadar izlenen yabancı kültürlerin neticelerini tekrar ettirebilir
Kültür zeminle mütenasiptir
O zemin milletin seciyesidir (15 Temmuz 1921)

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.