Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 11-25-2007   #1
bukettt
Icon47

Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?Sayın forumsinsi üyeleriAtatürk'ün tarihte bugün niteliğinde hangi tarihte ne yaptıgını günü gününe yayınlamaya calışcambugün 25 kasım ve
Atatürk'ün yıllar önce bugün yaptıkları
25 Kasım 1930
Gazi Mustafa Kemal, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve
Yaver Rusuhi ile Samsun’da
1934 - Atatürk'ün, akşamüzeri Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ı kabulü
Atatürk'ün, Başbakanlığa ismet Paşa'ya "İnönü" soyadını verdiğini bildiren mektubu: "Başbakan ismet Paşa Hazretleri'nin, inkılâp tarihimizin ilk şerefli ve parlak sayfası olan İnönü Meydan Muharebelerinin baş kahramanı olmuş bulunması itibariyle, soyadı kanunu gereği olarak, alacağı aile isminin 'İnönü' olmasınıçok yerinde bulduğumdan kendilerine bu soyadını verdiğimi bildiririm"
Atatürk'ün, eşi ve kızıyla Türkiye'yi ziyaretleri esnasında gördükleri yakınlığa teşekkür eden İsveç Veliahtı Prens Güstav Adolf'un mektubuna cevabı
1929 - İstanbul'a gelen Alman biyografi yazarı Emil Ludwig'in demeci: "Ben öteden beri büyük simaları tetkik ile meşgulüm Avrupa'm büyük devlet adamları ile görüştüm Onların karakterleri ve görüşlerini öğrendim Büyük Gazi de meydana getirdiği büyük eserlerle kendisinden çok söz ettirmiş bir şahsiyettir Bu sebeple özellikle Gazi ile görüşmek isterim Bu amaçla Ankara'ya gideceğim''[Kocatürk]

1925 - Şapka Yasası (Şapka Devrimi)


Şapka giyilmesi konusundaki kanun, TBMM'de kabul edildi
Kanun, 28 Kasım'da yürürlüğe girdi Kanun kabul edilirken, Rize'de şapka ve diğer inkılaplara karşı gösteriler yapıldı Rize'de de olaylar sonunda 8 kişi idama mahkum oldu
Atatürk'ün, akşam, Çankaya'da yapılan kabine toplantısına başkanlık edişi
1925 - Legislation on hats and attire is passed Wearing the fez is prohibited by law
1924 - Kazım Paşa (Özalp) TBMM başkanı seçildi
Atatürk'ün, Le Matin gazetesi yazarı Madam Titaniya'ya Türkiye-Fransa ilişkileri ve hilâfetin kaldırılması hakkında demeci: "Hilâfet, mazinin bir rüyası olup zamanımızda yeri yoktu!" [Kocatürk]
1922 - Edirne'de milli idarenin kurulması
1920 - TBMM 'nde "Düğünlerde Men'i İsrafat Kanunu" kabul edildi
(Düğünlerde gereksiz harcamanın önlenmesi)
Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Şeyh Sunusî şerefine verdiği yemekte konuşması
1916 - Atatürk'ün Says köyünde 23 Alay'ın 3 Tabur'unu denetlemesi, tabura bir tatbikat yaptırılması
1912 - Akdeniz Kolordusu (Bolayır) Harekât Şubesi Müdürlüğüne atanması
Mustafa Kemal, Çanakkale Boğazı Kuvayı Mürettebesi Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atandı
Atatürk'ün, Gelibolu'da bulunan Bahr-i Sefid (Çanakkale) Boğazı Kuva-yi Mürettebe Komutanlığı Harekât Şubesi Müdürlüğü'ne atanması Fahri Paşa'nın komuta ettiği bu kuvvetin Kurmay Başkanı, Binbaşı Fethi (Okyar) Bey idi

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 11-26-2007   #2
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?
26 KASIM - NOVEMBER 26

Tarihte Bugün - Today in History


26 Kasım 1930
Gazi Mustafa Kemal, Samsun’da bir ortaokulun Coğrafya dersinde


26 Kasım 1930
Samsun Lisesinde öğrencilerle ders dinlerken
1935 - Atatürk'ün, Moskova'da havacılık eğitimi gören Sabiha Gökçen'e telgrafı: "Başarılıçalışmalarını duydukça çok memnun oluyorum Senden sık sık haber bekliyorum Gözlerinden öper, sağlıklar dilerim"
Afyon-Isparta demiryolu açıldı

1934 - Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair KanunTBMM'de, yeni bir kanunla, "ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi, hazretleri" gibi lakap ve unvanlar kaldırıldı
Lakap ve unvanlar kaldırıldı: Efendi, Bey, Paşa, Hazretleri vb lâkap ve unvanların kaldırıldığına dair Kanun'un kabulü
Kanunla Ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi, hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılıyor; bütün yurttaşlar, kadın erkek, kanun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlarıyla anılır deniliyordu
Mustafa Kemal Atatürk İsmet Paşa'ya bir mektup göndererek, kendisine "İnönü" soyadını verdiğini bildirdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kâzım Paşa'ya Atatürk tarafından "Özalp" soyadının verilişi
1933 - Atatürk'ün, Çankaya'da Macar Elçisi Tahy'nin veda ziyaretini kabulü
1931 - Atatürk'ün, akşamüzeri Marmara Köşkü'ndeki çay ziyaretinde bulunması, gece geç saatte Çankaya'ya dönüşü
1930 - Atatürk'ün, Samsun'da Vilâyet'i, Belediye'yi, Lise'yi ve Türkocağı'nı ziyareti, gece Ege vapuruyla Trabzon'a hareketi
Atatürk'ün, Samsun Türkocağı'ndan ayrılırken söyledikleri: "Milletin kıymetli ve seçkin gençleriyle konuşmak benim için saadettir Bu saadeti uzatmak isterdim; fakat vapuru bekletmemek lâzım Çok memnun oldum"
Atatürk ve Türk Gençliği

1929 - Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Geçici Ticaret Antlaşması imzalandı
1926 - Türkiye'nin ilk şeker fabrikası, 1926'da Alpullu'da faaliyete geçti

1925 - Atatürk'ün, akşam Başbakanlığa giderek İsmet (İnönü) Paşa'yla bir süre görüşmesi (Görüşme esnasında içişleri Bakanı Cemil (Uybadin) Bey de bulunmuştur)

1924 - Kazım Özalp TBMM'nin 3 başkanı seçildi Görevini 1 Mart 1935'e kadar sürdürdü
1923 - Posta Kanunu kabul edildi

1922 - Başyaver Salih (Bozok) Bey'in, İzmirden -Atatürk'e iletilmek üzere- TBMM BaşkanlığıÖzel Kalem Müdürü Hayati Bey'e telgrafı: "Bazı engeller nedeniyle ikametgahtaki hazırlık üç dört gün gecikmiştir Lâtife Hanımefendi, her şeyin muntazam olmasına fevkalâde ehemmiyet verdikleri için azami beş güne kadar bütün eksikler tamamlanacağından Valide Hanımefendi'nin hareketlerinin, ona göre düzenlenmesini rica ederim Paşa Hazretlerinin, valideleriyle birlikte gelmek arzusunda bulunup bulunmadıklarının bildirilmesini rica ederim"

Çanakkale'nin kurtuluşu Gelibolu, Maydos ve Lalapaşa'nın kurtuluşu

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 11-27-2007   #3
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?
27 KASIM - NOVEMBER 27

Tarihte Bugün - Today in History


27 Kasım 1923
29 Ekim 1923 günü kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin aynı gün
TBMM’nin oybirliğiyle Cumhurbaşkanlığı’na seçtiği
Gazi Mustafa Kemal


27 Kasım 1923
Cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonra


27 Kasım 1930
Ege Vapuru ile Trabzon’a giderken


27 Kasım 1930
Ege Vapurunda salıncakta
1936 - Atatürk'ün, Çankaya'da İngiltere Büyükelçisi Percy Loraine ve İran Büyükelçisi Halil Fahimi'yi kabulü
1936 - Hatay meselesinin Milletler Cemiyeti'ne götürülmesi TBMM'de kabul edildi
1931 - Atatürk'ün, akşamüzeri İsmet Paşa'nın Köşkü'ne gidişi, akşam Çankaya'ya dönüşü
1930 - Atatürk'ün, Ege vapuruyla Samsun'dan Trabzon'a gelişi ve şehirde bazı ziyaretlerde bulunması
1924 - 17 Kasım 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın başkanlığına Kâzım Karabekir Paşa seçildi (Terakkiperver Cumhuriyet Partisi, 3 Haziran 1925'te Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmıştır)
1923 - Tosya, Osmancık, Erbaa, Vezirköprü, Ladik ve Havza'da meydana gelen deprem sonucunda 5 bin kişi öldü, 40 bine yakın bina da yıkıldı
Atatürk'ün, Curtis Lafrance adlı Amerikalıçocuğun 28 Ekim 1923 tarihli mektubuna cevabı: "Amerika'nın zeki ve çalışkan çocuklarına yegâne tavsiyem, Türkler hakkında her işittiklerine gerçek gözüyle bakmayıp görüşlerini mutlaka ilmî ve esaslı incelemelere dayandırmaya bilhassa önem vermeleridir" [Kocatürk]
Mr Curtis Lafrance'a

Mektubunuzu aldım Türk vatanı hakkındaki alaka ve temenniyatınıza teşekkür ederim Arzunuz veçhile bir adet fotoğrafımı leffen gönderiyorum Amerika
'nın zeki ve çalışkan çocuklarına yegane tavsiyem: Türkler hakkında her işittiklerine hakikat nazariyle bakmayıp kanaatlerini mutlaka ilmi ve esaslı tahkikata istinat ettirmeye bilhassa atf-ı ehemmiyet eylemelidir Hayatta nail-i muvaffakiyet ve saadet olmanızı temenni ederim

Türkiye Reisicumhuru
Gazi Mustafa Kemal

1920 - Çerkes Ethem birliklerinin itaatsizlikleri, Ethem'in kardeşi Tevfik'in Batı cephesi komutanına ve Mustafa Kemal'e yazdığı mektuplarla ortaya çıktı
Umum Seyyar Kuvvetler Komutan Vekili -Çerkeş Ethem'in kardeşi-Tevfik Bey'in, Atatürk'e telgrafı: "Seyyar Kuvvetler bu noktalar halledilinceye kadar Batı Ordusu'nu âmir tanıyamayacaklardır ve Batı Ordusu'nun gönderdiği Simav ve Havalisi Komutanı'nın Eskişehir'e dönmesi için emir verilmiştir(!)" [Kocatürk]
1919 - İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında, Nöyyi (Neuilly) Barış Antlaşması imzalandı
Atatürk'ün, Cemal Paşa'nın 24 Kasım 1919 tarihli telgrafına cevabı: "Devletin iç işleri ve siyasî işlerinin ortaklık kabul etmediği bir gerçek olmakla beraber, benzeri görülmemiş bugünkü durumda, vatan ve milletin mukadderatını temin edecek olan millîörgütü bozacak hiçbir muameleye milletin razı olmayacağı da pek meşru ve tabiîdir Heyetimiz, imzası altındaki üstlendiği hususlara tamamiyle sadıktır Ancak, üstlenmelerin karşılıklı olması gerekir Halbuki hükümet, Salih Paşa'nın imzası altındaki üstlenme ve notların henüz hiçbirini yerine getirmemiş ve varsa engelleyici nedenleri de bildirmemiştir" [Kocatürk]
1916 - Atatürk'ün, Koh köyündeki 23 Alay Karargâhı'ndan hareketle Siirt'e gelişi, merasimle karşılanışı, geceyi burada geçirişi
1915 - Atatürk'ün, Kurmay Başkanıİzzettin (Çalışlar) Bey'le beraber 12 Tümen gözetleme yerine gitmesi ve Bekârtepe'ye karşı düzenlenen bir topçu ateşini izlemesi

1911 - Atatürk'ün, binbaşılığa yükselmesi
Mustafa Kemal'in İtalyan-Osmanlı Trablus Savaşı'nda Tobruk taarruzunu başarıyla idare etmesi

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 11-28-2007   #4
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?28 KASIM - NOVEMBER 28


28 Kasım 1930
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ege Vapuru ile Trabzon'a giderken

1938 - Atatürk'ün vasiyetnamesi açıldı
Atatürk'ün vasiyetinin, Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Hakimliği tarafından açılması
Atatürk, vasiyetinde; parasının nemasından yakınlarına, manevi evlatlarına aylık, İnönü'nün çocuklarına yükseköğrenim ödeneği bağlanması koşuluyla parasını ve Çankaya'daki mülkünü CHP'ye bıraktı Nemadan kalacak miktarın her yıl Türk Dil ve Tarih kurumlarınca paylaşılmasını istedi
1936 - Ereğli Kömür Şirketinin hükümetçe satın alınmasına dair Ankara'da sözleşme imzalandı
1935 - Bursa'da Merinos Fabrikası ile Gemlik'te Suni İpek Fabrikasının temel atıldı
1934 - Milli Mücadele'nin Gazetesi Hakimiyet-i Milliye ''Ulus'' adıyla çıkmaya başladı

1933 - Atatürk'ün, öğleden sonra Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa'yı kabulü ve görüşmesi
1930 - Atatürk'ün, Trabzon Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyareti ve konuşması: "Her an tarihe karşı, cihana karşı hareketimizin hesabını verebilecek bir vaziyette bulunmak lâzımdır!"
1928 - İlk kadın avukat Beyhan Hanım, İstanbul I Ticaret Mahkemesinde bir kadını savundu
1925 - Şapka Devrimi'ne ilişkin yasa yürürlüğe girdi
1922 - Yunanistan'da yenilgiye neden olan kabine üyeleriyle Başkomutan Hacıanesti, idama mahkum edildi
İsmet Paşa’nın İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon ile Musul konusunda görüşmesi
1920 - Mehmet Akif (Ersoy) ve Eşref Edip ''Sebilü'r-Reşad'' dergisini Kastamonu'da çıkarmaya başladılar
1919 - Düşmana karşı Maraş mücadelesi başladı
Fransızlar Maraş'ta kaledeki Türk bayrağını indirerek yerine Fransız bayrağı çekti Bu hareket halk arasında büyük bir infial yarattı Halk direnişi örgütlemeye başladı
Maraş kalesin Fransız bayrağı çekilmesi üzerine, Maraş halkının direnişi, (Maraş halkının kale duvarlarına tırmanması ve Fransız bayrağının indirilerek yerine Türk bayrağının çekilmesi)
Atatürk'ün, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın 10 Kasım 1919 tarihli mektubuna cevabı: "Saltanat hükümetinin, esaslı bir teşebbüs için dayandığı kuvvetin ciddiyetine güvenemediği gibi hususları ciddî görmüyoruz"
1918 - Kazım Karabekir Paşa'nın İstanbul'a dönüşü
1916 - Atatürk'ün, Siirt'te, günü Vali Memduh Bey'in konağında geçirişi

1912 - Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti

1911 - Atatürk'ün, İskenderiye'den -Şerif takma adıyla- Selanik'te Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "Yolculuğun ilk devresini savdık Şimdi ikinci yolculuğa çıkıyoruz Bizim valide acaba ne haldedir?"

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 11-29-2007   #5
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?29 KASIM - NOVEMBER 29


[Birinci Dönem Lausanne Konferansı Tartışmaları
( 20 Kasım 1922 - 4 Şubat 1923)
1937 - Hatay'ın bağımsızlık statüsü yürürlüğe girdi
HATAY’DA "BAĞIMSIZ REJİM"
Fransa Başbakanı Leon Blum’un, Suriye’ye bağımsızlık verileceği şeklinde beyanı, Hatay’ın Suriye’ye geçmeden anavatana katılması için yapılacak çalışmaların hızlandırılmasını gerekli kıldı Bu sırada Türk nüfusun aleyhine gelişeceği sezilen, 14-15 Kasım 1936 genel seçimlerine Türkler katılmayarak seçimi boykot ettiler 1937 yılı başında, Hatay’daki huzursuzluğu gündemine alarak görüşen Milletler cemiyeti, “her Hataylı dilediği cemaat listesine yazılmak ve rey vermek hakkına sahiptir” maddesini içeren Türk tezini kabul etti ve yapılacak halk oylaması için Antakya’ya bir gözlemci heyeti gönderdi
Heyetin halk oylaması konusunda olumlu bir kanı ile Cenevre’ye dönmesinden ve raporlarını 27 Ocak 1937’de Milletler Cemiyeti’ne vermelerinden sonra, İskenderun Sancağı için yeni bir statü ve anayasa taslağı hazırlanarak sancakta, Millet Meclisi seçimi yapılması kararı alındı Türkiye adına Numan Menemencioğlu’nun katıldığı anayasa taslağı hazırlama komisyonu, Fransız, İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı diplomatlardan oluşmaktaydı Komisyon tarafından 15 Mayıs 1937’de tamamlanan tasarı Milletler Cemiyeti’nce 29 Mayıs 1937’de kabul edildi Bu taslağa göre sancak, içişlerinde bağımsız, dışişleri, maliye, gümrük işlerinde Suriye’ye bağlı kalacaktı Sancağın toprak bütünlüğü, Türkiye ve Fransa’nın garantörlüğü altındaydı
Milletler Cemiyeti’nce kabul edilen tasarı esasları çerçevesinde Ekim 1937’de Antakya ve İskenderun’da Türk konsoloslukları açıldı 29 Kasım 1937’de bağımsız rejim yürürlüğe girdi
1936 - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Devrim Tarihi dersleri başladı
1935 - İstanbul'da Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası açıldı
1932 - Jön Türk hareketinin önderlerinden düşünür Abdullah Cevdet öldü
1930 - Atatürk'ün, öğleden sonra Ege vapuruyla Trabzon'dan ayrılışı
1929 - Tekirdağ'da inşa edilen Atatürk Anıtı açıldı

1920 - "İstiklal Madalyası" ihdası hakkındaki kanunun TBMM'de kabulü

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 11-29-2007   #6
[KAPLAN]
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?Birçok kişinin faydalanabileceği böylesine güzel ve anlamlı bir konuya vesile olduğunuz için çok teşekkürler

Konunuz herkeze daha fazla faydalı olabilmesi için sabitlenmiştir

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 11-29-2007   #7
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?Alıntı:
[KAPLAN] tafarından gönderildi Mesajı Görüntüle
Birçok kişinin faydalanabileceği böylesine güzel ve anlamlı bir konuya vesile olduğunuz için çok teşekkürler

Konunuz herkeze daha fazla faydalı olabilmesi için sabitlenmiştir
ben teşekkür ederim kaplan

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 11-30-2007   #8
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?30 KASIM - NOVEMBER 30
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, TBMM Başkanı Kâzım Özalp'in kızının nişan töreninde
(30 Kasım 1933)


1937 - Atatürk'ün, Hatay'da yürürlüğe giren yeni rejim (bağımsızlık)'le ilgili olarak Ulus gazetesi başyazarı Falih Rıfkı Atay'a demeci: "Hatay'da Fransız delegesi, Hataylıların çok şevk ve heyecanla bayram yapmaları doğal olan bir günde eğer Hatay Türklerini serbestçe bugünü kutlamaktan men edecek önlemler almışsa, buna yazık demekle yetinirim Çünkü böyle bir zihniyet, devletler arasında yüksek dostluk ilişkilerinin bugün ve yarın için olumlu yolda yürümek lüzumunun henüz anlaşılmamış olmasından ileri gelir!"
(1937 - Kasım sonu) - Alman devlet adamı Dr Ernest Jackh'ın, Türkiye'yi ziyaretini takiben Atatürk'e mektubu: "Ankara'dan Atina'ya yolculuğumda tekrar Çanakkale Boğazı'ndan geçtim Oradaki görüşmemizi hatırladım ve Çanakkale Boğazı'nda kazandığınız zaferin tarihîönemini özetlemeye karar verdim: Türkiye için bir millet olarak varlığını, kurtuluş ve bağımsızlığını temin; merkez devletleri için Macaristan, Avusturya ve Almanya'ya kuzey-doğudan bir hezimet ve çöküşe sebep olacak bir tehdidin 1915'te önlenmesi ve 1918 yılına kadar da böyle bir tehlikeye karşı uyanıklığı; Çarlık Rusyası için batılı müttefiklerinden siyasî, iktisadi ve askerî ayrı düşüşü ve bu suretle çöküşünü temin gibi olaylardan ibarettir"[Kocatürk]
1933 - Atatürk'ün, akşam Kâzım (Özalp) Paşa'nın evine gelerek kızının nişan törenini şereflendirmesi

1932 - Ulukışla-Niğde demiryolu hizmete açıldı
1931 - İktisadi Buhran Vergisi Kanunu TBMM’de kabul edildi

Atatürk'ün, Çankaya'da İsveç Elçisi Boheman ve Hollanda Elçisi Verschuur'u, daha sonra Türk-Amerikan Cemiyeti 2 Başkanı M Cening'i kabulü
1930 - Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği “Ses Kraliçesi” yarışmasını Hudadat Şakir Hanım kazandı
Paris'teki bir film şirketinin düzenlediği uluslararası ses yarışmasının Türkiye bölümü, Cumhuriyet gazetesince gerçekleştirildi Yarışmaya katılan 38 kişiden Hudadat Şakir Hanım, 20 Jüri üyesinden 16'sının oyuyla ''Türkiye Ses Kraliçesi'' seçildi
1929 - Gazi Mustafa Kemal, Alman tarihçi Emil Ludwig'i Çankaya'da kabul etti
Atatürk'ün, Çankaya'da Emil Ludwig'i kabulü ve görüşmesi: "Kapıda duran nöbetçi bile benden korkmaz; isterseniz kendisinden sorunuz Korku üzerine egemenlik kurulamaz Toplara dayalı egemenlik yaşamaz! Böyle bir egemenlik ve hatta diktatörlük, ancak ihtilâl halinde geçici bir zaman için gerekir"
Atatürk'ün, Çankaya'da Yunan Elçisi Polychronadis'in güven mektubun kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması
1925 - Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılmasına Dair Kanun, 677 sayılı yasanın kabulü

Salahiyetsiz sarık ve ruhani kıyafet taşıyanların cezalandırılmasına ilişkin kanun çıktı
TBMM kürsüsünün arkasındaki duvara ''Hakimiyet Milletindir'' yazılı levha asıldı

TEKKE VE ZAVİYELER KAPATILDI

Osmanlı toplum ve eğitim hayatında önemli bir yere sahip olan tekke ve zaviyeler zamanla yozlaşmış ve toplumsal alanda bölünme ve gruplaşmalara sebep olmuştu Uygar ve ileri bir millet olma amacını güden toplumumuz için tekke, zaviye, türbe ve tarikat gibi engeller kaldırılması zorunlu kurumlardı Atatürk, Kastamonu’da 30 Ağustos 1925’te söylediği bir nutukta türbelerin, tekkelerin ve zaviyelerin kapatılmasının ve tarikatların kaldırılmasının işaretini vermiştir; “Ölülerden medet ummak, medeni bir cemiyet için, şindir(lekedir) Efendiler ve ey millet, biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz En doğru en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır

30 Kasım 1925 tarih ve 677 sayılı kanunla tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kabul edilmiş ve birtakım unvanların kullanılması yasaklanmıştır Kanun, bütün tarikatlarla birlikte, şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük, gaipten haber vermek ve murada kavuşturmak amacıyla muskacılık gibi, eylem, unvan ve sıfatların kullanılmasını, bunlara ait hizmetlerin yapılmasını ve bu unvanlarla ilgili elbise giyilmesini de yasaklamıştır
1922 - Doğu Trakya'nın tamamının teslimi işleminin bitirilmesi
Mudanya Ateşkes Antlaşması uyarınca, Doğu Trakya'nın teslim işlemleri tamamlandı

Doğu Trakya’nın Yunanlılarca boşaltılması tamamlandı
1921 - Cemal Paşa'nın, Münih'ten Atatürk'e mektubu: "Bence bugünün en önemli meselesi, Enver'in son girişimleridir Bu mecnunu, Anadolu'da sizin başınıza belâ olmaktan meneden talihe teşekkür borçlu olduğum halde ondan sonra giriştiği işten dolayı son derecelerde hayretteyim"
1920 - Atatürk'ün, Türk-Sovyet ilişkilerini bozmaya yönelik İngiliz propagandaları hakkında Doğu Cephesi Komutanlığı'na talimatı: "Türk milletinin, kendi hayatına kastetmiş olan emperyalistlerle müştereken hareket edebileceği zannını birçok kere telkine muvaffak olan İngiliz oyunlarına hayret etmemek elden gelmez" [Kocatürk]

1919 - 1 Anzavur İsyanı'nda, isyancı kuvvetler yok edildi

1918 (Kasım sonu) - Atatürk'ün, gazeteci ve yazar Aka Gündüz'e söyledikleri: "Bütün milletin bilmesi lâzımdır ki, memleketin uğradığı bu kaza ancak anayurdun ortasında çalışmakla tamir edilebilir Bir Mondros Mütarekesi, bu şekilde bir işgal ve bu şekilde iç politika gürültüleri mevcut oldukça İstanbul'da hiçbir şey yapılamaz Milletin ruhu zindedir; cevheri bozulmamıştır Onu gene kendi içinden harekete geçirmek lâzımdır Bunu böyle yapacağım!"
1916 - Atatürk'ün, sabah Garzan'dan Silvan'a hareketi, öğleden sonra saat 1630'da Silvan'a dönüşü

1913 - Göklerde ilk Türk kadını: İlk uçan Türk kadını Belkıs Şevket Hanım Uçuran Fethi Bey
Tek motorlu üstü açık tayyareye binme cesareti gösteren ilk kadın

Balkan Harbi'nden sonra Donanma Cemiyeti’nin tayyare ve gemi alma hususunda açtığı büyük bağış kampanyasına Türk milleti geniş çapta iştirak ediyordu Ata Paşa’nın oğlu Şevket Bey’in kızı Belkıs Şevket Hanım, Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan (Kadın Hakları Koruma Derneği) kurucularından olarak bağış kampanyasını hararetle desteklemekteydi İstanbul üzerinde 15 dakika uçtular ve halkı bağışa çağıran kartlar attılar
İyi derecede İngilizce bilen Belkıs Şevket Hanım, özel okullarda müzik, İngilizce ve çocuk bakımı dersleri vermekteydi Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan, elliyi aşkın üyesi bulunan bu dernek, aynı yıl, üyelerinden Bedriye Osman Hanım'ın Telefon Şirketi'ne memur olarak girmesi yolunda çaba harcadı ve başarıya ulaştı
1909 - Osmanlı tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla Tarihi Osmani Encümeni kuruldu

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 12-01-2007   #9
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?
1 ARALIK - DECEMBER 11 Aralık 1930
Atatürk, Ege Vapuru'nda İstanbul'u seyrederken
1933 - İktisat Vekaleti'nin hazırladığı, TC Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı Başbakanlığa sunuldu
1930 - Atatürk'ün Ege vapuruyla Trabzon'dan İstanbul'a gelişi
1929 - Alman biyografi yazarı Emil Ludwig'in Ankara'dan ayrılırken gazetecilere demeci: "Gazi Hazretleri ile görüşmem o kadar kıymetlidir ki, bunu bir iki kelime ile sınırlamak imkânı yoktur Bütün dünya Gazi Hazretleri'nin yalnız faaliyetini bilirler Fakat, ben kendileri ile görüşürken dünyanın meçhulü olan diğer bir meziyetini keşfettim Gazi Hazretleri eylem adamı oldukları kadar da bir düşünürdürler"
1928 - Yeni Türk harflerinin kullanımı yürürlüğe girdi Gazeteler, mecmualar, levha, tabela ve ilanlar yeni harflerle basılmaya başladı
Osmanlı borçlarının tasfiyesine ilişkin anlaşma TBMM'de onaylandı
II İktisat Şurası toplandı (1/14 Aralık 1928)
Vakit gazetesinin 30 Kasımda başlattığı ''Mutlu Çiftler Müsabakası'' ilgiyle karşılandı
1924 - Türkiye ile Estonya arasında dostluk anlaşması imzalandı
1921 - Fransızlar, Adana ve Mersin'i Türklere teslim etti Adana hükümet konağına Türk bayrağı çekildi
Vekiller Heyeti'nin, yetki ve vazifesine dair kanun teklifi münasebetiyle Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "Anayasamızın maddelerini düşünecek olursak, bu kanun, doğrudan doğruya yalnız bizim kafalarımızdan çıkmış bir kanun değildir Bu kanun, doğrudan doğruya her millet ferdinin kalp ve vicdanında kendiliğinden doğmuş, toplumumuzun yüksek vicdanında belirmiş ve ondan sonra yürürlüğe girmiştir Zaten, bu münasebetle demin arz etmiştim, kanun, hakikî kanun yalnız böyle olur Taklit ile kanun olmaz"[Kocatürk]
1920 - Demirci Mehmet Efe'nin ayaklanması
Atatürk'ün, Türk-Sovyet ilişkilerine dair esaslar konusunda Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Paşa'ya talimatı (Talimatın bir özeti de Baku ve Tiflis mümessillerimize iletilmek üzere Doğu Cephesi Komutanlığı'na gönderilmiştir) [Kocatürk]
1918 - Hükümet ilerde ağırlaştırılacak hükümlerle birlikte gazetelere sansür getirdi

Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Heyet-i Osmaniye kuruldu
İzmir'de Müdafaa-ı Hukuku-ı Osmaniye Cemiyeti kuruldu
Bir Fransız - Ermeni taburu Dörtyol’u işgal etti
1916 - Atatürk'ün, Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi tarafından yazılan "Allah'ı inkâr Mümkün müdür?" adlı eseri okuması
1915 - Atatürk'ün, gece Anafartalar Grubu Karargâhı'nda Kurmay Başkanıİzzettin (Çalışlar) ve Fuat (Bulca) Bey ile evlilik üzerine sohbeti
1912 - Atatürk'ün, İstanbul'dan Gelibolu'ya hareketi

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 12-02-2007   #10
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?2 ARALIK - DECEMBER 2
2 Aralık 1930
Gazi Mustafa Kemal, Harp Okulunda öğrencilerle2 Aralık 1930
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İstanbul'da Harp Okulunda
1937 - Gençliğin, İstanbul Beyazıt Meydanı'nda, Türk Hatay'ın bağımsızlığına kastedenleri protesto amacıyla büyük mitingi ve Atatürk'e telgrafı: "Bilinçli heyecanlarımızı bütün bağlılığımızla ulaştırıyoruz, Büyük Atamız!"
1931 - Atatürk'ün, Çankaya'da Bulgar Başbakanı Muşanof'u kabulü
1930 - Atatürk'ün, İstanbul'da Harp Akademisi, Harp Okulu, Mülkiye ve Galatasaray Lisesi'ni ziyaretleri
Atatürk Galatasaray Lisesi'ni üç kez ziyaret etmiştir: 2 Aralık 1930, 28 Ocak 1932, ve 1 Temmuz 1933 Atatürk’ün 1930 yılındaki ilk ziyaretten sonra Galatasaray Lisesi'ne imzalı resmini göndermiş (14 Aralık 1930)

1922 - İsmet Paşa’nın Lozan’da kapitülasyonlarla ilgili söylevi
Gazi Mustafa Kemal TBMM'nde, üç milletvekilinin, seçim kanununun değiştirilmesi yolunda verdikleri önerge üzerinde konuştu
Atatürk'ün, üç milletvekilinin teklif ettiği Seçim Kanunu'nun değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi esnasında konuşması: "Bu kanun teklifi, doğrudan doğruya benim şahsımı vatandaşlık hukukundan düşürme amacına yöneliktir Bu maddenin istediği şarta sahip bulunmuyorsam, yani, beş sene sürekli olarak bir seçim bölgesinde oturamamış isem, o da bu vatana yaptığım hizmetler yüzündendir Beni vatandaşlıktan düşürme yetkisi bu efendilere nereden verilmiştir? Bu kürsüden resmen yüksek heyetinize ve bu efendilerin seçim çevreleri halkına ve bütün millete soruyorum ve cevap istiyorum!"[Kocatürk]
1920 - Gümrü Anlaşması Ermenilerle Gümrü anlaşmasının imzalanması
Türkiye-Ermenistan arasındaki sınırı çizen Gümrü Antlaşması imzalandı
93 Harbi diye anılan savaşla birlikte Osmanlı Devleti'nin kaybettiği yerlerin -Batum hariç- iadesini sağlayan Gümrü Antlaşması imzalandı Kars Ermenistan'dan alındı

1918 - Edirne'de "Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Heyet-i Osmaniye"adlı cemiyetin kuruluşu
Ermeniler, Osmanlı devletinden bağımsızlığını ilan etti
1916 - Atatürk'ün, 2 Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa'ya "Van Hareket Müfrezesi'nin gelecekteki hareket plânı hakkında" görüşlerini bildiren bir rapor yazması (Bu rapor, 3 Aralık 1916 günü 2 Ordu Komutanlığı'na gönderilmiştir)

1915 - İngiltere'de zorunlu askerlik hizmetinin getirilmesiJoffre'nun Fransız orduları Başkumandanı olması

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 12-03-2007   #11
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?
3 ARALIK - DECEMBER 3


Balkan Savaşları (1912-13)

26 Kasım 1912’de başlayan mütareke görüşmeleri,
3 Aralık 1912’de taraflarca imza edildi
1934 - Kıyafet Kanunu'nun kabulü Bazı kıyafetlerin giyilemeyeceğine dair kanun
TBMM'de din adamlarının dini kisveleri sadece ibadet yerlerinde ve törenlerde giyebileceklerine dair kanun teklifi kabul edildi
Bazı kıyafetlerin giyilemeyeceğine dair Kanun'un kabulü (Bu kanunla din adamlarının -hangi din ve mezhebe mensup olursa olsunlar- mabet ve âyinler haricinde ruhanî kıyafet taşımaları yasaklanmıştır)[Kocatürk]
1930 - Atatürk'ün, Fox Film Şirketi tarafından Ankara Gazi Orman Çiftliği'nde çevrilen -kendisinin de Amerikan milletine demecini içeren- filmi Elhamra Sineması'nda izlemesi
1921 - Atatürk'ün Fransız kadın gazeteci Berthe Georges-Gaulis ile görüşmesi ve söyledikleri: "Bugün ordu, bağımsızlık uğruna savaşıyor Türk milleti aldatılmak istemiyor Onun olumlu gerçekleşmelere ihtiyacı var; boş hayaller bize çok pahalıya mal olmuştur Ben Panislâmist değilim BizTürküz; hepsi o kadar İyi Müslümanlar olarak kalmak bize yeter Asya için olduğu gibi, Avrupa için de töremiz aynıdır Dostlarımız olacaktır, tam bağımsızlığımızı koruyacağız, her şeyi Türk olma noktasından göreceğiz Bu, gerçekçi bir düşünüştür; imparatorluğu yıkan ideolojiye karşı bir düşünüş, ittifaklar, iktidar için birer engel olmayacak, onu ufaltmayacak Bunların birini diğerine karşı kullanmayacağız, onlara karşı da her zaman toprak ve siyaset bütünlüğümüzü saklı tutacağız Devamlı dostluklar kurmanın tek yolu bu değil midir?" [Kocatürk]
1920 - Atatürk'ün, Ahmet İzzet Paşa başkanlığındaki İstanbul Heyeti ile Bilecik'te görüşmek üzere, akşam Ankara'dan trenle Eskişehir'e hareketi
İngiltere Başbakanı Lloyd George'un demeci: "Mustafa Kemal, Yunanlılarıİzmir'den atabilir; bu sebeple Yunanlılara her türlü yardımı yapmalıyız(!)"

Mamure kurtuldu

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 12-04-2007   #12
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?4 ARALIK - DECEMBER 4

Kadıköy vapurunda Yalova'ya gidiyor


4 Aralık 1930
Kadıköy Vapurunda4 Aralık 1920
Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal,
cephe gerisinde Bozüyük civarında İsmet İnönü’nün trenini beklerken


4 Aralık 1920
TBMM Başkanı Mustafa Kemal, Eskişehir yakınlarında tren istasyonunda
Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey'i beklerken
1943 - İnönü, Churchill ve Roosevelt, Kahire Konferansı’nda bir araya geldiler

TÜRKİYE VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI

İnönü’nün en büyük başarısı Türkiye’yi İkinci Dünya Savaşı’nın dışında tutması oldu Onun bu politikası çeşitli dengeleri aynı anda kurabilmek ve ülkenin durumunu birkaç yönden güvence altına alabilmek biçiminde gelişti 23 Ağustos 1939’da Sovyet-Alman Anlaşması imzalandığında, bu beraberliğin Türkiye aleyhine sonuçlar verebileceğini düşünen İnönü, Fransa ve İngiltere ile anlaşma yaparak ekonomik yardım aldı (13 Ekim 1939) Daha sonra Sovyetler Birliği ile bu ülkenin Türkiye’ye saldırmayacağı güvencesini alan bir anlaşma imzaladı (25 Mart 1941) Sovyetler Birliği’ne saldırmasından birkaç gün önce ise Almanya ile bir saldırmazlık anlaşması yapmıştı (Haziran 1941) İnönü’nün bu dengeli politikası savaş boyunca devam etti 1943 başında Adana’da Churchill ile görüştü Aynı yıl 4 Aralık’ta Kahire’de İnönü Churchill ve Roosevelt ile biraraya geldi müttefiklerin kendi yanlarında savaşa girmesi isteğine bilinçli bir politikayla karşı koyan İnönü’nün liderliğindeki Türkiye savaşın bitmesine kısa bir süre kala, ABD, İngiltere ve SSCB’nin yanında yer alarak Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti ve 24 Ocak 1945 tarihli Birleşmiş Milletler bildirisini imzaladı 5 Mart 1945 tarihinde San Francisco Konferansı’na davet edilen Türkiye Birleşmiş Milletler kurucu üyeleri arasında yer aldı
1937 - Atatürk'ün, gece Falih Rıfkı Atay'ın evine gidişi, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü
1933 - Eskişehir Şeker Fabrikası kuruldu
Atatürk'ün, Eskişehir Şeker Fabrikası'nın, -Ankara'ya getirilen- hatıra defterine yazdıkları: "Eskişehir Şeker Fabrikası, millîülküye derin ilginin yükselmiş, değerli vesikasıdır Türkiye Cumhuriyeti'ni, böyle sanayi kuruluşlarıyla zenginleştirenlere, güzelleştirenlere minnet!"
1931 - Atatürk'ün, akşamüzeri Bulgar Başbakanı Muşanof şerefine, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından Marmara Köşkü'nde verilen çayda bulunması
1930 - Atatürk'ün, İstanbul'dan Yalova'ya gidişi, akşam tekrar İstanbul'a dönüşü
1929 - Hükümet,Türk parasının değerini yükseltme amacıyla bazı tedbirlerle birlikte her yerde vatandaşların özellikle yerli malı kullanmasını öngören bir kararname yayınladı
Atatürk'ün, Kayseri-Sivas hattında Gemerek istasyonunun açılışı nedeniyle kendisine saygı telgrafıçeken halka memnuniyetini ve selâmlarını bildirmesi
1927 - Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paraları tedavüle çıkarıldı
1926 - Atatürk'ün, Çankaya'da, Yunan Elçisi Camados'un güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması
1923 - Atatürk'ün, Tercüman-ı Hakikat gazetesi başyazarına İstanbul halkı ve Cumhuriyet hakkında demeci: "Memleket mutlaka çağdaş, uygar ve yeni olacaktır Bizim için bu, hayat davasıdır Türkiye ya yeni fikirle donanmış, namuslu bir idare olacaktır veyahut olamayacaktır Halk ile çok temasım vardır O saf kitle, bilmezsiniz, ne kadar yenilik taraftarıdır" [Kocatürk]
1920 - TBMM’de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu kuruldu ve Mustafa Kemal Grup Başkanlığı’na seçildi
Atatürk'ün, beraberindekilerle sabah Ankara'dan Eskişehir'e gelişi
Mustafa Kemal, İsmet İnönü ile Çerkez Ethem'in kardeşi milletvekili Çerkez Reşit, Eskişehir'de bir araya geldi Görüşmede Çerkez Ethem birliklerinin takındığı tavır konuşuldu
Ankara'da maaşlarını alamayan öğretmenler ilk kez grev yaptı
1919 - Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti kuruldu
Aralık 1919'da İstanbul'da kurulan bu dernek, Trabzon ve yöresi için bölgesel ve özerk bir yönetim taraftarıydı Kurtuluş Savaşı'na karşı bir kuruluş özelliğindeydi 15 Eylül 1919 günü, Hürriyet ve İtilaf Partisi'yle birleşme kararı aldı

1918 - Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti İstanbul'da kuruldu
"Wilson Prensipleri Cemiyeti"nin kurulması
Aralarında Halide Edip (Adıvar), Ali Kemal, Refik Halid (Karay), Celal Nuri (İleri), Ali Kemal, Ahmet Emin (Yalman), Necmettin Sadık ve Yunus Nadi gibi isimlerin de bulunduğu Wilson Prensipleri Cemiyeti kuruldu Cemiyet ABD başkam Wilson'a gönderdiği mektupta, ABD'nin yapılacak reformlara önderlik ve rehberlik etmesi istendi
1916 - Atatürk'ün, günü kitap okumak ve Arıburnu Muharebeleri Raporu'nun yazmakla geçirmesi
1897 - Osmanlı devleti ile Yunanistan arasında barış anlaşması imzalandı
Osmanlı-Yunan Savaşı: 1897 yılında Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında meydana gelen savaştır Yaklaşık bir ay sürmüş ve Osmanlı ordusunun zaferiyle neticelenmiştir

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 12-05-2007   #13
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?
5 ARALIK - DECEMBER 5

5 Aralık 1930
Gazi Mustafa Kemal, İstanbul Üniversitesinde öğrencilerle ders dinlerken
1936 - Atatürk'ün, gece Ankara Palas'ta "Çocuk Esirgeme Kurumu"nun balosunu şereflendirmesi
(30 Haziran 1921 - Mustafa Kemal'in öncülüğünde "Çocuk Esirgeme Kurumu" kuruldu)
Dünyada çocukların sahip olduğu tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram
23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün yıldönümü olarak kutlanmaya başlanan ulusal bayram, ilk kez 23 Nisan 1920’de "Hakimiyeti Milliye Bayramı" olarak kutlanmıştır

1930’lu yıllarda Çocuk Esirgeme Kurumu'nun gelenekselleştirdiği "Çocuk Haftası"nın başlangıcının da bu bayramla aynı güne rastlaması sebebiyle "Milli Hakimiyet Bayramı" ile "Çocuk Bayramı" aynı gün kutlanmaya başlamıştır 27 Mayıs 1935’te bu gün, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak kutlanılmaya başlanmıştır 1979'un UNESCO tarafından 'Çocuk Yılı' ilan edilmesiyle de bu bayram, uluslararası nitelik kazanmıştır
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve tek ulusal bayramıdır Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bayram dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının geliştirilmesi ve tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak için her yıl düzenlenmektedir
Atatürk'ün çocuk sevgisi herkes tarafından bilinmektedir Atatürk'ün manevi çocuklarıyla ilişkisi,o yıllarda yaşayan kişilerin anı kitaplarında yer almaktadır Atatürk her fırsatta "Bugünün küçükleri yarının büyükleri" diyerek çocukların toplumların gelişimi için ne denli önemli olduğunu belirtmiştir

Geleceğin çocukların elinde olduğunu düşünen Atatürk,1924'te ilk Meclis'in açılış tarihi olan 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş ve daha sonra bu bayramı çocuklara armağan etmiştir1979’dan bu yana her yıl 23 Nisan’da TRT tarafından geleneksel olarak 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenmektedir Bir hafta süren etkinliklere 8 – 12 yaş arası dünya çocukları davet edilmektedir
Farklı kıtalardan farklı ülkelerden gelen çocuklar gönüllü ailelerin evlerinde misafir edilmektedir1979'da 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyutta kutlanmaya başlanan şenliklerde bugüne kadar 87 ülkeden yaklaşık 18500 kişi konuk olmuştur
Kaynak:
1934 - Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın tanınması
Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan Anayasa değişikliğinin kabulü
8 Ekim 1934'de kabul edilen ve 5 Aralık 1934'de yürürlüğe giren son yasayla da kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı Teşkilat-ı Esasiye Kanununun 10 ve 11 maddeleri değiştirilerek kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı
İsmet İnönü ve arkadaşları tarafından verilen ve seçim kanununda değişiklik yaparak, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan önerge TBMM'de kabul edildi
Atatürk'ün, Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmasıüzerine bir notu: "Bu karar, Türk kadınına sosyal ve siyasî hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak lâzım gelecektir Türk kadını evdeki uygar yerini salâhiyetle almış, iş hayatının her safhasında başarılar göstermiştir Siyasî hayatta Belediye seçimlerinde tecrübesini yapan Türk kadını, bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor Uygar memleketlerin birçoğunda kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu salâhiyet ve liyakatle kullanacaktır Bu notla en mühim inkılâplardan birini anmış oluyoruz"[Kocatürk]
Kadınlar, Türk Kurtuluş Savaşı'nın en önemli unsurlarından biriydi ve Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in ilanından sonra ‘‘kadın hareketi’’ne büyük önem verdi Osmanlı İmparatorluğu döneminde İkinci Meşrutiyet sırasında başlayan kadın uyanışı, cumhuriyetle birlikte büyük bir ivme kazandı Kadın hareketinin ve haklarının en büyük savunucusu ise, her öncü eylemde olduğu gibi, Mustafa Kemal'di Atatürk, kadınların siyasal örgütlenişini Kurtuluş Savaşı yıllarında destekliyordu 1923 yılının yaz aylarında, daha Halk Fırkası ve Cumhuriyet kurulmadan ‘‘Kadınlar Halk Fırkası’’ kurulmuştu Bu siyasi örgüt, her açıdan Cumhuriyet hükümetlerine baskı yaparak kadın haklarının savunucusu oldu Şubat 1924'te ‘‘Türk Kadın Birliği’’ kuruldu, ama Türk kadınının çağdaş yasal haklara kavuşmaları, biraz zaman aldı

1933 - Atatürk'ün, Mülkiye Mektebi'nin 57 kuruluş yıldönümü nedeniyle Mülkiyelilerin sevgi ve bağlılık telgrafına cevabı: "Mülkiyelilerin bana bildirdikleri duygular, değerli bir topluluğun yüksek yurt, vazife, inkılâp ve ülkü kavramlarına beslediği bilinçli ve aydınlık sevgiyi ve saygıyıgösterdiğinden beni çok sevindirdi!"
1932 - Atatürk'ün, Samih Rifat Bey'in ölümü nedeniyle Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu)'ne mektubu: "Bu acı karşısında Genel Merkez Heyetinizin gösterdiği duyarlık, Türk milletinin bilginleri için her zaman besleyegeldiği yüksek saygının yeni bir belirtisidir Türk dilinin yükselmesi uğrunda yıllardan beri emek vermiş Başkanınızın yaptığı gibi bıkmadan, usanmadan çalışmak için içtiğiniz andı kutlarım Bu andı hepinizin sağ ve sağlam olarak yerine getirmenizi dilerim"
1931 - Atatürk'ün, Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)'nin 55 kuruluş yıldönümü nedeniyle kendisine gönderilen saygı telgrafına cevabı: "Mülkiye Mektebi'nin 55 yıldönümü münasebetiyle toplanan mezunlarının hakkımda gösterdikleri samimî duygulara teşekkür ederim"
Atatürk'ün, Bulgar Başbakanı Muşanof şerefine Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'nın Ankara Halkevi'nde verdiği konseri izlemesi ve Muşanof'la bir süre görüşmesi
Başbakan İsmet İnönü İle Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın Yunanistan'ı ziyaretleri sırasında, 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu
1927 - Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Washington Büyükelçisi Ahmet Muhtar Bey güven mektubunu sundu
Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paraları tedavüle çıkarıldı
Yeni yılla birlikte 6 sıfırı atılarak, başına “yeni” sıfatı eklenen Türk lirasının tarihteki yolculuğu 5 Aralık 1927 tarihinde başladı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş çalışmalarının sürdüğü dönemde birsüre daha tedavülde kalan ve liranın doğuşundan sonra yaşamını “yedek” olarak sürdüren Osmanlı İmparatorluğu’nun “Evrak-ı Nakdiye” adıyla anılan kağıt paraları, 4 Aralık 1928 tarihinde dolaşımdan tamamen kaldırıldı

1923 - Ağa Han, hilâfet sorunu ile ilgili olarak İsmet Paşa'ya bir mektup gönderdi Bu mektup, Tanin, Tevhid-i Efkâr ve İkdam gazetelerinde yayınlandı
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu
1921 - Mustafa Kemal'in Hıristiyanlara kötü davranılmayacağı ve bir af çıkartılacağı yolundaki bildirisine inanmayan Ermeniler, Fransızlarla birlikte şehri terketmeye başladı
Adana, Ankara Hükümeti'nin denetimine girdi
Atat
ürk'ün, Ankara Antlaşması gereğince Adana'nın tekrar anavatana katılışı münasebetiyle Adanalılara bildirisi: "Asırlardan beri Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası iken Büyük Harp sonunda işgal altına girmiş, bu defa Fransa hükümetiyle imzalanan antlaşma gereğince yönetimimize dönmüş olan Adana'da hükümetimiz tekrar kuruluyor"
[Kocatürk]
Kâzım Karabekir'in, Atatürk'e "Başkumandanım Kemal Paşa Hazretlerine" ithafını taşıyan imzalı resmini vermesi
1920 - TBMM'de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu kuruldu ve Mustafa Kemal Grup Başkanlığına seçildi
İstanbul'dan gelen İzzet (Furgaç) ve Salih (Hulusi Kezrak) Paşalarla Mustafa Kemal arasında görüşmeler yapıldı
Bilecik Görüşmesi yapıldı(Bilecik Mülakatı)
Mustafa Kemal Paşa'nın Bilecik'te Ahmet İzzet Paşa başkanlığındaki İstanbul heyeti ile görüşmesi
Atatürk'ün, Bilecik'e gelişi; burada Dahiliye Nazırı Ahmet İzzet Paşa başkanlığında Bahriye Nazırı Salih Paşa, Ziraat Nazırı Hüseyin Kâzım Bey, Rasathane Müdürü Fatin (Gökmen) ve Dışişleri memurlarından Münir (Ertegün) Bey'in dahil olduğu
İstanbul heyeti ile görüşmesi ve heyetin İstanbul'a dönmesine müsaade etmeyeceğini, beraber Ankara'ya gidileceğini bildirmesi
Görüşme sonucu heyetin İstanbul'a dönmesine izin verilemeyeceğini ve birlikte Ankara'ya gidileceğini bildirmesi (Bilecik Mülakatı)
1916 - Atatürk'ün, Arıburnu Muharebeleri Raporu'nu yazmaya devam etmesi
2 Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa'nın, Atatürk'e, Van Hareket Müfrezesi hakkındaki görüş ve tekliflerini kabul ettiğini bildirmesi
1915 - Mareşal Liman von Sanders'in, Anafartalar Grubu Karargâhı'na gelişi ve Atatürk'e, beraberinde getirdiği hava değişimi izin yazısını vermesi

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 12-06-2007   #14
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?
6 ARALIK - DECEMBER 6[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Belgelerim/2007%20Ataturk/Resim/AtaturkEviMuzesiIstanbuljpg[/IMG]
Aralık 1918 - Mayıs 1919

“Atatürk İnkılabı Müzesi” Şişli, İstanbul
Mustafa Kemal, Şişli'deki bu evde, Milli Mücadeleyi başlatmak amacıyla
Samsun'a hareket ettiği gün olan 16 Mayıs 1919 tarihine kadar oturdu
1937 - Türkiye, 1927’de imzalanan Türkiye-Suriye iyi komşuluk sözleşmesini feshetti
Atatürk'ün, gece Tevfik Rüştü Aras'ın kaldığı Hariciye Köşkü'ne gidişi, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü
1934 - Ankara kadınlarının, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınması nedeniyle Ankara Halkevi'nde toplantısı, Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşekkür kararı alınması
Atatürk'ün, gece Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Ankara Palas'taki kostümlü balosunu şereflendirmesi
1923 - Atatürk'ün, "Türkiye Tarihi" adlı eserini gönderen Prof Fuat Köprülü'ye mektubu: "Uzmanlığınızın kendini gösterecek eserleri millete, Cumhuriyete yapılabilecek hizmetlerin en kıymetlileri derecesinde bulunacaktır"
1922 - Halk Fırkası'nın kurulacağının ilanı
Mustafa Kemal Paşa, 6 Aralık 1922 tarihinde Halk Fırkası adı altında yeni bir siyasi parti kuracağını açıkladı

Atatürk'ün, Ankara'da, Hâkimiyet-i Milliye, Yenigün ve Öğüt gazeteleri muhabirlerine "Halk Partisi" adıyla siyasî bir parti kurma görüşünde olduğunu bildiren demeci "Gördüğüm teveccüh ve itimada lâyık olabilmek için en mütevazı bir millet ferdi sıfatıyla hayatımı sonuna kadar vatanın hayrına adamak ermeliyle, barışın yerleşmesini takiben halkçılık esasıüzerine dayalı ve "Halk Partisi" adıyla siyasî bir parti kurmak niyetindeyim"[Kocatürk]
Dr Adnan Bey, TBMM ikinci başkanlığı görevinden istifa etti
1921 - Sait Halim Paşa Roma'da bir Ermeni tarafından öldürüldüİttihat ve Terakki'nin önemli isimlerinden, bir dönemin sadrazamı Sait Halim Paşa, Roma'da Ermeni çeteciler tarafından öldürüldü
İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold'un, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a yazısı: "Mustafa Kemal, Misak-ı Millî'yi kabul ettirmeye çalışıyor Misak-ı Millî'yi kabul ettirirse kurtarıcı olarak yıldızı parlayacak ve ilerde de Türkiye'nin kaderinde rol oynayacak!"[Kocatürk]
SAİT HALİM PAŞA KİMDİR?
1864’te Kahire’de doğdu 6 Aralık 1921’de Roma’da öldürüldü Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu ve vezir Halim Paşa’nın oğludur Küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi Özel tahsil gördü Kardeşi Abbas Halim ile birlikte İsviçre’de siyasal bilimler dalında öğrenim yaptı Döndüğünde Şûrâ-yı Devlet azası tayin edildi Hakkında jurnal verildiği için baskı altına alındı ve kardeşi ile birlikte Mısır’a uzaklaştırıldı Meşrutiyet’in ilanı üzerine İstanbul’a döndü
Şura-yı Devlet reisi, Mahmud Şevket Paşa’nın sadrazamlığında Hariciye Nazırı (1913) ve onun ölümünden sonra Sadrazam oldu Balkan Harbi’nin sonu ile Birinci Dünya Harbi’nin ilk yıllarında sadrazam olarak kaldı Osmanlı Devleti’nin harbe katılmaması için gösterdiği çaba fayda vermedi İttihatçıların, elindeki yetkileri yavaş yavaş almaları sonucunda, önce üzerinde bulunan Hariciye Nazırlığını, sonra da Sadrazamlığı bıraktı Mütareke’de yurt dışına kaçmayı reddetti Harp suçlusu olarak yargılanması için kendisi müracaat etti İstanbul’un işgalinden sonra 10 Mart 1919’da tevkif edildi 22 Mayıs’ta İngilizler tarafından, öteki siyasî mahkumlarla birlikte Malta adasına sürüldü Burada da iki yıl kadar kaldıktan sonra 29 Nisan 1921’de bırakıldı İstanbul’a kabul edilmediği için Roma’da oturduğu sırada 6 Aralık 1921 günü bir Ermeni tarafından öldürüldü
1920 - Bilecik Görüşmesine katılanlar, Ankara'ya götürüldü
Atatürk ve beraberindekilerin, İstanbul Heyeti ile beraber trenle Ankara'ya gelişi(Bu heyetteki kişilerin, Millî Hükümet hizmetinde çalışmak istemedikleri anlaşıldığından, bir süre Ankara'da kalışlarını takiben 731921'de İstanbul'a dönmelerine izin verilmiştir)[Kocatürk]
1918 - İngilizler, Kilis'i işgal etti
1916 - Atatürk'ün, Arıburnu Muharebeleri Raporu'nu yazmaya devam etmesi, George L Fonsgrive'den Ahmet Naim tarafından çevrilen Mebâdî-i Felsefe (Felsefe'ye Giriş) adlı eseri okumaya başlaması

Almanlar'ın Bükreş'e girmeleri<B style="mso-bidi-font-weight: normal">

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?

Eski 12-07-2007   #15
bukettt
Varsayılan

Cevap : Atatürk Bugün Ne Yapmıştı?7 aralık


Türk Kadınlar Birliği, İstanbul'da bir mitingle
kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkını kutladı
1935 - Atatürk'ün, gece Çocuk Esirgeme Kurumu'nun düzenlediği baloyu şereflendirmesi
(1935’te Hakimiyet-i Milliye ve Çocuk Bayramı birleştirilerek "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adına kavuştu)

1934 - Türk Kadınlar Birliği, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesini kutlamak üzere İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda bir miting yaptı Mitingte Nakiye Elgün de bir konuşma yaptı
Atatürk'ün, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınması nedeniyle kendisine teşekkür telgrafı gönderen Türk Kadınlar Birliği Başkanı Lâtife Bekir (Çeyrekbaşı) Hanım'ın telgrafına cevabı: "Erdemli Türk kadınlığının, yeni çalışma yolunda kendine düşen büyük işi güvenle başaracağına kuşku yoktur"
1932 - Muhsin Ertuğrul'un ''Bir Millet Uyanıyor'' filmi, gösterime girdi
Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun eserinden uyarlanan film, vatan hainlerinden Said Molla ve yandaşlarına karşı mücadele eden Kuvayi Milliyeci bir yüzbaşıyla emir erinin kahramanlık öyküsü üzerine kurulmuş Yüzbaşı Davut ve emir eri Tilki, cephede savaşırlarken İzmir düşmandan geri alınır Filmin unutulmayan sahnelerinden biri Yahya Kaptan rolündeki Atıf Terzioğlu'nun çeşmeden su içerken düşmanlar tarafından öldürülmesidir Bu yolla ünlenen Terzioğlu, soyadını Kaptan olarak değiştirir Filmin bir başka özelliği, Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde kamera karşısına geçip büyük nutkunu kendi sesiyle okuması Bu tarihsel sahne sonradan filme eklenmiş
1931 - Atatürk'ün, Çankaya'da Mısır eski Hidivi Abbas Hilmi Paşa'yı kabulü
1929 - Atatürk'ün, Yalova'ya gitmek üzere Ankara'dan Derince'ye hareketi
1925 - İstiklal Mahkemesi, Erzurum'da çalışmalarına başladı
1922 - Halk Partisini kurma girişimi
NUTUK:
Saygıdeğer baylar, her yerde siyasal parti kurma konusunda da halkla uzun uzun söyleşiler yaptım 7 Aralık 1922'de, Ankara basını aracılığı ile, "Halk Partisi" adında halkçılık ilkesine dayanan bir siyasal parti kurmak isteğinde olduğumu bildirerek bu partinin nasıl bir program izlemesi gerektiği üzerinde bütün yurtseverlerle bilim adamlarının yardım etmelerini ve katılmalarını dilemiştim

1921 - Kilis'in kurtuluş günü
Fransızlar, Kilis’ten çekilmeye başladı

I Dünya savaşında yurdumuz işgal kuvvetleri tarafından işgal edildiğinde Kilis yakınlarına gelen 6 tabur İngiliz müfrezesi kışı Kilis’te geçireceklerini bildirerek 6 Aralık 1918 günü Kilis’ e yerleştiler 22 Ekim 1919 tarihinde İngilizler Kilis’ ten çekilerek yerlerini Fransızlara bıraktılar Tunus, Cezayir, Siyam Madagaskar ve Ermeni asıllı Fransız işgal kuvvetleri Kilis’i fiilen işgal ettiler İlk “Kuva-i Milliye” olarak nitelenen çeteler Fransızlarla karşı yıldırma harekatına geçerler Pek çok şehit vererek boğaz boğaza süngü çarpışmaları olur Düşmana büyük kayıp verdiler 20 ay süren mücadele sonunda Fransızlar çekileceklerini bildirdiler Kuva-i Milliyecilerimiz Albay Polat Bey önderliğinde 7 Aralık 1921 günü Kilis’ e girdiler Hükümet konağındaki Fransız bayrağını indirerek sonsuza kadar dalgalanacak Türk Bayrağını çekerler

1920 - Türkiye Halk İstirakiyun Fırkası kuruldu (14 Temmuz 1920 de gizli olarak Türkiye Komünist Partisi, 7 Aralık 1920'den sonra resmen bu isim altında faaliyet göstermişti)
1919 - Atatürk'ün, Sivas'ta, Fransız hükümetinin Suriye temsilcisi Picot'u kabulü ve görüşmesi
Bu g
örüşme esnasında Atatürk ile Picot arasında geçen konuşmadan:
Picot: - Türk Fransız gelecek dostluğu ve müşterek menfaati elinizdedir Kilikya'ya doğru yürümekte olan millî ordularınızın bulundukları yerlerde kalmaları için derhal emir verirseniz her şey esasından halledilmiş olacaktır
Atatürk: -Fakat benden mümkün olamayacak bir şey istiyorsunuz! Milletin bağımsızlığı tehlikeye girdiği vakit millet, ordularını kendi toplar ve yalnız bir hareket tarzı kabul eder O da; kurtuluş uğrunda sonuna kadar kanını dökmek! Eğer Kilikya'da Türkün bağımsızlığını almak gibi bir niyetiniz olmadığını gerçekten ispat edecek olursanız, bu orduların üzerinize yürüyerek sizinle muharebeye tutuşacaklarını zannetmem Görüyorsunuz, istediğiniz şey gerçekten benim elimde değildir!"

Atatürk'ün, Demirci Mehmet Efe'nin 3 Aralık 1919 tarihli telgrafına cevabı: "İngiliz Albayı'na evvelce söylediğiniz sözler ve daha sonra gönderilen cevap son derece iftihara değerdir"
[Kocatürk]
1918 - Antakya'nın Fransızlar tarafından işgali
1917 - 7 Aralık 1917 Tarihinde Karargâh-ı Umumi emrine alınarak sene-i meıkûre kânunuevvelinde mülga Veliaht-ı Saltanat refakatinde Almanya Karargah-ı Umumisi'ne azimet etmiş


Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.