Serebral Palsi Veya Paralizi-Beyin Felci(Cp)

Eski 07-25-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Serebral Palsi Veya Paralizi-Beyin Felci(Cp)


Serebral Palsi veya Paralizi-Beyin Felci(CP)
Serebral Paralizi (Beyin Felci) nedir?

Serebral Paralizinin (SP) literatürde bir çok tanımı vardır Ancak çok genel anlamıyla bir tanım yapacak olursak, doğum öncesi, doğum sırasında ya da doğum sonrası herhangi bir nedenle beynin hasar görmesi sonucu oluşan motor (ve bazı durumlarda mental) bozukluktur
SP adale tonusunda bozukluk, anormal postür (duruş bozukluğu) ve bozuk hareket görünümüyle karşımıza çıkar SP gelişimsel bir bozukluktur Motor fonksiyonlarda bozukluğun yanında, duyu bozukluğu (sensory disfonksiyon), nistagmus, strabismus (gözde kayma, titreme gibi bozukluklar), zeka geriliği (mental retardasyon), davranış bozuklukları, öğrenme güçlükleri, dil-konuşma bozuklukları ve ağız-diş problemleri de görülebilirSPnin tanımı ve tedavisinde önemli bir araştırmacı fizyoterapist olan Bobath, SPyi "henüz gelişmemiş beyinde ortaya çıkan lezyonun santral (merkezi) sinir sistemi oluşumunu etkilemesi" olarak tanımlamaktadır
Beyinde motor bölgenin (kol-bacakların tam kullanımı, yürüme, yemek yeme, merdiven çıkma gibi günlük yaşamı sürdürmeye yarayan hareket yeteneğini sağlayan beyin bölgesi) gelişimi 7-8 yaşlarında tamamlanır Hamilelik döneminin başlangıcından 7-8 yaşlarına kadar beyinde oluşabilecek herhangi bir problem bu bölgenin fonksiyon bozukluğu olarak karşımıza çıkar Ortaya çıkan tablo ise Serebral Paralizi olarak adlandırılır
SPde beyin hasarı ilerleyici değildir Fakat ortaya çıkan sorun ömür boyu devam eder S Pnin görülme sıklığı
SPnin görülme sıklığı hakkında çok net bilgiler olmamakla birlikte, ABDde ölçülen oranlar dünya geneli için bir kıyaslama olanağı verebilir;
Amerika Serebral Paralizi Derneğinin verilerine göre, ABDde toplam nüfusun % 02si (1000de 2) SPli Buna göre ABDde yaklaşık 1000000 SPli var Bu rakama her yıl 5000-7000 bebek ekleniyor
Ülkemizde ise bu konuda yeterli ve güvenilir bir istatistik olmamakla birlikte, toplam nüfus içerisindeki SPli oranının % 166 (600de 1) olduğu tahmin edilmektedir Buna göre Türkiyede yaklaşık 700000 SPli bulunmaktadır
Türkiyede oranların fazla olması akraba evlilikleri, hamilelik döneminde geçirilen hastalıkların fazla olması ve bakım şartlarının yetersizliği, doğum şartlarının olumsuzluğu, bebek bakım hizmetlerinin yetersizliği, ilk çocukluk yıllarında bebeklerde bulaşıcı ve ateşli hastalıkların fazlalığı ve beslenme yetersizliği gibi nedenlere bağlanmaktadır


SPnin Nedenleri
Doğum öncesi nedenler
Genetik durumlar
Hamilelik döneminde geçirilen enfeksiyonlar
Rubella, herpes
Fetal anoksi (Bebeğin anne karnında oksijensiz kalması; beyin kanamasına neden olur)
Plesentanın gelişim bozukluğu ya da erken ayrılması
Rh uyuşmazlığı (eritroblasis fetalis, hemolitik anemi, hiperbilurunemi)
Metabolik hastalıklar (diabetes mellitus, hamilelik toksemisi)
Gelişimsel bozukluklar (vasküler ya da iskelet yapıda)
Beslenme bozuklukları
Sigara, ***** ya da madde bağımlılığı
Annenin enzim veya L-Dopa tedavisi görmesi
Akraba evlilikleri
Annenin aldığı ilaçlar (Zorunlu hallerde, doktor kontrolü dışındakiler)
Hamilelik döneminde geçirilen tıbbi müdahaleler (Diş çekilmesi, operasyon, röntgen vb)
Doğum sırasında oluşan nedenler
Zor doğum (Anoksi), plesentanın erken ayrılması, plesenta previa, uzayan doğum
İlaç sedasyonuna bağlı asfiksi nedeniyle beyin kan damarlarında kompresyon ve yırtılma
Prematüre (erken doğum), postmatüre (geç doğum)
Kordon komplikasyonları
Geliş anomalileri (makat doğum, ayaktan geliş)
Forseps ya da vakumla doğum
Do ğum sonrası (post-natal) nedenler
Düşük doğum kilosu
Vasküler hadiseler ve intrakranial hemoraj
Kafa travması
Ensefelopati
Toksik durumlar
Kardiak arreste bağlı anoksi
Nöbetler (Konvülzyon, epilepsi)
Tümör
Viral ve bakteriyal beyin enfeksiyonları
Sarılık (Hiperblirunemi)
Menenjit
Serebral Paralizi'nin Erken Teşhisi
İnsan sağlığının söz konusu olduğu tüm durumlarda olduğu gibi, SPli vakalarda da teşhis ve ardından yapılacak tedavi için mutlaka bir uzman kuruluşa başvurulmalıdır Ancak bebekte ortaya çıkabilecek ilk belirtilerin aile tarafından da kolayca gözlenebileceği de unutulmamalıdır SPli vakalarda fizik tedavi ve rehabilitasyonun başarısı için erken teşhis çok önemlidir
SP nasıl erken teşhis edilir?
Aileler bebeğin gelişiminde en ufak bir gecikme ya da sapma gördüğünde, ya da aşağıdaki belirtileri gözledikleri durumda derhal doktora başvurmalıdırlar
SPnin habercisi olabilecek erken belirtiler
1 aylık bebekte;
Sürekli ağlama
Emme bozukluğu
Israrlı ve sürekli kusma
Çevresinden gelen uyarılara cevap vermeme
Havale (Konvülzyon)
2 aylık bebekte
(yukarıdakilere ek olarak);
Bulunması gereken reflekslerin kaybı
Kaslarda aşırı sertlik ya da gevşeklik
3 aylık bebekte;
Gözde kayma, titreme
Bebeğin sırtüstü, baş ve topuklar üzerinde yay gibi sert bir şekilde durması
Bebeğin gülmemesi, annenin yüzüne bakmaması
4 aylık bebekte;
Baş kontrolünün olmaması
Gözde odaklaşmanın sağlanamaması
Elin ya da ellerin beş parmak içte kalacak şekilde yumruk halinde tutulması
Kaybolması gereken reflekslerin devam etmesi
8 aylık bebekte;
Dönme ve oturma aktivitelerinin olmaması
El-göz koordinasyonunun yokluğu
Tekme atarken iki bacağın da itilmesi
Bebeğin bacaklarını uzatarak oturduğu pozisyonda vücudunun öne eğilmesi, bacakların birbiri üzerine binmesi
10 aylık bebekte;
Emeklemenin olmaması ya da her iki ayağın birden çekilerek, sıçrar tarzda emekleme
Ayağa kalkmada zorluk
İsmi ile çağrılınca tepki vermemesi
Ağızdan salya akması
Verilen yiyeceği ağzına almaması ya da ağzına götürememesi
1 yaşındaki bebekte;
Tutunarak yürüyememesi
Parmak ucuna basarak yürüme
belirtileri gözlendiği durumlarda derhal doktora başvurmalıdır
Serebral Paralizi'de Tedavi ve Rehabilitasyon
SP, tıbbi yaklaşım(1) ve rehabilitasyon yaklaşımı(2) olarak iki yönlü ele alınmalıdır;
Tıbbi yaklaşım
Teşhisle başlar SP teşhisi Pediatrik Nörolog başta olmak üzere, ilgili hekimler tarafından konulur Teşhiste yardımcı olmak üzere EEG (Elektro Ensefalografi), EMG (Elektro Myografi), SEP (Somatosensoryel Evok Potansiyel), VEP (Visuel Evok Potansiyel), MR (Magnetik Rezonans) gibi ileri tetkiklerden yararlanılabilir
SPli hastada direk SPye yönelik etkin bir ilaç yoktur Ancak hastalıkla seyreden konsülzyon (havaleler) ve epilepsi için yaygın şekildi ilaç kullanılmaktadır Bunun yanında kaslardaki aşırı sertliği önlemek için de bazı ilaçlar kullanılmaktadır
Bu konuda ayrıntılı bilgi çeşitli hastanelerin Pediatrik Nöroloji Servisi Hekimlerinden alınabilir
SPli çocukta rehabilitasyonun amaçları
Çocuklarda görülen hareket bozukluklarını en aza indirmek
Oluşabilecek kas-iskelet sistemi bozukluklarını önlemek, postür bozukluklarının oluşmasını engellemek
Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız davranabilmeyi sağlamak
Yardımcı araç, gereç ve cihazları belirlemek
Eğer SP tablosuna eşlik eden, görme, işitme, konuşma ve zeka problemleri varsa bunların en aza indirilmesini sağlamak
Aile eğitimi vermek ve SPli çocuğun eğitimi konusunda aileye yol göstermek
SPli çocuğun yaşayacağı mekanların düzenlemesine yapmak

Rehabilitasyon Ekibi
Fizik ve tedavi ve Rehabilitasyonun her alanında olduğu gibi, SPli çocukların rehabilitasyonu da bir ekip tarafından yürütülür Bir SP rehabilitasyon ekibinde şu uzmanlar yer alır;
Doktor (Pediatrik Nörolog, Ortopedist, Pediatrik Cerrah, Çocuk Psikiatristi, Beyin Cerrahı, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Hastalığın klinik yapısına göre bunlardan biri ya da bir kaçı)
Fizyoterapist
İş-Meşguliyet Terapisti
İşitme-Konuşma Terapisti
Psikolog
Çocuk Gelişim Uzmanı
Odyolog
Özel Eğitim Uzmanı
SPli çocuklarda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon asıl olarak Fizyoterapist, İş-Meşguliyet Terapisti ve İşitme-Konuşma Terapisti tarafından yürütülür
Yapılan bir çok araştırmaya göre SP tedavi ve rehabilitasyonunun 1 yaşından önceki dönemlerde başlamasının sonuç alınmasını kolaylaştırmaktadır SP rehabilitasyonuna erken dönemde başlanması SPli çocukta anormal kas tonusunun düzenlenmesi, normal motor gelişimin sağlanmasını kolaylaştıracak kas yapısındaki bozukluk nedeniyle oluşabilecek postür bozukluğu önlenebilecek ve çocuğun fonksiyonel olarak bağımsızlığı sağlanacaktır


SPde rehabilitasyon programı
Rehabilitasyon programı;
Egzersiz tedavisi
Ortez (cihaz) uygulamaları
Ev programı ve aile eğitimi
El-göz koordinasyonu sağlanması
Uygun yardımcı araç gerecin belirlenmesi
İşitme-konuşma terapisi
Yemek yeme, giyinme oyun aktiviteleri gibi aktivitelerin eğitimi
bileşenlerinden oluşur Tüm bu uygulamalar, özellikle egzersiz uygulamaları deneyimli fizyoterapistler tarafından yapılmalıdır
Bilinmesi gereken en önemli şey SP tedavi ve rehabilitasyonunun çok uzun süren bir süreç olduğudur Bebeğin büyümesiyle birlikte rehabilitasyon uygulamaları da devam eder Rehabilitasyon çocuk bağımsız (ya da en az bağımlılıkla) yaşama yetisini kazanana kadar devam etmelidir
SPli çocuklar da diğer çocuklar gibi bir çok ihtiyacı olan çocuklardır Ayrıca çoğu SPli çocuk diğer çocuklar gibi gelişebilir
SP fiziksel bir özürdür Az oranda zeka yetersizlikleri, görme, konuşma, işitme ve algı bozuklukları fiziksel özüre eşlik etse de ilerleyici değildir Bilinçli bir yaklaşım ve etkili rehabilitasyon ile yetersizlikleri en aza indirmek mümkündür
Rehabilitasyon sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar
Egzersizler aile tarafından öğrenilmeli ve evde tekrar edilmelidir
Egzersizler çok uzun ve sıkıcı olmamalıdır Oyun aktiviteleri ile birleştirilerek yaptırılmalıdır
SPli çocuklarda mental ve duyusal engeller yüzünden genellikle yetersiz olan iletişim kurma yeteneğini arttırmak için sesli ve renkli oyuncaklar ya da objeler kullanılmalıdır
SPli çocuğun kontrolü en az 3 ay aralıklarla, pediatrik nörolog, pediatrist, gerekirse ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarındaki hekimler, fizyoterapist, iş-meşguliyet terapisti, odyolog, çocuk gelişim uzmanı ve psikolog tarafından yapılmalıdır
Normal çocuk gelişimi izlenerek, SPli çocuğun bu gelişimi yakalaması için ailenin çaba göstermesi gerekir Ancak SPli bir çocuğun sınırlılıkları iyi bilinmeli, normal bir çocukla kıyaslanmamalıdır Fakat SPli çocukta gelişimi sağlayabilmek için de erken yaşlardan başlayarak dil ve sosyal gelişim üzerinde durulmalıdır
SPli bebeklerin taşınması terapistin gösterdiği şekilde destekli ve çevre iletişimini sağlayacak şekilde yapılmalıdır
Oturma, emekleme, ayakta durma gibi motor gelişim aşamaları terapistin uygun gördüğü zamanlarda başlatılmalıdır
SPli çocuğun beslenmesi sırasında uygun oturma ortezleri (yardımcı cihazlar) ve destekli sandalye kullanılmalıdır
SPli çocuğun etkilenme tipine göre beslenme şekli ve tipi de değişecektir Bu konuda bir diyetisyenden bilgi alınmalıdır Beslenme sürece sıvı yiyeceklerden katı yiyeceklere doğru ilerlemeli, beslenme pozisyonları terapistten uygulamalı olarak öğrenilmelidir
SPli çocuk mümkün olduğunca uygun bir kaşık ile beslenmelidir Okul çağına gelen çocuklar fiziksel özürlerine rağmen özel bir eğitim kurumunda eğitime başlatılmalıdır
Zeka problemi, algılama problemi olan çocukların eğitimi için özel eğitim uzmanlarının yardımı şarttır
Yürümeye başlayacak SPli çocuklarda ayakkabı ve gerekiyorsa yürüme cihazının tipine karar vermek önemlidir Bu seçim fizyoterapist kontrolünde yapılmalıdır
SPli çocuklarda değişik psikolojik bozukluklar oluşabilir Aile ve çevreyle uyumda zorlanan çocuklar için psikologlardan yardım alınmalıdır
SPli çocukların evde sürekli bakıcılar ya da ebeveynlerle kalmaları doğru değildir Normal çocuklarla da iletişim kurabileceği ortamlar yaratılmalıdır
Havale (konvülzyon) geçiren çocuklar için muhakkak pediatrik nöroloğa başvurulmalıdır
SPli çocuklar aşırı koruma altına alınmamalı ve yapabilecekleri aktivitelere fırsat tanınmalıdır

Kaynak: Pediatriportal

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Serebral Palsi Veya Paralizi-Beyin Felci(Cp)

Eski 05-21-2015   #2
Kayıtsız
Icon4

Cevap : Serebral Palsi Veya Paralizi-Beyin Felci(Cp)Ben bir sp li çocuk ablasıyım Annem yaşı ilerlediği için bakamıyor ve neredeyse tüm sorumluluğu benim üzerimde Yaşı ilerledikçe çok daha zorlayıcı ve asi oluyor Hele ki engel durumundan dolyı ona gereğinden fazla tolerans verdiyseniz Bu sizden her defasında biraz daha fazlasını beklemesine sepep oluyor Sp li bir çocuğa bakmak büyük bir sorumluluk ve disiplin gerektiriyor Aslında bence öncelikle bu konulara değinilmeli Evet sp li bir çocuk ve zor şartlar ama önemli olan ona ne verebiliceğiniz değil ne yapması gerektiğini öğretmektir diye düşünüyorum Sp li çocuğu olan ailelere fazla korumacı olmamalarını ve ona yapabildiği olçude hareket özgürlüğüne izin vermelerini tavsiye ediyorum
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.