Mardin Lakaplari

Eski 08-14-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Mardin LakaplariMardİn Lakaplari


Mar din 'liler

Mimarisi kurulduğu günden bugüne en az bozulan illerden olan Mardin'de, yerleşik ahali; yüzyıllar boyu oturacakları evleri yaparken acele etmemiş, iklim koşullarını dikkate alarak, göz zevkine hitap edecek tarzda inşaa etmişlerdir Bu yapılara yerleşen kuşaklar yerlerini bir sonraki kuşaklara devrederek mekanlarındaki ikametleri süreklilik kazanmıştır Bu sürekliliğin bir sonucu olarak aileler birer lakap kullanarak birbirlerinden ayrıdedilme yolunu seçmişlerdir Mardin yerlisi olan tüm ailelerin istisnasız birer lakabı vardı

Soyadı Kanunu'nun çıkması bile Mardin'de lakapların önemini zayıflatmamış, hatta öyle ki coğu insanı soyadıyla tanıtmak zor olduğundan, lakaplarla tanıtma ve tanınma geleneği sürmüştür Aile fertleri için birer hüvviyet niteliğinde olan lakapların bir kısmı ailenin namını, şöhretini simgelerken bir kısmı aile fertlerinden biri veya bir bölümünün iz bırakan-çarpıcı bir davranışı sonucu ortaya çıkmıştır Bazı lakaplar ise temsil ettiği ailenin Mardin'e geldiği yer hakkında ipuçları verirBeyt Abdal Özel
Beyt Abdalo Sezgin
Beyt Abdınnur Aydıner
Beyt Acem İsmail Bakırcı, Efe, Efeoğlu, Bozdemir, Noyan, Sığınç
Beyt Adem
Beyt Ahmed Ibşar
Beyt Ahmed Reşşe Tülay
Beyt Ali Heggo Özhan
Beyt Ali Merre Erdoğan
Beyt Ali Meyreme
Beyt Ali Seyro
Beyt Amaye (körler)
Beyt Amun
Beyt Anfis (çifte) Erdolu
Beyt Arabo Erdinç
Beyt Armuşe Dilmen
Beyt Askero (asker)
Beyt Ayn Farğa (boş çeşmeliler)
Beyt Ayşe Bezke
Beyt Ayşe Gerdano Akın
Beyt Ayşe Nun
Beyt Ayşe Peççe
Beyt Azabo Çeçen
Beyt Battiha (kavun)
Beyt Begdaş
Beyt Beho İtterziye
Beyt Bekir Ağa Ergin
Beyt Bello Varlık
Beyt Berber Cuma Berbercuma
Beyt Berdao
Beyt Bermici
Beyt Bro Nesse Sezgin, Gülcegün
Beyt Bro Zeynebe Bekim
Beyt Cıcco Vırvara
Beyt Circis Haço
Beyt Çelke Baday
Beyt Çıllız (şehla) Dinçel
Beyt Çırbeke
Beyt Çirmo
Beyt Dahud il Selim Ayla
Beyt Eme Bismalla
Beyt Gabbo Akaalp, Azizoğlu
Beyt Gendore
Beyt Gerdeno Yurdakul, Cicigün
Beyt Göze Gözü
Beyt Gumar Budak
Beyt Ferhan Kureyşi Ayseli
Beyt Hac Fıttah İçin
Beyt Hac Gelo Gümüş
Beyt Hac Hamdo İbrahim Ağa Öncel
Beyt Hac Hamza
Beyt Hac Kasım Efendi Yücesoy
Beyt Hac Kermo Mungan, Kerimoğlu, Çelebi, Akikol
Beyt Hac Mahmud İllo Yalçın
Beyt Hac Ömer Beg Şahkulu
Beyt Hac Tayrik
Beyt Hac Umar Şavur
Beyt Hafız Nasır
Beyt Hamane
Beyt Hame Halle Acabay
Beyt Hammol Yunis Özdener
Beyt Hammora
Beyt Hancero (hançer) Hançer
Beyt Hanna Dolebeni Dolapönü
Beyt Hanna Ihremo
Beyt Hanna Şemmo
Beyt Haşişo
Beyt Haşuddik Yağmurcu
Beyt Hate Tutaşı, Duyan
Beyt Hazreti Baba
Beyt Hıdır Beg
Beyt Hüseyin Şeyhmus il Kirdi Budak
Beyt Melle Abdalla (Halife) Cacina
Beyt Hoca Melle Mahmud
Beyt Imhammed il Es�ad Aydınöz
Beyt Izzo Kello Aysoy
Beyt İbrahim il Aynkefli Ayınkef (Aysan)
Beyt İhseyn Ağa
Beyt il Aci (öksüz)
Beyt il Acu (çekirdek)
Beyt il Ağa
Beyt il Ahi Artukoğlu
Beyt il Akilli (uslu) Uslu
Beyt il Akr�a (kel)
Beyt il Akrab (Akrep)
Beyt il Akrok Özsüer
Beyt il Anbar Anber, Yaklav
Beyt il Asi
Beyt il Asil
Beyt il Barımani Marıman Köyünden
Beyt il Basal (soğan)
Beyt il Basravi Basradan
Beyt il Bello (Mercimek Köfte)
Beyt il Bergud (pire)
Beyt il Beyrudli Beyruttan
Beyt il Bığdedi (metelik)
Beyt il Bırkım
Beyt il Bırram Adak
Beyt il Biber
Beyt il Bilbil (bülbül)
Beyt il Buherki Buherki Köyünden (Sezgin)
Beyt il Cece (tavuk) Aşar
Beyt il Cemel (deve) Erdeve
Beyt il Cerdon (iri fare)
Beyt il Cerede (çekirge)
Beyt il Cizrevi Baran
Beyt il Çaviş Dinçel
Beyt il Çeppi (solak) Eldem
Beyt il Çoço
Beyt il Çuhadar Çuhadar, Çuhadaroğlu
Beyt il Dakkori Ağılday
Beyt il Daravi Dara Köyünden
Beyt il Daşi Can, Çiçek, Utku, Altınay, Ağaoğlu, Aktaş, Kirazlı
Beyt il Debbe Yöntem, Erdem
Beyt il Deva İlaç
Beyt il Dıbbağ Dabakoğlu, Akbalık
Beyt il Dıkkak (Döğmeci) Uncu
Beyt il Dibbo Erkan, Peker
Beyt il Dokmak (tokmak)
Beyt il Ensari Ensari, Yardımcı
Beyt il Far (taşmak anlamında) Coşkun
Beyt il Faşoh (uzun adım) Omay
Beyt il Fatka (fıtık)
Beyt il Fındır
Beyt il Fırre Erdinoğlu
Beyt il Fil Filoğlu
Beyt il Gasso Anık
Beyt il Gazada Tatlıdede, Mardin
Beyt il Gazım
Beyt il Gede
Beyt il Gelmedi Gelmedi
Beyt il Gırsevi Gurs Köyünden
Beyt il Gızbara
Beyt il Gürciyye Gürcüoğlu
Beyt il Habeş Aygüler
Beyt il Habot (tokaç)
Beyt il Haddub (Kambur)
Beyt il Hafızımhammed
Beyt il Haki Hakioğlu, Yersel
Beyt il Hakki Osta Ruşen
Beyt il Halavçi
Beyt il Halebi
Beyt il Harun (erkek kedi) Orcan
Beyt il Hekim Tabip
Beyt il Heve (hava) Hava
Beyt il Hımmal
Beyt il Hindi Cihaner, Sümer, Pordoğan, Devrimci
Beyt il Hoca Çabuk, Hocaoğlu, Çabukoğlu
Beyt il Hori (din adamı)
Beyt il Hu Güneroğlu
Beyt il Hulusi Kurtuluş
Beyt il İliç İpeksümer
Beyt il İmsavvirci (fotoğrafçı) Ecevit
Beyt il İnsebini Nusaybinden
Beyt il İstanbuli İstanbuldan
Beyt il İsvid Siyaher
Beyt il İtfenkçi (tüfekçi)
Beyt il İtşişe (döğme bulgur)
Beyt il İzbale (çöplük)
Beyt il Kabalati Kabala Köyünden
Beyt il Kadamci (leblebici) Alkanoğlu
Beyt il Kalav Kalav
Beyt il Kamar (ay)
Beyt il Kamle (bit)
Beyt il Keyhve Güneri
Beyt il Kebedi
Beyt il Kelleci
Beyt il Kespo
Beyt il Kıttenci Pamukçu
Beyt il Kitel (basık içli köfte)
Beyt il Kosalli
Beyt il Köle
Beyt il Kömirli
Beyt il Kut (kısa boylu)
Beyt il Kuvvak (çömlekçi)
Beyt il Kuvvas Kavasoğlu
Beyt il Küfte
Beyt il Mataraci
Beyt il Mavsali Musuldan (Bilgen)
Beyt il Mecnun Kalya
Beyt il Mıfti
Beyt il Mıhşi (dolgun)
Beyt il Mısranci (bağırsakçı) Saygın
Beyt il Milliye Milli
Beyt il Muğribi Arabistandan
Beyt il Musiki Can, Çan
Beyt il Neşif (kuru) Naşifoğlu ,Kurutan ve Altuniş
Beyt il Nimis (yağlı)
Beyt il Rahbe
Beyt il Rahiphallo Geçer, Dönmez
Beyt il Sahle (keçi)
Beyt il Sebleci
Beyt il Sıffar Kalaycı, Tahaoğlu
Beyt il Sıırtevi Siirtden
Beyt il Sınunu (kırlangıç)
Beyt il Sırsır (hamam boceği)
Beyt il Simin (en küçük para)
Beyt il Siyyad Avcı
Beyt il Sorani Savurdan
Beyt il Şaar Avuka, Eriker, Demiralp, Ünal, Sezgince, Çağlar, Çokal
Beyt il Şahım Yağcı
Beyt il Şami Şamdan
Beyt il Şatır Özbilen
Beyt il Şelluf (doğramacı) Ateş
Beyt il Şeyhosman il Mişkeviye Günaydın
Beyt il Taun (veba)
Beyt il Tavil (uzun)
Beyt il Tavşan
Beyt il Tenekeci Artık
Beyt il Teraki Türkoğlu, Öztürk, Milli
Beyt il Terzi
Beyt il Tetunci (tütüncü)
Beyt il Tır
Beyt il Ved (kazık)
Beyt il Veli Yedikardeş
Beyt il Veyl
Beyt il Yetemi (Öksüzler) Temizer
Beyt il Zambor (eşek arısı)
Beyt il Zavi (aydınlık)
Beyt İllo
Beyt İmhammed Ali il Cendirme (jandarma)
Beyt İmhammed Beg
Beyt İssadiyye Sadioğlu
Beyt İzzi Ağa İlek
Beyt Hac Hıdır Köse Kösesoy
Beyt Hac Osman Efendi Aktaş
Beyt Halil Sebleci Sarıkaya
Beyt Hasanyunus Özgöçmen
Beyt Kado Dündar
Beyt Kahfuro (testi kırığı)
Beyt Kao (akbaba) İldoğan, Kartal
Beyt Kase
Beyt Kerim il Neccar
Beyt Kermo il İsvid (kara kerim)
Beyt Kermo il Ode
Beyt Kermo il Zaif
Beyt Kermo iz Zayid
Beyt Kerriko Uran
Beyt Kıdo Falay
Beyt Koro Yılmaz, Aydın, Yıldız
Beyt Latel Ebe
Beyt Latto Sio İpekçi
Beyt Macar ??
Beyt Mahmudo Çiçekana, Baybara, Beliktay
Beyt Mahta (sümük)
Beyt Mame Olgan
Beyt Mamisa
Beyt Mazito Mazi, Tepe
Beyt Mecid il Kirdi Tuğubi
Beyt Melke Selmo
Beyt Melle Ali Gülseroğlu
Beyt Melle Beyaze
Beyt Melle Penes
Beyt Melle Refik
Beyt Merkene (küllük)
Beyt Merrune
Beyt Mıksi Rezzuk
Beyt Mıri Bulğak
Beyt Mirzo Mirzaoğlu
Beyt Muredi Boğuncan
Beyt Musa Taha Hazırbaba
Beyt Mustafa Tıbo
Beyt Müneyyirci
Beyt Na�ce (koyun)
Beyt Nazo Oral
Beyt NİCME (yıldız) Özyıldız, YILDIZOĞLU
Beyt Niv Ölçek (yarım ölçek) Güldiken
Beyt Osman Ağa Çiçek
Beyt Papuro Ergin
Beyt Parike
Beyt Parpota
Beyt Patata
Beyt Pembe
Beyt Peppe Har (sıcak ekmek)
Beyt Pisko
Beyt Ragbitil Avce (eğri boyun) Ortakçıer
Beyt Rağo
beyt Raşdeniyye Öncel, Sincar, Öncül, Toparlı, İlhan, Aras, Kavak
Beyt Rebeno Atilla
Beyt Rızzo Çino İpekçi
Beyt Seferoğlu Bilgealp
Beyt Said Japoni
Beyt Said Necco
Beyt Selim Kamile
Beyt Sem�o
Beyt Seydo
Beyt Seyyid Hasan
Beyt Seyyid Hasane Artut
Beyt Sılto
Beyt Sikker Şeker, Dede
Beyt Siret il Matbaaçi
Beyt Sufi Simme
Beyt Şa�bo
Beyt Şeho Velo Elveren, Velioğlu
Beyt Şehtene Şatana
Beyt Şeyhe İzziko Çoktan
Beyt Şemene
Beyt Şey Hamid Hamidi, Sırdaş
Beyt Şeyh Bekir Daylan
Beyt Şeyh is Seyyid
Beyt Şeyh Şeyh Kermo (Bave Kal) Seyyid Aydın
Beyt Şeyh Mahmud Türki Türker, Öztürkatalay
Beyt Şido Amak
Beyt Şirko Dulda
Beyt Şohe (şuha)
Beyt Tatar Patır
Beyt Tavaro
Beyt Tepse (tepsi)
Beyt Tevfik Amşe
Beyt Tevfik il Çimçeke
Beyt Tırro
Beyt Yasin Ağa
Beyt Zahko Cılız
Beyt Zemme

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Mardin Lakaplari

Eski 11-17-2012   #2
Kayıtsız
Varsayılan

Cevap : Mardin Lakaplaribeyt hec hasan efendi uğurlu
beyt hec ahmed ağa uğurlu

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.