Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Kültür - San'at & Eğitim > Üniversiteler & Kampüsler

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
2012, olunur, polis

Nasıl Polis Olunur 2012 - Polis Nasıl Olunur 2012

Eski 09-08-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Nasıl Polis Olunur 2012 - Polis Nasıl Olunur 2012Nasıl Polis Olunur 2012 - Polis Nasıl Olunur 2012

Nasıl Polis Olunur 2012 - Polis Nasıl Olunur 2012 Polis nasıl olunur,Nasıl polis olabilirim,polis nasıl olabilirim,polis olmak için hangi okulları okumak gerekir ,polis olmak için ne yapmalıyım,polis olmak için aranan şartlar

Türkiye'de polis olmak için 4 yol bulunmaktadır

1)-Bunlardan ilki, lise düzeyindeki Polis Koleji'dir Ankara'da ve Bursa'da yatılı eğitim veren 2 Polis Koleji bulunmaktadır Polis Kolejine başvuran adaylar arasından Polis Kolejine Giriş Sınavına katılmaya hak kazanacak adayların değerlendirmesi OYP’ye (Orta öğretime yerleştirme puanı) göre yapıldıktan sonra, adayların başarı ve puan durumları MEB tarafından Ankara Polis Koleji Müdürlüğüne verilmektedir

Bir yıl İngilizce hazırlık okuyup koleji 4 yılda bitiren öğrenciler, Polis Akademisi'ne sınavsız girmeye hak kazanıyor Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olan kolejliler, birinci sınıf emniyet müdürlüğüne kadar yükselebiliyorlar

Polis Kolejine Giriş Sınavına katılmaya hak kazanacak adaylar internet üzerinden ilanen duyurulur Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmez Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sırasıyla; Mülakat sınavı, Beden Eğitimi Sınavı ve Yazılı (test) Sınavına girerler

1Mülakat Sınavında; Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin Mülakat başlıklı 13’üncü “Mülakatta adayın; konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti değerlendirilir Bu hususlarda yeterli görülen aday, mülakatta başarılı sayılır” maddesinin yanı sıra Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin “Öğrenci Alımlarında Doktor Görevlendirilmesi” başlıklı 25’inci maddesinde yer alan “Öğrenci alımları için yapılacak sınavlarda, doktor, sınav komisyon üyesi olarak görev alır Doktor, değerlendirmelerini anamnez ve fizik muayene çerçevesinde Yönetmelik hükümlerine göre yapar” Hükmü gereğince mülakat komisyonunda görevli doktor tarafından ilk bakışta ve fiziki kontrolde anlaşılabilecek ortopedik rahatsızlıklar, görülebilecek yerlerde eşgal belirleyici iz ve vücutta orantısızlık gibi çok belirgin ve öğrenci olmasına engel sağlık sorunu olanlara bakılmaktadır Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, beden eğitimi sınavına alınır

2Beden Eğitimi Sınavında; Beden Eğitimi sınavı zamana karşı puanlama usulü ile yapılacağından, adaylar kendi durumlarını göz önünde bulundurmalıdırlar Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, belirlenen bir parkurda atlama, sıçrama, şınav, mekik, koşu gibi çeşitli hareketleri içeren beden eğitimi sınavına tabi tutulur

Adaylar, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan aldıkları takdirde başarılı sayılır

3Yazılı Sınavda; Matematik, Fen, Türkçe ve Dil Yeteneği, Sosyal ve Yabancı dil sorularından oluşan test usulüyle aşağıda belirtilen ağırlıklarda yazılı sınav yapılır

Matematik 30, Fen Grubu 25, Türkçe ve Dil Yeteneği 20, Sosyal Grup 15, Yabancı Dil 10, TOPLAM 100

2)-Polislik için ikinci yol ise, 2 yıllık eğitim veren Polis Meslek Yüksekokullarıdır (PMYO) 2010 yılı için YGS'den en az 300 puan alanlar başvurabilecektir

PMYO'lar için belirlenen şartlar şunlardır:

a) TC vatandaşı olmak,
b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak veya 4sınıfta okuyor olmak,
c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
ç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (300000) puan almış olmak,
d)Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavından, YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140000) puan almış olmak,
e)18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2010) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak,(Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1987 - 01 Ekim 1992 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1985 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)
f) Bayanlar için 165 cm erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,
g)Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,(detaylı bilgi aşağıdadır)
ğ)Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev,birleşme evi, randevü evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın,yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fiilerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
h) Türk Ceza Kanununun 53 maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,
1 Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak,
2 Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
3 Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
ı) (ğ) ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır,
i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
k)Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,
m)Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,
n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak şartları aranır
Geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından sağlık şartları nedeniyle çıkarılanlar ile mülakat-yazılı sınavına girmiş ve kaybetmiş olan adaylar, diğer şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler

3)-Üçüncü yol ise Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'dir (PA GBF) Amir yetiştiren Akademi'ye 2006 yılında 1145 aday başvurmuştur

2009 yılı için adaylarda aranan şartlar şunlardı 2010 yılı için daha şartlar açıklanmadı:

a-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
b-Evli, boşanmış ve/veya nikâhsız yaşıyor olmamak,
c-Sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dahil) tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak (01 Ekim 1988 tarihinden sonra doğmuş olmak) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaşa göre İşlem yapılır
ç-Erkekler için 167 cm, bayanlar için 165 cm'den kısa boylu olmamak ve herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,
d-Sağlık durumu yönünden Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan sağlık koşullarını taşımak,
e-Herhangi bîr eğitim-Öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
f-Fakültenin eğitime başlama tarihînde askerlikle ilişiği bulunmamak,
g-Lise mezunları için (ÖSS-EA-2 veya ÖSS-SAY-2) puan türünden (250) ham puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları için ise (ÖSS-EA-2 veya ÖSS-SAY-2) puan türünden (165) ham puan veya daha yukarı puan almış olmak
ğ-Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olmak
h-Genelev, birleşmeevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında idari yaptırım ile adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak Bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
i-Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile, bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
j-Türk Ceza Kanunu md 53'te belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile Devlet Memurları Kanununu md 48/A-5'te sayılan suçlardan dolayı,
k-Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,
l-Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
m-Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
n-Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
o-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak

Adaylar, internet üzerinden ön başvurularını yaparlar Mülakat sınavı için internet üzerinden randevu verilir Adaylar kendilerine verilen randevu tarihlerinde asıl başvurularını yapmak ve mülakat sınavına katılmak için Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu' nde başvuru sırasında İstenen belgeler ile birlikte hazır bulunurlar

Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar İse Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu'nde yapılacak olan Yazılı Sınava katılırlar
Mülakat, Fiziki Yeterlilik ve Yazılı Sınav sonuçlarının tümü adayların sınava girdiği günün akşamı saat 20:00' den sonra internet adresinden yayınlanır

4)-Son yol ise, üniversite mezunlarının alındığı, 6 aylık Polis Meslek Eğitim Merkezleri'dir (POMEM) Başvuru yapan üniversite mezunları arasında her daldan mezun bulunmaktadır Açıköğretim Fakültesi mezunlarının başvurusu da kabul edilmektedir

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri (POMEM) Giriş Koşulları şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak
c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 27 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 29 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır)
ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 165 santimetreden kısa boylu olmamak
d) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak
e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;
1) Mahkûm olmamak
2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak
3)Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak
g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır
ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak
h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak
i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak
j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak
k) KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak
l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, şartları aranır

5)-Bunun yanında, göreve polis memuru olarak başlayanların, rütbe alıp amirlik sınıfına geçmeleri de olasıdır Komiser yardımcılığı kursu sınavına girip belli bir süre (9 ay) eğitim gören kişi komiser yardımcısı olarak meslek hayatına başlar ve rütbesi yıllar içinde yükselir

Komiser yardımcılığı ile ilgili şartlar şunlardır:

Emniyet Teşkilatı'nın amir ihtiyacını karşılak üzere Polis Akademisi'nden mezun olanlar göreve komiser yardımcısı olarak başlamaktadırlar Bunun yanında, meslek hayatına polis memuru olarak başlayanların da komiser yardımcısı olabilmesi ve yükselebilmesi mümkündür Bunun için, yapılan Komiser Yardımcılığı Kursu Sınavı'nı kazanması ve bu kursa devam edip başarılı olması gerekmektedir Mezun olan kişi meslek hayatına komiser yardımcısı olarak başlar ve belli zaman aralıklarında rütbesi yükselir

Resmi Gazetenin 1482004 tarihli nüshasında yayımlanan düzenleme ile emniyet personelinin rütfe terfilerini belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır Yapılan değişikliğe göre 1- Artık lise mezunları komiser yardımcısı olamayacaktır 2- Komiser yardımcılığı kursuna giriş için yapılacak sınav ÖSYM veya MEB'e de yaptırılabilecek 3- Yazılı sınava ek olarak sözlü sınav da yapılacaktır Sözlü sınava, yazılı sınav başarı sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlanarak kontenjan miktarının 3 katı personel çağırılacaktır

Polis memurlarının komiser yardımcılığı rütfesine terfisi 2001 yılında yürürlüğe giren "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre Komiser Yardımcılığı Kursuna katılmaları ile mümkündür Komiser yardımcılığı kursuna katılma şartları ise bugünkü Resmi Gazetede yapılşan değişilik ile yeniden düzenlenmiştir

Son düzenlemeye göre şartlar şu şekildedir:

POLİS MEMURLUĞUNDAN KOMİSER YARDIMCILIĞINA TERFİ ETME

KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU

Madde 41 - Genel Müdürlükçe, kısa ve uzun vadeli kadro planları yapılarak, yıllık amir ve memur ihtiyacı belirlenir Polis amirine ihtiyaç duyulması halinde; boş kadro sayısına göre polis memurları için komiser yardımcılığı kursu açılır
Polis memurlarının komiser yardımcılığına terfi edebilmesi için açılacak komiser yardımcılığı kursunu ve kurs süresi içerisinde kadroda uygulama eğitimini başarı ile tamamlaması şarttır

KURSA BAŞVURUDA ARANACAK NİTELİKLER
Madde 42 - Komiser Yardımcılığı kursuna katılmak isteyen adaylarda;
a) (Değişik bend: 14/08/2004 - 25553 SRG Yön/1mad) *1* En az ön lisans seviyesinde bir yükseköğretim programından mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibariyle fiilen en az 6 yıl polis memurluğu yapmış olmak,
c) Son 3 yıl sicilinin olumlu olması,
d) Son 3 yıl içinde kıdeme müessir ceza almamış olmak,
e) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,
f) Son başvuru tarihi itibariyle 37 yaşından gün almamış olmak,
g) (Değişik bend: 14/08/2004 - 25553 SRG Yön/1mad) *1* Yapılacak yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olmak,

KURSA KATILMA SINAVI
Madde 43 - Başvuru niteliklerini taşıyan polis memurları, komiser yardımcılığı kursu için hazırlanacak çoktan seçmeli yazılı test sınavına alınırlar

(Değişik fıkra: 14/08/2004 - 25553 SRG Yön/2mad) *2* Yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır

Değerlendirme, yüz tam puan üzerinden yapılır Çoktan seçmeli test cevap kağıtları, bilgisayarda optik okuyucuda değerlendirilir
(Değişik fıkra: 14/08/2004 - 25553 SRG Yön/2mad) *2* Mülakat sınavı, Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır

Mülakat sınavına, yazılı sınav başarı sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlanarak kontenjan miktarının 3 katı personel çağırılır Mülakat sınavında adayın 100 tam puan üzerinden; bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma, sözlü ifade ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır Yazılı ve mülakat sınavı puanlarının toplamına göre en yüksek puandan başlanarak tekrar başarı sıralaması yapılır Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar personel asıl, bu miktarın yarısı kadar personel yedek olarak belirlenir

Başarı sırasının tespitinde eşit puanın önlenmesine yönelik sınav tekniği ve bu Yönetmelikte yer almayan polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme ve komiser yardımcılığı kursuna ilişkin diğer hususlar, Eğitim Daire Başkanlığınca yayınlanacak yönerge ile belirlenir

SINAVDA SORULACAK SORULAR
Madde 44 - Sınavda sorulacak soruların konularına göre oranı aşağıda gösterilmiştir
a) Anayasa ve İdare Hukuku %10,
b) Ceza ve Ceza Muha kemeleri Usulü Hukuku %20,
c) Polisi İlgilendiren Mevzuat %40,
d) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %10,
e) İnsan Hakları %10,
f) Genel Kültür %10,

EĞİTİM PROGRAMLARI VE SÜRESİ
Madde 45 - Komiser yardımcılığı kursu eğitim programları, Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanır ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulur
Kurslar en az 9 ay sürelidir

KURS SIRASINDAKİ SINAVLAR
Madde 46 - Kursta; ara, kurs bitirme, bütünleme, engel, engel bütünleme sınavları yapılır
Bir dersin kurs bitirme sınavına girebilmek için devamsız duruma düşmemiş olmak şarttır
Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir Öğrencinin kurs bitirme, bütünleme, engel ve engel bütünleme sınavlarında başarılı olabilmesi için 100 tam not üzerinden 60 alması şarttır Ders başarı notu, ara sınav not ortalaması ile kurs bitirme veya bütünleme veya engel veya engel bütünleme sınav notunun aritmetik ortalamasıdır Bir dersten başarılı olmak için ders başarı notunun en az 60 olması gerekir
Bütünleme veya engel bütünleme sınavlarında başarısız olanların kursla ilişiği kesilir

KURSA DEVAM MECBURİYETİ
Madde 47 - İdarece kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle kursun başlama tarihinden en çok 5 ders günü sonra kursa iştirak edenlerin devam etmedikleri süre devamsızlıktan sayılmaz 5 ders günü içinde kursa katılmayanlar kursa kabul edilmezler
Kursiyerlere kurs müddetinin 1/10 ders günü oranında izin verilebilir İzinli, raporlu veya izinsiz olarak kurs süresinin 1/10 ders gününden fazla devamsızlığı olan personelin kursla ilişiği kesilir Mazeretsiz olarak devamsızlık sebebiyle ilişiği kesilenler hakkında Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü hükümleri uygulanarak bir daha herhangi bir kursa iştirak ettirilmezler

İZİNLER
Madde 48 - Kursiyerlere, yarı yıl izni, resmi tatil izni, evci izni, mazeret izni, günü birlik izin ve gece yatısı izni olmak üzere 6 tür izin verilebilir
Ek Madde 1- (Ek madde: 4/7/2005-2005/9130 BK Yön/3mad)
Bu Yönetmelikte geçen yazılı sınavların soru ve cevapları, sınavdan sonra 24 saat içinde POL-NET'te yayımlanır

SEKİZİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK
Madde 49 - 09/07/1993 tarihli ve 93/4633 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Rütbe Yükselmeleri ile Görev Unvanlarında Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır

Geçici Madde 1 - 4638 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği 21/04/2001 tarihinden önce, 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak komiser yardımcılığı kursunu bitirenler ile bulunduğu rütbede 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olup (B) Grubundan (A) Grubuna geçen polis amirleri, (A) Grubunda değerlendirilir

Geçici Madde 2 - Başkomiserlik rütbesinden Emniyet Amirliği rütbesine ve 3 üncü sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yapılacak yazılı sınav, 01/01/2002 tarihinden sonra terfi edecek personel için uygulanır

Geçici Madde 3 - 4638 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 21/04/2001 tarihinde halen Emniyet Amiri rütbesinde bulunan ancak, eğitim yönünden (4) yıllık yüksek okul mezunu olmayan polis amirleri (4) yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları halinde (A) grubu polis amiri olarak değerlendirilir

YÜRÜRLÜK
Madde 50 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

YÜRÜTME
Madde 51 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Nasıl Polis Olunur 2012 - Polis Nasıl Olunur 2012

Eski 09-26-2017   #2
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : Nasıl Polis Olunur 2012 - Polis Nasıl Olunur 2012POMEM başvuru şartları belli oldu (POMEM başvuru nasıl yapılır?)

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM), önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından alınacak 13 bin öğrenci alımı için başvuru şartları belirlendi Peki POMEM başvuru nasıl yapılır? İşte POMEM'e dair detaylar
21 dönem POMEM için bini kadın, 10 bini erkek lisans mezunu; 200’ü kadın, bin 800’ü erkek önlisans mezunu olanlardan alınacak toplam 13 bin polis memuru adayı öğrenci için ön başvurular 25/09/2017-06/10/2017 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı’na ait wwwpaedutr adresinden online olarak alınacak ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir)

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak)
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

“Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır”

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir)

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

l) Erkek adaylar için 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikle ilişiği bulunmamak POMEM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

POMEM başvuruları, internet üzerinden wwwpaedutr adresinden alınacak Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesine giren adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapacak ve başvurusunu gerçekleştirecek

Başvuru yapmadan önce, adayların başvuru ücretini Halkbank şubelerinden veya ATM'lerinden yatırmaları gerekiyor Halkbank'ın internet bankacılığından başvuru ücreti alınmıyor POMEM başvurusu için ücret 75 TL'dir

Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ TC KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “21DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekiyor

UYARI: EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

POMEM adayları, başvuru yapmadan önce başvuruda istenen belgeleri de bir yandan edinmeye başlıyor Polis Akademisi Başkanlığı, başvuru yapacak öğrencilere yardımcı olması için POMEM başvurularında istenen belgeleri de yayınladı

İnternetten ön başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların getirmesi gereken belgeler:

a) TC kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli TC kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır)

b) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi wwwpaedutr adresinden indirilecektir)

c) Aday Sağlık Bilgilendirme Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgilendirme formu wwwpaedutr adresinden indirilecektir)

ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak wwwpaedutr adresinden indirilecektir)

d) Önlisans, lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir)

e) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

f) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf

g) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır)

ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı başvuru sırasında teslim edilecektir)

h) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,

ı) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

i) Sınav Giriş Belgesi,

j) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge (Terhis, tecil veya askerlik durum belgesi)

UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.