Dante-İlahi Komedya-Kitap Özeti

Eski 11-03-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Dante-İlahi Komedya-Kitap ÖzetiDante-İlahi Komedya kitap özeti

Dante, öteki dünya ya yaptığı düşsel geziyi destanlaştıran İlahi Komedyayı 1307-1321 yılları arasında kaleme aldıDil olarak Latince yerine Toscana lehçesini kullanarak, İtalyan dilinin ilk ve en uzun soluklu şiirini yazdıCehennem, Araf ve Cennet ana başlıklarını taşıyan üç bölüme (cantica) ayrılan şiirin toplam dize sayısı 14 233dürÜçlüklerden (terzina) oluşan şiirin tümü, ilk kez Dantenin kullandığı terza rima (aba, bcb, cdc örneğinde olduğu gibi, ikinci dizenin son sözcüğünün son harfine, bir sonraki üçlüğün birinci birinci ve üçüncü dizelerinin sonunda yer vermeye dayanan uyak) düzeninde yazılmıştırDizeler on bir hecelidir Her bölümde 33 kanto ( canto:destan bölümü) yer alırCehennemdeki giriş kantosuyla birlikte kanto sayısı 100 e ulaşırYazar yapıtında Comedia(o dönemde bu sözcük tek m ile yazılıyordu) adını vermiştirÇünkü Cehennem bölümünün ürkütücü ortamına karşılık, şiir, komedilerde olduğu gibi mutlu sonla sonuçlanır,; üstelik herkesin anladığı bir dilde (İtalyanca) yazılmıştırİlk kez Boccacionun eklediği Divina (İlahi) sıfatı 1555 yılında Venedikte Ludovico Dolcenin yaptığı baskıda kitabın kapağında da yer alınca, o tarihten sonra yapıtın adı Divina Commedia (İlahi Komedya) olarak benimsenmiştir
İlahi Komedya, yaşam öyküsünün Dantenin sanatına yansıması olarak değerlendirilebilir Yaşamının önemli bir bölümünü sürgünde geçiren, Floransaya dönmek için yaptığı girişimler sonuçsuz kalan Dante, İtalyaya egemen olan toplumsal çalkantıları, güçlü bir imparatorluğun olmayışına ve imparatorun dizginleyemediği papalığın yayılmacı amaçlarına bağlar Kendisinin de vatanında mutlu bir yaşam sürme hakkı varken, dönemin koşulları bu hakkı elinden almıştırÜstelik karıştığı siyasal olaylar, karşılıksız aşkın konusu güzellikle kutsal kavramını özdeşleştirdiği Vita nuovada, Beatriceyi öveceğine ilişkin sözü de engellemiştir Dante, iç dünyasındaki kargaşanın çözümünü Tanrıya sığınmakta bulurYeniden şiire ve idealleştirdiği Beatrice sevgisine dönerİnsanlara, bu arada kendine doğru yolu göstermek amacıyla İlahi Komedyayı yazarTanrının insanlar için ön gördüğü iki amaç vardır Bunlardan ilki yeryüzü mutluluğudurİnsan ahlak kurallarına uyarak, düşünsel yeteneklerini geliştirerek bu amaca ulaşabilirİkinci amaç ölümden sonraki sonsuz yaşamdırİnsanın bu amaca ulaşması için de Tanrıya inanması, onun koyduğu kurallara uyması gerekir Bu amaçların gerçekleşmesinde İmparator ve papa insanlara yol gösterirNe var ki, insan kendi kendine de yeryüzündeki davranışlarını düzenleyebilir, Tanrının varlığının bilincine vararak, ruhunun ölümsüzlüğünü sağlayacak bir yaşam sürebilirİşte iç dünyasının sesini dile getiren Dante, İlahi Komedyada şiir aracılığıyla insanlara bu yolu gösterir
İlahi Komedya Dantenin Cehennem, Araf ve Cennete yaptığı düşsel bir gezinin öyküsüdürDanteye Cehennemde, Arafta Latin şair Vergilius rehberlik ederArafın tepesinde Vergilius yerini Beatriceye bırakırCennet boyunca Danteye Beatrice rehberlik ederGezi 1300 yılı 7 Nisan Perşembeyi 8 Nisan Cumaya bağlayan gece başlar14 Nisan Perşembe günü sona erer
Dante, evreni Ptolemaiosun görüşüne göre tasarlarDünya evrenin merkezidirDünya dönmez olduğu yerde dururDünyanın çevresinde dönen yedi gezegen (Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter, Satürn) vardırGezegenler iç içe geçmiş yedi gök içinde dönerYedinci gökten sonra gelen sekizinci gökte ise dönmeyen, yerinde duran yıldızlar vardırGöğün dokuzuncu katında ( gezegenlerin dönmesini sağlayan) İlk Devindirici yer alır Meryem, Beatrice gibi Tanrının sevgili kullarının kutsal bir gül oluşturdukları onuncu kat ise göğün en yüksek katıdır(arşıala)
Dünya iki bölümden (kuzey yarı küre ile güney yarı küre) oluşurGüney kutbu dünyanın doruk noktası, kuzey kutbu ise tabanıdırKuzey yarı kürenin ortasında Kudüs yer alır Luciferin (baş şeytan) gökten düşerek açtığı çukur olan Cehennemin girişi Kudüsün altındadırGüney yarı kürenin ortasında bir ada yer alırBu adanın üstünde de, Cehennem çukuru açılırken çıkan toprağın oluşturduğu Araf dağı yer bulunur
Danteden önce de Homeros, Vergilius, Sens Piskoposu Audrade, Hamburg piskoposu Ranbert, İslam dünyasından Muhyiddin ibn Arabi gibi yazarlar bu konuya değinmişlerdir Ama ilk kez Dante, ortaçağ kaynaklarından, mitolojiden, kutsal metinlerden yararlanarak, Vergiliusun Aeneis destanını örnek alarak, düşsel bir öteki dünyayı şiir diliyle görsel bir destana dönüştürür Sıra dışı bir aşka, mitoloji, tarih ve kutsal metinlerle de desteklenen gerçeküstücü bir ortamda yakılan bir ağıt olarak da değerlendirilebilecek olan İlahi Komedyanın tarihten, felsefeden dinbilimine, gökbilime, geometriye uzanan bir ansiklopedi niteliği de taşıması, bir başka özelliğidir
Hristiyanlığın üçlem (teslis) ilkesini belirttiği için 3 sayısı ortaçağda özel bir önem kazanmıştı Bu sayı, bakışımlı bir yapısı olan İlahi Komedyada da önemli bir işlev yüklenir Her şeyden önce yapıtın tümü üçlüklerden oluşurİlahi komedya 3 ana bölüm içerir Cehennemin giriş kantosu dikkate alınmasa , her bölümde 33 kanto vardırKantoların toplamı olan 100 sayısı, 1 + 33 + 33 + 33 olarak ayrışır33 sayısı 3ün 10 la çarpımına yine kendisinin eklenmesiyle oluşur 10 sayısı ise 3 x 3 + 1den oluşan kusursuz bir sayıdır 100ün de kareköküdürBeatrice, Arafın 30 kantosunun 73 dizesinde ortaya çıkar Bu kanto 145 dize içerdiğine göre, Beatrice kantonun tam ortasında ( 72 + 1 + 72 = 145 ) ortaya çıkmış olur 30 sayısı ise 10 un üç katıdır Bunun gibi Arafın altıncı kantosunda Floransa ile İtalyanın durumu ele alınırken, Cennetin altıncı kantosunda Iustinianus un ağzından Romanın tarihi özetlenir İlahi komedyanın üç bölümü de yıldızlar sözcüğüyle sona erer
İlâhî Komedyanın en ünlü bölümü, Cehennem kitabıdır Dante, eserin bu bölümünün Yirmisekizinci Kantosunda, Cehennemin, “Hileciler”in bulunduğu Sekizinci Dairesinin bozguncu ve nifakçıların atıldığı Dokuzuncu Hendekini anlatırken, Hıristiyanlık içinde sapkın eğilimleri besleyerek dinî bütünlüğü parçalayanları, ve sıkı durun, bunlar arasında Hz Peygamber ile Hz Aliyi de zikreder Hem burada, hem de eserin genelinde, Dantenin cehennem tasvirleri oldukça canlıdır ve pür bedenî işkence sahnelerinden oluşur
“Gizemlerin gözüpek açıklamalarını içeren “İlahi Komedya”, Papalığa bir savaş ilanı niteliğindeydi Tıpkı İncilin “Apocalypse” (Mahşer) bölümünde olduğu gibi, hıristiyan dogmalarına Kabalacı simge ve sayıları cesurca uygulayarak, bu dogmalarda bulunan tüm mutlak değerleri inkar eden “Johannit” ve “Gnostik” özellikler gösteriyordu Eserde yeralan doğaüstü dünyalara yolculuklar, “Eleusis” ve “Thebes” Gizemlerine giriş törenlerini andırıyordu… Dante, Cehennem çukurundan, başının ve ayaklarının yerlerini değiştirerek, yani Katolik öğretinin tam tersini uygulayarak kurtuluyor ve Şeytanı bir merdiven gibi kullanarak yeniden ışığa doğru yükseliyordu Faust da, yenilmiş Mephistophelesin kafasına basarak cennete ulaşmamış mıdır? Tüm bildikleri Cehenneme sırt çevirmek olan kişiler Cehennemden kurtulamazlar Onun zincirlerinden ancak Cehenneme yüzyüze bakma cesareti sayesinde kurtulabiliriz
“Aslında, Dantenin Cehennem tablosu negatif bir Araf görüntüsündedir Cenneti ise, aynı Ezechielin “Pentacle”ı gibi, bir haç tarafından bölümlenen Kabala çemberlerinden oluşmaktadır Bu büyük haçın tam orta yerinde bir gül açmaktadır Böylece, “İlahi Komedya” ile Gül-Haç üstadlarının büyük simgesi ilk kez herkese sergilenmekte ve kesin bir biçimde açıklanmaktadır
“Gül-Haç üstadları için gül, evrensel uyumun canlı ve gelişen bir simgesidir Bu simge güzellik, yaşam, sevgi ve zevkleri kendinde birleştirir “Yahudi Abrahamın Kitabı”nda Flamel, gülü simyacıların Büyük Yapıtının simgesi olarak göstermiştir
“Gül ve haçı bir araya getirebilmek, yüksek aydınlanma derecelerinin asıl hedefidir
“bu yüzden yitiğiz biz,
başka bir suçtan değil, tek cezamız
umutsuz bir özlemle birlikte yaşamamız”
DANTE-CEHENNEM
kutsal imge kovalayıcısı, aşka acı çektirmekte en öz kendisi kadar üstatlaşmış johann wolfgang von goethenin “ben sizi seviyorsam, bundan size ne” sözdeyişine esin kaynağı olduğuna inandığım, abelard ve helois, nietzsche ve lou salome gibi trajik aşkların dante ve beatrice durağında yaşamış olan, ilahi komadyasının el yazısıyla çoğaltılmış ve taş baskı resimler ile bezenmiş bir kopyası 7 yıl kadar önce kadıköy pasajının alt katındaki sahafta bir rahlenin üzerine tavaf edilmek üzere oturtulmuş, filozar (çokça filozof çokça yazar) yeni hayat isimli yapıtında, okuduğum an ezberime yazılan ve hayatın dinginliğini en çok tehdit eder görünen dört düşünceyi anlattı şu bölümü paylaşmak isterim:
“hayatın dinginliğini en çok tehdit eder görünen dört düşünce vardı bunlardan birincisi şuydu: aşkın efendiliği iyidir, çünkü o, ona inanan kişinin ruhunu bayağı şeylerden uzak tutar
“diğeri şuydu: aşkın efendiliği iyi değildir, çünkü ona inanan kişi ne denli inan beslerse ona, o denli ağır ve acılı anlar yaşamak zorunda kalır
“diğeri şuydu: öyle tatlıdır ki aşkın adını duymak, işleyişinin de yalnız tatlı şeylerde bulunuyor olması olanaksız bence nomina sunt consequentia rerum, diye yazılmıştır çünkü: adlar imledikleri şeylerin sonucudur…
dördüncü düşünce şuydu: aşkın, uğruna beni bunca kanattığı kadın, yüreği kolayca coşan öteki kadınlara benzemez
Dante nin Komedyası ( latince bir tragedya olmadığını belirtmek için vermiş bu adı ) , Yitirilmiş Cennet ten daha kullanıcı dostu bir eserdir ve insanın yüreğine yakın hakikatlere daha sık yer verir Engels tarafından Dante hakkında yapılan yorum da ilginç bence Ve tabi aynı zamanda AQunıolu Tomasso nun ilahiyat sisteminde çok başarılı bir önermeyle açıklanmış olan şeyin, insanın türlü güçlüklerle Tanrının cennetine yükselmesinin özenle yazılmış bir alegorisi olduğu için İlahi Komedya…
İLAHİ KOMEDYA
CEHENNEM ARAF CENNET
Orjina AdıSiritanivina Kommedia
Çeviren: Rekin Teksoy
YazarıSiritanante Alighieri
Yayınevi:Oğlak Yayınları
Dünya şiirinin başyapıtı İlahi Komedya, Dantenin Cehenneme, Ârafa ve Cennete
yaptığı düşsel bir geziyi destanlaştırır İlahi Komedya, 14233′e ulaşan toplam dizesayısı ile, şiir tarihinin en uzun soluklu şiiridir Dantenin 1300 yılının 7 Nisan Perşembe gecesi başlayan gezisi bir hafta sürer, Danteye Cehennem ve Âraf yolculuğu boyunca Latin şair Vergilius rehberlik eder Ârafın tepesinde Vergilius yerini, Cennette Danteye rehberlik edecek olan Beatriceye bırakır Dante, Beatriceyi ilk kez gördüğünde kendisi dokuz, Beatrice sekiz yaşındadır Dante, ömrü boyunca Beatriceye bağlı kaldığı gibi, düşünce dünyasının da esin kaynağı olur Beatrice
Vergiliusun Aeneis destanını örnek alan ve sıradışı bir aşka, mitoloji, tarih ve kutsal metinlerle de desteklenen
gerçeküstücü bir ortamda yakılan bir ağıt olarak da değerlendirilebilecek olan İlahi Komedyanın, tarih ve felsefeden dinbilime, gökbilimden geometriye uzanan bir ansiklopedi niteliği taşıması da bir başka özelliğidir
ÖNSÖZ
Dantenin Toskana İtalyancası ile ve yüksek bir üslûpla yazdığı Divina Commedia, İtalyan edebiyatında bir güneş gibi parlamaktadır Kendi üslûbunu kendi icat eden, İtalyayı edebî bir lisan mevkiinde çıkaran Dante, bu muhalled eserile İtalyan dilinin ziyneti ve örneği olmuştur
Danteden bir buçuk asır sonra İngiltere kıraliçesi Elizabeth devrinin yüksek ve şaşaalı zamanları Şekspiri yetiştirdiği gibi, orta çağdaki Katolikliğin yüksek ve imanlı devri de Dantenin dehasına inkişaf vermiştir Bu devirde gotik sanatı ve mimarisi ilerliyor, büyük gütik kiliseleri yapılıyor, hukuk ve ilahiyat tedris eden üniversitelerin nüfuzu artırıyor, edebî bir eserin doğmasına, büyük bir edip ve şairin yetişmesine zaman çok müsait bulunuyordu
İşte böyle bir zamanda yüksek düşünceli, açık ve tok sözlü, teşebbüslerinde cüretli ve akıllı bir adam olan Dante kendini gösteriyordu Yine bu Dante; bilgi, icat ve muhayyile kudreti itibarile yer ve gök yüzünün tasvirlerile eşsiz eseri olan İlâhi komediyi yazıyordu Bu eseri 1300 senesinin paskalyadan iki gün evvelki cumasında yazmağa başlamış, büyük paskalyanın pazar gününde bitirmiştir Arada ufak fasıla vermek suretiyle epeyce uzamıştır
Divina Commedia, üç ilâhi zümreye ayrılır:
CEHENNEM, ÂRAF, CENNET:
İlahi Komedinin birinci kısmını teşkil eden:
Cehennem, 34 kantodan mürekkep 4720 mısralı bir kesidedir Bu uzun manzumede Dante, “Cehennemi geniş mahruti bir uçurum halinde görür ki inişlere ayrılmış uzun ve dar çıkıntı veya daireler şeklinde darlaşan taraçalarla arzın merkezine varır Hakikaten delâlete düşmüş ruhun günahına göre mücazat görmesi gibi indikçe günahlar ve azaplar artar Dokuz kat veya daire içinde cehennemin müthiş ve korkunç bütün safhaları gösterilir Burada Virjil ona rehperlik eder
Araf, 33 kantodan mürekkep 4755 mısradır Bu manzume de Cehennem ile cennet arasında geçen endişeli anları tasvir eder Burada Virjil ateşten duvarın arkasında kendisini Beatrisin beklediğini fısıldar Dante de hemen ateşin içine atılır Âraf sekiz daire veya çenbere taksim olunarak tasvir edilmiştir
Cennet, 33 kantodan mürekkep ceman 4758 mısradır Burada “Beatrice (Beatrice) semavî bir saffet ve halâvetle görünür Şair
cennette rehberlik etmek üzere, meskeninden dokuzuncu cennete iner Onu elinden tutarak birlikte” Yıldızdan yıldıza uçurur
Nasıl Virjil onu cehennemin katlarında gezdirdiyse, bu sefer de Beatrice, cennetin dokuz katında gezdirir Onu uhrevî hayatın bütün yüksek saadetlerini gösterir Oradan yer yüzüne baktırır
Arşıâlâ, burası saf bir nur, saf bir aşk, saf bir saadetti Burada Dantenin gözleri kamaştı, heyecanından titreyerek şaşırdı Duada bulundu Niyazı kabul olunarak gözlerinden nur perdesi kalktı İsayı gördü
Bu büyük keside veya manzum eser bütün devrin tasviridir On üçüncü ve on dördüncü asırların içtimai ahvalini ve beşerin efkârını fevkalâde bir surette tersim eyler Uzun bir uykunun müthiş kâbuslarile çırpındıktan sonra ilerilemiş olduklarından şüphe edilmeyen memleketlerde zuhuru evvelden keşfedilen yeni bir âlemin uyanmakta olduğu hissini verir Zaten okadar koyu bir zulmet içinde bunalmış olan İtalya meut tesadüflerin yardımile barbarlık bağlarından çözülüp kurtulmağa başlamıştı
İlâhi Komedi; sanki geçmiş zamanların girdaplarına batıp gömülü kalmış olmasından evvel bütün orta çağın hulâsası olarak vücuda gelmiştir
İlâhi Komedi matbaacılığın icadından evvel 600 nüsha el ile yazılarak etrafa yayılmıştı Sonra bütün dillere çevrilmiştir 300 den fazla tercümesi vardır Bu eseri tefsir ve medh yollu eserler, risaleler, haşiyeler nihayetsizdir Danteye ve cehenneme dair yapılmış tablolar sayısızdır Dantenin biyografisine ait pek mühim ve meşhur eserler yazılmıştır İtalya Danteyi en büyük İtalyan şairi olarak tanımış ve onun hakkında pek çok merasim yapmıştır
Dantenin şöhreti yalnız İtalyaya münhasır kalmayıp bütün dünyaya yayılmış ve beynelmilel bir ehemmiyet kazanmıştır “İlahi Komedi” klâsik eserlerin en yükseği ve en kıymetlisidir
Bu büyük eser birinci defa olarak Hilminin koleksiyonu içinde çıkıyor Eseri büyük bir vukufla dilimize çeviren Hamdi Varoğlunun gayreti takdire şayan bir himmettir Kitaphanem de bu eseri büyük bir fedakârlıkla ve resimli olarak basmakla, kitabın başına Dantenin hayatını yazıp ilâve etmekle memleketine naçizaen bir hizmette bulunduğuna kaildir
İLAHİ KOMEDYA
Dante, Veronalı Cangraneye yazmış olduğu mektupta bu eserine neden komedya adını verdiğini anlatır Mektupta komedya ile tragedya arasındaki farklara değinir Komedyanın özelliklerini sıralar ve bulguladığı özelliklerin bu eserinde de mevcut olması nedeniyle kitaba komedya adını verdiğini anlatır Yapıtın ismine ilahi kelimesinin eklenmesi Dantenin ilahi şair olarak anılması nedeniyle kitabın 1555 yılında yapılan Venedik baskısında ilk kez kullanılmıştır
Dante II Canvivio ve De Vulgari Elequentrayı yarım bırakarak 1308 sıralarında yazmaya başladığı İlahi Komedyada acılarını, umutlarını, nefretlerini ve her şeyden üstün tuttuğu inancını uçsuz bucaksız bir freskte yansıttı; ahlaki ve siyasal dünya görüşünü, insanın ödev ve amaçları konusundaki görüşlerini manzum biçimde anlattı Dante her şeyden önce bir şairdi Bu nedenle de insanlığın ruhani olarak ve uygarca yenilenmesine ilişkin düşlerini ancak şiir diliyle anlatabilirdi Ortaçağın alegorik şiir geleneğine yakından bağlı olan İlahi Komedyayı yazarken Vergilusun Aeneisini örnek aldı Kitabı mukaddesin şiirsel dilinden ve kutsal nedenlerden etkilendi Alegorik bir dil kullanması hem şiir dilinden hem de bundan da öte Hıristiyanlık dininin sembolik yapısından kaynaklanıyordu
Değerlendirme:
İtalyanın yetiştirdiği en büyük şair olan Dante, Shakspeare ve Gotheyle birlikte batı Avrupa edebiyatının en büyük dehasından biri olarak kabul edilir Ortaçağda tüm kültürü tekeline almış olan Roma Katolik kilisesi, Latinceyi zorla benimseterek “halk diliyle”yazılmış bütün edebiyat yapıtlarına değer verilmemesine yol açmıştı Dante, İlahi komedyayı Latince yerine halk diliyle (Floransa İtalyancasıyla) yazarak Avrupa edebiyatının Latincenin dışında yeni bir evrime yönelmesini etkilemiş, ayrıca İtalyancanın gelişmesinde kesin bir dönüm noktası olmuştu Dantenin bir dönüm noktası olması yalnız İtalyanın uluslaşmasına olan katkısında değil aynı zamanda ortaçağ kültürünün (dini hegemonya ve onun Latin dili) aşılmasına yönelik bir dönüm noktası olması yönünden de önemlidir
“Dantenin ortaçağın amentüsü olarak kabul edilmesinin bir nedeni (ki en önemlisi) yeni çağa doğru dönüşümün, ortaçağ din kültünün merkezi olan İtalyada başlamasıdır En güçlü merkezden böyle bir değişimin başlaması yeniye dönüşümün güçlü ve köklü bir hal almasına neden olmuştur Unutmamalıdır ki ordunun başındaki komutanı ortadan kaldırdığınızda, yada onu bir dönüşüme tabi tuttuğunuzda ona tabi olanlarda da bir faklılaşmanın olması doğaldır
Ortaçağ toplumunun İtalyada orta ve batı Avrupakilerden daha önce çökmesinin bir çok ekonomik be siyasal nedenleri vardır İtalyanın coğrafik konumu ve Akdeniz in Avrupa daki büyük ticaret yolu olduğu bir dönemde, bunun getirdiği ticari üstünlükler; papayla imparator arasında gelişen ve çok sayıda bağımsız siyasal biçimin ortaya çıkmasına neden olan kavga; sanayilerin, örneğin ipek sanayisi gibi üretim alanlarının gelişmesinde büyük önem taşıyan bazı bilgi ve deneyimlerin İtalyaya Avrupanın diğer bölümlerine ulaştığından çok daha önce ulaşmasında rol oynayan Doğunun yakınlığı olgusu bu önemli etkenler arasındadır
İşte saydığımız bu nedenlerden ötürü “ilk kapitalist ulus İtalyaydı Feodal ortaçağın sonuna ve modern kapitalist çağın başlangıcına dev bir kişi damgasını vurdu: hem ortaçağın son şair hem de modern çağın ilk şairi olan bir İtalyan: Dante” diyor Engels
İtalyanın doğu ile olan ilişkisi hem ticaret hem de kültür alanında ikili bir boyutta yürümüştür Bu noktada oryantalizm konusuna doğru bir geçiş yapmamızda fayda var

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Dante-İlahi Komedya-Kitap Özeti

Eski 05-28-2018   #2
Kayıtsız
Varsayılan

Cevap : Dante-İlahi Komedya-Kitap ÖzetiMerhabalar öncelikle emeğinize sağlık diyorum çünkü hayli detaylı bir şekilde kaleme alınmış bir yazı mevcut Bir arkadaşım https://kidegacom/kitap/edebiyat/tur adresinden bu kitabı armağan etmişti Okumuş ve öylesine etkkilenmiştim ki Bana aynı duyguları yaşattınız Tekrar teşekkür ediyorum
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.