Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Genel Bilgiler

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
kullanıldığı, kullanılır, matematiğin, meslekler, nelerdir

Matematiğin Kullanıldığı Meslekler Nelerdir, Neden Kullanılır?

Eski 09-11-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Matematiğin Kullanıldığı Meslekler Nelerdir, Neden Kullanılır?benim öğretmenim matematik in kullanıldığı meslekleri araştırıp,neden kullandıklarını yazıp, getirin diyoren az da 2 sayfa olsun diyorben su tesisatçısına kadar buldumama nedenleride az oluğu için,yarım sayfa tutuyor
Alıntı Yaparak Cevapla

Matematiğin Kullanıldığı Meslekler Nelerdir, Neden Kullanılır?

Eski 09-11-2012   #2
FrmSinsi
Varsayılan

Matematiğin Kullanıldığı Meslekler Nelerdir, Neden Kullanılır?Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir? Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Nedir?

doğrusunu söyLemek gerekirse hayatımızın her aLanında kuLLanıyoruz matematiği en basitinden bakkal biLe matematiği kuLLanıyorÖrnek olarak verebiLeceğimiz mesLek daLLarı eczacılık,endüstri,mühendislik,müteahhhit,ekonomis t,bankacı vb daha bir sürü mesLek daLında matematik kuLLanıLmaktadır

Matematik Nedir?
Hızla gelişen ve değişen dünyamızda, genellikle öğrencilere sıkıcı, sevilmeyen ve soyut, (öğrenci diliyle zor, kabus,) bir disiplin olarak görülen Matematiğin yeri ve önemi giderek artmaktadır
Matematik Terimleri Sözlüğü'nde Matematik; "biçim, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki ilişkilerini us bilim yoluyla inceleyen ve sayı bilgisi, cebir, uzay bilim gibi dallara ayrılan bilim" olarak tanımlanmaktadır Ancak "Matematik nedir?" sorusunu tek bir tanımla tam olarak yanıtlamak oldukça güçtür
Matematiğin ne olduğunu, onun özelliklerini ve öğelerini belirterek daha iyi açıklamak mümkündür
Matematiğin öğeleri ise, mantık, sezgi, çözümleme, yapı kurma, genellik, bireysellik ve estetikten oluşur
Bu özellik ve öğelere dayalı olarak şunu belirtebiliriz Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır
Bir Düşünce biçimi ve evrensel bir dil olan matematik günümüzün gelişen dünyasında birey, toplum, bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir alandır Günlük yaşamda, iş ve meslekte gerekli olan çözümleyebilme, usavurabilme,iletişim kurabilme, genelleştirme yapabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey davranışları geliştiren bir alan olarak matematiğin öğrenilmesi kaçınılmazdırGünümüz toplumunun, sorunların üstesinden gelebilecek, problem çözebilecek bireylere gereksinmesi vardır Matematik öğretiminin her aşamasında matematik öğretiminin amaçları ve öğretimde kullanılacak genel ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır matematik her biri üzerine kurularak gelişen bir alan olduğundan, ön öğrenmelerin önemi büyüktür Bu durum her zaman hatırlanmalı ve her aşamada ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır Ayrıca, matematik öğretiminde duyuşsal özellikler dikkate alınmalı ve öğrencilerin matematiğe ve matematik dersine karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır Planlı öğretimin tüm ilkelerine matematik öğretiminde de uyulmalıdır

Matematiğin Özellikleri
 • Matematik bir disiplindir
 • Matematik bir bilgi alanıdır
 • Matematik, bir iletişim aracıdırÇünkü kendine özgü bir dili vardır
 • Matematik, ardışık ve yığmalıdır, birbiri üzerine kurulur
 • Matematik, varlıkların kendileriyle değil, aralarındaki ilişkilerle ilgilenir
 • Matematik, bir çok bilim dalının kullandığı bir araçtır
 • Matematik, insan yapısı ve insan beyninin yarattığı bir soyutlamadır
 • Matematik, bir düşünce biçimidir
 • Matematik, mantıksal bir sistemdir
 • Matematik, matematikçilerin oynadığı bir oyundur
 • Matematik, bir cevizdir Nasıl cevizi yemek için kırmak gerekiyorsa, matematiği anlamak için de içine girmek gerekir
 • Matematik, bir anahtardır
 • Matematik, bir değerdir
 • Matematik; dil, ırk, din ve ülke tanımadan uygarlıklara zenginleşerek geçen sağlam, kullanışlı evrensel bir dil, bir ekindir Birey için, toplum için, bilim için, teknoloji için vazgeçilmez değerdedir Yayılma alanına ve derinliğine sınır konamayan bir bilimdir, bir sanattır
 • Matematik, insan aklının yarattığı en büyük ortak değerdirEvrenselliği onun gücüdür Çağları aşarak bize ulaşmıştır Çağları aşarak, yeni kuşaklara ulaşacaktır Büyüyerek, gelişerek, insanlığa hizmet edecek; her zaman taptaze ve doğru kalacaktır
 • Matematik, insanın düşünce sistemini düzenler
 • Matematik, insanın doğru düşünmesini, analiz ve sentez yapabilmesini sağlar
 • Matematik, doğruyu, gerçeği görmek, iyi düşünmek, sonuca giderek kazanmak, yani rahat bir hayat geçirmek demektir ve hayatımızda devamlı olarak mevcuttur
Kısaca Matematik bir Yaşam biçimidir
Matematiğin kendi değeri yanında, fizik, kimya ve dolayısıyla mühendislik ve askerlik gibi pratik alanlara ve bilhassa son zamanlarda biyoloji, ekonomi ve hatta sosyal bilimlere yardımı hızla arttığından, bu bilim her millet için hayati bir önem kazanmıştır


Alıntı Yaparak Cevapla

Matematiğin Kullanıldığı Meslekler Nelerdir, Neden Kullanılır?

Eski 09-11-2012   #3
FrmSinsi
Varsayılan

Matematiğin Kullanıldığı Meslekler Nelerdir, Neden Kullanılır?Matematiğin amaçlarını ve etkilerini genel olarak şöyle sıralayabiliriz:
Günlük Yaşamda;
· Düşünceleri açık ve kesin olarak belirtebilme
· Sezgisel egemenlik ve sağduyu sahibi olabilme
· Açık ve kesin anlatım gücü kazanma
· Bağımsız ve özgün düşünme alışkanlığı geliştirme
· Yeni düşünceleri kabule hazır olma
· Kendine güven duygusu geliştirme ve güçlü kişilik özelliklerine sahip olma
· Problem çözme becerilerini geliştirme ve bu becerileri gerçek yaşam problemlerini de içeren matematiksel problemleri çözmede kullanma
Eğitim Hayatında;
· Verileri sistematik olarak düzenleyebilme ve yorumlayabilme
· Usavurma yoluyla doğru sonuçlara ulaşabilme
· Temel ilişkileri bularak bir problemi çözümleyebilme
· Özgün düşünebilme ve araştırabilme
· Özel kavramları kesin olarak genelleyebilme
· Matematiksel usavurma, istatistiksel usavurmanın doğasını ve sınırlılıklarını kavrama
· Sonuca ulaşmak için bilimsel düşünme ve usavurma alışkanlığı geliştirme
· Düzenli çalışma alışkanlıkları ve bir konu üzerinde yoğunlaşabilme gücü geliştirme
· Problem çözmede hesap makinesi ile bilgisayar kullanmayı öğrenerek matematiksel iletişim kurma
· Bir görevi sistematik olarak ve mantıksal bir biçimde tanımlama alışkanlığı geliştirme
Günlük yaşam ve eğitim hayatı şeklinde gruplara ayrılmasına rağmen matematik hayatın her alnında kullanıldığı için grupların birbirinden kesin sınırlar dahilinde ayrılması zordur
Bununla birlikte, toplumlarda matematikle ilgili bazı efsaneler yaratılmış olup bunların bazıları kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelmiştir Bunlardan bazıları şunlardır:
· Matematik yapmak, doğru yanıtı elde etmektir
· Tüm yararlı matematik, yıllar önce keşfedilmiştir
· Matematikte başarılı olmak daha çok doğuştan yeteneklere bağlıdır çok çalışmaya değil
· Çok iş, az matematik gerektirir
· Bayanlar matematikte daha az yeteneklidir
Bu tür soruların yanıtını, matematik eğitimcileri uzun süre araştırmış, efsanelerin geçerli olmadığı görülmüştür

14 Matematik Hangi Alanlarda Karşımıza Çıkmaktadır?
Matematiğin bireyi ve toplumu hangi işlevleriyle, nasıl etkilediğini bilmek gerekliliği kaçınılmazdır
Matematik, gelişmesini her yönde sürdürmektedir ve bu anlamda çok canlıdır Son iki yüzyıl boyunca görünümünü oldukça değiştirmiş olmasına karşın; geçmişinden hiçbir şeyi yadsımamıştır Evkleides teoremlerini içeren önermeler, günümüzde de teorileri olarak kalmıştır Olsa olsa tuttukları yer değişiktir Günümüzde matematik kendi dinamiğinin yanı sıra başka bilimlerle arasındaki etkileşim nedeniyle çok hızlı bir gelişme göstermektedir XlX yüzyıl içinde matematikte görülen hızlı ve olağanüstü gelişmeler, aynı zamanda felsefî nitelikler de taşımaktadır Genel düşünce ve çözümlere önem vermektedir ‘XXyüzyıl matematiği eski ve klasik yapıyı hemen hemen her dalda değiştirecek yeni ve geniş ufuklara açılmıştır Bu arada “Modern Matematik” denilen çok gelişmiş; o ölçüde de basitleşmiş, kolaylaşmış yeni bir matematik şekli ortaya çıkmıştır Uzay yolculuklarının çok rakamlı hesapları, ancak bu yöntemle yapılabilmektedir “Elektronik Beyin” denilen bilgisayar makineleri de bu esasa göre kurulmuştur’ (3) Bilgisayarların geliştirilmesiyle hesaplamalar için gereken süreler kısalmıştır Astronomi ölçüleri ve zamanın belirlenmesiyle ilgili hesapların doğruluk derecesi arttıkça, denizcilik ve haritacılık da gelişti, zaman içinde matematik daha iyi gemilerin, lokomotiflerin, otomobillerin ve sonunda da uçakların tasarımı için kullanıldı Radar sistemlerinin tasarımında aya ve bazı gezegenlere roket gönderilmesinde de matematikten yararlanıldı İşte bu birkaç örnek matematiğin yeni gelişimini bize gösterir
Okullarımızda, matematiğin yaşamın bir parçası olduğu öğrenciye hissettirilmelidir Öğrendiği bilgileri yaşamına uygulayabilmelidir Öğretim sistemimizde sanki gelenekleşen yanlış düşünceler vardır Matematiği aile olarak, öğretmen olarak, okul olarak çoğunlukla yanlış yorumluyoruz Zekâ ve yeteneğin asıl ölçeği olarak görüyoruz Oysa matematik de, diğerleri gibi öğrenilmesi gereken bilgilerdendir Öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre az ya da çok öğretilmelidir Başka bir deyişle; matematiği ürkütücü kılan psikolojik nedenler öncelikle giderilmelidir
‘Çocuk psikolojisi üzerinde çalışanlar, çocukların özellikle ilkokulda matematiğe karşı tavır aldıklarını belirtiyorlar Sorun, hem işlevsellik hem de yöntem sorunudur Özellikle temel eğitimde öğrenci, öğrendiği bilgileri kullanabilmelidir Çocuk, günlük hayatında bin bir türlü matematik işlemi ile karşı karşıyadır Matematiğin sağladığı olanaklarla kavramsal düşünecektir’(2)
Matematik dersinin her basamakta hayat için olması zorunludur Yeni yetişen kuşaklara matematiksel görüş, matematiksel düşünüş vermek artık bir zorunluluktur Matematiği bir eğitim olgusu olarak düşünmek gerekir ve matematiği diğer derslerle paralel yürütmenin de önemini bilmek gereklidir
Matematik, “İnsanca” yaşamayı, öğretmeyi hedefler Öğrencilerin analiz, sentez, kavrama, tümdengelim, tümevarım gibi akıl yürütmelerine olanak sağlar Öğrencilerin kararlı, düzenli ve sistemli olmalarına yardım eder Öğrencileri ön yargılardan uzak tutar, sabırlı olmayı öğretir Edinilen bilgilerin günlük yaşama geçirilmesine etkin olur Yorum güçlerini geliştirir Edinilen bilgileri fen ve sosyal bilimlere transfer etme olanağını sağlar Zihin ve yetenek gelişmesine yardımcı olur
Matematikte düzenli, planlı ve sabırlı çalışma ile başarılı olunabilir Soruları çözerken çağrışım, benzerlik yorumlara yer verilmeli, çok uygulama yapılmalıdır Verimli etkin çalışma ile düzenli tekrar teknikleri kullanılmalıdır, hedef belirlenmeli, program yapılarak kararlı bir biçimde uygulanmalı, başarılı olunacağına inanılmalıdır
‘İnsanoğlu binlerce yıl boyunca, doğa olaylarını açıklamaya, içinde yaşadığı evreni bilmeye ve doğaya egemen olmaya çabalamaktadır Bu çabada onun en sağlam aracı, matematiktir Doğaüstü görünen pek çok olayın açıklaması yine matematikle verilebilmiştir Ve yine temel yapısı matematiğe dayanan elektrik ve magnetizma kuramı olmadan; radyolarımız çalmaz, televizyonlarımız göstermez, evlerimiz aydınlanmaz, fabrikalarımıza enerji akmaz, röntgen aygıtı çalışmaz, haberleşme ağı kurulamazdı’ (7)
İnsanlar ufkunu ne kadar geliştirirlerse, matematik de hiç durmadan gelişimini devam ettirecektir Toplum; bu yeni gelişmeler ve eğilimler sayesinde matematiği daha da geliştirip ondan daha fazla yararlanma olanağını elde edecek ve matematik diğer bilimlerde anahtar görevi görmeye devam edecektir Süregelen tarihi sürecinde Matematiğin amacının insanların doğuştan getirdiği düşünme kabiliyetini geliştirmek olduğunu söyleyebiliriz Matematik, bizlere bir kısım bilgiler kazandırarak karşılaşacağımız olay ve problemlerde inceleme, araştırma ve karşılaştırmalar yaptırarak, düzenli ve dikkatli olmamızı, mantıklı düşünmemizi ve her konuda doğruyu bulmamızı sağlar Problemleri çözerken değişik bağlantıları bulmak insana heyecan verir Böylece insanda yeni şeyler bulma arzusu doğar Bütün bilimlerin doğması ve gelişmesi insandaki bu arzudan doğmuş bu da matematik yardımıyla olmuştur Bu sebeple bütün bilim dallarında matematikten yararlanılır Matematik nitelikleri değil nicelikleri konu edinir, fakat niteliği bulunan her şeyin sayılabilir ve ölçülebilir olması, matematiğin fen bilimleri ve teknolojinin yanında değil sosyal bilimlerde de vazgeçilmez olmasını sağlamıştır Bu yüzden matematik her öğrencinin öğrenmesi gereken bir bilimdir
Temel matematik bilgi ve becerileri edinmemiş bireyin yaşantısını sürdürmede, özgürleşmekte ve yaşam boyu öğrenme sürecinde çeşitli sorunları olacaktır Bu nedenle hayatın içinden gelen matematiği yine hayatımızı kolaylaştırmak için hayata katarız
‘Günlük yaşantımızda, okulda ve iş dünyasında matematiğin önemi ve gerekliliği yadsınmamaktadır Bunun kanıtı, ilköğretimin ilk yıllarından başlayarak zorunlu eğitim süresi içinde öğretim programlarında matematik derslerine zaman çizelgesinde yer verilir; bir üst okulların veya bir mesleğe giriş sınavlarında bir takım matematik soruları sorulur Bunun, kuşkusuz, bir dizi önemli ve tartışmasız kabul edilen nedenleri vardır Bunlardan biri, matematiğin güncel yaşamda, düşünme ve karar vermede vazgeçilmez zihinsel etkinlikler içermesi iken diğer bir nedeni de matematiğin bilimsel çalışmalarda ortak dil ve araç olmasıdır Ancak, başta matematikten ne anlaşıldığı olmak üzere okullarda neyin, niçin, ne ölçüde ve nasıl öğrenme-öğrenme konusu olacağı, sürekli tartışma konusu olmaktadır’ (4)
‘İnsanlar günlük yaşamda sık sık aritmetikten yararlanmakla birlikte üzerinde hemen hemen hiç düşünmezler Örneğin; günlük dilde kullandığımız birçok sözcüğün anlamını da pek bilmeyiz Sorulursa şaşırırız, bocalarız Aslında düşünmeden yaptığımız birçok davranışın nedenlerini de araştırmayız Herhangi bir şey satın alan biri ödediği ücreti ve geri aldığı para üstünü sayarken ticaretin başladığı dönemden beri kullanılan bilgileri kullandığını fark etmez bile, temel toplama ve eşitlik kavramlarını kullandığını düşünmez’ (5) Pazarda alışveriş yaparken, arsasını ölçerken, borsaya bakıp hissesinin değerinin artış miktarını hesaplarken, kişi bilinçli bir şekilde matematik yapmakta, matematik becerilerini ve bilgilerini kullanmaktadır


Alıntı Yaparak Cevapla

Matematiğin Kullanıldığı Meslekler Nelerdir, Neden Kullanılır?

Eski 09-11-2012   #4
FrmSinsi
Varsayılan

Matematiğin Kullanıldığı Meslekler Nelerdir, Neden Kullanılır?AÇILARIN KULLANILDIĞI MESLEKLER
Açı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesidir Işınların kesiştiği noktaya "açının köşesi", ışınlara ise "açının kenarı" denir Açıların birçok çeşidi vardır:Geniş açı, dar açı, dik açı, tam açı, doğru açı, tümler açı, bütünler açı, pozitif açı, negatif açı, merkez açı, çevre açı gibi Geniş açı:90°C'den 180°C'ye kadar Dar açı:0°C'den 90°'ye kadar Dik açı:tam 90°C Tam açı:360°C Doğru açı:180°C
Açı günlük hayatımızda değişik yerlerde karşımıza çıkmaktadır Tabi bu kadar sıklıkla kullanılan açıyı kullanan meslekleri saymakla bitiremeyiz Fakat genel anlamda bu meslekleri şu şekilde sıralayabiliriz;
§ Tesviyecilik
§ Tornacılık
§ Frezecilik
§ Vargel Planyacılık
§ Taşlama Ve Alet Bilemeciliği
§ Kalıpçılık
§ Soğuk Demircilik
§ Kaynakçılık
§ Saç İşleri(Tenekecilik)
§ Sıcak Demircilik
§ Kaporta Tamirciliği
§ Ziraat MakVe AletYapVe Tamir
§ Levha İşlemeciliği(Bakırcılık)
§ Alüminyum Doğramacılığı
§ Kuyumculuk (Altın Ve Gümüş İşl)
§ Doğalgaz Ve Sıhhi Tesisatçılık
§ Bobinajcılık
§ Soğutma Ve İklimlendirmecilik (Havalandırmacılık)
§ Motor Yenileştirmeciliği
§ Oto Motor Tamirciliği
§ Ön Düzen Ayarcılığı
§ İş Makineleri Tamirciliği
§ Motosiklet Tamirciliği
§ Haberleşme Cihazları Bakım Ve Onarımcılığı
§ Dökümcülük
§ Haddecilik
§ Çelikhane İşletmeciliği
§ Modelcilik
§ Oto Döşemeciliği
§ Mobilya Döşemeciliği
§ Mobilyacılık
§ Doğramacılık
§ Ağaç Oymacılığı
§ Matbaacılık
§ Serigrafi
§ Erkek Terziliği
§ Bayan Terziliği
§ Seramik Ve Çinicilik
§ Cam İşlemeciliği (Finisaj)
§ Diş Protezciliği
§ Trikotajcılık
§ Halıcılık
§ Ayakkabıcılık
§ Sayacılık
§ Fora Freze Ve Gazumacılık
§ Dericilik (Deri İşlemeciliği)
§ Çantacılık Ve Saraciyecilik
§ İç Giyimcilik
§ Dış Giyimcilik
§ Deri Konfeksiyonculuk
§ Duvarcılık
§ Taşçılık
§ Sıvacılık
§ Döşeme Ve Duvar Kaplamacılığı
§ Beton Ve Betonarme Kalıpçılığı
§ Fotoğrafçılık
§ Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı
§ Plastik İşlemeciliği
§ Plastik Doğramacılığı
§ Ahşap Karoserciliği
§ Tekne İmalatçılığı
§ Avize İmalatçılığı
§ Reklam Tabelacılığı
§ Anahtarcılık ve Çilingirlik
§ Mimarlık
§ Gemicilik
§ Kadastroculuk
§ Mühendislik
Tasarımcılık
Teknikerlik
Astronomi
Teknik Resim
Fizik
Tıp


Alıntı Yaparak Cevapla

Matematiğin Kullanıldığı Meslekler Nelerdir, Neden Kullanılır?

Eski 09-11-2012   #5
FrmSinsi
Varsayılan

Matematiğin Kullanıldığı Meslekler Nelerdir, Neden Kullanılır?MATEMATİK MÜHENDİSİ

TANIM Endüstride ve bankacılıkta sorunların matematik yolu ile analizini yapan ve çözüm yollarını geliştiren kişidir

GÖREVLER Matematik mühendisliği matematiğin uygulama alanı olup matematik mühendisi çalıştığı kurumda; - Ortaya çıkan problemlerin matematiksel modellerini kurar, çözer ve yorumlar - Problemlerin çözümü için yöntemler geliştirir

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER - Bilgisayar ve bilgisayar programları, - Hesap makinesi, - Büro ile ilgili çeşitli araç, gereç vb

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER Matematik mühendisi olmak isteyenlerin; - Üst düzeyde akademik yeteneğe, sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine, - Olayları analiz edebilme ve sonuçları matematik dili ile ifade edebilme gücüne sahip, - Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Matematik mühendisleri görevlerini normal sıcaklıkta ve aydınlatılmış temiz büro ortamlarında, çok kere tek başlarına ve sayılarla uğraşarak yaparlar Görevleri gereği zaman zaman diğer çalışanlarla iletişimde bulunabilirler

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Matematik mühendisleri; - Kamu veya özel sektöre ait bankalarda, - Sigorta şirketlerinde, - Endüstri kuruluşlarında, - Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kuruluşlarında, - Bilgisayar yazılım şirketlerinde görev alabilirler Endüstri ve bilgisayar bilimlerinin gelişimi matematik mühendislerinin iş bulma olanaklarını artırmıştır

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Mesleğin eğitimi, liseden sonra girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “Matematik Mühendisliği” bölümünde verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ Meslek eğitiminin süresi 4 yıldır Öğrenciler eğitimlerinin ilk iki yılı boyunca; Genel Matematik, Genel Fizik, Lineer Cebir, Analitik Geometri, diferansiyel denklemler, Olasılık, İstatistik, Ayrık Matematik, Mukavemet, Dinamik, veri analizi gibi matematik mühendisliğinin temel derslerini, üçüncü ve dördüncü sınıflarda Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Sürekli ortamlar Mekaniği, Cebir, Modern Analiz, Diferansiyel Geometri gibi ileri matematik ve mühendislik derslerini ve daha özel konularda çeşitli seçmeli dersler alırlar Bunların yanı sıra Temel Fizik, Kimya, İngilizce, ekonomi ve İnsan Toplum Bilimleri konularında bazı seçmeli dersler ve Atatürk İlke ve İnkılâpları derslerini alırlar ve bitirme çalışması hazırlarlar

MESLEKTE İLERLEME Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler Çalıştıkları işyerinde yöneticilik konumlarına gelebilirler BENZER MESLEKLER: Matematikçi, İstatistikçi

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU - Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu' nun kredisinden yararlanabilirler - Matematik mühendisleri kamu kuruluşlarında çalıştıkları takdirde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen aylıkla görev yaparlar - Özel sektörde ücretler anlaşma ile belirlenir

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER - İlgili Eğitim Kurumları, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri


Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Matematiğin Kullanıldığı Meslek grupları

Eski 05-07-2015   #6
Kayıtsız
Icon7

Cevap : Matematiğin Kullanıldığı Meslek gruplarıacıllllllll arkadaslar
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Matematiğin Kullanıldığı Meslekler Nelerdir, Neden Kullanılır?

Eski 04-02-2018   #7
Kayıtsız

Cevap : Matematiğin Kullanıldığı Meslekler Nelerdir, Neden Kullanılır?Ben anlamıyorum neden alakasız yazılar?
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.