Sureler Ve Faydaları

Eski 08-20-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Sureler Ve Faydaları
BAKARE SURESİ :

''Tehlike anında ve duanın kabul olması için elif lam mim ayeti okunur''

''Ruhi bunalıma karşı üç defa okunur''

ALİ İMRAN SURESİ :

''Borçtan kurtulmak ve zengin olmak için üçer defa okunur''

NİSA SURESİ :

''Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için okunur''

MAİDE SURESİ :

''Her türlü zarardan korunmak için bu mubarek sure 7 defa okunur''

EN'AM SURESİ :

''istek ve dileğin olması için 7 defa okunur''

A'RAF SURESİ :

''Dünya ve ahiret mutluluğu için okunur''

ENFAL SURESİ :

''Bu mübarek sure zindandan, iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur''

TEVBE SURESİ :

''Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur, yazılır, asılırsa o yere hırsız giremez''

YUNUS SURESİ :

''Bu mübarek sureyi taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar''

HUD SURESİ :

''Zalimden intikam için 3 defa okunur''

YUSUF SURESİ :

''İzzet ve saadete nail olup, bahtın açılması için okunur''

R'AD SURESİ :

''Düşmanın kahrı için okunur''

İBRAHİM SURESİ :

''Ahlakın güzelleşmesi için 3 defa okunur''

HICİR SURESİ :

''Ticaretin kazançlı olması için 3 defa okunur''

NAHIL SURESİ :

''Azgınlığın ve fesadın kaldırılması için 10 defa okunur''

İSRA SURESİ :

''Hilecilerin şerrinden korunmak için okunur Misk ve safranla yazılarak dili tutulanlara içilirse şifa bulur''

KEHİF SURESİ :

''Bu mübarek sureyi okuyan kimse her türlü fitne ve musibetten korunur''

MERYEM SURESİ :

''Bu sureyi 41 kere okuyan kimse her türlü fakirlikten kurtulur''

TAHA SURESİ :

''Bu mübarek sureyi 21 defa okuyan kimsenin kısmeti açılır''

ENBİYA SURESİ :

''Her türlü tehlikeye karşı korur''

HAC SURESİ :

''Mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur''

MÜ'MİNÜN SURESİ :

''Bu sureyi okuyan kimse imani ve itikadı yönden düzelir, imanın kemaline erer''

NUR SURESİ :

''Bu sureyi okuyan kimse vesveseden kurtulur, kemali imane ve yakine erer''

FURKAN SURESİ :

''Düşmanın perişan olması için okunur''

ŞUARA SURESİ :

''Zarardan korunmak için okunur''

NEML SURESİ :

''Bu sureyi okuyan kimse düşmanının şerrinden korunur''


KASAS SURESİ:

‘’Azap ve esaretten kurtulmak için okunur’’


ANKEBÜT SURESİ:

’’Aklı yükselen kimselere okunursa şifa bulur’’


RÜM SURESİ:

’’Düşmana galip olmak için okunur’’


LOKMAN SURESİ:

’’Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur’’


SECDE SURESİ:

’’Yazılarak bir şişe içine konur, evin bir kenarında saklanırsa her türlü afattan emin olur’’


AHZAB SURESİ:

’’ Nasıp ve kısmetin açılması için yedi defa okunur’’


SEBE SURESİ:

’’Bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur’’


FATIR SURESİ:

‘’Bu mübarek okuyan sure-i celileyi okuyan kimse mahlûkat tarafından sevilir’’


YASİN SURESİ:

‘’ Bu mübarek sureyi 70 defa okuyan her muradını nail olur’’


SAFFAT SURESİ:

‘’ Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır, darlık çekmez’’

SAD SURESİ:

‘’Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur’’

ZÜMER SURESİ:

‘’Halk içinde aziz muhterem olmak için okunur’’

MÜ’MİN SURESİ:

‘’Kötü insanın şerrinden emin olmak için yedi defa okunur’’

FUSSILET SURESİ:

‘’Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur’’

ŞURA SURESİ:

‘’Bu sureyi okuyan kimse hasmını mağlup eder’’

ZUHRUF SURESİ:

‘’Yedi defa okuyan kimse her muradına nail olur’’

DUHAN SURESİ:

‘’Üç defa okuyan her dileğini elde eder’’

CASİYE SURESİ:

‘’İftiradan kurtulmak için okunur’’

AHKAF SURESİ:

‘’Bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur’’

MUHAMMED SURESİ:

‘’Zarardan kurtulup, saadete nail olmak için okunur’’

FETİH SURESİ:

‘’Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur’’

HUCÜRAT SURESİ:

‘’Hastalığın şifa bulması için 7 defa okunur’’

KAF SURESİ:

‘’Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur’’

ZARİYAT SURESİ:

‘’Yetmiş defa okuyan kıtlık yüzü görmez’’

TUR SURESİ:

‘’Bu sureyi okuyan Hakka yaklaşır, dertlerden kurtulur’’

NECM SURESİ:

‘’21 defa okuyan her muradına nail olur’’

KAMER SURESİ:

‘’70 defa okuyan kimse zalimin şerrinden kurtulur’’

RAHMAN SURESİ:

‘’Hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur’’

VAKI-A SURESİ:

‘’Bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik çekmez, kazancı bereketli olur’’

HADİD SURESİ:

‘’Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur’’

MÜCACELE SURESİ:

‘’Bu sure bir avuç toprağa üç defa okunarak düşman tarafına saçılırsa, düşman hezimete uğrar’’

HAŞIR SURESİ:

‘’40 gün kırkar defa okuyan her türlü muradına nail olur’’

MÜMTEHINA SURESİ:

‘’Bu sure-i okumaya devam edenler haramdan korunurBorçlu ise borcunu kolaylıkla öder’’

SAF SURESİ:

‘’70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur’’

CUMA SURESİ:

‘’Helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi açılır’’

MUNAFIKUN SURESİ:

‘’Nifaktan kurtulmak, şerre hedef olmak için 7 defa okunur’’

TEĞABÜN SURESİ:

‘’Nefes darlığına karşı suya 7 defa okunarak içilmeli’’

TALAK SURESİ:

‘’3 defa okuyan refikası ile güzel geçinir’’

TAHRİM SURESİ:

‘’21 defa okuyanın düşmanı dost olur’’

MÜLK SURESİ:

‘’41 defa okuyan her beladan kurtulurKabir azabı çekmez’’

KALEM SURESİ:

‘’Şerden korunmak ve her murada nail olmak için 71 defa okunmalı’’

ELHAKKA SURESİ:

‘’Ahiret mutluluğuna ermek için 71 defa okunur’’

MEARİÇ SURESİ :

‘’Zafere ermek için 180 defa okunur’’

NUH SURESİ:

‘’1000 defa okuyan kimse düşmanını kahreder’’

CİN SURESİ:

‘’Bu suresi 7 defa okuyan kimse nazardan, sara hastalığından ve evhamdan şifaya kavuşur’’

MÜZEMMİL SURESİ:

‘’40 defa okuyan kimsenin rızkı ummadığı yerden gelir’’

MÜDDESSİR SURESİ:

‘’Bu sure-i celiyleyi okuyan nefsi emarenin sultasından kurtulur’’

KIYAME SURESİ:

‘’Cuma geceleri okuyan kimse ahret saadetine nail olur’’

İNSAN SURESİ:

‘’70 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulurHak dostlarının zümresine nail olur’’

MÜRSELAT SURESİ:

‘’7 defa okuyan göz hastalığına yakalanmaz’’

NEBE SURESİ:

‘’İkindiden sonra okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur’’

NAZİAT SURESİ:

‘’Bu sureyi okuyan kimse son nefesini Kelime-i Tevhid ile kapar’’

ABESE SURESİ:

‘’Yakıne ermek için 7 defa okunur’’

TEKVİR SURESİ:

‘’Müşküllerin halli için 7 defa okunmalıdır’’

İNFITAR SURESİ:

‘’Her murada nail olmak için 21 defa okunur’’

MUTAFFİFİN SURESİ:

‘’Ağlayan çocuğu susturmak için 5 defa okunur’’

İNŞİKAK SURESİ:

‘’Doğumun kolay olması için 7 defa okunur’’

BÜRUC SURESİ:

‘’Fitneci ve hasedcilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur’’

TARIK SURESİ:

‘’Peri ve cin şerrinden kurtulmak için 3 defa okunur’’

A’LA SURESİ:

‘’3 defa okuyan seferden selametten evine döner’’

ĞAŞİYE SURESİ:

‘’Vücuttaki her türlü yelin izalesi için 3 gün 7 şer defa okunur’’

FECİR SURESİ:

‘’Belanın uzaklaştırılması için 7 defa okunur’’

BELED SURESİ:

‘’Kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur’’

ŞEMS SURESİ:

‘’Her türlü beladan korunmak için 41 defa okunur’’

LEYL SURESİ:

‘’180 defa okuyan fakirlikten kurtulur’’

DUHA SURESİ:

‘’Okumaya devam edenler ruhi bunalım ve sıkıntıdan kurtulur’’

İNŞİRAH SURESİ:

‘’Okumaya devam eden kimse kalp sıkıntısından kurtulur, bol rızka kavuşur’’

TİN SURESİ:

‘’7 şer defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur’’

ALAK SURESİ:

‘’7 şer defa okuyan kimsenin sözü geçerli olur’’

KADİR SURESİ:

‘’Her müşkülün halli için 21 defa okunur’’

BEYYİNE SURESİ:

‘’Bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kâmil insanların makamına erer’’

ZİLZAL SURESİ:

‘’40 bin defa okuyan kimse düşmanını helak eder’’

ADİYAT SURESİ:

‘’3 defa okuyan nazardan korunur’’

KARİ-A SURESİ:

‘’Her işin intizamı için 100 defa okunur’’

TEKASÜR SURESİ:

‘’Dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için 21 defa okunur’’

ASIR SURESİ:

‘’İç hastalıkların tedavisi için yazılarak suyu içilir70 defa da okunur’’

HÜMEZE SURESİ:

‘’İnsanların zemminden ve iftirasından kurtulmak için 21 defa okunur’’

FİL SURESİ:

‘’Akşamla yatsı arasında 1000er defa okuyan kimse her türlü muradına nail olur’’

KUREYŞ SURESİ:

‘’Zengin ve güzel ahlaka sahip olmak ve musibetlerden emin olmak için 7defa okunur’’

MAUN SURESİ:

‘’41 defa okuyan kimse Hz Muhammed’i rüyasında görür’’

KEVSER SURESİ:

‘’100 defa okuyan muradına nail olur Resulü Ekrem’i rüyasında görür’’

KAFİRUN SURESİ:

‘’Yatarken okuyan kimse imanını şeytandan korumuş olur’’

NASR SURESİ:

‘’Her muradın halli için 1000 defa okunur’’

TEBBET SURESİ:

‘’Düşmanın helakı için 1000 defa okunur’’

İHLÂS SURESİ:

‘’Yüz defa okuyan kâmil bir imana erer10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz1000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez Onbin defa okuyan her muradına nail olur’’

FELAK SURESİ:

‘’Sihri tesirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için 41 defa okunur’’

NAS SURESİ:

‘’Cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur’’


alıntıdır


ışık sizinle olsun

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Sureler Ve Faydaları

Eski 04-23-2018   #2
Kayıtsız
Icon47

Cevap : Sureler Ve FaydalarıAlinti tamam da surelerin ismi hep yanlisNasır ne?Asr asr İnsanlara dogru bilgi vermeliyiz dimiAma bazi bilgiler gayet isime yaradiAllah razi olan kullarindan eylesin hepimizi
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.