Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Kültür - San'at & Eğitim > Ülke & Şehirler > Türkiye > İç Anadolu Bölgesi

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
ekonomisi, ilçeleri, komşuları, kırıkkale, nüfusu, tarihi, yüzölçümü

Kırıkkale Tarihi ,nüfusu ,ekonomisi, Komşuları,yüzölçümü,ilçeleri

Eski 08-27-2013   #1
Şengül Şirin
Varsayılan

Kırıkkale Tarihi ,nüfusu ,ekonomisi, Komşuları,yüzölçümü,ilçeleriKIRIKKALE

Kırıkkale,İç Anadolu Bölgesi'nde il ve il merkezi kent.Yüzölçümü 4.365 km2 olan Kırıkkale ili kuzeyde Çankırı,doğuda Çorum,Yozgat ve Kırşehir,güneydoğu ve güneyde gene Kırşehir,batıda da Ankara illeriyle çevrilidir.Kırıkkale Türkiye'nin 71.ilidir.

Eskiden Ankara ilinin bir ilçesi olan Kırıkkale,15 Haziran 1989 tarihli ve 3578 sayılı yasa uyarınca Delice,Keskin ve Sulakyurt ilçeleriyle birleştirilerek il yapılmış ve böylece oluşturulan Kırıkkale ilinin Merkez ilçesi olmuştur.9 Mayıs 1990 tarihli ve 3644 sayılı yasa uyarınca Bahşili,Balışeyh,Çelebi ,Karakeçili ve Yahşihan ilçeleri kurulunca Kırıkkale iline bağlı ilçe sayısı dokuza çıkmıştır.

DOĞAL YAPI;
Doğal yapı,İl toprakları genellikle akarsu vadileri tarafından parçalanmış ,orta yükseklikteki dalgalı düzlüklerden oluşur.Bu toprakların kuzeyini Karagüney Dağı,güneybatısını Karacadağ,batısını Küre Dağı,orta kesimini de Dinek ( Denek) Dağı (1.744 m) engebelendirir.Bu dağlar hiçbir yerde 2.000 m'yi aşmaz.İl topraklarından kaynaklanan sular Kızılırmak aracılığıyla Karadeniz'e ulaşır.İl sınırları içinde Kızılırmak'a katılan başlıca akarsular Çoraközü ve Balaban dereleridir.Kızılırmak kuzeybatı ve güneybatıda ,Kızılırmak'ın başlıca kollarından Delice Irmağı doğuda,Delice ırmağına katılan Kılıçözü de güneyde yer yer ilin doğal sınırlarını oluşturur.İlde önemli bir doğal göle rastlanmaz;enerji amaçlı Kapulukaya Barajının ardında suların birikmesiyle oluşmuş bir yapay göl vardır.Kızılırmak üzerindeki enerji amaçlı Kesikköprü Barajının seti ise ilin Kırşehir ve Ankara illerine komşu olduğu kesimdedir.

Kara ikliminin etkisi altında olan Kırıkkale ili,İç Anadolu Bölgesi'nin en kurak yöreleri arasındadır.İlde ormanlık alan oldukça azdır; droğal bitki örtüsü step görünümündedir.Dağlık alanlarda yer yer bozuk meşe topluluklarına rastlanır.

EKONOMİ

Yalnızca üzde 30 kadarı kırsal kesimde yaşayan il halkı geçimini genellikle sanayi,ticaret ve tarımdan sağlar.Türkiye savunma sanayisinin temelini oluşturan tesislerin burada bulunması ve kentin son 40 yıl içinde hızlı bir biçimde büyümesi,Kırıkkale'nin il yapılmasının başlıca nedenidir.İldeki en eski sanayi kuruluşları Makina ve Kimya Endüstri Kurumu'na (MKE) bağlı Mühimmat ,Silah ve Tüfek ,Çelik,Pirinç,Çelik Çekme Boru,Elektrik Makinaları ve Barut Fabrikaları ile Silah Sanayii Müessesesi'dir.Kuruma bağlı silah üretim tesislerinin en ünlü ürünü "Kırıkkale tüfeği" diye anılan ve üretimine 1939'da başlanmış olan piyade tüfeğidir.Bu fabrikalarda çeşitli tip silah ve mermilerden başka döküm ürünleri,asitler,gazlar,barut,dinamit,bombalar,fün yeler çeşitli makineler,makine yedek parçaları ve kutular üretilir.Bazı fabrika ve atölyelerde de bu ürünlerden bir bölümünün onarımlarıyla bakımları yapılır.İldeki önemli sanayi kuruluşlarından biri de Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'ye (TÜPRAŞ) bağlı Orta Anadolu Rafinerisidir.1987'de işletmeye açılan bu rafineride 447 km uzunluğundaki Yumurtalık - Kırıkkale Boru Hattın'dan pompalanan ham petrol işlenir.Bahşili ilçe merkezi yakınındaki rafinerinin yıllık ham petrol işleme kapasitesi 5 milyon tondur.Un ve unlu ürünler,şarap,tuğla ve kiremit fabrikaları ilde bulunan öteki sanayi kuruluşlarıdır.Küçük sanayi de oldukça gelişmiş düzeyde olan ilde tarım aletleri üreten işyerleri vardır.


Kırıkkale ilinde bağlar geniş alanlar kaplar.Başlıca bitkisel ürünler,buğday,arpa,şeker pancarı,ayçiçeği ve üzümdür.Bazı başka meyveler ve sebze de yetiştirilir.En çok yetiştirilen hayvanlar koyun,Ankara keçisi ve kıl keçisidir.

Kırıkkale ilinin konumu ülke ulaşımı açısından oldukça önemlidir.Yozgat'tan gelen yolla Çankırı'yı Kırşehir'e bağlayan yol il topraklarında kesişir.Zonguldak'tan gelen demiryolu ırmak istasyonunda Ankara- Kayseri demiryoluna bağlanır.İlde bentonit,manganez ve volframit yatakları vardır.

TARİH

Keskin ilçesine bağlı Ceritkale köyü yakınındaki kaya kabartmaları ve Göçbeyli köyü yakınındaki höyükte ele geçen buluntular.bu yöreye ilk kez Hititler döneminde yerleştirildiğini gösterir.İlkçağda Galatya bölgesinin sınırları içinde bulunan yöreden,Ankrya'yı (bugün Ankara) Yozgat yöresindeki Tavion'a bağlayan yol geçiyordu.Önemli bir ilkçağ kenti olan Eccobriga da bu yol üzerindeydi.Daha sonraki tarihsel gelişimine ilişkin yeterli bilgi bulunmayan yöreye 11.yüzyıl sonlarında Türkmenler gelmeye başladı.Anadolu Selçukluları ve Danişmendlilerin yönetiminden sonra bir süre Osmanlılar,Karamanlılar,ve Timur kuvvetleri arasında el değiştiren Kırıkkale toprakları 15.yüzyılda kesin olarak Osmanlı yönetimine girdi.19.yüzyılda Balkanlar'dan gelen göçmenlerin bir bölümü buraya yerleştirildi.Bu dönemde yöredeki başlıca yerleşmeler Hasandede,Yahşihan ve yakınında gümüşlü kurşun madenleri bulunan Denekmadeni kasabalarıydı.19.yüzyıl sonlarında Ankara vilayetinin sınırları içinde yer alan Kırıkkale 1944'te ilçe yapıldı.1989'daki düzenlemeyle de yeni ilin sınırları içine alındı.Kaynak;AnaBritannica cilt 19 sayfa 13 frmsinsi.net için derlenmiştir.

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Kırıkkale Tarihi ,nüfusu ,ekonomisi, Komşuları,yüzölçümü,ilçeleri

Eski 08-28-2013   #2
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : Kırıkkale Tarihi ,nüfusu ,ekonomisi, Komşuları,yüzölçümü,ilçeleriKENTİN YAPISI
Çoraközü adlı derenin Kızılırmak'a katıldığı noktanın kuzeydoğusundaki tepelik alanda eskiden Kırık adıyla anılan 12 haneli bir köy vardı.Kurtuluş Savaşı sırasında ordunun kullandığı silahlar bu küçük köydeki bir atölyede onarılıyordu.Cumhuriyet'in ilk yıllarında orduya silah yapacak fabrikanın Kırık köyünde kurulmasına karar verildi.Fabrikalar ve öteki tesislerin açılmasıyla birlikte gelişmeye başlayan bu kırsal yerleşme ,1929'da bucak merkezi yapıldı.1944'te ilçe merkezi haline getirildi.adı da,aynı vadi içinde yer alan ve Kürigin Kalesi adıyla anılan eski bir kale kalıntısından esinlenilerek Kırıkkale olarak değiştirildi.İç Anadolu Bölgesinde önemli bir sanayi merkezi olarak gelişmeye başlayan kent,iş bulma umuduyla çevre illerden gelenlerin yerleşmesi sonucunda hızla büyüdü.1935'te 5 bin bile olmayan nüfusu 1950'de 15.750'ye ,1965'te 57.669'a ,1975'te 137.874'e ,1985'te 208.018'e ulaştı.1990'da da 185 bin düzeyine geriledi.

Çoraközü Vadisinin yamaçlarında kurulmuş olan kent,ilin batı kesiminde yer alır.Yeni kentin merkezi,askeri amaçlı fabrikalarda çalışan işçilerle memurlar için yapılmış olan lojmanların yer aldığı istasyon ve Fabrika mahalleleridir.Hızlı göç hareketi nedeniyle sağlıksız bir kentsel gelişme süreci yaşanmaktadır.Önemli bir sanayi merkezi olan il merkezindeki ticeret etkinliği oldukça canlıdır.

Ankara - Sivas karayolu ile Ankara-Kayseri demiryolu kentten geçer.Kent karayoluyla Ankara'ya 76 km.uzaklıktadır.Başlıca sağlık kurumu Kırıkkale Devlet Hastanesi,tek yükseköğretim kurumu da Ankara Üniversitesine bağlı Kırıkkale Meslek Yüksekokulu'dur.


Kırıkkale Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler


3 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Kırıkkale Üniversitesi, kuruluş kanununa göre Fen-Edebiyat, İktisadi ve idari Bilimler, Mühendislik ve Veteriner Fakülteleri; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile Ankara Üniversitesi'nden devralınan ve faal durumdaki tek birim olan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu'ndan oluşmuştur. Kırıkkale Üniversitesi, kuruluşunu takip eden 1993-1994 eğitim-öğretim yılına, 3 fakültede 6 bölüm, 1 yüksekokulda 10 program; 2 enstitüde ise 8 anabilim daliyla başlamiştir.
1994-1995 öğretim yılı başında Keskin'de 3 programlı bir yüksekokul daha açan, Kırıkkale Üniversitesi'ne 3 Ocak 1995 tarihinde Tıp, Hukuk ve Eğitim Fakülteleri; 12 Ağustos 1998 tarihinde de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eklenmiştir. Bu birimlerden Hukuk ve Eğitim Fakültelerine 1997-1998, Tıp ve Veterinerlik Fakültelerine 1998-1999 öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ise 1999-2000 öğretim yilinda eğitime başlamıştır. Tıp Fakültesi'ne bağlı Süleyman DEMiREL Araştırma ve Uygulama Hastanesi de 2001 yılında açılarak hizmete girmiştir. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi'nin kuruluşu 24/06/2002 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır ve poliklinik hizmeti vermektedir. Güzel Sanatlar Fakültemiz, 06.06.2005 tarihinde kurulmuştur.
Sağlık Bilimleri Fakültemiz ise; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 26.11.2008 tarihli ve 27338 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu kararınca 19.12.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Üniversitemizdeki fakülte sayımız 10'a ulaşmıştır.
Bugün itibariyle Üniversitemizde; 10 Fakülte, 1 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ile eğitim-öğretim faaliyeti yapilmaktadir.

Kırıkkale, yakınlığı ve ulaşımın kolaylığı açısından Ankara'nın bir tür banliyösü durumundadir. Kırıkkale Üniversitesi de, büyük şehrin sorunlarından uzak, ancak bilimsel, kültürel ve sosyal imkanlarına kolayca ulaşilabilecek bir noktadır. Bu nedenle, büyük bir hızla gelişmektedir. Üniversite, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azlığı bakımından ülkemizdeki tüm üniversiteler arasında ilk sıralarda bulunmaktadır

Merkez ilçenin 1990 öncesinde sınırları içindeki başlıca tarihsel yapılar Balişeyh Camisi (16.yy), Hasandede Camisi ( 1605).Hasandede ve Koçubaba türbeleridir.

Kırıkkale Belediyesi,1942'de kurulmuştur.Nüfus (1990) il,349.396,kent;185.431.


2013'de yapılan adrese göre,Kırıkkale ilimizin Nüfusu; 274.727

İç Anadolu Bölgesi’nde, İl Merkezi olan Kırıkkale, doğusunda Delice, güneyinde Keskin, güneybatısında Bala, batısında Elmadağ, kuzeyinde de Kalecik ve Sulakyurt ilçeleri ile çevrilidir.

Kırıkkale, kuzeyindeki Çamlıca, Karakaya ve Kırıkkale tepelerinin ovaya indikleri eğimli bir arazide yer almaktadır. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan Koçu Dağı olup en yüksek noktası Yığlıtepe (1.278 m.)’dir. Güney ve güneydoğusundaki Denek Dağ sırası Çoruhözü Vadisinin güneyinde Keskin ile İzzettin Köy arasında uzanmaktadır. Bu dağların en yüksek noktaları Gavur Tepesi (1.742 m.) ile Bozkaya Tepesi (1.577 m.)’dir. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan Küre Dağ’ının en yüksek yeri ise Küre Tepesinde 1.450 m.ye ulaşır. İlin kuzeyini Karagüney Dağları ile Tokuş Dağı (1.306 m.) engebelendirir. İlin orta kesiminde Dinek Dağı (1.744 m.), batısında Küre Dağı (1.552 m.), güneybatısında Karacadağ ve Keskin ile Çelebi ilçeleri arasında Behrek Dağı (1.522 m.) bulunmaktadır. Dinek Dağı silsilesi Keskin ile İzzettin Köyü arasında Çoruhözü vadisinde uzanmaktadır.

En önemli ovası Kırıkkale Ovası olup, kuzeyde Çamlıca ve Karakaya tepelerine, güneyde de Denek Dağı’nın batısına kadar uzanmaktadır. Kuzeydeki tepeler ovaya meyilli bir şekilde inerek birleşir ve il merkezi burada yer almaktadır. Kırıkkale Ovası doğudan batıya, Kızılırmak’ a doğru gittikçe genişler; en geniş yeri Çoruhözü Deresi’nin Kızılırmak’ a yaklaştığı yerdedir. İl sınırları içerisinde, yükseklikleri 1.200-1.600 m. arasında değişen, Küre Dağı’ndaki Hodar, Bedesten, Kamışlı, Sarıkaya; Koçu Dağı’ndaki Koçu, Denek dağlarındaki Gümüşpınar, Pehlivanlı, Suludere, Yeşilkaya, Azgın yaylaları bulunmaktadır.

Kaynak;AnaBritannica cilt 19 sayfa 13 frmsinsi.net için derlenmiştir.

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Yorum yazmak için üye olmanıza gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


sorsorgula.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.