Yalnız Mesajı Göster

Cevap : Sayısal (Dijital) Elektronik - Kodlar Ve Kodlama

Eski 07-11-2009   #2
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : Sayısal (Dijital) Elektronik - Kodlar Ve Kodlama26131 BİNARY(İKİLİK) SAYILARIN GRAY KODUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Binay(İkilik) sayıları Gray Koduna dönüştürürken;
a) En yüksek değerlikli (MSB) bit aşağı indirilir
b) Her bit solundaki bitle elde dikkate alınmaksızın toplanır
c) Bu işlem en düşük değerlikli (LSB) bite kadar devam eder
d) Elde edilen sayı, Binary sayının Gray kod karşılığıdır
Not Decimal Sayıların Gray koduna dönüştürülmesi istenirse Decimal Sayının
öncelikle Binary karşılığı bulunur
Dönüşüm işlemi tamamlanmış oldu
(45)10 = (111011)GRAY
Örnek:
Aşağıdaki sayıların Gray karşılıklarını bulunuz
a- (31)10 = ( )GRAY
b- (456)10 = ( )GRAY
c- (1001011)2= ( )GRAY
26132 GRAY KODLU SAYILARIN BİNAY(İKİLİK) SAYILARA
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Gray Kodlu Sayıları Binay(İkilik) Sayılara dönüştürürken;
a) En soldaki bit bir sonraki basamaktaki sayı elde dikkate alınmaksızın toplanır
b) Toplam sonucu ile bir sonraki basamaktaki sayı elde dikkate alınmaksızın toplanır
c) Bu işleme en sağdaki basamağa kadar devam edilir

2614Parity Kodu (Hata Tesbit Kodu)
Sayısal sistemler birbirleri ile haberleşirken bilginin değişmesi oldukça sıklıkla karşılaşılan bir konudur Bilgi değişimlerini kontrol edebilmek ve gönderilen bilginin doğruluğunu kontrol etmek amacı ile Parity Kodu (Hata Tesbit ) kodları ortaya çıkmıştır
Veriye özel bir bit ekleme yöntemi ile veri tümleştirme sağlanabilir Fazladan eklenen
eşlik biti (parity bit)i verilen kod kelimesindeki hatanın bulunmasını sağlayacaktır Basit bir eşlik bitinin kodlanması tek yada çift taban üzerine yapılır Tek eşlik bitinde veri içindeki 1’ lerin sayısı tek, çift eşlik bitinde ise 1’lerin sayısı çifttirNot: Tek eşlik biti ile çift eşlik bitinin birbirinin tümleyeni olduğu tablodan görülmelidir
262ALFANÜMERİK KODLAR
Alfanümerik kodlar; sayılar, harfler, noktalama işaretleri ve kontrol karekterlerinin tanımlanabildiği kodlardır
Yaygın olarak kullanılan iki tür alfanümerik kodlama türü vardır Bunlar ASCII
(American Standart Code for Information Interchange - Bilgi alış verisi için standart Amerikan Kodu) ve EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Intechange Code – Genişletilmiş ikilik kodlu onluk alışveriş kodu) olarak sayılabilir

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla