Yalnız Mesajı Göster

Eski 01-18-2007   #7
[KAPLAN]
Varsayılan


Boğulma halinde alınması gerekli âcil ilk yardım tedbirleri nedir?
Kişi sudan çıkarıldıktan sonra eğer nefes almıyorsa kendisine sunî solunum yaptırılmalıdır “Ağızdan ağıza” metodu günümüzde çok kullanılmaktadır ve genellikle bu metot tercih edilmelidir
Ağızdan ağıza sunî solunum metodu nasıl tatbik edilmelidir?
a Hastayı sırt üstü yatırın Boynunda veya göğsü üzerinde bulunabilecek bütün giysileri gevşetin
b Çenesini kaldırıp, başını mümkün ölçüde geriye doğru eğin (Bu hareket soluk borusunu düzletir ve akciğerlere hava gitmesini kolaylaştırır)
c Hastanın burun deliklerini parmaklarınız arasında sıkıştırıp kapalı tutun
d Ağzınızı hastanın ağzına dayayarak bütün kuvvetinizle içeriye hava verin
e Akciğerlerin dışa hava verebilmesi için ağzınızı hastanın ağzından uzaklaştırın
f Bunu her beş veya altı saniye arasında tekrarlayın
g Nabız ve kalp atışı devam ettiği sürece bu yönteme devam edin Bu gibi bir kişiyi normale getirmek saatlerce sürebilir
h Yorulduğunuz zaman başkası yerinize geçmelidir
i Hastanın boğazında veya göğsünde su veya balgam birikmişse, bunların ağızdan çıkmasını temin için kendisini baş aşağı veya yana çevirerek tutun
j Ağızda balgam veya başka maddeler toplanmışsa bunları parmaklarınızla dışarı çıkarın (Nefes almayan bir kimse hiçbir zaman ısırmayacaktır)
k Eğer ağızdan ağıza nefes vermekten iğreniyorsanız açık bir mendil arasından da hava verebilirsiniz (Bu direkt ağızdan ağıza sistemi kadar tesirli olmayabilir)
1 Ancak birkaç dakika nabız ve kalp atışı yoksa bu metoda son verin Kulağınızla dikkatle hastanın göğüsünün sol tarafını dinleyin
m Hasta kendine gelirse, kendisini sıcak tutun ve doktor gelinceye kadar veya en azından yarım saat süreyle yerinden kıpırdatmayın
Boğulma olaylarında ağızdan ağıza sunî solunum metodu yararlı mıdır?
Evet, ancak hasta dik bir pozisyonda iken akciğerlerinden daha kolay su çıkarabilecektir Bu sular çıktıktan sonra ağızdan ağıza sunî solunum metoduna başvurulabilinir
Boğulma her zaman akciğerlerde fazla su toplanmasından mı ileri gelir?
Her zaman değil Birçok boğulma olayları hançerede meydana gelen bir spazmdan ileri gelir ve bu gibiler spazmın ortadan kaldı-rılmasiyle kurtarılabilinir Bu gibi birçok boğulma olaylarında hastalar hançerede spazm olan bölgenin altında bir soluk borusunu açma ameliyesinin yapılmasiyle kurtarılmışlardır
Soluk borusunun açılması ilk yardımı yapan tarafından mı yapılmalıdır?
Hayır, ancak doktorun vaktinde yetişme ihtimâli yoksa ve hastanın öleceği kesin ise o zaman ilk yardımı yapmakta olan bu ameliyeye başvurma zorunluğunda kalacaktır
Boğulan bir kişiyi baş aşağı çevirerek onu bu durumda tutmakta bir yarar var mıdır?
Genellikle hayır Başı öne eğik bir durumda yatırılsa da akciğerlerinden suyu çıkaracaktır
Sunî solunuma ne zaman son verilmelidir?
Kalp artık atmayınca ve ölüm hali belli olunca

Alıntı Yaparak Cevapla