Yalnız Mesajı Göster

Eski 01-18-2007   #6
[KAPLAN]
Varsayılan


Bir ihtilaç veya “nöbet” geçirmiş olan bir kimseye ne gibi âcil yardım yapılmalıdır?
a İlk olarak hastanın başını veya vücudunun başka kısımlarını sert cisimlere çarpmamasını temin ediniz
b Hastanın yatmasını sağlayınız ve kendisini geniş ölçüde serbest bırakınız Onu zaptetmeye ve hareketlerini sınırlamaya çalışmayınız
c Eğer boynunda kravat varsa, rahat nefes almasını sağlamak için yakasını gevşetiniz
d Daha rahat nefes alabilmesi için çenesini kaldırınız
e Eğer bu kolaylıkla yapılabilinecekse, hastanın dilini ısırmasını önlemek için dişlerinin arasına bir mendil yerleştiriniz
İhtilâç veya “nöbet” geçirmekte olan kişilerin üzerine soğuk su dökülmeli midir?
Hayır Bu hatalı bir tedavi yöntemidir
Kişilerin çoğunluğu ihtilâç veya “nöbet”lerden kurtulurlar mı?
Evet Özellikle bunların nedeni sara ise Beyin kanamasından veya tümörden ileri gelecek ihtilâçlar ölümle sonuçlanabilir
İhtilâç geçirmekte olan küçük çocuklar su içerisine yatırılmalı mı?
Hayır Bu çocukları rahat yataklarında bırakmak daha iyi olur
İhtilâç geçirmekte olan çocuğun anne veya babası onu kucağına alıp hemen bir doktora koşmalı mı?
Hayır Çocuklarda meydana gelen ihtilâçlar genellikle kendiliklerinden geçer Takip edilecek en iyi usûl çocuğa hiçbir şey yapmadan yatağında rahat bir şekilde yatmasını sağlamaktır
İhtilâç geçirmekte olan kişilere ne gibi yardım yapılması gerekli olduğunu öğrenmek için çareler var mıdır?
Evet İhtilâç geçirebilecek birçok kişi ihtilâç halinde kendilerine nasıl yardım edilebileceğini yazılı olarak üzerlerinde bulundururlar Şeker hastaları ensülin şokuna girdikleri zaman ne yapılması gerektiğine dair bu gibi direktifleri yanlarında taşırlar Saralılar da genellikle bir ihtilâç geçirdikleri taktirde davranışın ne olması gerektiğine dair bir yazıyı üzerlerinde bulundururlar
Bir ihtilâç veya “nöbet”ten çıkmış olanlar için ne gibi bir tedavi metodu takip edilmelidir?
Bunların normal düşünme ve davranış haline girmeleri için genellikle bir süre geçmesi gerekmektedir Bunun için ihtilâçlar geçer geçmez terk edilmemelidirler Çok kez bu gibi ihtilâç geçirenler birkaç dakika nerede oldukları ve ne meydana geldiğini bilmezler Bu gibiler tam normal bir hale gelinceye kadar yalnız

Alıntı Yaparak Cevapla