Yalnız Mesajı Göster

Cevap : A Dan Z Ye Bulmaca Sözlüğü

Eski 12-15-2010   #48
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : A Dan Z Ye Bulmaca SözlüğüYelkenli bir tekne : KEÇ

Yelkenli gemilerde arka direk: MİZANA

Yelkenli gemilerde gabya çarmıklarını ana direğe bağlayan kısa çarmıklar : RİLİ

Yelkenli gemilerde gabya çarmıklarını ana direğe bağlayan kısa çarmıklar:RİLİ

Yelkenli gemilerde gabyarların direklere çıkması için verilen komut: ARİVA

Yelkenli gemilerde iki direk arasına gerilen üçgen yelken : VELENA

Yelkenli gemilerde pruva direğinin en altta bulunan ana sereni ve bu serene bağlanan yelken:TRİNKETA

Yelkenli gemilerde serenlerle donanımlarının bakımıyla görevli tayfa: GABYAR

Yelkenli ve kürekli eski bir gemi türü:ÇEKTİRİ

Yelkenli yük teknesi : SALAPURYA

Yellenme : ZARTA

Yelve : FLURYA

Yelyutan’da denilen bir kuş: SAĞAN

Yemek altı : ORDÖVR

Yemek bilgisi : GASTRONOMİ

Yemek listesi : MÖNÜ

Yemek pişirmek için kullanılan ızgaralı,ayaklı taşınabilir ocak: MALTIZ


Yemek : AŞ:TAAM

Yemeklere,çorbalara ve salatalara mayhoş bir tat vermesi için katılan ve narın kaynatılması ile elde edilen bir çeşit pekmez:NAR EKŞİSİ

Yemekten önce,genellikle tuzlu çerezle alınan,çoğunlukla damıtık alkollü içki:APERİTİF

Yemen ve Etiyopya’da yetişen,yaprakları uzun süre çiğnenince sarhoşluk veren bir ağaç:KAT

Yemin : ANT : KASEM : İLA

Yemiş:BAR

Yengeç : SERETAN

Yeni çıkmaya başlamış ekin : FİREZ

Yeni doğmuş çocuk : NEVZAT

Yeni ve parlak: ÇİL

Yeni Zelanda plakası : NZ

Yeni Zelanda’da yaşadığı bilinen soyu tükenmiş bazı uçamayan kuş türlerinin ortak adı:MOA

Yeni Zelanda’nın nemli ormanlarında yaşayan,yeşilimsi papağan: KAKAPO

Yeni Zelanda’nın yerli halkı:MAORİ

Yeni,çok yeni olan şey:NEVİN

Yeni:CEDİT

Yeniçeri kuruluşunda görevi alaylarda selam törenlerini düzenlemek ve yönetmek olan subay:ODABAŞI

Yeniçeri ocağına yeni girmiş delikanlı:CİVELEK

Yeniçerilere verilen üç aylık ücret: ULUFE

Yeniçerilerin kayıtlı olduğu defter: ESAME

Yeniden canlandırma,diriltme : İHYA

Yeniden geri alım vaadiyle satış anlaşması:REPO

Yer bilimi:JEOLOJİ
Yer değiştiren maldan alınan vergiOsmanlılarda gümrük vergisi : BAÇ

Yer eksenli yörünge üzerine,deneme uyduları yerleştirmek amacıyla geliştirilmiş Avrupa uzay füzesi:ARİANE

Yer fıstığı : ARAŞİT: KİKİRİK

Yer jimnastiğinde,vücudun yatış pozisyonundan ayaküstü duruma geçme hareketi: KİPE

Yer kabuğunun maddesi : KAYAÇ

Yer kırığı,fay : ESİK

Yer mantarı,domalan : KEME

Yer mantarı,keme : DOMALAN

Yer mantarı: KEME

Yer ölçmeye yarar düğümlü ip:GEZ

Yer ölçümünde uzaklık saptama,hizalama işlemlerinde kullanılan beyaz ve kırmızı şeritler halinde boyanmış ağaç veya metal çubuk : JALON

Yer sarsıntılarının oluş kökenini,deprem işleyişini,boyutunu,etkilerini ve alt yapısını araştıran jeofiziğin bir alt kolu : SİSMOLOJİ

Yer yuvarlağının yıl içinde Güneşe en uzak olduğu nokta : AFEL

Yer : MAHAL

Yerbilimde tekne: İNEÇ

Yerdeki çamuru kazımak için bir değneğin ucuna geçirilen yassı demir:CEMEK

Yerdeki karın yüzünde buz tutmuş olan tabaka : KÖREŞE

Yerden sıçrayan çamur : ZİFOS

Yere çakılan kısa ve kalın kazık:ÇAKAK

Yergi ile ilgili: SATİRİK

Yergi,mizah : SATİR

Yerin iç yapısı ile yerin sarsıntı ve yük altında dinamik davranışını araştıran bilim dalına verilen ad : JEOFİZİK

Yerin üst yapısı ve yerin geçirdiği evrimleri ve değişimleri inceleyen bilim dalı : JEOLOJİ

Yerinde bırakma : İPKA

Yerinde duramayan kimse,yönlendirme : AJİTE

Yerine koyma: TELAFİ

Yerleştirme : TABİYE

Yerme : KOV

Yeryüzünde yalnız Birecik’te Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan uzun gagalı bir kuş:KELAYNAK

Yeşil abanoz : İPE

Yeşil abanozun öteki adı:AKAMPSİS

Yeşil ırmağın bir kolu : TERSAKAN

Yeşil ırmak’ın antik dönemlerdeki adı : İRİS

Yeşil ve pembe dalgalı sedef:ARUSEK

Yeşile çalan toprak rengi :HAKİ

Yeşilırmak deltasının kuzeydoğu kesiminde, yüzlerce kuş türünü barındıran küçük göl : SİMENLİK

Yeşille lacivert arası renk: ÖRDEKBAŞI

Yeter sayı : NİSAP

Yeterli etkinliği olmayan,bir süre için,geçici: PALYATİF

Yeterlilik belgesi :BRÖVE

Yeterlilik : KİFAYET

Yetimhane:DARÜLFÜNUN

Yetimler okulu:DARÜŞŞAFAKA

Yetişmemiş karpuz: ŞALAK

Yetkili : MEZUN

Yetkin,olgun : KAMİL

Yıl aşırı,iki yılda bir:BİENAL

Yılanbalığıgillerden,Avrupa kıyılarında yaşayan,eti lezzetli büyük bir balık:MAGRİ

Yılanbalığına benzer,eti lezzetli bir balık : KUFA

Yılanbalığına benzer,yırtıcı,eti beyaz,göğüs yüzgeci olmayan deniz balığı : MURANA

Yılancık da denilen,el,ayak ve yüzde kızartı ve şişmelerle kendini gösteren hastalık:ALAZLAMA

Yılankavi : HELEZONİK

Yıldırım : SAİKA

Yıldız çiçeği : DALYA

Yıldız falcılığı:ASTROLOJİ

Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan alet : OKTANT

Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan alet:OKTANT

Yırtıcı bir kuş : BALABAN

Yırtıcı kuşlardan bir doğan çeşidi:ÇAKIRDOĞAN

Yırtık,yarık:ÇAK

Yısa veya laçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir : AGANTA

Yiğit,cesur,bahadır:KELEŞ

Yiğit:CİVANMERT

Yiğitlik,kahramanlık:CELADET

Yiğitlik,yararlılık:BESALET

Yirminci asır başlarında ev içi sahneleri canlandıran ve ev yaşamını konu alan resim tarzına verilen ad : ENTİMİZM

Yiyeceği ortaklaşa sağlanan toplantı : ARİFANE

Yiyecek,içecek şey: AZIK

Yiyecek,içecek,özellikle ekmek : NİMET

Yiyecek Azık : NEVALE

Yiyecekleri dondurarak saklayan buzdolabı:DİPFRİZ

Yiyecekleri önce una ve yumurtaya,sonra istenirse galeta ununa bulayıp kızartmak:PANE

Yiyen,yiyici kimseler : AKİLE

Yiyicilik,rüşvet alma : İRTİKAP

Yoga felsefesini uygulayan derviş:YOGİ

Yoğrularak yuvarlanmış topak edilmiş bulgur : TAPAŞ

Yoğun : KESİF

Yoğunlaç : KONDANSATÖR

Yoğunluğu çok düşük cam, vernik, kauçuk veya köpük görünüşünde lastiğe benzeyen madde: POLİÜRETAN

Yoğunluk ölçer : DANSİMETRE

Yoğurt,pekmez gibi koyu şeyleri suyla inceltmek,sulandırmak : ÖZEMEK

Yoğurtlu yumurta yemeği:ÇILBIR

Yok etme,kökünü kurutma : ERADİKASYON

Yok olma,yok edilme:ZEVAL

Yoksul,çıplak,saf,saf ırk: ARİ

Yol bakımı ve kontrolü için demir yollarında kullanılan küçük araba: DREZİN

Yol çukuru:KASİS

Yol kontrol ve bakımı için demiryollarında kullanılan küçük araba: DREZİN

Yol üzerinde oluşmuş çukur:KASİS

Yol ve tarla kenarlarında yetişen otsu bir bitki: DEVEDİKENİ

Yol,yapı vs yapımında kullanılacak çakılları,taşları kırıp ufalamaya yarayan makine:KONKASÖR

Yol : RAH :TARİK

Yolcu:SAFİR

Yolculukta veya askerlikte kullanılan,boyuna veya bele asılı olarak taşınan,genellikle aba veya deri kaplı,metal su kabı:MATARA

Yollarda,toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir:LOĞ

Yonga: TALAŞ

Yontulmuş yapı taşı : BİÇME

Yorgun,bitkin:BİTAP

Yorumlama : ŞERH

Yosma:KOKET

Yosun sapçığı : SETA

Yoz beğeni :KİÇ : KİTCH

Yozgat ilinde ortaya çıkarılan ve Anadolu’nun tam bir kronolojisini göstermesi bakımından büyük önem taşıyan höyük : ALİŞAR

Yozgat ilinde ünlü bir höyük:ALİŞAR

Yön,taraf:CİHET

Yönetici : ZİMAMDAR

Yönetmelik: TALİMATNAME

Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri:APSİS

Yöntem bilim : METODOLOJİ

Yöntem,yol,usul:RACON

Yudum:CURA

Yugoslav ulusal dansı : KOLO

Yumurta biçiminde olan,oval,beyzi: SÖBE

Yumurta biçimli ve sekiz delikli bir flüt : OKARİNA

Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim,blastula: MORULA

Yumurta sarısı,zeytinyağı ve limonla yapılan bir tür koyu soğuk salça:MAYONEZ

Yumurta ve irmikle yapılan bir tatlı:REVANİ

Yumurta verimi çok,genellikle beyaz tüylü bir tavuk ırkı:LEGORN

Yumurta,süt ve un ile hazırlanan tatlı veya tuzlu hamur:KREP

Yumurta,şeker ve un ile yapılan,yumuşak pasta:PANDİSPANYA

Yumurtadan yeni çıkmış civcivin ağzının kıyısında bulunan ve zamanla kaybolan sarı renk:KEF

Yumurtadan yeni çıkmış ve henüz ayakları oluşmamış yavru kurbağa : İRİBAŞ

Yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan zararlı bir böcek : SÜNE

Yumurtayı kabuksuz olarak kaynar suyun içerisinde pişirmek:POŞE

Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac:TENEKE

Yumuşak deri/ Üzerine saydam bir cila tabakası çekilmiş olan eşya : GLASE

Yumuşak huylu:HALİM

Yumuşak keçe : FÖTR

Yumuşak ve gümüş rengi postu için avlanan kemirici bir hayvan : ÇİNÇİLYA

Yumuşak ve hafif ,odunu doğramacılıkta kullanılan bir Afrika ağacı: EKABA

Yumuşak ve hafif bir ipekli kumaş : SÜRA

Yumuşak yer : NAÇE

Yumuşak: NAİM

Yumuşama : DETANT

Yunan abecesinde bir harf: TETA: ERA: GAMA: ALFA: DELTA : EPSİLON: BETA

Yunan barış tanrıçası : EİRENE

Yunan dansı : SİRTAKİ

Yunan felsefe okulu : ELEA

Yunan mimarlığının üç biçeminden biri : İON

Yunan mitolojisinde Afrodit’in gözdesi olan genç delikanlı:ADONİS

Yunan mitolojisinde altın postu aramaya çıkan Argo gemisinin kaptanı:İASON

Yunan mitolojisinde çok hızlı koşmasıyla tanınmış avcı kız:ATALANTE

Yunan mitolojisinde Dionysos’un ceviz ağacına dönüştürdüğü Lakonia’lı genç kız:KARYA

Yunan mitolojisinde doğa tanrıçası: ARTEMİS

Yunan mitolojisinde doğa,vahşi hayvanlar,av,bereket,erdenlik ve doğurganlık tanrıçasına verilen ad : ARTEMİS

Yunan mitolojisinde dokuz sanat perisinden biri : ERATO

Yunan mitolojisinde düz olduğuna inanılan yer çevresinde akan ırmak:OKEANOS

Yunan mitolojisinde evlilik ve kadın yaşamının tanrıçası : HERA

Yunan mitolojisinde intikam tanrıçası : NEMESİS

Yunan mitolojisinde Odysseus’un eşi:PENELOPE

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla